Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
39

Phoofolo tse hlaha di laolwa ke mang?

391“Na o tseba nako ya ho tswala

ha podi ya naha?

Na o kila bona kgama

ha e phatla, e tswala?

2Na o ko bale kgwedi

tsa kemaro ya tsona?

Kapa o tsebe tsatsi

la ho tswala ha tsona?

3Di botha fatshe,

di tswale manamane a tsona,

bohloko ba ho tswala

ebe bo fedile.

4Manamane a tsona a holela naheng,

ha a sa shahlile

ebe a lahla mohlape.

5“Tonki e hlaha

e neilwe bolokolohi ke mang?

Meja e ne e kgatile

e lokolotswe ke mang?

6Ke e abetse lehwatata

hore e phele ho lona,

masabasaba a lenyekethe

e be bodulo ba yona.

7Lehesheheshe la metse

e etsa metlae ka lona,

mehoo ya moqhobi

ha e fihle tsebeng tsa yona.

8E alohela thabeng

ho ya tsoma lekgulo,

e nyakurele kahohle

ho batla ho hotalana.

9“Na nare e ka thapa,

ya eba pelesa ya hao?

Kapa ya robala e bothile

pela sejelo sa hao?

10Na o ka e pana mohomeng

hore e o lemele?

Makwete ya a phophotha

e o setse morao?

11Na o ka e tshepa

ka baka la matla a yona?

Wa e tshepela ho phetha

mesebetsi ya hao e boima?

12Na o ka e tshepela

ho pola mabele a hao,

le ho a thothela hae

ha a le otlong sa hao?

13“Mapheo a dimpshe

a phuphusela ka thabo,

empa e ke ke ya fofa

jwaloka mokotatsie.

14Mpshe e behela

mahe a yona mobung,

e a tlohelle teng

ho alangwa ke lehlabathe.

15Ha e elellwe hore leoto

le ka a bjaratsa,

kapa sebatana

sa a hatakela hodimo.

16E sotla madinyane a yona

jwalokaha eka hase a yona,

ha e tsotelle letho,

leha eba e tswaletse lelea,

17hobane yona

Modimo o ila e tima bohlale,

a se ka e tsipela

le kelello ena e pala!

18Empa ha e thathalatsa mapheo

ho matha,

e a keketeha

ha e bona pere le mopalami!

19“Na pere matla e a filwe ke wena,

molala wa o kgabisa

ka moetse o maebeebe?

20Na o ka tseba

ho e qotomisa sa tsie,

wa e kgorohlisa ka dinko

ho tshosa batho?

21E tila fatshe ka kgohlong,

e thabetse matla,

e itukubetse kahara marumo

sa motswelantweng.

22Pere e tsheha tshabo,

ha ho letho le e tshosang;

ha e ke e furalla

ke ho tshaba sabole.

23Kgopong tsa yona

ho shohlomana kgohlopo,

ho bile ho tsekema marumo

le ditsenene!

24E koma mobu ka bohale

le ka mabifi,

leha ho letswa lenaka

ho tila ha e ho kgaotse.

25Ha naka le lla

e a howa, e re: ‘Aha!’

E dupa monko wa ntwa

e sa le hole!

E dupe mehoo ya balaodi

le mekgosi ya ntwa.

26“Na ke ka bohlale ba hao

phakwe e tsebang ho fofa,

e thathalatsang mapheo,

ebe e leba borwa?

27Na ke ka taelo ya hao

ntsu e tsebang ho fofa,

e hahang hlaha sa yona

hodimo tsullung?

28E phela dilomong,

bosiu e lala hona teng,

qhobosheane ya yona e ka lefarung.

29Diselo e di tsoma

e dutse hona moo,

mahlo a yona

a di bona di le hole.

30Madinyane a yona

a phela ka ho nwa madi,

kamehla yona e fumanwa

hara dififi.”Mat. 24:28
Luka 17:37

40

Jobo o re o sitwa ho araba Modimo

401Morena a boela a re ho Jobo:

2“Na monyatsi a ka phea kgang

le Ya Matla wohle?

Ya nyatsang Modimo a ke a arabe!”

3Yaba Jobo o araba Morena, o re:

4“Bona, ha ke letho!

Nka o araba jwang?

Ka tsoho la ka

ke thiba molomo wa ka.

5Ke se nkile ka bua,

nke ke ka hlola ke araba;

ke ile ka bua habedi,

nke ke ka bua ho feta moo.”

Phoofolo tse hlaha di laolwa ke mang?

6Morena a araba Jobo a ntse a le kahara sefefo, a re:

7“Itlame letheka, o eme senna,

ke o botse dipotso,

wena o nkarabe.

8“Na kahlolo ya ka

o tla fela o e hanyetse,

ebe o mpea molato,

hore o itokafatse?

9Na tsoho la hao

le tshwana le la Modimo,

hoo o ka kirietsang

ka ntswe le kang la hae?

10Ikgabise he ka tlotla

le ka bokgosi,

o ikapese ka hlompho

le botlotlehi.

11Filo la kgalefo ya hao

o hlo le hlatse,

ha o bona moikgohomosi

o mo kokobetse;

12ha o bona moikgohomosi

o mo theole,

o tlabikelle ba kgopo

tulong tsa bona;

13o ba epele leroleng ba le mmoho,

topo tsa bona

o di kwahelle ka lebitleng.

14Jwale le nna

ke tla o thoholetsa, ke re:

‘Tsoho la hao le letona

le ka o pholosa!’

15“Tadimisisa kubu hantle!

Ke e bopile jwalokaha ke o bopile,

empa yona e fula jwang

jwaloka kgomo.

16Ako bone matla a letheka la yona!

Bona bothata ba ditshika

tsa mohodu wa yona!

17E peralatsa mohatla wa yona,

e o peralatse jwaloka fate sa kedare,

ditshika tsa rope tsa yona

di teteane;

18masapo a yona

a tshwana le pompo tsa lethose,

masapo a yona

a tshwana le ditshiya tsa tshepe.

19Hara mmopo wa Modimo

ke thahadima,

e ka hlolwa feela

ke Mmopi wa yona.

20Dijo tsa yona di theoha dithabeng,

moo phoofolo tsa naha

di bapallang teng.

21E botha tlasa difate tsa leoka,

e ipata mokgwabong hara lehlaka.

22Leoka le e etseditse moriti,

e etseditswe sakana-la-nkope,

la e etsetswa ke meduwane,

meduwane ya melatswana.

23Ha e balehiswe

ke ho tlala ha noka,

ha e tshohe

leha Jorodane e ka phuthumana,

ya phuthumanela

ka hanong la yona.

24E ka tshwarwa ke mang

e ntse e shebile,

Ya kenngwa kgwathatha ka nkong

ke mang?”

41

411“Na ka selope

kganyapa o ka e tshwasa,

kapa ka kgwele

leleme la yona wa le tlama?Pes. 74:14
104:26
Esa. 27:1

2Na o ka e kenya kgwathatha

ka nkong?

Kapa mohlaare wa yona

wa o hlaba ka moutlwa?

3Na e tla rapela

hore o e rekolohele,

kapa e bue ka bonolo,

e nne e o qekise?

4Na e tla etsa tumellano le wena,

hore e be kgoba la hao

kamehla yohle?

5O tla e bapadisa

sa ha o bapadisa nonyana,

kapa o e holehele

bananyana ba hao?

6Na bahwebi ba heno

ba tla e tsekisana ka theko,

kapa ba e arolele bareki?

7Na ka dikwebe

tlalo la yona o ka le phunya,

kapa ka tsenene

hlooho ya yona o ka e hlaba?

8Ako e ame ka letsoho la hao!

Ntwa e tla ba ya kgumamela;

o ke ke be wa hlola o pheta hape!

9“Tshepo ya ho e hlola

ke lefeelafeelane,

motho ha a e bona

pelo ya hae e a nyahama.

10Ha ho na ya sebete se lekaneng

ho e qholotsa;

ebe jwale ke ofe

ya ka thulanang le nna, Modimo?

11Ya ntsekisang molato ke ofe,

ke tsebe ho mo lefela?

Ditsohletsohle tlasa lehodimo

ke tsa ka.

12“Ha nka ke ka tlohela

ho bua ka ditho tsa kganyapa,Kganyapa: Bahlalosi ba bang ba re ke kwena.

ka matla a yona

le bopeho se kgahlehang sa yona.

13Bokantle ba tlalo la yona

bo ka ebolwa ke mang?

Ya ka atamelang ke mang,

a e kenya tomo hanong?

14Ya ka itetang sefuba

ho e ahlamisa mehlaare ke mang?

Meno a yona a dikwetsepe

a a tshabeha!

15Mokokotlo wa yona

o kwahetswe ke makgekgebu,

makgekgebu a momahaneng

eka a manamisitswe ka boka;

16a momahane haholo,

moya o ke ke wa tswa

pakeng tsa wona.

17A kopantswe hathatathata,

a momahane hoo

a ke keng a arohanngwa.

18Ha e thimola,

ka nkong tsa yona ho tswa lesedi;

mahlo a yona eka mahlasedi

ha mafube a hlaha.

19Malakabe a tlola

ka molomong wa yona,

tlhase di betseha

seka motjhotjhonono.

20Mosi o foqoha ka nkong tsa yona,

jwaloka mosi ha pitsa

e mollong wa ditlhaka e bela.

21Moya wa yona

o butswela mashala a hlene,

malakabe a tlole

ka hanong la yona.

22Molala wa kganyapa o shidikane,

ba e bonang

ba phakgasela ke tshabo.

23Maphutha a tlalo la yona

a momahane, a sataletse,

a ke ke a sisinyeha.

24Bothata ba pelo ya yona

ekare ba lejwe,

bothata ba yona

bo tshwana le ba lwala la moralla.

25Ha e soballa

natla di a phakgasela,

di suthe kapele ho yona ke tshabo.

26Kahodima yona ho kuba sabole,

ho kube lerumo, le motsu,

le yona tsenene!

27Ho yona tshepe e tshwana

le setoroi feela,

lethose le tshwana

le patsi e bodile.

28Ha e balehiswe ke metsu e betswa,

majwe a letjeketjane

a ka mmoko ho yona.

29Ho yona koto e tshwana

le setoroi feela,

ho shohlomana ha marumo

ho a e keketehisa.

30Mpa e makgekgebu

a thata sa mangetana,

e siya mohlala

jwaloka selei se hulwa seretseng.

31E tsapodisa madiba

jwaloka pitsa e bela,

lewatle le bele

sa pitsa e phehile mafura.

32Tseleng e siya mophula

wa metsi a benyang lekweba,

o ka re moriri o moputswa

o metse lewatleng.

33Fatsheng lohle

kganyapa ke torobela,

ke bopuwa

se sa bopellwang le tshabo.

34Tsohle tse mabela

e di shebela maotong,

ke kgosi ya batana tsohle

tse ikakasang.”