Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
31

Jobo o tiisa botshepehi ba hae

311“Ke entse tumellano

le mahlo a ka,

hore ha a ka ke

a tjhatjhehela kgarebe.

2“Kabelo e tswang ho Modimo

ke efe?

Lefa le tswang ho Ya Matla wohle

ke lefe?

3Na hase timelo ho baetsadibe,

le koduwa ho ba etsang bokgopo?

4Modimo tsela tsa ka o a di bona,

le mehato ya ka yohle o a e bala.

5“Haeba ke sebeditse ka bolotsana,

eba oto la ka

le mpotlakiseditse ho ya thetsa;

6a nke ke bewe sekaleng sa toka,

Modimo a tle a tsebe

ha ke na molato.

7Haeba mehato ya ka

e kgelohile tseleng,

eba pelo ya ka

e hohetswe ke mahlo a ka,

eba manothoko

a nkgomaretse matsohong;

8seo ke se jetseng

se ke se jewe ke e mong,

dijalo tsa ka, ka metso,

di ke di motsulwe.

9“Haeba pelo ya ka

e hohetswe ke mosadi,

eba nkile ka lalla monyakong

wa mohaeso,

10mosadi wa ka a silele monna e mong,

ba bang ba kopanele dikobo le yena.

11Hona e ka ba ketso

e hlabisang dihlong,

ya eba sebe

se lokelwang ke ho ahlolwa.

12Ke mollo o tjhesang

ho isa timelong,

o tla fedisa maruo a ka kaofela.

13“Haeba mohlanka wa ka

le lekgabunyane la ka,

ke ba hloketse toka

ha ba tsekisana le nna,

14ke tla etsang

ha Modimo a sa ntobile?

Ke tla reng

ha ke araba potso tsa hae?

15Ha ke re Mmopi wa ka

ke Mmopi wa bona?

Ha ke re ke yena ya re bopileng

maleng a bo-mma rona?

16“Haeba nkile ka hanyetsa

kopo ya mofutsana,

eba mohlolohadi o lebeletse,

mahlo a ba kgathala;

17eba ke itjeletse thathana

ke le inotshi,

kgutsana ka e jela tjelamahlong,

18ho tloha botjheng ba ka

ke e hodisitse ke le ntata,

ka baballa mohlolohadi

ho tloha mohla ke tswalwang,

19haeba nkile ka bona motho

a eshwa ke ho hloka diaparo,

kapa mofumanehi

a se na le nketlana;

20haeba ho se ya kileng

a ntlohohonolofatsa,

leha a ile a futhumatswa

ke boya ba nku tsa ka;

21haeba nkile ka otla kgutsana

ka tsoho la ka,

hobane ke tseba hore ka kgotla

nke ke ka tsuwa,

22phaka sa ka

a se motsuhe lehetleng,

tsoho la ka le robehe setsweng,

lenonyeletsong.

23Ho tshaba Modimo

ho ne ho nthibela,

tlotla ya hae

e ntshabisa ho etsa tsena.

24“Haeba nna

ke itshepetse kgauta feela,

eba kgauta e hlwekisitsweng

ke tshepa la ka;

25haeba ke nyakaladitswe

ke ho rua haholo,

hobane ka matsoho a ka

ke sebeditse haholo;

26haeba nkile ka boha

tsatsi ha le phatsima,

kapa kgwedi

e tsamaya ka leredi la yona,

27kunutung la pelo ya ka ka lekeha,

ka aka tsoho la ka ho di obamela,

28tsena le tsona ke dibe

tsa ho ahlolwa ke baahlodi,

hoba Modimo ya kahodimo

ke tla be ke mo latotse.

29“Na nkile ka thabela bomadimabe,

madimabe ba sera sa ka,

kapa ka thoholetsa

ha se welwa ke ditsietsi?

30Ka molomo wa ka

ha ke eso bue bokgopo,

ka ho lakaletsa

bophelo ba sona thohako.

31Na ba lapa la ka ba kile ba re:

‘Ke mang ya sa kang a ja,

a kgotsofala?’

32Ha ho na moeti

ya kila lala thoteng,

menyako ya lapa la ka

e buletswe batsamai.

33“Haeba nkile ka pata sebe sa ka

jwaloka Adama,

ka ho boloka makgopo a ka

ka fubeng sa ka,

34ka baka la ho tshaba

matshwele a batho,

le ho tshaba ho nyediswa

ke bang ka nna,

ke ne ke tla kgutsa,

ebe ke tswela kantle.

35“Ekaba ke mang ya tla mmamela!

Bonang, mongolo wa ka ke ona!

Ya Matla wohle a ke a nkarabe,

moqosi wa ka

a ngolle nna moqosuwa qoso!

36Ruri ke ne ke tla e jara

hetleng la ka,

ke e rwale

sa mofapahlooho o rwalwa.

37Ke ne ke tla mmalla

mehato ya ka kanngwe,

ke atamele ho yena

ke tsamaya seka kgosana.

38“Haeba masimo a ka a a nqosa,

eba foro tsa wona di tletse dikgapha;

39haeba tholwana tsa wona

ke di jele lehahla,

kapa monga tsona ka mmolaya,

40bakeng sa koro

ho ke ho mele meutlwa,

bakeng sa harese

ho ke ho mele lehola!”

Polelo tsa Jobo di fella mona.