Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Morena o otla Jerusalema

21Bonang kamoo Morena

a halefileng kateng!

O sithabeditse Sione

ka leru le letsholetsho!

Tlotla ya Iseraele

o e lahletse fatshe,

a e lahlela fatshe

e theoha lehodimong.

Mohla tsatsi leo

la kgalefo ya hae,

ha a a ka a hopola

bonamelo ba maoto a hae.

2Morena o timeditse

diahelo tsa Jakobo,

a di timetsa kaofela,

mohau a se na wona;

qhobosheane tsa Moradi wa Juda

a di ripitla,

a di ripitla,

kgalefo ya hae e ntse e tlokoma;

mmuso wa teng a o tlontlolla,

a o tlontlolla le babusi ba wona.

3Naka la Iseraele o le robile,

a le roba

kgalefo ya hae e tlokoma;

tsoho la hae le letona, le matla,

a le honyetsa ha sera se futuha.

A halefela Jakobo

sa mollo o malakabe,

o malakabe, o timetsang kahohle.

4O hutse seqha sa hae jwaloka sera,

o eme sa mohlabani,

tsoho le letona le phahame;

bohle ba kgahlang mahlo

a ba bolaya.

Kgalefo ya hae e tukang malakabe,

a e theolela hodima tente ya Sione.

5Morena o ka sera sa rona,

Iseraele o e ripitlile,

a ripitla matlo wohle

a dikgosi tsa yona.

Qhobosheane tsa yona a di heletsa,

a atisa bofifi le dillo

tsa Moradi wa Juda.

6O runtsolotse Tempele ya hae,

a e runtsolla sa lephephe tshimong,

sebaya sa hae sa diphutheho

a se ripitla.

Morena o entse hore Sione e lebale,

e lebale matsatsi a mekete,

e lebale le Disabatha;

ha kgalefo ya hae e tuka malakabe,

a nyedisa kgosi le yena moprista.

7Morena o lahlile aletare ya hae,

Sehalalelo sa hae

le sona a se furalla;

marako a matlo a kgosi tsa Sione

o neelane ka wona

matsohong a dira;

ka tlung ya Morena

dira di entse lerata,

lerata le kang

la mohla tsatsi la mokete.

8Morena o sa entse qeto

ya ho heletsa,

ya ho heletsa marako

a Moradi wa Sione;

kgwele ya ho lekanya

o se a e otlolotse,

ha a a ka a honyetsa tsoho la hae

ha le timetsa.

A etsa hore metero le marako di lle,

bobedi ba tsona a di heletsa.

9Dikgoro tsa Sione

di kwahetswe ke mobu,

mekwallo ya tsona

o e robakile dikotwana;

kgosi le mahosana

ke bathopuwa hara baditjhaba,

ke bathopuwa ba leng moo

ho sa rutweng Molao;

baporofeta ba Sione

ha ba sa bona dipono,

pono tse tswang ho Morena.

10Baholo ba Jerusalema

ba ituletse fatshe,

ba ituletse fatshe ba kgutsitse,

ba kgutsitse ba se na puo;

ba itshetse ka lerole

hodima dihlooho,

mmeleng ya bona

ba apere tse mahwashe,

barwetsana ba Jerusalema

ba inametse fatshe.

11Mahlo a ka a foufaditswe,

a foufatswa ke dikeledi,

moya wa ka o ferekane haholo,

bohloko ba pelo ya ka

bo tsholohela fatshe,

ka baka la ho timetswa

ha setjhaba sa heso,

ka baka la ho timetswa

ha bana le masea,

ba timetswa

ba le diterateng tsa motse.

12Bana ba llela bo-mma bona,

ba re: “Dijo di hokae,

dino tsona di hokae?”

Ba rialo ba akgeha

sa batho ba mahlatsipa,

ba akgeha

ba le diterateng tsa motse,

bophelo ba bona

bo fela kahanyane,

bo fela bo-mma bona

ba ba sikile ka matsoho.

13Ke ntho efe

eo nka o pakelang ka yona?

Ke ntho efe

eo nka o tshwantshang le yona?

Ka o tshwantsha le yona,

wena Jerusalema?

Nka o lekanya le eng,

ke tle ke o tshedise?

Ke tshedise wena,

Moradi wa Sione,

Moradi wa Sione wa morwetsana?

Botebo ba leqeba la hao

bo ka ba lewatle!

Ke mang ya ka tsebang

ho o phekola?

14Dipono tse bonweng

ke baporofeta ba hao

e ne e le tsa leshano,

tse se nang thuso;

ha ba a ka ba o senolela

sebe sa hao,

hore ba o fapose bothopuwa ba hao.

Ba ile ba o bolella

dipono tsa bohata,

dipono tse ileng tsa o thetsa,

tsa o kgelosa.

15Bo-mofeta-ka-tsela ba opa diatla,

ba opa diatla ha ba o bona;

ba letsa molodi,

dihlooho ba a di thukutha,

ba soma Moradi wa Jerusalema,

ba re: “Na motse oo

ke wona o no le motlemotle,

o no thabisa lefatshe lohle?”Pes. 48:3
50:2

16Dira tsa hao

di o bebenyetsa melomo,

di a o soma,

di o tsikitlanyetsa meno,

di re: “Re timeditse Jerusalema!

Lena ke lona tsatsi

leo esale re le emela,

le fihlile, re bile re le bone!”

17Morena o entse

seo a neng a se rerile,

polelo tsa hae

o di phethahaditse,

polelo tse neng di bolelwe

mehleng ya kgale;

o o timeditse a se na mohau,

a etsa hore o tlakwe

ke dira tsa hao,

ba o lwantshang a ba matlafatsa.

18Pelo tsa setjhaba

di ipiletsa ho Morena,

wena Jerusalema, Moradi wa Sione,

keledi tsa hao

a di ke di phalle jwaloka noka,

di phalle motsheare,

di phalle le bosiu;

o se ke wa ipha sebaka

sa ho phomola,

mahlo a hao

le wona a se ke a phomola.

19Tsoha, o howeletse hara bosiu,

o howeletse

ha balebedi ba qala ho santela;

tse ka pelong ya hao

o di tsholle jwaloka metsi,

o di tshollele kapele ho Morena.

Phahamisa matsoho a hao,

o a phahamisetse ho Morena,

o a phahamise

ka baka la bana ba hao,

bana ba hao ba bolawang ke tlala,

e ba bolaya hara diterata tsohle.

20“Oho, Morena, bona,

ako inahane:

Eo o kila mo etsa tjee ke mang?

Na basadi ba lokela

ho ja masea a bona,

ba je bana bao ba ba hodisitseng?

Na moprista le moporofeta

ba lokela ho bolawa,

ba bolaelwa ka Sehalalelong,

Halalelong sa Morena?

21Batjha le maqheku

ba rapaletse mmoho,

ba rapaletse diterateng,

ba rapaletse hara lerole;

bahlankana le barwetsana ba ka

ba shwele,

ba eshwa ke ho bolawa ka sabole.

O ba bolaile mohla o no halefile,

wa ba bolaya

le mohau o se na wona.

22O bitsitse dira tsa ka

ka nqa tsohle,

wa di bitsa

eka o di bitsetsa moketeng.

Ka tsatsi leo

o no halefile ka lona, Morena,

ha ho le ya mong ya kila phonyoha,

ha ho le ya mong ya kila sala!

Bao ke ba otlileng, ka ba hodisa,

bohle ba timeditswe ke sera sa ka!”