Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
30

Jobo o lliswa ke bomadimabe ba hae

301“Ba banyenyane ho nna

jwale ba a ntshoma,

bao bo-ntata bona

ke neng ke ba nyedisa,

ke neng nke ke ka ba disisa

mohlape le ntja tsa ka.

2Matla a bona

a na sa nthuse ka letho,

kaha bokwakwariri

bo ne bo ba feletse.

3Ke mekojwane ya bofuma

le sekoboto,

ba phela ka ho ja metsuntsunyane,

bosiu ba lelera mahalaopeng.

4Ba kga bodiladilane hara dihlahla,

metso ya tshinabele ke dijo tsa bona.

5Ba lelekwa hara batho ba bang,

ba kueletswe

jwalokaha eka ke mashodu.

6Ba phela ka mangopeng a dikgohola,

ka madumeleng le kahara mafika;

7ba bokolla ba le kahara dihlahla,

ba sunyame mmoho katlasa bobatsi.

8Ke bana ba mawatla,

bo-mohloka-lebitso,

ba lelekilwe lefatsheng, hara batho.

9“Jwale ke bona ba ntlakang ka pina,

ke se ke fetohile sesomo ho bona.

10Ba se ba nnyonya

ba bile ba nkwekwetla,

fahleho sa ka

ba se tshwela ka mathe.

11Kahoba Modimo a mphokodisitse,

a ntshotlile,

ha ba sa itshwara

leha ba le pela ka.

12Ka ho le letona

ba mphutuhela ka sekgakgatha,

ha ke baleha ba mpea merebele,

ba haha metero

ho nketsetsa thibella.

13Ba tjhekile mamena tseleng ya ka,

ba atlehiswa ke tshenyeho ya ka,

ba re: ‘Ha a na mothusi!’

14Ba kena jwalokaha eka rako le wele,

ba subuhlellana hara masupi!

15Matshabeho wohle

a nkwetse hodimo,

a ntlositse seriti

ka ho panya ha ntshi,

maruo a ka a fedile sa mouwane.

16“Moya wa ka

o qhashoha kahare ho nna,

matsatsi a ho hlokofatswa

a mphihletse;

17ke lala ke tjhobelwa

ke masapo bosiu,

bohloko bo nkokonang

ha bo mphe sebaka.

18Matla a bohloko ba ka

a senya aparo tsa ka,

a nkgama jwaloka molala

wa hempe ya ka.

19Modimo o nkakgetse kahara seretse,

ke se ke tshwana le lerole

le wona molora.

20“Ke ipiletsa ho wena, Modimo,

empa ha o nkarabe;

ke ema kapela hao,

empa o ntadima feela!

21O mphuthuhela o se na mohau,

tsoho la hao le matla

le a ntwantsha.

22O mphahamisetsa hodimo, moyeng,

ka sefefo

o nkakgoletse kwana le kwana.

23Ke a tseba hoba

o tla nkisa lefung,

tlung e kgethetsweng bohle,

bohle ba phelang.

24“Ha ke re ya shwang

o otlolla letsoho la hae,

ha a llela thuso tlokotsing ya hae?

25Na ha ke a ka ka llela

ba ditsietsing?

Moya wa ka ha o a utlwela

ba maswabing bohloko?

26Ha ke ne ke lebeletse molemo,

ka tlelwa ke bobe;

ha ke ne ke lebeletse lesedi,

ka tlelwa ke lefifi.

27Mala a ka a a qhuqhuma,

a hloka phomolo,

matsatsi a ditlokotsi

a tobane le nna.

28Ke tsamaya ke nyahame pelo,

ho se na lesedi;

ke ema hara mokgopi

ho ikopela thuso.

29Ke se ke fetohile

ngwanabo phokojwe,

ke molekane wa madinyane a mpshe.

30Tlalo la ka le letsho

ke ho kgakgapheha,

masapo a ka a a tjhesa

ke ho opelwa.

31Harepa ya ka e letsa kodi-ya-malla,

melodi ya kodilo la ka e fetohile dillo.”