Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Ditsie di dupa letsatsi la Morena

21Letsang lenaka le le Sione,

le hlabe mokgosi

thabeng ya ka e halalelang!

Baahi bohle ba naha ba thothomele,

hobane letsatsi la Morena

le atametse,

tsatsi la Morena le se le le haufi.

2Ke tsatsi la lefifi la bo-nka-ntjana,

tsatsi le phetheselang maru,

maru a matshomatsho!

Lebotho le leholo, le matla, le a tla,

le tla hlaha sa mafube dithabeng;

le kaalo ka lona

ha le eso ka le bonwa,

e bile le kaalo ha le sa tla bonwa.

3Kapele ho lona hlaha e a tjhesetsa,

kamorao ho lona ho tuka malakabe.

Kapele ho lona

naha e ka tshimo ya Edene,

kamorao ho lona

naha e sala e le nanaola;

le a fiela, ha le siye le letho.

4Ho ropoha ha lona

ho tshwana le ha dipere,

le matha sa dipere,

sa pere tsa ntwa di kgema;

5le laqoma

hodima ditlhoro tsa dithaba,

lerata la lona e ka la kariki tsa ntwa,

e ka la mollo o qhoma,

o tjhesa matlakala,

e ka la diqhobane

di eme thekong ya ntwa.

6Ha tjhaba di le bona

e ba di a tlallwa,

fahleho tsohle di pudufale.

7Le kgoroha jwaloka bahale,

le hlwa marako sa bahlabani.

Le tsamaya le tobile pele feela,

theko ya lona e entse lekaka.

8Ha le tsamaya

ha le theselane ka ditswe,

mohlabani ka mong

o tsamaya a tobile pele feela.

Le a fohla,

le itukubetse hara marumo,

ha ho letho le ka le emang kapele.

9Le feresa motse,

le mathe hodima marako,

le hlwelle le kahodima matlo,

le kene ka difesetere se ka mashodu.

10Ha botho lena le kgoroha,

fatshe le a reketla,

mahodimo le wona a tsukutlehe;

letsatsi le kgwedi di a fifala,

dinaledi di kgaotse ho phatsima.

11Morena o kgaruma

a eteletse mabotho a hae pele,

hoba mabotho a hae

e hlile ke boiyane;

ke dinatla, a phetha taelo ya hae.

Letsatsi la Morena le leholo,

le leholo le bile le a tshabeha!

E be ke mang ya ka le mamellang?

Setjhaba se ke se itshwabele

12“Hona jwale,” ho rialo Morena,

“kgutlelang ho nna

ka pelo tsa lona tsohle,

ka ho itima dijo,

ka meokgo le ka dillo.”

13Pelo tsa lona di ke di swabe,

ho ena le ho hahola

diaparo tsa lona.

Kgutlelang ho Morena,

Morena Modimo wa lona,

hobane o mosa, o mohau,

o dieha ho halefa,

o tletse lerato,

o hauhela ba etsang bokgopo.

14Mohlomong Morena

a ka nna a hauha,

a boela a le hlohonolofatsa,

a le fa dijo le dino

tsa ho nyehella Morena,

Morena Modimo wa lona.

15Letsang lenaka le le Sione,

le kgethe letsatsi la ho itima dijo,

le meme phutheho e halalelang.

16Bokellang setjhaba se kgobokane,

le meme phutheho e halalelang;

phuthang maqheku le phuthe bana,

le phuthe le masea a anyesang.

Monyadi a tswe

ka kamoreng ya hae,

monyaduwa a tswe

ka leqatheng la hae.

17Pakeng tsa lethule,

lethule la Tempele le aletare,

baprista, bahlanka ba Morena,

ba lle, ba re:

“Hauhela tjhaba sa hao, Morena;

tjhaba sa hao se se fetohe sekgobo,

sa fetoha sesomo hara baditjhaba,

esere baditjhaba ba se soma, ba re:

‘O kae Modimo eo wa bona?’ ”

Morena o boetse o atlehisa naha

18Morena a boulela naha ya hae,

setjhaba sa hae a se hauhela.

19Morena a araba tjhaba sa hae,

a re: “Bonang,

ke tla le fa tjhai e ngata,

le tjhaye koro le veine le ole,

le je, le be le di shebe feela,

baditjhaba ba se hlole

ba le etsa sesomo.

20“Ke tla leleka lebotho

le tswang leboya,

ke le lelekele naheng e ommeng,

naha ya matswatlare,

sehlooho sa lona se lebe

watleng le ka botjhabela,

serao se lebe

watleng le ka bophirima.

Ditopo tsa lona di tla nkga,

di nkge di re phu!

Seputa sa tsona se etse sehou,

hobane lebotho leo

le entse tse kgolo.”

21Wena lefatshe,

se ke wa tshaba letho;

thaba, mme o nyakalle,

hobane Morena o entse tse kgolo.

22Lona dibatana tsa naha,

se tshoheng letho,

hobane makgulo a lefeella

a ba matalana;

fate se beha ditholwana tsa sona:

Fate sa feiye le sa morara

di beha haholo.

23Lona bana ba Sione, thabang,

le thabele Morena Modimo wa lona;

o le neseditse dipula

hobane a lokile,

a le nesetsa pula tsa ditlwebelele,

pula tsa selemo le tsa hwetla

jwaloka pele.

24Diotlo tsa lona di tla tlala mabele,

merifi e kgaphatsehe veine le ole.

25“Ke tla le buseletsa,

ke le buseletse se senyehileng,

se jelweng ke ditsie

ka dilemo tse ngata;

sa jewa ke mekgahlelo ya ditsie,

ya se ja, ya se kokona sohle;

lebothohadi leo

ke le neeletseng ka lona.

26Lona le tla ja

le be le di shebe feela,

le nto boka

Morena Modimo wa lona,

yena ya le etseditseng tse kgolo.

Tjhaba sa ka se ke ke

sa hlola se tlontloloha!

27Le tla tseba

hore ke na le Baiseraele,

le hore nna Morena

ke Modimo wa lona,

ebile ha ho modimo e mong;

tjhaba sa ka se ke ke

sa hlola se tlontloloha!”

Letsatsi la Morena

28“Etlare hoba tsena di phethahale,

ke theolele Moya wa ka

hodima batho bohle;

bara le baradi ba lona

ba tla porofeta,

bannabaholo ba lona

ba tla lora ditoro,

bahlankana ba lona

ba tla bona dipono.

29Le hodima bahlanka ba ka

le makgabunyane a ka

ke tla theolela Moya wa ka

matsatsing ao.

30Ke tla etsa dimakatso

hodimo, lehodimong,

le mehlolo fatshe, lefatsheng:

madi, le mollo, le mouwane wa mosi.

31Letsatsi le tla fifala,

kgwedi e tla ba kgubedu jwaloka madi,

pele letsatsi le leholo la Morena,

le kgethehileng, le fihla.

32Mang le mang ya tla rapela Morena

o tla pholoswa,

hobane Thabeng ya Sione,

motseng wa Jerusalema,

pholoho e tla ba teng,

jwalokaha Morena a boletse,

bakeng sa masalla

ao Morena a a bitsang.

3

Morena o tla ahlola ditjhaba

31“Bonang, ka matsatsi ao,

ka yona nako eo,

ke tla atlehisa ba Juda

le ba Jerusalema.

2Ke tla phutha ditjhaba tsohle,

ke di theolele

ka Kgohlong ya Jehoshafate,

ke di ahlolele hona kateng,

ka baka la setjhaba sa ka,

setjhaba sa ka sa Iseraele,

hobane di ile tsa se qhalanyetsa

hara baditjhaba,

tsa arola naha ya ka dikotokoto.

3Di ile tsa laola

setjhaba sa ka ka lotho,

tsa ananya moshanyana ka seotswa,

tsa reka veine ka ngwanana,

hore di tle di e nwe.

4“Wena Tire, le wena Sidone, le lona dibaka tsohle tsa Filesitiya, e ka ba le mpatlang? Le tla mpuseletsa ka eng? Haeba le tla mpuseletsa, seo le se entseng ke tla le buseletsa sona ka potlako. 5Le nkile silefera ya ka le kgauta ya ka, la isa matlotlo a ka a bohlokwa ka ditempeleng tsa lona. 6Le rekisitse baahi ba Juda le ba Jerusalema ho Bagerike, e le hore le ba ise hole le naha ya habo bona.

7“Bonang, ke tla ba kgutlisa dibakeng tsohle tseo le ba rekisitseng ho tsona, ke phetetse seo le se entseng. 8Ke tla rekisa bara le baradi ba lona ho setjhaba sa Juda, mme sona se tla ba rekisetsa Basheba, e leng setjhaba se hole,” ho rialo Morena.

9“Phatlalletsang ditjhaba hona,

le re: ‘Hlomellang ntwa!

Bitsang bahale!

Bahlabani bohle ba ke ba atamele,

ba atamele, ba tlo futuha!

10Kgobang mehoma ya lona,

le etse disabole;

leotsang disekele tsa lona,

le etse marumo!

Ya fokolang a ke a re:

“Nna ke mohale!”

11Lona ditjhaba tsohle,

phallang, kgobokanang,

le phuthehele ka Kgohlong!’ ”

Morena, laola bahale ba hao

ba theohe.

12“Ditjhaba di ke di itokise,

di theohele

ka Kgohlong ya Jehoshafate;

ke tla dula kateng, ke di ahlole,

ke ahlole tjhaba tsohle

tse phuthehileng.

13Akgelang sekele,

hobane mabele a butswitse.

Tloong, le tlo hatakela morara,

hobane setlhotlelo sa morara

se tletse;

merifi e tletse, e a kgaphatseha,

hobane bokgopo ba tsona

bo totile!”

14Matshweletshwele

a sa le ka Kgohlong ya Kahlolo!

Letsatsi la Morena le haufi,

le atametse,

tsatsi la ho theohela

ka Kgohlong ya Kahlolo.

15Letsatsi le kgwedi di tla fifala,

dinaledi le tsona

di ke ke tsa phatsima.

Morena o tla hlohonolofatsa setjhaba sa hae

16Morena o tla puruma a le Sione,

a thwathwaretse a le Jerusalema,

mahodimo le lefatshe di reketle.

Morena ke setshabelo

sa tjhaba sa hae,

ke qhobosheane

ya tjhaba sa Iseraele.

17“Kahoo le tla tseba

hore ke nna Morena,

Morena Modimo wa lona,

ya ahileng Sione,

thabeng ya ka e halalelang;

Jerusalema e tla ba sebaka,

baka se kgethehileng,

baditjhaba ba ke ke

ba hlola ba feta kahara yona.

18“Mohla tsatsi leo,

thaba di tla rothisa veine,

maralla wona a kopotse lebese;

melatswana yohle ya Juda

e phalle metsi.

Sediba se tla kolla

ka Tempeleng ya Morena, se kolle,

se nwesetse Kgohlo ya Shitime.

19“Egepeta e tla fetoha nanaola,

Edomo yona e fetohe lefeella,

hobane tjhaba sa Juda

se ile sa hlekefetswa,

madi a sona a tshollwa

a se na molato.

20Naha ya Juda

e tla ba le baahi kamehla yohle,

Jerusalema

e be le baahi ba meloko yohle.

21Ke tla tshwarela tjhaba sa ka,

ke se tshwarele dibe tsa sona,

dibe tseo ke neng

ke eso se tshwarele tsona.

Nna Morena, ke tla aha Sione!”