Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Jobo o rohaka letsatsi la tswalo ya hae

31Kamora tsena, Jobo a tswa molomo, a rohaka letsatsi leo a neng a tswalwe ka lona. 2A bua, a re:

3“Tsatsi la tswalo ya ka

le ke le timele,

le bosiu boo ka bona

ho neng ho thwe:

‘Ho emotswe ngwana moshanyana!’

4Tsatsi leo le ke le fetohe lefifi,

Modimo ya hodimo a le lebale,

sedi le se hlole le le tjhabela hape.

5Le metswe ke fifi la bo-nka-ntjana,

leru le aparele tsatsi leo,

fifi le fifatse sedi la lona.

6Bosiu boo bona bo fifalle ruri,

bo se balellwe le matsatsi a selemo,

bo se ballelwe le matsatsi a dikgwedi.

7Ka boo bosiu ho se tswalwe lesea,

le mehoo ya thabo e se utlwahale.

8Barohaki ba matsatsi

ba ke ba bo rohake,

bona ba tsebang

le ho tshwenya kganyapa.

9Naledi di se ke tsa phatsima,

bo batle lesedi, bo se le fumane,

bo se ke ba bona ha tsatsi le tjhaba,

10hobane ha bo a ka

ba kwala mme popelo,

ha bo a ka

ba nthibela ho bona maswabi.”

Jobo o re hoja a se ke a tswalwa

11“Ke hobaneng

ke sa shwelang popelong?

Ke hobaneng

ke sa shwang ha ke tswalwa?

12Ke hobaneng nkileng ka sikwa?

Ke hobaneng ke antseng matswele?

13Jwale nkabe ke rapame, ke kgutsitse,

ke ithobaletse,

ke phomotse ka kgotso,

14ke phomotse le dikgosi

le matona a kwano,

bao mehaho ya bona e leng mabitla,

15le mahosana a kgabang ka kgauta,

ao matlo a wona a tletseng silefera;

16ke epetswe jwaloka sefolotsana,

jwaloka lesea le eso bone lesedi.

17Lebitleng ba kgopo ba a kgaotsa,

ba kgaotsa ho ferekanya,

ba kgathetseng,

teng ba fumana phomolo.

18Ba thopilweng

le bona ba phela ka kgotso,

ha ba sa utlwa

mokataki a kgarumaka.

19Ba hlomphehang le ba eisehang

ba a lekana,

kgoba le holotswe

kgobeng ba monga lona.”

3:1-19 —
Jer. 20:14-18

Ba ditlokotsing ba labalabela lefu

20“Ba ditlokotsing

ba bontshetswang lesedi?

Ba tubehileng moyeng

ba neelwang bophelo?

21Ba labalabela lefu, ha le ba fihlele,

ba le batla

le ho feta letlotlo, patuwe.Tshen. 9:6

22Ba thaba ka thabo e fetisisang,

ba nyakalle ha ba kena ka lebitleng.

23Ya fihlametsweng ke tsela

o tswaletsweng,

athe Modimo

o mo raletse mathibela?

24Bakeng sa ho ja

ke tlelwa ke mefehelo,

medumaelo ya ka

e phutsalle sa diphororo!

25Seo ke se tshabang

se nkwetse hodimo,

seo ke se tshohileng

jwale se mphihletse.

26Ke hloka kgotso,

ke hloka le boikgutso;

ke hloka phomolo,

tsietsi di nkapere!”

4

Jobo o tennwe ke bophelo

41Jwale Elefase ya tswang Temana a araba, a re:

2“Ebe o tla teneha

ha motho a buisana le wena?

Empa ke mang

ya ka tshwarang leme la hae?

3Hopola kamoo o rutileng

ba bangata kateng,

wa matlafatsa matsoho a tepeletse!

4Polelo tsa hao

di tsheheditse ba kgoptjwang,

wa matlafatsa mangwele a rerekela.

5Jwale ha tsietsi e o tlela o a nyahama;

ere e o fihlela ebe o a thethelwa!

6Ho tshaba Modimo ha hao

hase hona letshepa la hao,

ho hloka kodi ha hao

yona ntshepedi ya hao?

7“Ako nahane: Mohlokakodi ke ofe

ya kila lahleha?

Ba lokileng bona

ba kile ba timetswa hokae?

8Kamoo nna ke seng ke bone kateng,

ba lemang bobe,

ba be ba jale bokgopo,

ba kotula hlanyelo e tshwana le tsona.

9Ha Modimo a halefa ba a timela,

fefo sa kgalefo ya hae se ba fedise.

10Lekakuba le a puruma,

tautona e kgarumake,

meno a ditawana a fetohe,

a fetohe dikotwana.

11Tautona e shwa

ke ho hloka sebolawa,

tawana tsa tauhadi

di phasaphase kahohle.”

Ha ho ya lokileng pela Modimo

12“Ke ile ka nyenyeletswa

ka lekunutu,

ka longwa tsebe

ka ba ka hwesheletswa.

13Menahanong ya ka, ya ditoro, bosiu,

ha phume sa boroko

batho se ba katela,Jobo 33:15

14tshabo le thothomelo

tsa nkwela hodimo,

masapo wohle a mmele a keqemana.

15Seriti sa falola kapela mahlo a ka,

mmeleng wa ka

mohwete wa iketsa diqala!

16Sa re themelele! Ke ntse ke tadimile,

sa sona sobepeho ke sa se tsebe!

Sa ema kapela mahlo a ka,

ha didimala,

ka utlwa lentswe le nyenyetsa, le re:

17‘Na ya shwang

a ka loka mahlong a Modimo,

a hlweka le mahlong a Mmopi wa hae?

18Ha Modimo a sa tshepe

bahlanka ba hae,

mangeloi a hae

a a qosetsa bohelehele;

19a ka tshepa jwang

ba meqhemeng ya makwete,

ba bopilweng ka role la lefatshe,

ba phetshelwang habonolo

jwaloka tshwele?

20Le ba tjhabela ba phela,

le dikele ba fedile,

ba timelle ruri,

ba sa natswe ke motho.

21Dimapo tsa tente tsa bona

di a motsulwa,

ba be ba shwe ba hloka bohlale!’ ”

5

51“Meketsa, Jobo!

O a arabelwa ke mang?

Hara mangeloi

o tla ipiletsa ho mang?

2Sethoto se bolawa

ke ho komakoma ha sona,

sehlohwane sona

se bolawa ke mona.

3Ke bone thoto se mela,

methapo ya sona e nama;

ha ntshi e panya,

leaho la sona la newa thohako.

4Bana ba sona

ha ba a sireletswa ke motho,

ba robokellwa kgotla,

ba hloka manamolela;

5kotulo ya sona

e jewa ke ya lapileng a ituletse,

a e honyolle

leha e le kahara meutlwa,

batupi bona

ba nyoretswe leruo la sona.

6Lerole hase lona

mohlodi wa ditlokotsi,

tsietsi ha di ke di ropoha

di hlaha fatshe;

7motho ditsietsi o tswalwa a di apere,

seka tetema

e qhomisetsa ditlhase hodimo.”

Elefase o re Jobo a ipiletse ho Modimo

8“Hoja ke wena

nka be ke ipiletsa ho Modimo,

kapele ho Modimo

ke ipeha ka taba ya ka;

9yena o etsa dikgolo,

mafeta-kutliwisiso-ya-motho,

o etsa dimakatso,

ntlhokapalo ke boiyane.

10Lefatshe o le nesetsa pula,

pula ya ditlwebelele,

metsi a phutsalle,

a tlale dithota kahohle;

11ba eisehang

a ba hlwesetse hodima ditlhoro,

ba bofifing bona a ba tshedise.

12O nyopisa merero,

bo-ramasene ba e rerile,

ba be ba hloke katleho;

13ka maraba a bona

o tshwasa bo-ramasene,

maqheka a bona a fetoha lefeela.1 Bakr. 3:19

14Ba aparelwa ke lefifi

tsatsi le ba tjhabetse,

ere tadi e anyesa

ba phothasele seka bosiu.

15Modimo o namolela mafutsana

puong tse hlabang,

a a lopolle matsohong a ba dikgoka;

16kahoo mafutsana a ruile letshepa,

molomo wa bokgopo o a kwaleha,

o didimale.”

Kgalemo ya Modimo e tlisa lehlohonolo

17“Ho lehlohonolo

eo Modimo a mo tshwayang phoso,

kahoo se nyatse

ha Ya Matla a o kgalema.Mae. 3:11
Bah. 12:5,6

18Modimo o a hlatha,

a be a tlame leqeba;

tsoho la hae le a otla,

le bile le a fodisa;Hos. 6:1

19o tla o phemisa diwa

di o hlwele hodimo,

ka makgetlokgetlo

bobe bo ke ke ba o ama.

20Nakong ya sekoboto

o tla o namolela lefung,

nakong ya dintwa

sabole a e thithibanye bohale.

21O tla sireletswa puong

tsa monyefodi,

timelo o ke ke wa e tshaba

ha e fihlile;

22o tla tsheha timelo le sekoboto,

batana tsa fatshe lena

o ke ke be wa di tshaba.

23Majwe a ke ke a o sitisa

ho lema masimo,

batana tsa naha

di tla phela ka kgotso le wena.

24O tla bona lapa la hao

le phela ka kgotso,

o fumane tsohle tsa hao

di ntse di feletse.

25Bana ba hao

o tla bona ba ngatafala,

tloholo tsa hao

di ata seka jwang naheng.

26O tla ya lebitleng

lemo tsa hao di ngatafetse,

jwaloka koro e yang seotlong

e se butswitse.

27“Tsena di fupuditswe,

ho fela ho dutse jwalo;

di utlwe, o di tsebe,

o di fole molemo.”