Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Selelekela

11Erekaha ba bangata ba lekile ho ngola ditaba tse etsahetseng hara rona, 2jwalokaha re di neeleditswe ke ba di boneng ka mahlo ho tloha qalong, mme ba fetoha basebeletsi ba lentswe, 3le nna, hoba ke fuputse ditaba tseo ka hloko ho tloha tshimolohong, ke fumane ho le molemo ho o ngolla tsona ka tlhatlhamano, Theofile ya kgabane, 4hore o tsebe bonnete ba ditaba tseo o di rutilweng.

Tsebiso ya tswalo ya Johanne Mokolobetsi

5Mehleng ya Heroda, kgosi ya Judea, ho ne ho ena le moprista e mong ya bitswang Sakariya, wa sehlopha sa Abiya, mohatsa hae e le e mong wa baradi ba Arone, lebitso la hae e le Elisabetha.1 Dik. 24:10
6Bobedi ba bona ba ne ba lokile pela Modimo, ba tsamaya melaong le ditaelong tsohle tsa Morena, ho se moo ba ka nyatsuwang teng. 7Feela ba ne ba se na ngwana, hobane Elisabetha e ne e le nyopa, mme bobedi ba bona ba ne ba se ba hodile.

8Yare ha Sakariya a ntse a sebetsa tsa boprista pela Modimo ka nako e beetsweng sehlopha sa hae, 9ho ya ka moetlo wa boprista, a kgethwa ka lotho hore a kene ka Tempeleng ya Morena ho kubetsa, 10mme bongata bohle ba batho bo ne bo rapela kantle ka nako ya ha ho kubetswa.

11Jwale lengeloi la Morena la iponahatsa ho yena le eme lehlakoreng le letona la aletare ya mokubetso. 12Ha Sakariya a le bona, a tshoha, a tshwarwa ke tshabo. 13Empa lengeloi la re ho yena: “Se tshabe, Sakariya, hobane thapelo ya hao e utlwilwe, mohatsa hao Elisabetha o tla o tswalla mora, mme o tla mo rea lebitso la Johanne. 14E tla ba thabo le nyakallo ho wena, mme ba bangata ba tla thabela tswalo ya hae, 15hobane o tla ba moholo pela Morena; ha a ka ke a nwa veine leha e le seno se tahang, mme o tla tlala Moya o Halalelang a sa le popelong ya mmae.Dipa. 6:3
16O tla sokollela ba bangata ba bana ba Iseraele ho Morena Modimo wa bona. 17O tla etella Morena pele ka moya le ka matla a kang a Elia, ho boelanya dipelo tsa bo-ntata le bana ba bona, le ba sa utlweng, maikutlong a ba lokileng, ho lokisetsa Morena setjhaba se mo lokelang.”Mal. 4:5,6

18Sakariya a re ho lengeloi: “Ke tla tseba taba eo kang, kaha ke hodile, le mohatsa ka a tsofetse?”

19Lengeloi la mo araba, la re: “Ke nna Gabariele, ya emang kapele ho Modimo, mme ke romilwe ho bua le wena, le ho o bolella molaetsa ona o molemo.Dan. 8:16
9:21
20Bona, o tla ba semumu, o sitwe ho bua ho fihlela letsatsi leo ditaba tsena di tla etsahala ka lona, hobane ha o a ka wa dumela dipolelo tsa ka, tse tla phethahala ka nako ya tsona.”

21Batho ba ne ba emetse Sakariya, mme ba makaletse ho dieha ha hae ka Tempeleng. 22Yare ha a etswa, a se a sitwa ho bua le bona, yaba ba elellwa hore o bone pono ka Tempeleng; yena a ba lekanyetsa, mme a sala e le semumu.

23Yare ha matsatsi a tshebeletso ya hae a fedile, a boela ha hae. 24Kamora matsatsi ao Elisabetha, mohatsa hae, a emola, a ipata ka dikgwedi tse hlano, a re: 25“Morena o entse jwalo ho nna mohla a kgahlilweng ho tlosa sekgobo sa ka hara batho.”

Tsebiso ya tswalo ya Jesu

26Ka kgwedi ya botshelela, lengeloi Gabariele la rongwa ke Modimo motseng wa Galelea o bitswang Nasaretha, 27ho morwetsana ya lebeleditsweng ke monna ya bitswang Josefa, wa ntlo ya Davida; lebitso la morwetsana e le Maria.Mat. 1:18
28Hoba le kene, la re ho yena: “Itumele, mohauhelwa, Morena o na le wena!”

29A kgathatseha ke polelo eo, mme a ipotsa hore na tumediso eo ke ya mofuta ofe. 30Lengeloi la re ho yena: “Se tshabe, Maria, hobane o fumane mohau ho Modimo. 31Bona, o tla emola, o belehe mora, mme o tla mo rea lebitso la Jesu.Mat. 1:21
32O tla ba moholo, mme o tla bitswa Mora wa Ya Hodimodimo; Morena Modimo o tla mo fa terone ya ntatae Davida. 33O tla rena hodima ntlo ya Jakobo ka ho sa feleng, mme borena ba hae bo ke ke ba eba le bofelo.”2 Sam. 7:12,13,16
Esa. 9:7

34Maria a re ho lengeloi: “Hoo ho ka etsahala jwang, athe ke sa le morwetsana?”

35Lengeloi la mo araba, la re: “Moya o Halalelang o tla theohela ho wena, matla a Ya Hodimodimo a be hodima hao; ka baka leo, eo o tla mo tswala o tla bitswa ya Halalelang, Mora wa Modimo. 36Bona, mong ka wena, Elisabetha le yena o emotse mora botsofading ba hae, mme kgwedi ena ke ya botshelela ho ya neng a bitswa nyopa, 37hobane ha ho letho leha le le leng le ka sitang Modimo.”Tshim. 18:14

38Yaba Maria o re: “Ke lekgabunyane la Morena; a ho be jwalo ho nna ho ya ka polelo ya hao!”

Yaba lengeloi le tloha ho yena.

Maria o etela Elisabetha

39Jwale matsatsing ao Maria a tloha, a phakisa a ya naheng e maloti, motseng o mong wa Judea. 40A kena ka tlung ya Sakariya, mme a dumedisa Elisabetha. 41Eitse ha Elisabetha a utlwa tumediso ya Maria, lesea la tlola ka popelong ya Elisabetha, mme a tlala Moya o Halalelang. 42A bua ka lentswe le phahameng, a re: “O lehlohonolo hara basadi, ho lehlohonolo le tholwana ya popelo ya hao! 43Ho ntlela jwang hore ke etelwe ke mma Morena ka? 44Bona, ha lentswe la hao la tumediso le fihla ditsebeng tsa ka, lesea le ile la tlola ke nyakallo ka popelong ya ka. 45Ho lehlohonolo wena ya dumetseng, hobane ditaba tseo o di boleletsweng ke Morena di tla phethahala.”

Thoko ya Maria

46Yaba Maria o re:

47“Pelo ya ka e tlotlisa Morena,

moya wa ka o nyakalletse Modimo,

Mopholosi wa ka;

48hobane o ile a tadima

ho eiseha ha lekgabunyane la hae.

Bonang, ho tloha jwale

meloko yohle e tla re

nna ke lehlohonolo,1 Sam. 1:11

49hobane Ya Matla

o nketseditse tse kgolo,

lebitso la hae le a halalela;

50ka mengwaha le mengwaha

o mohau ho ba mo tshabang.

51O entse tse matla ka tsoho la hae,

a qhalanya baikgohomosi

le mehopolo ya bona;

52a theola babusi diteroneng,

a phahamisa ba eisehang,Jobo 5:11
12:19

53a kgorisa ba lapileng ka tse molemo,

a kgutlisa ba ruileng

ba se na letho,

54a thusa Iseraele mohlanka wa hae,

a mo hopola ka mohau,

55a hauhela Aborahama

le ditloholo tsa hae kamehla yohle,

jwalokaha a buile

ho bo-ntata rona.”Tshim. 17:7
1 Sam. 2:1-10

56Maria a hlola le Elisabetha kgwedi tse ka bang tharo, a nto kgutlela ha habo.

Tswalo ya Johanne Mokolobetsi

57Jwale nako ya Elisabetha ya ho beleha ya fihla, mme a tswala mora. 58Ba ahisaneng le yena le bang ka yena ba utlwa hore Morena o mo ekeleditse mohau, mme ba thaba le yena.

59Ka letsatsi la borobedi, ba tla bolotsa ngwana, mme ba re ba mo reella ntatae, Sakariya.Mee. 12:3
60Empa mmae a araba, a re: “Tjhe, o tla bitswa Johanne.”

61Ba re ho yena: “Ha ho le ya mong ho bang ka wena ya bitswang ka lebitso lena.”

62Ba lekanyetsa ntatae, ba mmotsa hore na ekaba o rata ha ngwana a bitswa mang.

63Hoba a kope letlapa, a ngola, a re: “Lebitso la hae ke Johanne.” Bohle ba makala. 64Jwale hanghang molomo wa hae wa buleha, leleme la hae la raroloha, mme a bua, a boka Modimo. 65Tshabo ya wela bohle ba ahisaneng le yena, mme ditaba tseo kaofela tsa buuwa naheng yohle e maloti, ya Judea, 66bohle ba di utlwang ba di boloka pelong tsa bona, ba re: “Ekaba ngwana eo e tla ba eng?” Letsoho la Morena le ne le fela le ena le yena.

Boporofeta ba Sakariya

67Ntatae Sakariya a tlala Moya o Halalelang, a porofeta, a re:

68“Ho bokwe Morena,

Modimo wa Iseraele,

hobane o etetse setjhaba sa hae,

a se lopolla.Pes. 41:14
72:18
106:48

69O re hlahiseditse Mopholosi

ya matla tlung ya Davida,

mohlanka wa hae,

70jwalokaha a ne a bolele

ka molomo wa baporofeta

ba hae ba halalelang,

ho tloha kgalekgale.

71O ne a re o tla re pholosa

direng tsa rona,

le matsohong a bohle

ba re hloileng;

72a etsetse bo-ntata rona mohau,

a hopole selekane sa hae

se halalelang,

73e leng kano

eo a neng a e hlapanyetse

ntata rona Aborahama,

ya hore re newe

74ho mo sebeletsa re se na tshabo,

re namoletswe matsohong

a dira tsa rona,

75re halalela, mme re lokile pela hae

ka matsatsi wohle

a ho phela ha rona.

76Wena, ngwana o tla bitswa

moporofeta wa Ya Hodimodimo,

hobane o tla etella Morena pele

ho lokisa ditsela tsa hae,Esa. 40:3
Mal. 3:1

77o tsebise setjhaba sa hae

hore se tla pholoswa

ka ho tshwarelwa dibe tsa sona.

78Ka mohau o moholo

wa Modimo wa rona,

mafube a tswang hodimo

a tla re etela,

79ho bonesetsa ba dutseng lefifing

le moriting wa lefu,

le ho re tsamaisa

tseleng ya kgotso.”Esa. 9:1
58:8
60:1,2

80Ngwana a hola, a matlafala moyeng, mme a hlola lefeelleng ho fihlela a hlahiswa ho Iseraele.

2

Tswalo ya Jesu

(Mat. 1:18-25)

21Mehleng eo ha tswa taelo ya Sesare Augosetose, ya hore batho ba lefatshe lohle ba ngodiswe. 2Ngodiso ena ya pele e bile teng ha Kireniuse e le mmusisi wa Siria. 3Bohle ba ya ingodisa, e mong le e mong motseng wa habo.

4Le Josefa a nyoloha Galelea, motseng wa Nasaretha, a ya Judea, motseng wa Davida o bitswang Betlelehema, hobane yena e ne e le wa ntlo ya Davida le wa leloko la hae. 5A ingodisa le Maria, eo a mo lebeleditseng, eo e neng e le moimana. 6Ha ba le moo, nako ya hae ya ho beleha ya fihla, 7mme a beleha mora wa hae wa letsibolo; a mo phutha ka masela, a mo robatsa ka sejelong, hobane ba ne ba hlokile sebaka tlung ya baeti.

Badisa le mangeloi

8Naheng yona eo, ho ne ho ena le badisa ba phelang metebong, ba lebela mehlape ya bona bosiu. 9Lengeloi la Morena la fihla ho bona, kganya ya Morena ya ba teela hare, mme ba tshaba haholo. 10Lengeloi la re ho bona: “Se tshabeng. Bonang, ke le bolella molaetsa o molemo wa thabo e kgolo, eo e tla ba ya batho bohle. 11Kajeno, motseng wa Davida, le tswaletswe Mopholosi, e leng Kreste Morena. 12Hoo e tla ba pontsho ho lona, ke hore le tla fumana lesea le phuthilweng ka masela, le robetse ka sejelong.”

13Yaba hanghang lebothohadi la lehodimo le ba le lengeloi leo, le roka Modimo, le re:

14“Tlotla e be ho Modimo

mahodimong a hodimodimo,

kgotso e be lefatsheng

ho batho ba mo kgahlang!”

15Hoba mangeloi a tlohe ho bona a kgutlele lehodimong, badisa ba buisana, ba re: “A re yeng Betlelehema, re yo bona taba eo e etsahetseng, eo Morena a re tsebisitseng yona.”

16Ba ya ka potlako, mme ba fumana Maria le Josefa, le lesea le robetseng ka sejelong. 17Hoba ba le bone, ba phatlalatsa taba eo ba e boleletsweng ka ngwana eo. 18Bohle ba utlwang ba makalla tseo ba di bolellwang ke badisa; 19ha e le Maria, a boloka ditaba tseo tsohle, a di lohotha pelong ya hae. 20Badisa ba nto kgutla ba ntse ba tlotlisa Modimo, ba mo roka ka ditaba tsohle tseo ba di utlwileng, ba di boneng, jwalokaha ba boleletswe.

21Ha matsatsi a robedi a hore ngwana a bolotswe a fetile, a rewa lebitso la Jesu, leo a neng a le rewe ke lengeloi a eso emolwe.Mee. 12:3
Luka 1:31

Jesu o hlahiswa ka Tempeleng

22Ha ho fetile matsatsi a tlhwekiso ya bona ho ya ka Molao wa Moshe, ba isa Jesu Jerusalema ho mo hlahisa pela Morena, 23jwalokaha ho ngotswe Molaong wa Morena, ho thwe: “Ngwana e mong le e mong e motona wa letsibolo o tla kgethelwa Morena,”Phal. 13:2,12,15
24le ho tlisa sehlabelo, ho ya ka se boletsweng Molaong wa Morena, e leng maebana-kgorwana a mabedi kapa madinyane a mabedi a maeba.Mee. 12:6-8

25Jwale ho ne ho ena le monna Jerusalema ya bitswang Simeone. Monna eo o ne a lokile, a hlompha Modimo, a lebeletse tshediso ya Iseraele, mme Moya o Halalelang o ne o le ho yena. 26O ne a senoletswe ke Moya o Halalelang hore a ke ke a shwa a eso bone Motlotsuwa wa Morena. 27A iswa ke Moya ka Tempeleng, mme ha batswadi ba ngwana Jesu ba mo isa hore ba etse ka yena ho ya ka moetlo wa Molao, 28Simeone a mo nka a boka Modimo, a re:

29“Morena, jwale o ka lokolla

mohlanka wa hao ka kgotso,

ho ya ka polelo ya hao;

30hobane mahlo a ka a bone

ho pholosa ha hao,

31hoo o ho lokisitseng

pontsheng ya ditjhaba tsohle;

32lesedi le bonesetsang baditjhaba

le tlotla ya setjhaba sa hao

sa Iseraele.”Esa. 42:6
49:6
52:10

33Ntatae le mmae ba makalla tse bolelwang ka yena. 34Simeone a ba hlohonolofatsa, mme a re ho Maria, mmae: “Bona, ngwana enwa o baletswe ho wa le ho tsoha ha ba bangata Iseraeleng le ho ba pontsho e tlang ho hanyetswa, 35hore maikutlo a dipelo tse ngata a senolehe. Le wena ka sebele lerumo le tla o hlaba moya.”

36Ho ne ho ena le moporofeta wa mosadi, ya bitswang Anna, moradi wa Fanuele, wa leloko la Asere. Anna eo o ne a se a tsofetse haholo, a ile a phela le monna ka dilemo tse supileng ho tloha borwetsaneng ba hae. 37Ya eba mohlolohadi ho fihlela a eba le dilemo tse mashome a robedi a metso e mene. O na sa tlohe Tempeleng, a sebeletsa Modimo bosiu le motsheare ka ho itima dijo le ka ho rapela. 38A fihla ka yona nako eo, a boka Modimo, a bua ka Jesu ho bohle ba lebeletseng topollo ya Jerusalema.

Ho kgutlelwa Nasaretha

39Ha ba se ba phethile tsohle ka ho ya ka Molao wa Morena, ba kgutlela Galelea, motseng wa habo bona, wa Nasaretha.Mat. 2:23
40Ha e le ngwana a nna a hola, a matlafala, a tlala bohlale, mme mohau wa Modimo wa nna wa eba le yena.

Moshanyana Jesu ka Tempeleng

41Batswadi ba Jesu ba ne ba eya Jerusalema ka selemo le selemo, moketeng wa Paseka.Phal. 12:1-27
Dipo. 16:1-8
42Ha a le dilemo tse leshome le metso e mmedi, ba nyolohela teng ho latela moetlo wa mokete. 43Hoba ba qete matsatsi a mokete, ha ba kgutlela hae, moshanyana Jesu a sala Jerusalema, batswadi ba hae ba sa tsebe. 44Empa ka ho hopola hore o hara mmidimidi, ba tsamaya leeto la letsatsi, ba nto mmatla hara bang ka bona le hara ba tsebanang le bona. 45Ha ba sa mo fumane, ba kgutlela Jerusalema ba ntse ba mmatla. 46Kamora matsatsi a mararo ba mo fumana ka Tempeleng a dutse hara baruti, a ba mametse, a ntse a ba botsa, 47mme bohle ba mo mametseng ba ne ba hlollwa ke kelello ya hae le dikarabo tsa hae. 48Ha batswadi ba hae ba mmona, ba tsota, mme mmae a re ho yena: “Ngwana ka, o re etseditseng tjee? Bona, rona le ntatao re ne re ntse re o batla re tshwenyehile.”

49A re ho bona: “Le ne le mpatlelang? Na le ne le sa tsebe hore ke tshwanetse ho ba mosebetsing wa Ntate?” 50Empa bona ba se ke ba utlwisisa taba eo a e buileng ho bona.

51A theoha le bona, a ya Nasaretha, mme a nna a ikokobetsa tlasa bona. Mmae a boloka ditaba tseo tsohle ka pelong ya hae. 52Jesu a nna a tswela pele bohlaleng, le ho holeng, mme a kgahleha pela Modimo le pela batho.1 Sam. 2:26
Mae. 3:4

3

Thuto ya Johanne Mokolobetsi

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Joh. 1:19-28)

31Ka selemo sa leshome le metso e mehlano sa puso ya Sesare Tiberiuse, ha Pontiuse Pilato a busa Judea, Heroda a busa Galelea, Filipi ngwanabo a busa naha ya Ituria le Terakonite, Losaniase a busa Abilene, 2mehleng ya Baprista ba Baholo Hannase le Kaiafa, lentswe la Modimo la fihlela Johanne, mora Sakariya, a le lefeelleng. 3A ya tikolohong yohle ya Jorodane a ntse a phatlalatsa tsa kolobetso ya pako e isang tshwarelong ya dibe, 4jwalokaha ho ngotswe bukeng ya mantswe a moporofeta Esaya, ho thwe:

“Lentswe la ya howang feelleng

le re:

‘Lokisang mmila wa Morena,

le otlolle ditsela tsa hae.

5Kgohlo e nngwe le e nngwe

e tla katwa,

thaba ka nngwe le leralla ka leng

di bothalatswe,

ho kgopamileng ho otlollwe,

ditsela tse makukuno

di batalatswe,

6mme batho bohle ba tla bona

ho pholosa ha Modimo.’ ”Esa. 40:3-5

7Jwale a re ho matshwele a tlang ho tla kolobetswaLentswe la Segerike la “baptizo” le thata ho fetolelwa Sesothong. Le fetolwa ka ditsela tsena: Ho baptisa, ho kolobetsa, ho hlatswa. Mat. 12:34; 23:33 ke yena: “Madinyane a marabe, ke mang ya le boleletseng hore le ka baleha bohale bo tlang? 8Behang ditholwana tse lokelang pako he, mme le se ke la qala ho re ka ho lona: ‘Re na le ntata rona, Aborahama,’ hobane ke a le bolella, ke re: Modimo a ka hlahisetsa Aborahama bana le ka majwe ana.Joh. 8:33
9Etswe selepe se se se beilwe metsong ya difate; ka baka leo, sefate ka seng se sa beheng ditholwana tse monate se tla rengwa, se lahlelwe mollong.”Mat. 7:19

10Matshwele a mmotsa, a re: “Ha ho le jwalo, re etse eng?”

11A araba, a re: “Ya nang le diaparo tse pedi a fe ya se nang letho, le ya nang le dijo a etse jwalo.”

12Ha tla le balekgetho ho kolobetswa, ba re ho yena: “Moruti, re etseng?”Luka 7:29

13A re ho bona: “Le se ke la kgafisa ho feta seo le se laetsweng.”

14Le masole a mmotsa, a re: “Rona re etseng?” A re ho wona: “Le se ka la inkela tsa batho ka mahahapa, leha e le ho ba hatella; le kgotsofalle moputso wa lona.”

15Erekaha setjhaba se ne se lebeletse, mme bohle ba nahana ka dipelong tsa bona ka Johanne, ba re, esebe ke yena Kreste. 16Johanne a araba bohle, a re: “Nna ke fela ke le kolobetsa ka metsi, empa ho tla tla ya mphetang ka matla, eo ke sa tshwanelang le ho lokolla leqhwele la meqathatso ya hae. Yena o tla le kolobetsa ka Moya o Halalelang le ka mollo. 17Ke eo seoloso sa hae se leng letsohong la hae ho hlwekisa seotlo sa hae le ho bokella koro sesiung sa hae, empa mmoko o tla o tjhesa mollong o sa timeng.”

18A nna a kgothatsa le ka ditaba tse ding tse ngata, a ntse a bolella batho molaetsa o molemo.

19Hoba Johanne a kgalemelle kgosi Heroda ho inkela Herodiase, mosadi wa ngwanabo, le ho etsa tsohle tse mpe, 20Heroda a eketsa ka ho kwalla Johanne tjhankaneng.Mat. 14:3,4
Mar. 6:17,18

Jesu o a kolobetswa

(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11)

21Ha batho bohle ba kolobeditswe, Jesu le yena a kolobetswa. Ha a ntse a rapela lehodimo la buleha, 22mme Moya o Halalelang wa theohela hodima hae ka sebopeho se kang sa leeba; lentswe la tswa lehodimong, la re: “O Mora wa ka eo ke mo ratang, ya nkgahlang.”Tshim. 22:2
Pes. 2:7
Esa. 42:1
Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luka 9:35

Leloko la Jesu

(Mat. 1:1-17)

23Jesu o ne a ka ba dilemo tse mashome a mararo ha a qala ho ruta. Ha ho lekanngwa, e ne e le mora wa Josefa, mora wa Eli, 24mora wa Matate, mora wa Levi, mora wa Meleki, mora wa Jannai, mora wa Josefa, 25mora wa Matiteya, mora wa Amose, mora wa Nahume, mora wa Hesele, mora wa Nagai, 26mora wa Mahate, mora wa Matiteya, mora wa Shimei, mora wa Joseke, mora wa Juda, 27mora wa Johanne, mora wa Resa, mora wa Sorobabele, mora wa Salatiele, mora wa Neri, 28mora wa Meleki, mora wa Adi, mora wa Kosame, mora wa Elemadama, mora wa Ere, 29mora wa Joshua, mora wa Eleesere, mora wa Jorime, mora wa Matate, mora wa Levi, 30mora wa Simeone, mora wa Juda, mora wa Josefa, mora wa Joname, mora wa Eliakime, 31mora wa Melea, mora wa Menna, mora wa Matatha, mora wa Nathane, mora wa Davida, 32mora wa Jese, mora wa Obede, mora wa Boase, mora wa Shela, mora wa Nashone, 33mora wa Aminadabe, mora wa Arame, mora wa Areni, mora wa Heserone, mora wa Farese, mora wa Juda, 34mora wa Jakobo, mora wa Isaka, mora wa Aborahama, mora wa Tera, mora wa Nakore, 35mora wa Seruge, mora wa Ragau, mora wa Pelege, mora wa Ebere, mora wa Shela, 36mora wa Kainame, mora wa Arepakeshade, mora wa Sema, mora wa Nowe, mora wa Lameke, 37mora wa Metushela, mora wa Henoke, mora wa Jarede, mora wa Mahalalele, mora wa Kainame, 38mora wa Enoshe, mora wa Seta, mora wa Adama, mora wa Modimo.