Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
27

Jobo o hlalosa moputso wa ba kgopo

271Jobo a tswela pele ka puo ya hae, a re:

2“Ka Modimo ya phelang,

ya nkamohileng toka,

ka Ya Matla wohle,

mohlokofatsi wa moya wa ka;

3ha feela nna

ke sa ntsane ke phela,

ke ntse ke phefumoloha

moya wa Modimo,

4molomo wa ka

o ke ke be wa bua bokgopo,

leme la ka

le ke ke be la bolela bohata.

5Ha nka ke ka dumela hore le nepile,

ke tla be ke yo shwa

ke ntse ke itatola.

6“Ho loka ha ka

ke boshwa-bo-tshwerwe,

ha ke ntse ke phela

tswalo le ke ke la nkgwebetha.

7“Dira tsa ka

di ke di tshwane le ba kgopo,

bantwantshi ba ke ba be

jwaloka balotsana.

8Letshepa la moetsadibe ke lefe,

mohla Modimo

a mo amohang bophelo?

9Na Modimo a ka mamela,

a mamela sello sa hae,

ha tlokotsi e se mo wetse hodimo?

10Na yena o tla thabela

Ya Matla wohle,

a ipiletse ho Modimo

ka nako tsohle?

11“Ke tla le ruta

seo matla Modimo a leng sona;

merero ya Ya Matla wohle

nke ke be ka e pata.

12Tsena tsohle

le lona ka mahlo le di bone;

ke ka baka lang

ha le ntse le bua mafeelafeelane?

13“Seo Modimo

a se abetseng ya kgopo,

lefa leo Ya Matla wohle

a le abetseng ya sehloho, ke lena:

14Leha a ka atelwa ke bana,

ba tla shwa ka sabole,

tloholo tsa hae

di ke ke tsa anelwa ke dijo;

15masalla a hae

a tla shwa ke lefu la sewa,

bahlolohadi ba hae

ba ke ke ba mo llela.

16Leha a ka bokella silefera

e kaa ka lehlabathe,

bongata ba aparo tsa hae

ba ba kaa ka letsopa,

17tsa etsa pokella,

ya lokileng o tla di apara;

ba se nang molato

silefera ba e arolelane.

18O hahile ntlo e fokola

sa bolepo ba sekgo,

e tshwana le lephephe

la motshosi masimong.

19O robala a ruile

e le kgetlo la ho qetela;

ere ha a phaphama

a tsohe a itlhophere.

20Tsietsi di mo wela hodimo

jwaloka sekgohola,

fefo se mo fefola bosiu

ha ho robetswe.

21Moya wa botjhabela o a mo nka,

o ikele ka yena,

o mo pheulele hole le lapa la hae;

22o puputlele ho yena o se na mohau,

e be lekgerakgara

ha a leka ho o baleha.

23Ba mo opela diatla,

ba be ba mo je tlepane,

ba mo letsetse molodi

ha a tloha lapeng ha hae.”

28

Motho o batla bohlale

281“Silefera

e na le morafo wa yona,

kgauta

e na le setshekelo sa yona;

2tshepe yona e tjhekwa

e etswa katlasa lefatshe,

lethose le fumanwa

ka ho qhibidisa moralla.

3Motho o kenella hare

mpeng ya lefatshe,

a yo fihla kgotjheletsaneng tse hole,

a etse merafo

hara lefifi le letsholetsho.

4O tjheka tjhafo

hole le leaho la batho,

bakeng tseo

leoto le eso hate ho tsona;

a leketle marapong

a le hole le batho,

a tsokotsehe, a ye kwana le kwana.

5Dijo di mela kahodima lefatshe,

katlase le fuduuwa

jwalokaha ho fuduuwa mollo.

6Majwe a lona

a bopeletswe le disafire,Safire: ke lentswe la Seheberu le bolelang lejwe le letle le maroboko a maputswa.

a bile a na le mereto ya kgauta.

7Tsela ya teng

ha e tsejwe le ke letlaka,

esita le phakwe

ha e eso ka e e bona.

8Batana tsa naha

ha di eso tsamaye ho yona,

esita le tau ha e eso fete le moo.

9“Lejwe la moremaphofu

motho o a le thuaka,

thaba a di fure metheong ya tsona.

10Hara mafika a phunyake mesele,

mahlo a hae a bone tsa bohlokwa

di le mefuta.

11Metsi a rothelang ka merafong

o a a thibela,

tse patehileng a di bee mmananeng,

di bonwe ke bohle.”

Bohlale ha bo fumanwe

12“Ebe jwale bohlale

re ka bo fumane kae?

Lehae la kutlwisiso lona

le fumanwa kae?

13Bohlale ha bo fumanwe

fatsheng la ba phelang,

ha ho ya utlwisisang

bohlokwa ba bona.

14Bodiba bo re:

‘Ka ho nna bohlale ha bo yo!’

Lewatle le re:

‘Le ho nna bohlale ha bo yo!’

15Ka kgauta e hlwekisitsweng

bo ke ke ba rekwa,

kapa theko ya bona ya methwa

ka boima ba silefera.

16Ka kgauta ya Ofire

bo ke ke ba rekwa,

kapa ka kareneleaneKareneleane: ke lejwe la bohlokwa le lefubedu.

le safireSafire: Sheba Jobo 28:6 ya bohlokwa.

17Kgauta kapa mahakwe

a ke ke a lekana le bona,

kapa ba ananngwa

ka mekgabiso ya kgauta.

18Dikgetla le mahakwe

tsona ha di sa bolelwa;

theko ya bohlale

e feta le mabenyane a bohlokwa.

19Jwe la bohlokwa la Kushe

le ke ke la lekana le bona,

ka kgauta e hlwekisitsweng

bo ke ke ba rekwa.”

Bohlale bo tsejwa ke Modimo feela

20“Ebe jwale bohlale bo tswa hokae?

Lehae la kutlwisiso lona le hokae?

21Bo patetswe dibopuwa tsohle,

bo patetswe le tsona

nonyana tse fofang.

22Timelo le lefu le tsona di re:

‘Re utlwa bo-fuufu ha ba bo bolela.’

23“Ke Modimo feela

ya tsebang tsela ya bona,

ke yena feela

ya tsebang habo bohlale,

24hoba o bona pheletso tsa lefatshe,

o bona tsohle tse tlasa mahodimo.

25Ha Modimo a nea moya

matla a wona,

le mawatle a a sehela moedi;

26ha a ne a beela pula taelo,

lehadima le lona a le betlela tsela,

27o ila bona bohlale, a bo hlahloba,

a bo leka, a bo ananela.

28“Yaba o re ho motho:

‘Ho tshaba Morena

ke bona bohlale;

ho furalla bokgopo

ke yona kutlwisiso.’ ”Pes. 111:10
Mae. 1:7
9:10

29

Jobo o ikgopotsa boiketlo ba hae ba pele

291Jobo a ntshetsa puo ya hae pele, a re:

2“Eka nkabe ke phela

sa kgwedi tse fetileng,

sa matsatsi

a ha Modimo a ne a ntisitse;

3ha bone la hae

le ne le mponesetsa tsela,

ka sedi la hae

ke tsamaya le lefifing!

4Eka nkabe ke le matsatsing

a botjha ba ka,

ha tswalle sa Modimo

se sa sireletsa lapa la ka,

5ha Ya Matla wohle

a ne a sa na le nna,

bana ba ka ba mpotapotile;

6ha lebese le ne le phalla

tseleng ya ka,

mafika a kopotsa phororo tsa ole.

7“Ha ke ne ke eya

kgorong ya motse,

ke bea tulo sa ka lebaleng la motse,

8batjha ha ba mpona

ba ne ba sutha,

maqheku a phahame,

a eme ka maoto;

9mahosana le wona

a kgaotse ho bua,

ka matsoho a wona a ithibe melomo;

10babusi le bona

ba kgaotse ho bua,

maleme a bona

a maname mahalapeng.

11“Ya neng a nkutlwa

o na mpua hantle,

ya neng a mpona yena a mpakela;

12ke ne ke lopolla mafutsana

a llelang thuso,

ke lopolla le yona kgutsana

e se nang mothusi.

13Ya kgatheng la ho shwa

o na ntlhohonolofatsa,

mohlolohadi yena

ke thabisa pelo ya hae.

14Ho loka e ne le seaparo sa ka,

kahlolo ya ka e le kobo

le moqhaka wa ka.

15Ke ne ke le mahlo

a ba foufetseng,

ke bile ke le maoto

a ba holofetseng.

16Ke ne ke le ntata bafumanehi,

ke le mmuelli

wa bao ke sa ba tsebeng.

17Ke ne ke roba mekwetsepe

ya ba kgopo,

ke pholose

ba seng ba le menong a bona.

18“Ka ithetsa, ka re:

‘Ke tla shwela lapeng ha ka;

matsatsi a ka a ngatafale

sa lehlabathe,

19metso ya ka e name

ho ya fihla metsing,

phoka e lale makaleng a ka,

e lale bosiu bohle,

20tlotla ya ka e nne e ntjhafale,

seqha sa ka se ntjhafale

tsohong la ka.’

21“Ha ke bua

batho ba ne ba mmamela,

ba lebelle keletso ya ka

ba kgutsitse.

22Ha ke buile

e ne e ba le se le dumme,

polelo tsa ka di kena hamonate

tsebeng tsa bona.

23Ba ne ba ntebella

sa ha ho lebellwa pula,

polelo tsa ka di thopothela

sa pula ya selemo.

24Ha ke tsheha le bona

ba ne ba tlala letshepa;

ha fahleho sa ka se ela,

ebe ba tsoha molota.

25Ke ne ke le morena,

ke ba supisa tsela,

ke phela jwaloka kgosi

hara mabotho a yona,

jwaloka ya tshedisang

ba apereng bofifi.”