Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
41

411“Na ka selope

kganyapa o ka e tshwasa,

kapa ka kgwele

leleme la yona wa le tlama?Pes. 74:14
104:26
Esa. 27:1

2Na o ka e kenya kgwathatha

ka nkong?

Kapa mohlaare wa yona

wa o hlaba ka moutlwa?

3Na e tla rapela

hore o e rekolohele,

kapa e bue ka bonolo,

e nne e o qekise?

4Na e tla etsa tumellano le wena,

hore e be kgoba la hao

kamehla yohle?

5O tla e bapadisa

sa ha o bapadisa nonyana,

kapa o e holehele

bananyana ba hao?

6Na bahwebi ba heno

ba tla e tsekisana ka theko,

kapa ba e arolele bareki?

7Na ka dikwebe

tlalo la yona o ka le phunya,

kapa ka tsenene

hlooho ya yona o ka e hlaba?

8Ako e ame ka letsoho la hao!

Ntwa e tla ba ya kgumamela;

o ke ke be wa hlola o pheta hape!

9“Tshepo ya ho e hlola

ke lefeelafeelane,

motho ha a e bona

pelo ya hae e a nyahama.

10Ha ho na ya sebete se lekaneng

ho e qholotsa;

ebe jwale ke ofe

ya ka thulanang le nna, Modimo?

11Ya ntsekisang molato ke ofe,

ke tsebe ho mo lefela?

Ditsohletsohle tlasa lehodimo

ke tsa ka.

12“Ha nka ke ka tlohela

ho bua ka ditho tsa kganyapa,Kganyapa: Bahlalosi ba bang ba re ke kwena.

ka matla a yona

le bopeho se kgahlehang sa yona.

13Bokantle ba tlalo la yona

bo ka ebolwa ke mang?

Ya ka atamelang ke mang,

a e kenya tomo hanong?

14Ya ka itetang sefuba

ho e ahlamisa mehlaare ke mang?

Meno a yona a dikwetsepe

a a tshabeha!

15Mokokotlo wa yona

o kwahetswe ke makgekgebu,

makgekgebu a momahaneng

eka a manamisitswe ka boka;

16a momahane haholo,

moya o ke ke wa tswa

pakeng tsa wona.

17A kopantswe hathatathata,

a momahane hoo

a ke keng a arohanngwa.

18Ha e thimola,

ka nkong tsa yona ho tswa lesedi;

mahlo a yona eka mahlasedi

ha mafube a hlaha.

19Malakabe a tlola

ka molomong wa yona,

tlhase di betseha

seka motjhotjhonono.

20Mosi o foqoha ka nkong tsa yona,

jwaloka mosi ha pitsa

e mollong wa ditlhaka e bela.

21Moya wa yona

o butswela mashala a hlene,

malakabe a tlole

ka hanong la yona.

22Molala wa kganyapa o shidikane,

ba e bonang

ba phakgasela ke tshabo.

23Maphutha a tlalo la yona

a momahane, a sataletse,

a ke ke a sisinyeha.

24Bothata ba pelo ya yona

ekare ba lejwe,

bothata ba yona

bo tshwana le ba lwala la moralla.

25Ha e soballa

natla di a phakgasela,

di suthe kapele ho yona ke tshabo.

26Kahodima yona ho kuba sabole,

ho kube lerumo, le motsu,

le yona tsenene!

27Ho yona tshepe e tshwana

le setoroi feela,

lethose le tshwana

le patsi e bodile.

28Ha e balehiswe ke metsu e betswa,

majwe a letjeketjane

a ka mmoko ho yona.

29Ho yona koto e tshwana

le setoroi feela,

ho shohlomana ha marumo

ho a e keketehisa.

30Mpa e makgekgebu

a thata sa mangetana,

e siya mohlala

jwaloka selei se hulwa seretseng.

31E tsapodisa madiba

jwaloka pitsa e bela,

lewatle le bele

sa pitsa e phehile mafura.

32Tseleng e siya mophula

wa metsi a benyang lekweba,

o ka re moriri o moputswa

o metse lewatleng.

33Fatsheng lohle

kganyapa ke torobela,

ke bopuwa

se sa bopellwang le tshabo.

34Tsohle tse mabela

e di shebela maotong,

ke kgosi ya batana tsohle

tse ikakasang.”

42

Boinyatso ba Jobo

421Yaba Jobo o araba Morena, o re:

2“Ke a tseba

hore tsohle o ka di etsa,

le hore ha ho morero

o ka o sitang.

3O ila botsa, wa re:

‘Ya sitisang merero ya ka

a se na tsebo, ke mang?’

Ke kahoo ke reng:

‘Ke buile ka tseo

ke sa di utlwisiseng,

tse makatsang haholo

hoo ke sa di tsebeng.’Jobo 38:2

4“Yaba o re: ‘Mamela jwale,

mme nna ke tla bua.

Ke tla o botsa dipotso,

wena o nkarabe.’Jobo 38:3

5Ke utlwile feela

ha o ntso bolelwa,

empa jwale ke o bone

ka mahlo a ka.

6Ka baka lena,

ke swabela polelo tsa ka,

ke ikwahlaya ke le leroleng,

ke le moloreng.”

Modimo o laela metswalle ya Jobo ho etsa sehlabelo

7Yare hoba Morena a qete ho bua mantswe ana ho Jobo, a re ho Elefase ya tswang Temana: “Wena le metswalle ya hao e mmedi ke le halefetse haholo. Ha le a ka la bua ka nna ka mokgwa o tshwanelang, jwalokaha Jobo, mohlanka wa ka, yena a ile a bua. 8Ka baka lena, nkang dipoho tse supileng le dipheleu tse supileng, le ye ho Jobo, mohlanka wa ka, le iketsetse nyehelo ya setjheso. Jobo, mohlanka wa ka, o tla le rapella. Nna ke tla ananela thapelo ya hae, ke se ke ka le otla ho ya ka bothoto ba lona, hobane ha le a ka la bua ka nna ka mokgwa o tshwanelang, jwalokaha Jobo, mohlanka wa ka, yena a ile a bua.”

9Yaba bo-Elefase ya tswang Temana, le Biledade ya tswang Shua, le Sofara ya tswang Naama, ba etsa kamoo Morena a ba laetseng kateng, mme Morena a ananela thapelo ya Jobo.

Jobo o buseletswa maruo a hae

10Hoba Jobo a rapelle metswalle ya hae, Morena a boela a mo atlehisa. Tsohle tseo a neng a ena le tsona Morena a mmuseletsa tsona habedi.Jobo 1:1-3
11Jwale bana babo kaofela, le dikgaitsedi tsa hae kaofela, le bohle ba neng ba tsebana le yena pele ho mona ba tla ho yena. Ba fihla ba eja dijo le yena, ba le ka tlung ya hae, ba mo tshedisa malebana le bobe bohle boo Morena a ileng a mo tlisetsa bona. Motho ka mong wa bona a mo nea tjhelete ya kesita,Kesita ke tjhelete ya Seheberu, eo ho sa tsejweng boima ba yona. le reng ya kgauta.

12Yaba Morena o hlohonolofatsa dilemo tsa ho qetela tsa bophelo ba Jobo ho feta dilemo tsa pele. A ba le dikgutshwane tse dikete tse leshome le metso e mene, le dikamele tse dikete tse tsheletseng, le dipholo tse dikete tse pedi, le ditonki tse tshehadi tse sekete. 13A ba a ba le bara ba supileng le baradi ba bararo. 14Moradi e moholo a mo rea lebitso la Jemima, wa bobedi a mo rea la Kesia, wa boraro a mo rea la Kerene-Hapuke. 15Naheng eo yohle ha ho a ka ha eba le barwetsana ba batle jwaloka baradi bao ba Jobo. Ntata bona a ba abela lefa jwalokaha a ile a abela bana babo bona.

16Kamora mona, Jobo a phela dilemo tse lekgolo le mashome a mane. A bona bana ba hae le ditloholo le ditloholwana tsa hae ho ya fihla molokong wa bone. 17Jobo a shwa a se a tsofetse haholo, dilemo tsa hae di le ngata.