Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
11

Diphoofolo tse hlwekileng le tse sa hlwekang

(Dipo. 14:3-21)

111Morena a bua ho Moshe le ho Arone, a re ho bona: 2“Buang le bana ba Iseraele, le re: ‘Tsena ke diphoofolo tseo le ka di jang hara diphoofolo tsohle tse teng lefatsheng. 3Diphoofolo tsohle tse nang le dikgolana, tse thuisang, le ka di ja.

4“ ‘Leha ho le jwalo, le se ke la ja tsena tse latelang, tse thuisang feela, kapa tse nang le dikgolana feela: kamele e a thuisa, empa ha e na dikgolana; ka baka leo, ho lona ha e a hlweka. 5Pela e a thuisa, empa ha e na dikgolana, ka baka lena ho lona ha e a hlweka. 6Mmutlanyana o a thuisa, empa ha o na dikgolana; ka baka leo, ho lona ha o a hlweka. 7Kolobe e na le dikgolana, empa ha e thuise; ka baka leo, ho lona ha e a hlweka. 8Le se ke la ja nama ya tsona, le se ke la ama le dififi tsa tsona; ho lona ha di a hlweka.

9“ ‘Hara diphoofolo tse phelang ka metsing, le ka ja tse latelang: tsohle tse ka mawatleng kapa ka metsing a dinoka, tse nang le mapheo le mahehebu, le ka di ja. 10Empa hara dibopuwa tsohle tse holobang, kapa tse sesang ka metsing, e ka ba tse ka mawatleng kapa ka dinokeng, tsohle tse se nang mapheo kapa mahehebu, ho lona ke manyala. 11E tla ba manyala ho lona, mme nama ya tsona le se ke la e ja; ho lona le dififi tsa tsona e be manyala. 12Tsohle tse ka metsing, empa di se na mapheo le mahehebu, ho lona ke manyala.

13“ ‘Hara dinonyana le tla ila tsena; ha le na ho di ja, hobane ke manyala: ntsu, le seodi, le letlaka; 14mmankgodi, le diphakwe ka mefuta ya tsona; 15mefuta ya makgwaba; 16mpshe, le kgohoyadira, le leholosiane, le mefuta ya diphakwe; 17sephookwana, le seinodi, le morubisi; 18makgohlo, le letata, le lenong; 19mokotatsie, le dikokolofitwe ka mefuta ya tsona, le moholodi, le mmankgane.

20“ ‘Dikokwanyana tsohle tse fofang, tse tsamayang ka maoto a mane, ho lona ke manyala. 21Leha ho le jwalo, hara dikokwanyana tsohle tse nang le mapheo, tse tsamayang ka maoto a mane, le ka ja tse nang le monoto wa ho qothoma hodima lefatshe. 22Tsena le ka di ja: ditsie ka mefuta ya tsona, le bookgolane ka mefuta ya bona, le matjeketjane ka mefuta ya wona, le marutle ka mefuta ya wona. 23Empa dikokwanyana tsohle tse nang le maoto a mane ho lona ke manyala.

24“ ‘Tsena di tla le silafatsa, mme mang kapa mang ya amang dififi tsa tsona o tla silafala ho fihlela ka phirimana. 25Mang kapa mang ya nkang dififi tsa tsona o tla hlatswa diaparo tsa hae, empa o tla sala a silafetse ho fihlela ka phirimana.

26“ ‘Diphoofolo tsohle tse se nang dikgolana, kapa tse sa thuiseng, ha di a hlweka ho lona, mme ya di amang e tla ba o silafetse. 27Hara diphoofolo tsohle tse maoto a mane, tse hatang ka maro, ho lona ha di a hlweka, mme ya di amang o tla sala a silafetse ho fihlela ka phirimana. 28Ya nkang dififi tsa tsona o tla hlatswa diaparo tsa hae, empa o tla sala a silafetse ho fihlela ka phirimana.

29“ ‘Hara diphoofolo tse tsamayang hodima lefatshe, ho lona tsena ha di a hlweka: sele, le tweba, le bommampharwane ka mefuta ya bona; 30mmankgweshepe, le mokgodutswane, le phathakalle, le polo, le lempetje. 31Hara diphoofolo tsohle tse tsamayang, tsena ho lona ha di a hlweka. Mang kapa mang ya di amang ha di shwele o tla sala a silafetse ho fihlela ka phirimana. 32Ntho e nngwe le e nngwe eo di welang hodima yona ha di shwele e tla ba e silafetse; e ka ba sejana se entsweng ka lehong, kapa diaparo, kapa letlalo, kapa mokotla. Ntho e nngwe le e nngwe e sebediswang e tla hlatsuwa ka metsi, empa e tla sala e silafetse ho fihlela ka phirimana, mme kamora moo e tla hlweka. 33Sejana se seng le se seng sa letsopa, seo e nngwe ya tsona e welang kahara sona, tsohle tse ka ho sona di tla silafala, mme sejana seo eka kgona le se pshatle. 34Dijo tsohle tse ka ho sona tse ka jewang, ha di ka tshwelwa ka metsi ao, di tla silafala, le tsohle tse ka nowang, tse ka sejaneng seo, di tla silafala. 35Ntho efe le efe eo ho hong ha dififi tsa tsona ho welang hodima yona e tla silafala; haeba e le onto kapa mohaolwana, eka kgona di pshatlwe. Di silafetse, mme le ho lona e tla ba di silafetse. 36Leha ho le jwalo, sediba kapa morifi o kgakeletsang metsi, tsena ha di na ho silafala, empa ya amang dififi tsena yena o a silafala. 37Haeba ho hong ha sefifi sena ho ka wela hodima peo ya mofuta ofe kapa ofe, peo eo ha e silafele, 38empa haeba peo eo e kolobile, mme ho hong ha sefifi ho wela hodima yona, peo eo ho lona hae e a hlweka.

39“ ‘Haeba e nngwe ya diphoofolo tseo le jang nama ya tsona e itjhwella feela, mang kapa mang ya amang sefifi sa yona o tla silafala ho fihlela ka phirimana. 40Mang kapa mang ya jang nama ya phoofolo e shweleng, o tla hlatswa diaparo tsa hae, empa o tla sala a silafetse ho fihlela ka phirimama. Ya tlosang sefifi sa yona o tla hlatswa diaparo tsa hae, empa o tla sala a silafetse ho fihlela ka phirimana.

41“ ‘Tsohle tse hahabang hodima lefatshe ke manyala, mme di ke ke tsa jewa. 42Tsohle tse holobang ka mpa, le tsohle tse tsamayang ka maoto a mane, le tsohle tse nang le maoto a mangata hara tse hahabang hodima lefatshe, tse jwalo le se ke la di ja, hobane ke manyala. 43Le se ke la silafatsa meya ya lona ka tsohle tse hahabang, mme le se ke la itshilafatsa ka tsona. 44Ke nna Morena, Modimo wa lona; ka baka leo, le ikgalaletse, mme le tla halalela. Kahoo le se ke la itshilafatsa ka eng le eng e hahabang hodima lefatshe.Mee. 19:2
1 Pet. 1:16
45Ke nna Morena ya le nyolotseng naheng ya Egepeta, hore ke be Modimo wa lona; ka baka leo, le tla halalela, hobane ke a halalela.

46“ ‘Ona ke molao wa diphoofolo, le wa dinonyana, le wa dibopuwa tsohle tse phelang, tse tsamayang kahara metsi, le wa dibopuwa tsohle tse hahabang hodima lefatshe. 47Le kgetholle tse sa hlwekang ho tse hlwekileng, le diphoofolo tse phelang, tse ka jewang le tse ke keng tsa jewa.’ ”