Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
28

Motho o batla bohlale

281“Silefera

e na le morafo wa yona,

kgauta

e na le setshekelo sa yona;

2tshepe yona e tjhekwa

e etswa katlasa lefatshe,

lethose le fumanwa

ka ho qhibidisa moralla.

3Motho o kenella hare

mpeng ya lefatshe,

a yo fihla kgotjheletsaneng tse hole,

a etse merafo

hara lefifi le letsholetsho.

4O tjheka tjhafo

hole le leaho la batho,

bakeng tseo

leoto le eso hate ho tsona;

a leketle marapong

a le hole le batho,

a tsokotsehe, a ye kwana le kwana.

5Dijo di mela kahodima lefatshe,

katlase le fuduuwa

jwalokaha ho fuduuwa mollo.

6Majwe a lona

a bopeletswe le disafire,Safire: ke lentswe la Seheberu le bolelang lejwe le letle le maroboko a maputswa.

a bile a na le mereto ya kgauta.

7Tsela ya teng

ha e tsejwe le ke letlaka,

esita le phakwe

ha e eso ka e e bona.

8Batana tsa naha

ha di eso tsamaye ho yona,

esita le tau ha e eso fete le moo.

9“Lejwe la moremaphofu

motho o a le thuaka,

thaba a di fure metheong ya tsona.

10Hara mafika a phunyake mesele,

mahlo a hae a bone tsa bohlokwa

di le mefuta.

11Metsi a rothelang ka merafong

o a a thibela,

tse patehileng a di bee mmananeng,

di bonwe ke bohle.”

Bohlale ha bo fumanwe

12“Ebe jwale bohlale

re ka bo fumane kae?

Lehae la kutlwisiso lona

le fumanwa kae?

13Bohlale ha bo fumanwe

fatsheng la ba phelang,

ha ho ya utlwisisang

bohlokwa ba bona.

14Bodiba bo re:

‘Ka ho nna bohlale ha bo yo!’

Lewatle le re:

‘Le ho nna bohlale ha bo yo!’

15Ka kgauta e hlwekisitsweng

bo ke ke ba rekwa,

kapa theko ya bona ya methwa

ka boima ba silefera.

16Ka kgauta ya Ofire

bo ke ke ba rekwa,

kapa ka kareneleaneKareneleane: ke lejwe la bohlokwa le lefubedu.

le safireSafire: Sheba Jobo 28:6 ya bohlokwa.

17Kgauta kapa mahakwe

a ke ke a lekana le bona,

kapa ba ananngwa

ka mekgabiso ya kgauta.

18Dikgetla le mahakwe

tsona ha di sa bolelwa;

theko ya bohlale

e feta le mabenyane a bohlokwa.

19Jwe la bohlokwa la Kushe

le ke ke la lekana le bona,

ka kgauta e hlwekisitsweng

bo ke ke ba rekwa.”

Bohlale bo tsejwa ke Modimo feela

20“Ebe jwale bohlale bo tswa hokae?

Lehae la kutlwisiso lona le hokae?

21Bo patetswe dibopuwa tsohle,

bo patetswe le tsona

nonyana tse fofang.

22Timelo le lefu le tsona di re:

‘Re utlwa bo-fuufu ha ba bo bolela.’

23“Ke Modimo feela

ya tsebang tsela ya bona,

ke yena feela

ya tsebang habo bohlale,

24hoba o bona pheletso tsa lefatshe,

o bona tsohle tse tlasa mahodimo.

25Ha Modimo a nea moya

matla a wona,

le mawatle a a sehela moedi;

26ha a ne a beela pula taelo,

lehadima le lona a le betlela tsela,

27o ila bona bohlale, a bo hlahloba,

a bo leka, a bo ananela.

28“Yaba o re ho motho:

‘Ho tshaba Morena

ke bona bohlale;

ho furalla bokgopo

ke yona kutlwisiso.’ ”Pes. 111:10
Mae. 1:7
9:10

29

Jobo o ikgopotsa boiketlo ba hae ba pele

291Jobo a ntshetsa puo ya hae pele, a re:

2“Eka nkabe ke phela

sa kgwedi tse fetileng,

sa matsatsi

a ha Modimo a ne a ntisitse;

3ha bone la hae

le ne le mponesetsa tsela,

ka sedi la hae

ke tsamaya le lefifing!

4Eka nkabe ke le matsatsing

a botjha ba ka,

ha tswalle sa Modimo

se sa sireletsa lapa la ka,

5ha Ya Matla wohle

a ne a sa na le nna,

bana ba ka ba mpotapotile;

6ha lebese le ne le phalla

tseleng ya ka,

mafika a kopotsa phororo tsa ole.

7“Ha ke ne ke eya

kgorong ya motse,

ke bea tulo sa ka lebaleng la motse,

8batjha ha ba mpona

ba ne ba sutha,

maqheku a phahame,

a eme ka maoto;

9mahosana le wona

a kgaotse ho bua,

ka matsoho a wona a ithibe melomo;

10babusi le bona

ba kgaotse ho bua,

maleme a bona

a maname mahalapeng.

11“Ya neng a nkutlwa

o na mpua hantle,

ya neng a mpona yena a mpakela;

12ke ne ke lopolla mafutsana

a llelang thuso,

ke lopolla le yona kgutsana

e se nang mothusi.

13Ya kgatheng la ho shwa

o na ntlhohonolofatsa,

mohlolohadi yena

ke thabisa pelo ya hae.

14Ho loka e ne le seaparo sa ka,

kahlolo ya ka e le kobo

le moqhaka wa ka.

15Ke ne ke le mahlo

a ba foufetseng,

ke bile ke le maoto

a ba holofetseng.

16Ke ne ke le ntata bafumanehi,

ke le mmuelli

wa bao ke sa ba tsebeng.

17Ke ne ke roba mekwetsepe

ya ba kgopo,

ke pholose

ba seng ba le menong a bona.

18“Ka ithetsa, ka re:

‘Ke tla shwela lapeng ha ka;

matsatsi a ka a ngatafale

sa lehlabathe,

19metso ya ka e name

ho ya fihla metsing,

phoka e lale makaleng a ka,

e lale bosiu bohle,

20tlotla ya ka e nne e ntjhafale,

seqha sa ka se ntjhafale

tsohong la ka.’

21“Ha ke bua

batho ba ne ba mmamela,

ba lebelle keletso ya ka

ba kgutsitse.

22Ha ke buile

e ne e ba le se le dumme,

polelo tsa ka di kena hamonate

tsebeng tsa bona.

23Ba ne ba ntebella

sa ha ho lebellwa pula,

polelo tsa ka di thopothela

sa pula ya selemo.

24Ha ke tsheha le bona

ba ne ba tlala letshepa;

ha fahleho sa ka se ela,

ebe ba tsoha molota.

25Ke ne ke le morena,

ke ba supisa tsela,

ke phela jwaloka kgosi

hara mabotho a yona,

jwaloka ya tshedisang

ba apereng bofifi.”

30

Jobo o lliswa ke bomadimabe ba hae

301“Ba banyenyane ho nna

jwale ba a ntshoma,

bao bo-ntata bona

ke neng ke ba nyedisa,

ke neng nke ke ka ba disisa

mohlape le ntja tsa ka.

2Matla a bona

a na sa nthuse ka letho,

kaha bokwakwariri

bo ne bo ba feletse.

3Ke mekojwane ya bofuma

le sekoboto,

ba phela ka ho ja metsuntsunyane,

bosiu ba lelera mahalaopeng.

4Ba kga bodiladilane hara dihlahla,

metso ya tshinabele ke dijo tsa bona.

5Ba lelekwa hara batho ba bang,

ba kueletswe

jwalokaha eka ke mashodu.

6Ba phela ka mangopeng a dikgohola,

ka madumeleng le kahara mafika;

7ba bokolla ba le kahara dihlahla,

ba sunyame mmoho katlasa bobatsi.

8Ke bana ba mawatla,

bo-mohloka-lebitso,

ba lelekilwe lefatsheng, hara batho.

9“Jwale ke bona ba ntlakang ka pina,

ke se ke fetohile sesomo ho bona.

10Ba se ba nnyonya

ba bile ba nkwekwetla,

fahleho sa ka

ba se tshwela ka mathe.

11Kahoba Modimo a mphokodisitse,

a ntshotlile,

ha ba sa itshwara

leha ba le pela ka.

12Ka ho le letona

ba mphutuhela ka sekgakgatha,

ha ke baleha ba mpea merebele,

ba haha metero

ho nketsetsa thibella.

13Ba tjhekile mamena tseleng ya ka,

ba atlehiswa ke tshenyeho ya ka,

ba re: ‘Ha a na mothusi!’

14Ba kena jwalokaha eka rako le wele,

ba subuhlellana hara masupi!

15Matshabeho wohle

a nkwetse hodimo,

a ntlositse seriti

ka ho panya ha ntshi,

maruo a ka a fedile sa mouwane.

16“Moya wa ka

o qhashoha kahare ho nna,

matsatsi a ho hlokofatswa

a mphihletse;

17ke lala ke tjhobelwa

ke masapo bosiu,

bohloko bo nkokonang

ha bo mphe sebaka.

18Matla a bohloko ba ka

a senya aparo tsa ka,

a nkgama jwaloka molala

wa hempe ya ka.

19Modimo o nkakgetse kahara seretse,

ke se ke tshwana le lerole

le wona molora.

20“Ke ipiletsa ho wena, Modimo,

empa ha o nkarabe;

ke ema kapela hao,

empa o ntadima feela!

21O mphuthuhela o se na mohau,

tsoho la hao le matla

le a ntwantsha.

22O mphahamisetsa hodimo, moyeng,

ka sefefo

o nkakgoletse kwana le kwana.

23Ke a tseba hoba

o tla nkisa lefung,

tlung e kgethetsweng bohle,

bohle ba phelang.

24“Ha ke re ya shwang

o otlolla letsoho la hae,

ha a llela thuso tlokotsing ya hae?

25Na ha ke a ka ka llela

ba ditsietsing?

Moya wa ka ha o a utlwela

ba maswabing bohloko?

26Ha ke ne ke lebeletse molemo,

ka tlelwa ke bobe;

ha ke ne ke lebeletse lesedi,

ka tlelwa ke lefifi.

27Mala a ka a a qhuqhuma,

a hloka phomolo,

matsatsi a ditlokotsi

a tobane le nna.

28Ke tsamaya ke nyahame pelo,

ho se na lesedi;

ke ema hara mokgopi

ho ikopela thuso.

29Ke se ke fetohile

ngwanabo phokojwe,

ke molekane wa madinyane a mpshe.

30Tlalo la ka le letsho

ke ho kgakgapheha,

masapo a ka a a tjhesa

ke ho opelwa.

31Harepa ya ka e letsa kodi-ya-malla,

melodi ya kodilo la ka e fetohile dillo.”