Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
21

Nyehelo ya mosadi wa mohlolohadi

(Mar. 12:41-44)

211Yare ha Jesu a phahamisa mahlo, a bona barui ba nokela dinyehelo tsa bona letloleng la matlotlo. 2A bona le mosadi e mong wa mohlolohadi, ya futsanehileng, a nokela teng tjheletana tse pedi. 3Jesu a re: “Kannete ke a le bolella: Mohlolohadi eo ya futsanehileng o noketse ho feta bohle, 4hobane bao bohle ba noketse dinyehelo ba nkile bonkong, athe yena o noketse seo a se nkileng bohloking, sohle seo a neng a ena le sona, seo a neng a tla phela ka sona.”

Jesu o bolela tshenyeho ya Tempele

(Mat. 24:1,2; Mar. 13:1,2)

5Yare ha ba bang ba bua ka Tempele, ba re e kgabisitswe ka majwe a matle le ka dinyehelo, Jesu a re: 6“Ha e le tseo le di bonang, ho tla tla matsatsi ao ka wona ho ke keng ha siuwa lejwe hodima lejwe le leng le sa heletswa.”

Dipontsho le ditlhoriso

(Mat. 24:3-14; Mar. 13:3-13)

7Ba mmotsa, ba re: “Moruti, dintho tsee di tla etsahala neng? Pontsho e tla ba efe ha tseo di se di tla etsahala?”

8A re: “Hlokomelang hore le se ke la tshoha le kgeloswa, hobane ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka, ba re: ‘Ke nna,’ ba be ba re: ‘Nako e atametse.’ Le se ke la ba sala morao. 9Ha le utlwa mekgosi ya dintwa le meferefere, le se ke la tshoha, hobane eka kgona tseo di etsahale pele, empa bofelo bo ke ke ba eba teng hanghang.”

10Yaba o re ho bona: “Ditjhaba di tla tsohelana matla, le mebuso e futuhelane. 11Dibakeng tse ding ho tla ba le ditshisinyeho tse kgolo tsa lefatshe, le mafu a sewa, le ditlala, le matshabeho, le dipontsho tse kgolo tse tswang lehodimong.

12“Empa pele ho tseo tsohle ba tla le tshwara, ba le hlorise, ba neelane ka lona matlung a thapelo le ditjhankaneng, ba le ise pela mahosi le babusisi ka baka la lebitso la ka. 13Hona ho tla etsa hore le mpake. 14Ka hona qetelang ka dipelong tsa lona hore ha le na ho itokisetsa boitshireletso ba lona, 15hobane ke tla le nea mantswe le bohlale boo bahanyetsi bohle ba lona ba tla sitwa ho bo hanyetsa le ho bo lwantsha.Luka 12:11,12
16Batswadi ba lona, le bana babo lona, ba tla neelana ka lona, mme ba tla bolaya ba bang ba lona. 17Bohle ba tla le hloya ka baka la lebitso la ka. 18Empa ha ho ka ke ha lahleha leha e le qoba e le nngwe ya moriri hloohong tsa lona. 19Ka tiisetso ya lona le tla ithuela bophelo.”

Jesu o porofeta ho ripitlwa ha Jerusalema

(Mat. 24:15-21; Mar. 13:14-19)

20“Etlare ha le bona Jerusalema e teelwa hare ke mabotho, le tsebe hore ho ripitlwa ha yona ho atametse. 21Mohlang oo ba leng Judea ba balehele dithabeng, ba hara motse ba tswe, mme ba naheng ba se ke ba kena ho wona, 22hobane ke wona matsatsi a phetetso, ho tle ho phethahale tsohle tse ngotsweng.Hos. 9:7
23Matsatsing ao ho tla ba madimabe baimana le batswetse. Tlokotsi e tla ba kgolo lefatsheng, le kgalefo ya Modimo setjhabeng sena. 24Ba tla bolawa ka sabole, ba qhalanyetswe ditjhabeng tsohle e le bathopuwa, mme Jerusalema e tla hatakelwa ke baditjhaba, ho fihlela nako ya bona e fela.”

Ho tla ha Mora Motho

(Mat. 24:29-31; Mar. 13:24-27)

25“Ho tla ba le dipontsho letsatsing, kgweding, le dinaleding. Lefatsheng ditjhaba di tla ba matswalong le tsielehong ka baka la modumo wa lewatle le maqhubu.Esa. 13:10
Esk. 32:7
Joe. 2:31
Tshen. 6:12,13
26Batho ba tla akgeha ke tshabo le tebello ya tse tlang lefatsheng, hobane dinaledi tsa lehodimo di tla tsukutleha.Hag. 2:6,21
27Jwale ba tla bona Mora Motho a etla a le lerung, ka matla le ka tlotla e kgolo.Dan. 7:13
Tshen. 1:7
28E tle ere ha tsena di qala ho etsahala le pashalle, le phahamise dihlooho, hobane topollo ya lona e atametse.”

Thuto ka sefate sa feiye

(Mat. 24:32-35; Mar. 13:28-31)

29Jesu a ba bolella setshwantsho, a re: “Tadimang sefate sa feiye le difate tsohle: 30Ha le di bona di fupa, le tseba ka bolona hore lehlabula le se le le haufi. 31Ka mokgwa o jwalo le lona, ha le bona tsena di etsahala, le tsebe hore Mmuso wa Modimo o haufi.

32“Ruri ke a le bolella hore moloko ona ha o ka ke wa fela tsena tsohle di eso etsahale. 33Lehodimo le lefatshe di tla fela, empa mantswe a ka ha a ka ke a fela.”

Kgothaletso ya ho fadimeha

34“Itlhokomeleng, esere mohlomong dipelo tsa lona tsa imelwa ke botlofa le botahwa, le matshwenyeho a bophelo bona, mme letsatsi lela la le tsometsa, 35hobane jwaloka sefi, le tla pitla bohle ba ahileng lefatsheng lohle. 36Fadimehang ke hona, le rapele ka dinako tsohle, hore le tle le be le matla a ho phonyoha tsena tsohle, tse seng di tla etsahala, le a ho ema pela Mora Motho.”

37Jesu o ne a ruta ka Tempeleng motsheare, empa bosiu o ne a etswa, a ya hlola thabeng e bitswang Thaba ya Mehlwaare,Luka 19:47
38mme batho bohle ba ne ba tsohella ho yena Tempeleng ho ya mo mamela.