Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
33

Elehu o re Jobo a mo mamele

331“Ka baka lena,

ke a o rapela, Jobo:

Ako mamele polelo ya ka,

mantswe a ka wohle

o a sekehele tsebe.

2Mamela! Jwale ke lekgatheng

la ho bua,

mantswe a sa le lelemeng la ka.

3Mantswe a ka ke a pelo

e se nang mano,

molomo wa ka o bua nnete

eo ke e tsebang.

4Nna ke entswe ke moya

wa Modimo,

mophefumoloho wa Ya Matla wohle

o etsa hore ke phele.

5“Haeba o ka kgona, ako nkarabe;

rala mabaka a hao,

ebe o nthula ka wona.

6Kapela Modimo ke tshwana le wena,

ke bopilwe ka letsopa jwaloka wena.

7Lebaka la hore o ntshabe ha le yo,

ho ba teng ha ka

ho ke ke ha o imela.”

Modimo hase sera sa Jobo

8“Ruri o buile

moo ke ntseng ke utlwa,

modumo wa mantswe a hao

ka o mamela:

9‘Nna ke hlwekile, ha ke na sebe,

ke hlatswehile, ha ke na bokgopo,

10empa jwale Modimo o mpea dibato,

o ntadima ke le sera sa hae.

11Maoto a ka o a tlamile

ka mahlaahlela,

tselana tsa ka tsohle

o a di lekola.’Jobo 13:27

12“Tabeng ena o fositse;

ke o araba ka ho re:

Modimo o moholo ho feta motho.

13Ke ka baka lang

ha o phea kgang le yena,

o re polelo tsa hao ha a di arabe?

14Modimo o bua

ka mekgwa e le mengata,

empa ha ho ya keng a hlokomele.

15Torong le ponong tsa bosiu,

ha phume sa boroko

batho se ba katetse,

phateng tsa bona ba kgalehile,Jobo 4:13

16Modimo o nyenyeletsa

tsebeng tsa batho,

a ba tshose ka keletso tsa hae,

17hore tsela tse kgopo

ba di kgelohe,

boikakaso bo be hole le bona.

18Modimo o phemisa motho

ho theohela lebitleng,

a mo phemise ho bolawa ka sabole.

19O kgalemela motho

ka ho mo robatsa phateng tsa lefu,

a opise masapo a hae wohle

ho se kgaotso;

20jwale takatso ya dijo

ebe e a fela,

a nyonye le dimonate

tseo a di ratang.

21O ye a fetohe moketa,

a motele dinama,

e sale e le masatswane,

palwadikgopo.

22Moya wa hae o atamela lebitla,

phelo ba hae bo atamele babolai.”

Modimo o mohau

23“Haeba lengeloi le leng

la a sekete,

le le hlakoreng la hae,

e le mmoelanyi,

le ruta motho seo e leng toka,

24le tla mo hauhela,

le bue, le re:

‘Mo hauhele,

a se theohele lebitleng,

hobane ke se ke mo fumanetse

se mo lopollang.’

25Nama ya hae e tla ntjhafala,

e tshwane le ya lesea,

a okolohe, a tshwane

le mehleng ya botjha ba hae.

26O tla rapela Modimo,

yena a mo rekolohele,

fahleho sa hae a tla se bone

a nyakaletse,

hobane Modimo o mmuseletsa

ho loka ha hae.

27O tla binela batho,

ebe o re ho bona:

‘Ke entse sebe,

ka kgopamisa ho loka,

empa sebe seo sa ka

ha ke a se otlelwa.

28O pholositse moya wa ka

O se ye lebitleng,

ke tla boela ke phele,

ke nne ke bone lesedi.’

29“Tsena tsohle

Modimo o di etsa ho motho,

a ka di etsa habedi,

a ka di etsa hararo,

30hore a phemise motho

ho theohela lebitleng,

sedi la bophelo

le tle le mmonese.

31“Hlokomela, Jobo,

o ke o mmamele;

ako kgutse, mme nna ke tla bua.

32Haeba o na le puo, ako nkarabe;

bua, ke kgolwe hore ha o na molato.

33Haeba o sa re letho,

eka kgona o mmamele;

ako kgutse,

mme ke tla o ruta bohlale.”