Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
37

Elehu o re Modimo o etsa dikgolo

371“Fefo sena se thefula methapo

ya pelo ya ka,

ere ha e thanya

e be tlohe madulong.

2Mamedisa ho thwathwaretsa

ha ntswe la Modimo,

o mamele modumo

o tswang molomong wa hae.

3O dumisa letolo

tlasa mahodimo wohle,

hadima la hae le yo fihla

pheletsong tsa lefatshe.

4Lentswe le purumang

le latela lehadima,

Modimo o pokosela

ka ntswe la bohosi ba hae;

ha maru a thwathwaretsa

lehadima ha a le thibele.

5Ho pokosela ha ntswe la Modimo

ho a makatsa;

o etsa dikgolo

tse fetang kutlwisiso ya rona.

6Ho lehlwa o re:

‘Kgethehela lefatshe!’

Ho lefafatsane:

‘Fetoha ditlwebelele!’

7Mosebetsi wa motho ka mong

o a o emisa,

batho bohle ba tsebe

mosebetsi wa hae.

8Batana di hohobela

dilaong tsa tsona,

ebe ka mesimeng ya tsona

di a ipothela.

9Mamati a tjhankana ya sefefo

a petlekilwe,

meya e pepetlang e tlisa serame.

10Ha Modimo a phefumoloha

leqhwa le a bopeha,

kahohle metsi a fetohe qhoqhwaane.

11Maru a matsho

a dusa pula ya motloporo,

ka maru ao,

Modimo lehadima o a le hasa.

12Maru a ntsa phethesela

tseleng ya wona,

a aparetse lefatshe kahohlehohle,

a phetha taelo

tseo Modimo a di entseng.

13Modimo a ka nesa pula

e le kotlo ho batho,

kapa a e nesa

hore fatshe le be mongobo,

kapa a e nesa

e le supo sa lerato la hae.

14“Oho, wena Jobo,

ako mamele sena:

Kgutsa, o ko nahane

dimakatso tsa Modimo!

15Na o tseba kamoo Modimo

a laolang maru kateng,

le kamoo a etsang

hore hadima la hae le tsekeme?

16Na o tseba kamoo maru

a tsheheditsweng kateng,

le dimakatso tsa eo tsebo ya hae

e phethehileng?

17Na o tseba hore aparo

di futhumatsa jwang

ha moya o hlaha borwa,

naha e jele boya?

18Na o ka mo thusa

ho sarolla mahodimo,

mahodimo a bothata

ba seipone sa lethose?

19“Re rute hore na

re tle re reng ho yena;

re sitwa ho rala nyewe

hobane re lefifing.

20Na a ka bolellwa

hore ke rata ho bua le yena?

Haeba motho a ka bua,

ruri o tla timetswa!

21“Ho jwalokaha moya o fefera maru,

tsatsi le sala mmanameng le kganya,

batho ba sitwa ho le tadima

ke ho ba fahla;

22le hlaha ka leboya e ka kgauta,

tlotla ya Modimo

e re kenyetse tshabo.

23Ya Matla wohle

re ke ke ra mo fihlela,

o re phahametse ka matla

le ka dikahlolo,

a ke ke be a sokamisa toka ya hae.

24Ka baka leo,

batho bohle ba a mo tshaba,

bo-tsebanyane bohle ha a ba natse.”