Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Matla a Modimo le bofokodi ba motho

91Jobo a araba, a re:

2“Ruri ke a tseba,

ho fela ho le jwalo;

motho a ka loka jwang

mahlong a Modimo?Jobo 4:17

3Haeba motho

a ka phea kgang le Modimo,

Modimo a ka mmotsa potso

di le sekete,

motho a pallwa ke ho araba

leha e le nngwe.

4Modimo o bohlale, o bile o matla:

Ke mang ya ka mo hanyetsang,

yaba o a atleha?

5Hanghang o suthisa dithaba,

ha a halefile a di phethole.

6O sisinya lefatshe madulong a lona,

ditshiya tsa lona di be di reketle.

7O laela letsatsi, le se ke le tjhaba,

a ba fifatse kganya ya dinaledi.

8Ke yena ya sarolotseng mahodimo,

a a sarolla a le mong,

a tsamaya le hodima maqhubu,

maqhubu a Lewatle;

9a etsa Bere e Kgolo,

le Makolobe, le Selemela,

a etsa le molala

ka borwa ho lehodimo.Jobo 38:31
Amo. 5:8

10O etsa dikgolo

tse fetang tlhalohanyo ya motho,

o etsa dimakatso

tse ke keng tsa balwa.

11“Ha a feta pela ka

ha nke be ke mmone,

ha a itsamaela

le teng ha ke lemohe.

12Ha a inkela,

a ka thibelwa ke mang?

Ke mang ya ka reng ho yena:

‘Jwale o etsa jwang?’

13Modimo ha a halefile

eba o halefile,

mahlahana a Rahaba“Rahaba” ke lebitso la kgodumodumo ya lewatle, le sebediswang ho supa kamoo lefatshe le neng le hloka sebopeho kateng, mehleng ya maswetso. Tadima Tshim. 1:2

a tjapaletse maotong a hae.

14“Jwale nna

ekaba nka mo arabisa jwang?

Mantswe a dikgang

ke a kgethe jwang?

15Leha ke se na molato

ke ne nke ke ka mo araba,

haese feela ho kopa mohau

ho Moahlodi wa ka.

16Leha nka mo isa kgotla,

yaba o a tla,

ha ke dumele

a ka ntshekehela tsebe.

17A ka mpidila ka sefefo sa kganyapa,

a nkekeletsa maqeba ho se lebaka.

18A ke ke a ntumella

ka phefumoloha,

a ka ntshithabetsa

ka tse bohloko.

19Haeba ho uwa ka matla,

Yena ke seqhobane!

Haeba ho uwa ka toka,

yena o tla qoswa ke mang?

20Leha eba ke se molato,

ke tsuwa ke molomo wa ka,

leha eba ke se na kodi,

wona o tla nthwesa molato.

21“Le hoja ke se na kodi,

ke se ke itenne;

ke nyedisa bophelo ba ka,

ke a bo nyatsa.

22Ke ditshwantshwang feela;

ke ka hona ke reng:

‘O timetsa ba lokileng le ba kgopo.’

23Ha kotlo e bolaya ka ho tsometsa,

O tla tsheha

ha ba otlwa ba se molato.

24Lefatshe le matsohong a ba kgopo,

o kwahela baahlodi ba lona

ka lesira mahlong;

haeba e se yena,

ebe jwale ke mang?

25“Tshiu tsa ka di lebelo

ho feta semathi,

di baleha di eso bone molemo;

26di fefoha jwaloka sekepe sa lehlaka,

jwaloka ntsu

ha e ubella phofu ya yona.

27Ha nka re:

‘Ke tla lebala pelaelo tsa ka,’

fahleho sa ka se tla ela,

ke bobothehe.

28Tlokotsi tsa ka tsohle

ke a di tshaba,

ke a tseba

o ke ke wa re ha ke molato.

29Kaha ke fumanwe ke le molato,

ke hobaneng ha ke sebeletsa lelea?

30Leha eba nka itlhatswa ka lehlwa,

ka sesepa matsoho a ka ka a hatlela,

31wena o tla nkakgela ka tebetebeng,

aparo tsa ka le tsona

di be di nnyonye!

32“Modimo hase motho jwaloka nna,

ka hona nke ke ka ba ka mo araba,

fahleho bobedi tsa thulana

re le ka kgotla.

33Hoja pakeng tsa rona

mmoelanyi o teng,

a sebedisa matla a hae hodima rona;

34thupa Modimo e ke e shape fatshe,

kgalefo ya hae e se ke ya ntshosa;

35ke bue ka bolokolohi

ke se ne tshabo,

athe hona jwale

nna ke tletswe ke tshabo.”