Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
32

Elehu o bua le metswalle ya Jobo

321Banna ba bararo bana ba kgaotsa ho araba Jobo, hobane o ne a itadima a lokile. 2Jwale kgalefo ya Elehu, mora wa Barakele, ya tswang Buse, wa lelapa la Rama, ya tlokoma. Kgalefo ya hae ya tlokomela Jobo, hobane Jobo o ne a re ke yena ya lokileng, Modimo ke yena ya phoso. 3Kgalefo eo ya hae ya ba ya tlokomela le metswalle ya hae e meraro, hobane leha e ne e nyatsa Jobo, e ne e hloleha ho mo araba. 4Elehu o ne a ile a emela banna bao hore ba bue le Jobo pele ho yena, hobane ba ne ba le baholo ho yena. 5Ha a bona hore banna bao ba bararo ba feletswe ke puo, kgalefo ya hae ya nna ya tlokoma.

6Yaba Elehu, mora wa Barakele, ya tswang Buse, o a bua, o re:

“Ke sa le mmotlana,

lona le tsofetse,

ka hona ke ile ka itshwara,

ka tshaba ho le bolella

seo ke se tsebang.

7Ke ile ka nahana:

‘Eka kgona baholo ba bue,

ba lemo di ngata ba rute bohlale.’

8Empa ke moya o ka ho motho,

e leng moya wa Ya Matla wohle,

wona o neang motho kutlwisiso.

9Hase ba baholo feela

ba nang le bohlale,

kapa maqheku feela

a utlwisisang ho lokileng.

10Ka baka leo,

ke re le ke le mmamele,

le nna ke bolele seo ke se tsebang.

11“Ke ile ka le emela

hore le ke le bue,

puo tsa lona ka di theela tsebe

ha le ntse le kgetha mantswe.

12Ke fetse ka le mamela:

Ha ho le ya mong

ya shanofaditseng dipuo tsa Jobo,

kapa ya arabileng polelo tsa hae.

13Hlokomelang, le se ke la re:

‘Rona bohlale re bo fumane;

Modimo ke yena ya tla mo hlola,

a ke ke a hlolwa ke motho.’

14Polelo tsa Jobo

di ne di sa lebiswa ho nna,

nke ke ka mo araba jwaloka lona.

15“Banna bana ba nyahame dipelo,

ba se ba feletswe ke dikarabo,

mantswe le wona a a ba haella.

16Ebe nka lebella,

hobane ba sa arabe,

hobane ba themeletse,

ba se ba hloka puo?

17Le nna ke tla hlahisa ya ka karabo,

ke be ke bolele seo ke se tsebang.

18Ke pipitlelane ke mantswe,

moya wa ka o ntshusumetsa

hore ke bue;

19fuba sa ka se ka veine e bitieletswe,

se kgatheng la ho phatloha

sa makuka a matjha.

20Ke tla bua,

ho pipitlelwa ho fele;

ke tla tswa molomo,

le nna ke arabe.

21Ha nka ke ka tadima

tshobotsi ya motho,

ha nka ke ka kakamatsa

mang le mang.

22Ha ke ne ke tseba ho kakamatsa,

Mmopi wa ka o na ntlosa

ka ho panya ha ntshi!”