Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
36

Elehu o babatsa boholo ba Modimo

361Elehu a tswela pele, a re:

2“Bea butle ho se hokae,

nke ke o bontshe:

Polelo tse emelang Modimo

di sa le teng.

3Tsebo ke tla e fuputsa

hole le hohle,

ha ke buella ho loka

ha Mmopi wa ka.

4Polelo tsa ka hase tsa bosawana;

ya buang le wena

ke monna wa mohlalefi.

5“Modimo o matla,

empa ha a nyedise batho;

ha ho letho leo a sa le tsebeng.

6A ke ke a tlohela

moetsadibe a phela,

empa mafutsana

o a sebeletsa ka toka.

7Ba lokileng ha a kgaotse

ho ba hlokomela,

o ba bea le dikgosi

hodima diterone;

o ba bea teng,

a ba phahamise kamehla yohle.

8Empa ha ba tlamilwe

ka mahlaahlela,

ba bofilwe

ka kgwele tsa tlokotsi,

9o ba supisa mesebetsi ya bona,

dibe tse entsweng ka boikgantsho.

10O etsa hore

ba mamele kgalemelo ya hae,

a ba laele hore

ba furalle bokgopo.

11Ha ba mo mamela, ba mo sebeletsa,

ba tla qeta matsatsi a bona

ka boiketlo,

lemo tsa bona

ba di qete ba atlehile.

12Empa ha ba ithiba ditsebe,

ba sa mamele,

lefu la bona e tla ba la sabole,

ba be ba shwe tsebo ba se na yona.

13“Baetsadibe ba tletse kgalefo

dipelong tsa bona,

leha ba se ba tlamilwe

ha ba ke ba kopa thuso.

14Ba shwa ba sa le batjha,

ba shwe ba phela le bo-ramaotwana.

15Ba ditlokotsing

o ba pholosa ka ditlokotsi,

a thibolle tsebe tsa bona

ka matshwenyeho.

16“Le wena

a ka ba o ntshitse ditsietsing,

a o isitse bakeng

se sa patisanang,

moo tafole ya hao

e tla tlala mapetle!

17Kahlolo ya ba kgopo

e o wetse hodimo,

kahlolo le toka di se di o maname.

18Hlokomela, esere maruo a o hohela,

o se ka dumela

ha tjotjo e o kgelosa.

19Ha o llela thuso,

maruo a hao a ke ke

a o tswela molemo,

kapa matla a hao

a o ntsha tsietsing tsa hao.

20Se labalabele

bosiu ba kahlolo ho fihla,

ha tjhaba di timela

dibakeng tsa tsona.

21Hlokomela,

o se sekamele bokgopong,

boo o bo ratang ho feta tlokotsi.

22“Modimo o phahametse bohle

ka matla a hae;

moruti ke ofe

ya tshwanang le yena?

23Tsela ya hae

o e kgethetswe ke mang?

Ke ofe ya ka reng ho yena:

‘Mona jwale o fositse?’

24Hopola ho tlotlisa

mesebetsi ya hae,

mesebetsi eo batho

ba e rokang ka difela.

25Batho bohle ba bone mesebetsi eo,

ba e boha ba le hole le yona.

26Modimo o moholo

ho feta kutlwisiso ya rona,

palo ya lemo tsa hae

ha re ka ke ra e fihlela.

27“O monya marothodi a metsi,

ka mouwane wa ona

ebe o nesa pula.

28Maru a pula

a tlhotlela diphororo fatshe,

mafafatsane e be ditlwebelele,

e be ditlwebelele ho batho.

29Ya tsebang ho thiba ha maru

ke mang,

le ho thwathwaretsa

ha lehodimo la hae?

30Hadima la hae

le takolotsa le lehodimo,

botebo ba lewatle

o a bo kguruma.

31Ke ka tsona a ahlolang ditjhaba,

ke ka tsona a di fang nala.

32O tshwere lehadima

ka matsoho a hae,

o laela hore le otle botsekeng.

33Letolo ke selelekela

sa sefefo sa hae,

ho tla ha sona

le diphoofolo di a ho tseba.”