Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

Jonase o halefa ha Modimo a hauhela Ninife

41Jonase a utlwa bohloko haholo, mme a halefa. 2Yaba o rapela Morena, o re: “Ke a o rapela, oho, Morena, na see hase seo ke ileng ka se bolela ke sa le haeso? Ke ka lebaka leo ke ileng ka itlhahanela ho balehela Tarashishe. Ke tsebile hore o Modimo ya mosa, ya nang le kutlwelobohloko; o dieha ho halefa, o tletse mohau, o dieha ho otla. 3Ka baka leo, oho, Morena, mpe o mpolaye, hobane ho molemo ho nna hore ke shwe, ho ena le hore ke nne ke phele.”

4Empa Morena a mo araba, a re: “Na o etsa hantle ha o halefa?”

5Jonase a tswela kantle ho motse, a dula fatshe ka nqa botjhabela ho wona, a iketsetsa lephephe hona moo. A dula moriting wa lona, a lebella se tla hlahela motse. 6Morena Modimo a medisa sefate, sa thathalatsa mahlaku, a etsetsa Jonase moriti, hore a tle a phomole ho wona. Jonase a thabela sefate seo haholo. 7Empa ka le hlahlamang, e sa le kameso, Modimo a romela seboko se ileng sa eja moko wa sefate seo, yaba se a pona. 8Ha letsatsi le tjhaba, Modimo a tsosa moya o tjhesang, o hlahang botjhabela, mme letsatsi la bataola Jonase hloohong, hoo a bileng a akgeha. A itakaletsa lefu, a re: “Ho ka ba molemo ho nna hore ke shwe, ho ena le hore ke nne ke phele.”

9Empa Modimo a botsa Jonase, a re: “Na ke hantle ha o kgenne ka baka la sefate see?”

Jonase a mo araba, a re: “E, ke hantle, ebile ke kgenne hoo nka nnang ka shwa.”

10Yaba Morena o re: “O qenehela sefate sena seo o sa kang wa se fufulellwa, leha e le ho se medisa. Se imeletse ka bosona e le bosiu, sa ba sa itjhwella e le bosiu. 11Na nna nke ke ka hauhela Ninife, motse wa setletlehadi, o nang le baahi ba fetang dikete tse lekgolo le mashome a mabedi, ba sa tsebeng ho kgetholla botle ho bobe; o bileng o nang le diphoolofo tse ngata hakaale?”