Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
12

Ho itlhwekisa ha batswetse

121Morena a bua ho Moshe, a re: 2“Bolella bana ba Iseraele, o re: ‘Ha mosadi a ithwala, mme a beleha ngwana wa moshanyana, o tla ba sesila ka matsatsi a supileng, jwalokaha a ile dinakong tsa hae. 3Ka letsatsi la borobedi ngwana o tla bolotswa ka ho pongwa leeko.Tshim. 17:12
Luka 2:21
4Jwale mosadi enwa o tla dula matsatsi a mashome a mararo a itlhwekisa lehatlelo la hae; a se ke a ama letho le halalelang, leha e le ho kena ka Sehalalelong, ho fihlela matsatsi a ho itlhwekisa ha hae a fela. 5Empa ha a ka beleha ngwana wa ngwanana, o tla dula dibeke tse pedi a le sesila, jwalokaha a ile dinakong tsa hae, mme o tla dula matsatsi a mashome a tsheletseng a itlhwekisa lehatlelo la hae.

6“ ‘Hoba a belehe ngwana wa moshanyana kapa wa ngwanana, ha matsatsi a hae a ho itlhwekisa a fedile, o tla tlisa ho moprista, monyakong wa Tente ya Morena, konyana e nang le selemo, e le nyehelo ya setjheso, le ledinyane la leebana kapa leebanakgorwana, e le nyehelo e tlosang sebe. 7Moprista o tla nyehella Morena ka tsona, a mo etsetse tefelo ya sebe, mme jwale o tla hlweka lehatlelong la hae. Ona ke molao wa motswetse ya belehang ngwana wa moshanyana kapa wa ngwanana.

8“ ‘Empa ha a ka hloka konyana, o tla nka maebanakgorwana a mabedi, kapa maeba a mabedi, le leng e be la nyehelo ya setjheso, le leng e be la nyehelo e tlosang sebe. Moprista o tla mo etsetsa tefelo ya sebe, mme o tla hlweka hape.’ ”Luka 2:24

13

Melao e amanang le lepera

131Morena a bua ho Moshe le ho Arone, a re: 2“Ha motho a ka tswa lekukuma, kapa lekgopho, kapa setlapedi, mme ho bonahala eka hona ho tla iketsa lepera mmeleng wa hae, o tla tliswa ho moprista Arone, kapa ho e mong wa bara ba hae, bao e leng baprista. 3Moprista o tla hlahloba lefu lena le mmeleng wa motho eo. Ha a bona hore mohwete o sweufetse, mme setlapedi sena se phobetse, hoo kelefu la lepera. Ha moprista a se a mo hlahlobile o tla phatlalatsa hore motho eo o sesila. 4Empa haeba setlapedi sena se sa phobela, mme mohwete o hodima sona o sa sweufala, moprista o tla etsa hore motho eo a dule a le mong ka matsatsi a supileng. 5Ka letsatsi la bosupa moprista o tla boela a mo hlahloba, mme ha a bona hore lefu ha le tswele pele, moprista o tla boela a etsa hore motho eo a se ke a dula le batho ba bang ka matsatsi a supileng. 6Ka letsatsi la bosupa moprista o tla boela a mo hlahloba kgetlo la bobedi, mme ha a bona hore setlapedi se a fola, ha se anele mmele, moprista o tla phatlalatsa hore o hlwekile, ke lekgopho feela. Motho eo o tla hlatswa diaparo tsa hae, mme o tla hlweka. 7Haeba lekgopho le bonahala hore le anela mmele, kamora hore motho enwa a itlhahise kapele ho moprista, hore a hlwekiswe, motho eo o tla boela a itlhahisa ho moprista kgetlo la bobedi. 8Moprista o tla boela a mo hlahloba, mme haeba lekgopho lena le bonahala le ntse le anela mmele, moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o sesila, hona ke lefu la lepera.

9“Ha motho a tshwerwe ke lefu la lepera, o tla tliswa ho moprista. 10Moprista o tla mo hlahloba, mme haeba ho ena le lekukuma le lesweu, le sweufaditse mohwete, mme lekukuma le etsa sebebe, 11eba ke lefu la lepera le sa foleng, moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o sesila. Ha a ka ke a mo kwalla, hobane o se a ntse a le sesila.

12“Haeba lepera le anela mmele wohle, ho tloha hloohong ho isa maotong, le mmeleng wohle kamoo moprista a bonang kateng, 13moprista o tla mo hlahloba, mme haeba lepera le anetse mmele wohle o tla phatlalatsa hore motho eo o hlwekile, mmele wa hae o sweufetse, mme o hlwekile. 14Empa mohla ho hlahang sebebe, o tla ba sesila. 15Moprista o tla hlahloba sebebe, a phatlalatse hore motho eo o seila. Sebebe sena se sa hlwekang ke lefu la lepera. 16Empa haeba sebebe se fetoha, se sweufala hape, motho eo a ye ho moprista hape. 17Moprista o tla mo hlahloba, mme ha a fumana sebebe se sweufetse, o tla phatlalatsa hore lefu leo le fodile, motho eo o hlwekile.

18“Ha motho a etswa lethopa mmeleng wa hae, leo kamora hore le fole, 19le siyang kgoho e tshweu e kokomohileng, kapa lebadi le benyang le bofubedu bo bosweu, motho eo o tla itlhahisa ho moprista. 20Moprista o tla le hlahloba, mme haeba lebadi leo le bonahala le phobetse, mohwete wa lona o sweufetse, moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o sesila. Ke lefu la lepera le qalehileng ka mokgwa wa lethopa. 21Empa ha moprista a mo hlahloba, mme a fumana hore ha ho mohwete o sweufetseng, kapa letlalo le phobetseng, empa lethopa le a fola, moprista o tla etsa hore motho eo a dule a le mong ka matsatsi a supileng. 22Haeba lefu lena le anela mmele, moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o sesila, o na le lepera. 23Empa heaba lebadi leo le le bofubedu bo benyang, le sa anela mmele wohle, hoo ke lebadi la lethopa, moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o hlwekile.

24“Haeba motho a ena le sepatlo sa ho tjha, mme mollo ona o etswa, o etsa lebadi le lefubedu kapa le lesweu, 25moprista o tla hlahloba motho eo. Haeba mohwete o sepatlong o sweufetse, mme ho bonahala ho phobetse, hoo ke lefu la lepera, le qalehileng ka ho tjheswa ke mollo. Moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o sesila. Ke lefu la lepera. 26Empa ha moprista a mo hlahloba, mme a fumana hore ha ho mohwete o sweufetseng lebading leo le benyang, kapa ha ho letlalo le phobetseng, feela lethopa le fola, moprista o tla etsa hore motho eo a dule a le mong ka matsatsi a supileng. 27Ka letsatsi la bosupa moprista o tla mo hlahloba; haeba lefu lena le anela mmele, moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o sesila; hoo ke lefu la lepera. 28Empa haeba leqebeng leo ho sala lebadi le bofubedu bo benyang, le sa anelang mmele wohle, empa leqeba leo le fola, hoo ke lebadi la ho tjheswa ke mollo.

29“Haeba monna kapa mosadi a ena le seso hloohong kapa seledung, 30moprista o tla mo hlahloba. Ha a fumana hore se phobetse, mohwete o mosesanyane, o mosehlanyana, moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o sesila; hoo ke lefu la mmokwana, ke lepera le tswang motho hloohong kapa seledung. 31Ha moprista a hlahloba lefu lena la mmokwana, mme ho bonahala hore letlalo ha le a phobela, ho se na le moriri o motsho, moprista o tla etsa hore motho enwa ya tshwerweng ke lefu la mmokwana a dule a le mong ka matsatsi a supileng. 32Ka letsatsi la bosupa moprista o tla hlahloba lefu leo, mme haeba lefu lena la mmokwana le sa anela mmele, mme ho se na mohwete o mosehlanyana, ho bonahala hore mmokwana ha o a phobela, 33motho eo o tla beolwa, empa moo mmokwana o entseng lebadi ho se ke ha beolwa. Moprista o tla etsa hore motho eo ya tshwerweng ke lefu lena a dule a le mong ka matsatsi a supileng. 34Ka letsatsi la bosupa moprista o tla hlahloba lefu lena la mmokwana; haeba le sa anela mmele, mme ho bonahala hore ha le a phobela, moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o hlwekile. Motho eo o tla hlatswa diaparo tsa hae, mme a tla ba o hlwekile. 35Empa haeba lefu lena la mmokwana le anela mmele kamora hore ho phatlalatswe hore motho eo o hlwekile, 36moprista o tla mo hlahloba, mme haeba lefu leo la mmokwana le anetse mmele, ha ho hlokahale hore moprista a hlahlobe hore na ho na le mohwete o mosehlanyana; motho eo o sesila. 37Empa haeba ho bonahala hore lefu lena ha le tswele pele, mme mohwete o motsho o metse teng, lefu lena la mmokwana le fodile. Motho eo o hlwekile, mme moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o hlwekile.

38“Haeba monna kapa mosadi a ena le mabadi a masweunyana a benyang, 39moprista o tla a hlahloba. Haeba mabadi ana a benyang, a mmeleng a le bosweunyana bo fifetseng, mme a supa hore a a nyamela, e tla ba ke lekgophonyana feela; motho eo o hlwekile.

40“Ha motho a foforeha moriri hloohong, o na le lefatla; o hlwekile. 41Haeba motho a foforeha moriri phatleng, o na le lefatla phatleng, o hlwekile. 42Ha motho enwa a eba le ditlapedi hodima lefatla le hara hlooho, kapa phatleng, hoo ke lepera le tswang hloohong, kapa phatleng. 43Moprista o tla mo hlahloba, mme haeba hodima lefatla le hloohong kapa phatleng, ho ena le ditlapedi tse bofubedu bo bosweu, tse tshwanang le tsa lepera le bang teng mmeleng, 44motho eo o na le lepera; o sesila. Moprista o tla phatlalatsa hore motho eo o na le sesila, o na le lepera le tswileng hloohong.

45“Motho ya nang le lepera o tshwanetse ho apara diaparo tse maharaswa, moriri wa hae o hlanthollehe, a kwahele molomo o kahodimo, mme a howe, a re: ‘Ke na le sesila! Ke na le sesila!’ 46Ha a ntse a tshwerwe ke lefu lena, o tla ba le sesila, hobane ruri o sesila. O tla dula a le mong kantle ho diahelo.”

Lepera le diaparong

47“Haeba seaparo se ena le lefu la lepera, e ka ba seaparo sa boya, kapa sa lesela la lene, 48kapa se entsweng ka lene, kapa boya, kapa eng le eng e entsweng ka letlalo, 49mme seaparong sena se entsweng ka letlalo, kapa se entsweng ka lesela la lene, kapa ka boya, kapa seaparong sefe le sefe se entsweng ka letlalo, ho ena le botalanyana kapa bofubedunyana ba lefu lena, hoo ke lefu la lepera, mme le tla bontshwa moprista. 50Moprista o tla hlahloba lefu lena, mme phahlo e nang le lefu lena e tla tloswa ho tse ding ka matsatsi a supileng. 51Ka letsatsi la bosupa moprista o tla boela a hlahloba seaparo seo. Haeba lefu lena le anetse seaparo, kapa lesela la lene, kapa le lohilweng ka boya, kapa letlalo le sebediswang mosebetsing ofe kapa ofe, hoo ke lepera le tshwaetsang, mme seaparo seo se sesila. 52Moprista o tla tjhesa seaparo sena sa lesela la lene, kapa se lohilweng ka boya, kapa phahlo efe le efe e entsweng ka letlalo, e nang le lefu lena. Ke lepera le tshwaetsang. Seaparo seo se tla tjheswa ka mollo.

53“Ha moprista a hlahloba seaparo sena se entsweng ka lene, kapa se lohilweng ka boya, kapa phahlo efe le efe e entsweng ke letlalo, mme a bona hore lefu lena ha le a se anela, 54o tla laela hore ho hlatsuwe ntho eo e nang le lefu lena, mme a boele a tlose seaparo seo diaparong tse ding kgetlo la bobedi ka matsatsi a supileng. 55Ha se se se hlatswitswe, moprista o tla se hlahloba, mme ha a fumana hore ha ho na phetoho, le hoja lefu le sa anela seaparo, phahlo eo e sesila. E tjheswe ka mollo, e sesila kahohle.

56“Ha seaparo se se se hlatswitswe, mme moprista a bona hore lefu lena le fodile, o tla tabola karolo ya seaparo e nang le lefu, e ka ba se entsweng ka letlalo, kapa ka lesela la lene, kapa se lohilweng ka boya. 57Ha lefu lena le boela le hlaha hape seaparong sa lesela la lene, kapa se lohilweng ka boya, kapa phahlong efe le efe e entsweng ka letlalo, lefu leo le ntse le le matla; seaparo se nang le lefu lena se tjheswe ka mollo. 58Ha seaparo sa lesela la lene, kapa se lohilweng ka boya, kapa phahlo efe le efe e entsweng ka letlalo, e se e hlatswitswe, mme lefu le nyamela ho yona, e tla hlatsuwa kgetlo la bobedi, mme e tla ba e hlwekile.”

59Ona ke molao wa lefu la lepera le seaparong se lohilweng ka boya, kapa sa lesela la lene, kapa phahlong efe le efe e entseng ka letlalo, ho bona hore na e hlwekile kapa e sesila.

14

Ho hlwekiswa ha balepera

141Morena a bua ho Moshe, a re: 2“Ona e tla ba molao wa molepera, mohla a hlwekiswang. O tla tliswa ho moprista.Mat. 8:4
Mar. 1:44
Luka 5:14
17:14
3Moprista o tla tswela kantle ho diahelo, a mo hlahlobe. Haeba lefu la lepera le fodile, 4moprista o tla laela hore ya tlilo hlwekiswa a tlise dinonyana tse pedi, tse phelang, tse hlwekileng; thupa ya kedare, le kgwele e kgubedu, le lehlaku la hisopa. 5Moprista o tla mo laela hore e nngwe ya dinonyana e bolaelwe ka sejaneng sa letsopa, se nang le metsi a sa tswa kguwa sedibeng. 6Moprista o tla nka nonyana e phelang, le thupa ya kedare, le kgwele e kgubedu, le lehlaku la hisopa, a di ine kaofela ka mading a nonyana e ileng ya bolawa. 7Moprista o tla foka motho eo ya hlwekiswang hasupa. O tla phatlalatsa hore motho eo o hlwekile. O tla tlohela nonyana e phelang hore e fofele naheng.

8“Motho enwa ya tlilo hlwekiswa o tla hlatswa diaparo tsa hae, a beole moriri wa hae kaofela, a tolle ka metsing, jwale e tla ba o hlwekile. Kamorao ho mona a ka kena ka diahelong, empa o tla dula kantle ho tente ya hae ka matsatsi a supileng. 9Ka letsatsi la bosupa o tla beola moriri wa hae kaofela, le ditedu tsa hae, le dintshi tsa hae, le moriri wohle wa hae. O tla hlatswa le diaparo tsa hae, a tolle ka metsing; jwale e tla ba o hlwekile.”

Dinyehelo tsa ho hlwekiswa

10“Ka letsatsi la borobedi o tla nka dikonyana tse pedi, tse tona, tse se nang sepha; le konyana ya sethojana e nang le selemo, e se nang sepha; le phofo e thumisehileng, e boima ba dikilo tse tharo, e dubilweng ka ole, e le nyehelo ya phofo; le ole e ka etsang halofo ya lethara. 11Moprista ya etsang tshebeletso ya tlhwekiso o tla emisa motho eo ya hlwekiswang, mmoho le dinyehelo tsena tsohle, monyakong wa Tente ya Morena, kapele ho Morena.

12“Moprista o tla nka e nngwe ya dikonyana tse tona, a nyehele ka yona, e le nyehelo e tlosang molato, hammoho le ole e ka etsang halofo ya lethara; a di akgotse e le nyehelo e akgoletswang Morena. 13Konyana e tona o tla e hlabela Sehalalelong, moo ho hlabelwang diphoofolo tsa nyehelo ya tefelo ya sebe, le tsa nyehelo ya setjheso. Nyehelo ya tefelo ya sebe, jwaloka nyehelo e tlosang sebe, ke ya moprista, mme e halalela ka ho fetisisa. 14Moprista o tla nka madi a mang a nyehelo e tlosang molato, mme ka wona a tlotse ntlha ya tsebe ya letsoho le letona ya motho eo ya tlilo hlwekiswa, le monwana o motona wa letsoho la hae le letona, le monwana o motona wa leoto la letsoho le letona. 15Moprista o tla nka ole e ka etsang halofa ya lethara, a e qapiletse kahara seatla sa letsoho la hae le letshehadi; 16a ine monwana wa hae wa bosupa ka oleng eo, mme ka yona a foke hasupa kapele ho Morena. 17Ka ole e setseng ka seatleng sa hae, moprista o tla tlotsa ntlha ya tsebe ya letsoho le letona ya motho ya tlilo hlwekiswa, le monwana o motona wa letsoho la hae le letona, le monwana o motona wa leoto la hae la letsoho le letona, a tlotse hodima madi a phoofolo ya nyehelo e tlosang molato. 18Ka ole yohle e setseng ka seatleng sa hae, o tla tlotsa hlooho ya motho eo ya hlwekiswang. Moprista o tla etsetsa motho eo tefelo ya sebe ho Morena.

19“Moprista o tla nyehela ka nyehelo e tlosang sebe, a etsetse motho eo ya hlwekiswang tefelo ya sebe, ka baka la ho se hlweke ha hae. Kamora mona o tla hlaba phoofolo ya nyehelo ya setjheso. 20Moprista o tla nyehela ka nyehelo ya setjheso, le ka nyehelo ya phofo hodima aletare. O tla etsetsa motho eo tefelo ya sebe, mme e tla ba o hlwekile.”

Sehlabelo sa molepera wa mofutsana

21“Motho ha a futsanehile, mme a sitwa ho ntsha ho lokelang, o tla nka konyana e le nngwe e tona, hore e be nyehelo e tlosang molato, e be e sebediswe e le nyehelo e akgotswang ka baka la tefelo ya sebe sa hae; a nke le phofo e thumisehileng, e boima ba kilo e le nngwe, e budilweng ka ole, e le nyehelo ya phofo; le ole e ka etsang halofo ya lethara. 22A nke le maebanakgorwana a mabedi, kapa madinyane a mabedi a maeba, ao a ka a fumanang. Le leng e tla ba la nyehelo e tlosang sebe, mme le leng e be la nyehelo ya setjheso.

23“Ka letsatsi la borobedi o tla tlisa tsena ho moprista, monyakong wa Tente ya Morena, kapele ho Morena, ka baka la ho hlwekiswa ha hae. 24Moprista o tla nka konyana ya nyehelo e tlosang molato, le ole e ka etsang halofo ya lethara, a di akgotse e le nyehelo e akgotswang kapele ho Morena. 25O tla hlaba konyana ya nyehelo e tlosang molato, a nke a mang a madi a yona, mme ka wona a tlotse ntlha ya tsebe ya letsoho le letona la motho ya hlwekiswang, le monwana o motona wa letsoho la hae le letona, le monwana o motona wa leoto la hae le letona. 26Moprista o tla qapiletsa ole ka seatleng sa letsoho la hae le letshehadi, 27mme ka monwana wa bosupa wa letsoho la hae le letona a foke ka ole eo hasupa kapele ho Morena. 28Ka ole e nngwe e ka seatleng sa hae, moprista o tla tlotsa ntlha ya tsebe ya letsoho le letona ya motho eo ya hlwekiswang, le monwana o motona wa letsoho la hae le letona, le monwana o motona wa leoto la letsoho la hae le letona; a tlotse hodima madi a phoofolo ya nyehelo e tlosang molato. 29Ka ole yohle e setseng ka seatleng sa hae, moprista o tla tlotsa hlooho ya motho eo ya hlwekiswang, hore a mo etsetse tefelo ya sebe ho Morena. 30Ka maebanakgorwana ao a mabedi, kapa ka madinyane a mabedi a maeba, ao motho a tsebileng ho a fumana, 31moprista o tla etsa nyehelo e tlosang sebe ka le leng, mme ka le leng a etse nyehelo ya setjheso, a be a etse le nyehelo ya phofo. Moprista o tla etsetsa motho eo ya hlwekisitsweng tefelo ya sebe ho Morena. 32Ona ke molao o etseditsweng motho ya tswileng lepera, ya sitwang ho fumana tse hlokwang hore a hlwekiswe.”

Lepera le ka matlung

33Morena a bua ho Moshe le ho Arone, a re: 34“Ha le fihla naheng ya Kanana, eo ke le neang yona hore e be ya lona, haeba nka otla ntlo, eo le tla aha ho yona, ka lepera, 35mong a ntlo eo o tla tla ho tsebisa moprista, a re: ‘Ho bonahala eka lelapa la ka le na le mofuta o itseng wa lefu.’ 36Moprista o tla laela hore ho ntshwe tsohle tse ka tlung eo, pele a ka kena ka ho yona ho ya hlahloba lefu leo, esere tsohle tse ka tlung tsa ba le sesila. Kamora moo, moprista o tla tla ho hlahloba ntlo. 37Ha moprista a e hlahloba, mme a fumana hore maboteng a ntlo ho na le matheba a matala kapa a mafubedu a lefu leo, a phobetseng ho feta lebota, 38moprista o tla tswa ka tlung eo, mme a e kwale ka matsatsi a supileng. 39Ka letsatsi la bosupa moprista o tla kgutlela teng ho ya hlahloba ntlo eo hape. Haeba a fumana hore lefu leo le anetse mabota a ntlo, 40o tla laela hore majwe ao a nang le lefu leo a qhebollwe, a lahlelwe sebakeng se ditshila, se kantle ho motse. 41Bokahare bohle ba ntlo bo tla thebolwa, mme mobu o thebotsweng o qhallwe sebakeng se ditshila, se kantle ho motse. 42Jwale ho tla tliswa majwe a matjha, a hahellwe sebakeng sa majwe a kgale, mme ho dujwe seretse se setjha, ho dilwe mabota a ntlo.

43“Haeba lefu le hlaha hape kamora hoba ho qhebollwe majwe, ho thebolwe mabota, ho be ho dilwe hape, 44moprista o tla tla hape, mme a e hlahlobe. Haeba a fumana hore lefu le anetse ntlo, hona e tla ba ke lepera le tshwaetsang ka tlung eo, mme ntlo eo e sesila. 45Ntlo eo e tla heletswa, majwe a yona, le dithupa tsa yona, le seretse sohle sa yona, di lahlelwe sebakeng se ditshila, kantle ho motse.

46“Mang kapa mang ya kenang ka tlung eo ha e sa ntsane e kwetswe, o tla silafala ho fihlela ka phirimana. 47Mang kapa mang ya robalang, kapa ya jellang ka tlung eo o tla hlatswa le diaparo tsa hae.

48“Empa ha moprista a etla ho tla hlahloba ntlo, mme a fumana hore lefu ha le a anela ntlo, kamora hore e dilwe, moprista o tla phatlalatsa hore ntlo eo e hlwekile, kaha lefu leo le phekolehile.

49“Hore a hlwekise ntlo, moprista o tla nka dinonyana tse pedi, le thupa ya kedare, le kgwele e kgubedu, le lehlaku la hisopa. 50E nngwe ya dinonyana o tla e bolaela ka sejaneng sa letsopa, se nang le metsi a sa tswa kguwa sedibeng. 51Jwale o tla nka thupa ya kedare, le lehlaku la hisopa, le kgwele e kgubedu, mmoho le nonyana e ntseng e phela, ebe tsohle o di ina ka mading a nonyana e bolailweng, le ka metsing a sa tswa kguwa sedibeng, mme a foke ntlo hasupa. 52Kamora hoba a etse nyehelo e tlosang sebe ka madi a nonyana, le ka metsi a sa tswa kguwa sedibeng, le ka nonyana e ntseng e phela, le ka thupa ya kedare, le ka lehlaku la hisopa, le ka kgwele e kgubedu, 53o tla tlohela nonyana e ntseng e phela hore e fofele naheng, kantle ho motse. Ha a se a etseditse ntlo ena nyehelo ya tefelo ya sebe, e tla ba e hlwekile.”

54Ona ke molao wa mefuta yohle ya lefu la lepera, le wa mmokwana; 55le wa lepera le diaparong le le ka matlung; 56le wa makukuma, le wa lekgwekgwe, le wa mabadi a benyang, le wa ditlapedi.

57Ona ke molao wa lepera, ho re ruta ho tseba ha ntlo e le sesila, kapa e hlwekile.