Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

Jobo o araba Elefase

61Empa Jobo a araba, a re:

2“Ao! hoja ho komakoma ha ka

ho ka lekanngwa,

tsietsi tsa ka tsa bewa sekaleng,

3di ne di tla feta hlabathe

la lewatle ka boima;

ke ka hona

ke ileng ka phatloha feela.

4Metsu ya Ya Matla wohle

e ntlhabile,

mahloko a yona

a tjhatjhametsa le moya wa ka,

matshabeho a Modimo

a nteetse theko!

5Na tonki e ka lla

kgulo le le lengata?

kapa pholo ya bohla

e ntse e fula?

6Dijo tse bosula

di ka jewa ho se letswai?

Na mothwebe o mosweu wona

o a latsweha?

7Dijo tse jwalo ha ke di lakatse,

di tshwana

le tse nqhuqhumisang mala!

8“Hoja kopo ya ka

e ne ka ananelwa,

Modimo a nnea

seo ke se labalabelang;

9Modimo a kgahlwa

ke ho mphetshela,

a nkisa letsoho, a ntimetsa.

10Ke ne ke tla thaba,

ke tshedisehe,

ke tsebe ho mamella

ditlokotsi tsa ka,

hoba polelo tsa Ya Halalelang

ha ke a di hanyetsa.

11“Ke sa na le matla afe,

a ho nnea letshepa?

Ke tla fella kae,

ha ke qenehetse ho phela?

12Na mmele wa ka

o thata jwaloka lejwe?

Kapa nama ya ka

e entswe ka lethose?

13Matla o ho ithusa a mpheletse,

sehlaha sa bohlale se setse feela.”

Jobo o swabiswa ke polelo tsa metswalle

14“Ya nyahameng pelo

eka kgona a hauhelwe, ke metswalle,

leha eba a sa tshabe Ya Matla wohle.

15Bana beso ha ba tshepahale

sa melatswana,

ba ka melatswana e tlala,

e ba e feta,

16e ba maduke

ke qhoqhwaane ho qhibidiha,

e patehe ke lehlwa ho kgetheha.

17Ha motjheso o fihla e a nyamela,

ha tsatsi le ema a pshele ruri.

18Baeti ba kgeloha tsela,

ba batla metsi,

ba ye lehwatateng,

ba be ba timele.

19Baeti ba tswang Tema

ba batla metsi,

bahwebi ba Sheba

ba batla ka letshepa;

20ba tsielehile,

leha ba ne ba tshepile,

ba fihlile teng, jwale ba swabile.

21Ho nna, le lona le ka melatswana eo:

Le a bona ke wele ka phatla,

lona le a ntshabella!

22Na nkile ka re:

‘Mpheng hona le hane’?

Kapa ‘Ntefelleng ka maruo a lona?’

23Kapa: ‘Nnamoleleng

matsohong a dira tsa ka?

Mpholoseng

ho ba matla ho mpheta’?

24“Nthuteng,

ke tla mamela ke didimetse,

le ntlhalosetse na phoso ya ka e kae.

25Mantswe a nnete a matla hakaakang!

Polelo tsa lona ekaba di supa eng?

26Ebe le rerile ho nyatsa polelo tsa ka,

le re tsa ya tsherehaneng

di ya le moya feela?

27Le kgutsanyana kgudu!

le ka e rekisa,

la tjhekela motswalle wa lona lemena.

28“Jwale dumelang,

le ntadime sefahlamahlo:

Taba di mahlong,

shano la ka le tla itshupa.

29Ke a le kopa: Imameleng,

phoso e se be teng;

imameleng hape,

esere ho loka ha ka

ha thunthetswa.

30Ebe phoso e tswile lelemeng la ka?

Na nka sitwa ho kgetha

tse molemo ho tse kgopo?”