Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5

51“Meketsa, Jobo!

O a arabelwa ke mang?

Hara mangeloi

o tla ipiletsa ho mang?

2Sethoto se bolawa

ke ho komakoma ha sona,

sehlohwane sona

se bolawa ke mona.

3Ke bone thoto se mela,

methapo ya sona e nama;

ha ntshi e panya,

leaho la sona la newa thohako.

4Bana ba sona

ha ba a sireletswa ke motho,

ba robokellwa kgotla,

ba hloka manamolela;

5kotulo ya sona

e jewa ke ya lapileng a ituletse,

a e honyolle

leha e le kahara meutlwa,

batupi bona

ba nyoretswe leruo la sona.

6Lerole hase lona

mohlodi wa ditlokotsi,

tsietsi ha di ke di ropoha

di hlaha fatshe;

7motho ditsietsi o tswalwa a di apere,

seka tetema

e qhomisetsa ditlhase hodimo.”

Elefase o re Jobo a ipiletse ho Modimo

8“Hoja ke wena

nka be ke ipiletsa ho Modimo,

kapele ho Modimo

ke ipeha ka taba ya ka;

9yena o etsa dikgolo,

mafeta-kutliwisiso-ya-motho,

o etsa dimakatso,

ntlhokapalo ke boiyane.

10Lefatshe o le nesetsa pula,

pula ya ditlwebelele,

metsi a phutsalle,

a tlale dithota kahohle;

11ba eisehang

a ba hlwesetse hodima ditlhoro,

ba bofifing bona a ba tshedise.

12O nyopisa merero,

bo-ramasene ba e rerile,

ba be ba hloke katleho;

13ka maraba a bona

o tshwasa bo-ramasene,

maqheka a bona a fetoha lefeela.1 Bakr. 3:19

14Ba aparelwa ke lefifi

tsatsi le ba tjhabetse,

ere tadi e anyesa

ba phothasele seka bosiu.

15Modimo o namolela mafutsana

puong tse hlabang,

a a lopolle matsohong a ba dikgoka;

16kahoo mafutsana a ruile letshepa,

molomo wa bokgopo o a kwaleha,

o didimale.”

Kgalemo ya Modimo e tlisa lehlohonolo

17“Ho lehlohonolo

eo Modimo a mo tshwayang phoso,

kahoo se nyatse

ha Ya Matla a o kgalema.Mae. 3:11
Bah. 12:5,6

18Modimo o a hlatha,

a be a tlame leqeba;

tsoho la hae le a otla,

le bile le a fodisa;Hos. 6:1

19o tla o phemisa diwa

di o hlwele hodimo,

ka makgetlokgetlo

bobe bo ke ke ba o ama.

20Nakong ya sekoboto

o tla o namolela lefung,

nakong ya dintwa

sabole a e thithibanye bohale.

21O tla sireletswa puong

tsa monyefodi,

timelo o ke ke wa e tshaba

ha e fihlile;

22o tla tsheha timelo le sekoboto,

batana tsa fatshe lena

o ke ke be wa di tshaba.

23Majwe a ke ke a o sitisa

ho lema masimo,

batana tsa naha

di tla phela ka kgotso le wena.

24O tla bona lapa la hao

le phela ka kgotso,

o fumane tsohle tsa hao

di ntse di feletse.

25Bana ba hao

o tla bona ba ngatafala,

tloholo tsa hao

di ata seka jwang naheng.

26O tla ya lebitleng

lemo tsa hao di ngatafetse,

jwaloka koro e yang seotlong

e se butswitse.

27“Tsena di fupuditswe,

ho fela ho dutse jwalo;

di utlwe, o di tsebe,

o di fole molemo.”