Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
34

Elehu o bontsha ho loka ha Modimo

341Yaba Elehu o tswela pele, o re:

2“Lona bahlalefi

mamelang polelo tsa ka!

Lona bo-tsebanyane

theang tsebe le mmamele!

3Tsebe e hlwaya mantswe

ha a buuwa,

jwalokaha dijo

di latsuwa ke mahalapa.Jobo 12:11

4A re ikgetheleng

se lokileng ka borona,

a re tsebeng

ka borona se leng molemo.

5“Jobo o re:

‘Nna ha ke na molato,

empa Modimo o nkamohile

tokelo ya ka.

6Le hoja ke nepile tjena

ho thwe ke leshano,

le hoja ke se na sebe,

qeba la ka le hana ho fola.’

7“Motho ke ofe ya tshwanang le Jobo?

O momorotsa nyefolo

jwalokaha metsi a nowa;

8yena o tsamaya

mokgatlong wa baetsadibe,

ba kgopo

o tsamaisana tsela le bona;

9o re: ‘Motho a ke ke

a putswa ka letho,

leha a leka ho kgahlisa Modimo.’

10“Lona bahlalefi,

mmameleng ke hona:

Modimo a ke ke

a ba a etsa bokgopo,

Ya Matla wohle a ke ke

a ba a etsa phoso.

11O putsa motho

ho ya ka mesebetsi ya hae,

o putsa motho

ho ya ka metsamao ya hae.Pes. 62:13

12Ruri Modimo a ke ke

a ba a etsa bokgopo,

Ya Matla wohle a ke ke

a kgopamisa ho loka.

13O beilwe ho okamela lefatshe

ke mang?

Fatshe lohle lona le theilwe

ke mang?

14Haeba e ne le morero wa hae,

a busetsa moya wa bophelo ho yena,

15tsohle tse phelang di ne di tla timela,

motho le yena, a kgutlele leroleng.

16“Ha o le bohlale, ako mamele,

polelo tsa ka o di sekehele tsebe!

17Na ya hloileng toka,

ho busa a ka ho tseba?

Kapa o ahlola Ya Matla,

Ya Lokileng?

18Yena ya reng ho kgosi:

‘O motho-dikobo,’

ho mahosana:

‘Lona le balotsana!’

19Ha a ye ka leeme

ha a sebeletsa babusi,

morui le mofutsana

ke ditshwantshwang ho yena,

kahoba bohle ke mmopo

wa matsoho a hae.

20Ka ho panya ha ntshi

ba shwa le hara bosiu,

tjhaba se hlokolehe,

bona ebe ba iketse;

natla di nyamele

di sa angwa ke letsoho la motho!

21“Mahlo a hae a disitse

metsamao ya batho,

mehato yohle ya batho

le yona o a e bona.

22Ha ho na lefifi le letsholetsho,

moo baetsadibe

ba ka tsebang ho ipata.

23Modimo ha a hloke

ho balla batho dinako

ho tla kahlolong, kapele ho yena.

24O thuakanya bo-ramonatla

ho se na nyewe,

tulong tsa bona ebe o bea ba bang.

25Ka baka leo,

mesebetsi ya bona o a e tseba,

ba phetholwa e le bosiu,

ebe ba a phetshelwa.

26Modimo o ba otlela

bokgopo ba bona,

o ba otlela

pontsheng ya batho bohle,

27hobane ba kgaoditse ho mo latela,

ha ba a ka ba natsa

tsela tsohle tsa hae.

28Dillo tsa mafutsana

ba di fihlisitse ho yena,

dillo tsa bahlomohi

Modimo o a di utlwa.

29“Haeba a ikgutsetsa

a ka nyatswa ke mang?

Ha ipata sefahleho,

teng a ka bonwa ke mang?

O okametse batho le ditjhaba

ka ho tshwana.

30O thibela motho ya kgopo ho busa,

a mo thibele

ha a tjhehela setjhaba maraba.

31“Haeba motho

a ka re ho Modimo:

‘Ke ipona molato,

nke ke ka sitwa hape;

32ako nthute tseo ke sa di tsebeng,

haeba ke entse bokgopo

nke ke ka pheta hape;’

33na o re Modimo

a ye ka thato ya hao,

athe wena o nyatsa diketso tsa hae?

Boikgethelo ke ba hao,

hase ba ka,

kahoo wena bolela

seo o se tsebang.

34“Ba nang le kutlwisiso

ba tla bolela,

banna ba bohlale,

ba nkutlwang, ba re:

35‘Jobo o ipuela feela a se na tsebo,

polelo tsa hae bohlale di a bo hloka.’

36Jobo a nna lekwe ho-ya-ho-ile,

hobane o araba sa batho ba kgopo.

37Dibe tsa hae

o di eketsa ka bofetohedi,

o etsa nyediso moo re mo utlwang,

ka polelo tse ngata

o nyedisa Modimo.”