Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

Jobo o bolela boholo ba Modimo

261Yaba Jobo o a araba, o re:

2“Wa tla wa thusa

motho a fokola!

Wa tla pholosa letsoho le fokola!

3O eleditse sethoto

hantle hakaakang!

O bontshitse tsebo

e kgolo hakaakang!

4O rutilwe ke mang

ho bua polelo tsee?

Polelo tseo o di buang ke tsa mang?

5“Ba ka mabitleng ba a thothomela,

le tsohle tse tlasa metsi,

tse phelang ho wona.

6Nqalo ya Bafu

e feela kapela Modimo,

mohohlo wa timelo o ahlame,

ha o a kwahelwa.

7Modimo o sarolotse leboya

hodima sepakapaka,

a leketlisa lefatshe

hodima bofeelafeelane.

8O phuthetse metsi

kahara maru a hae;

ha ho leru le phatlolwang

ke boima ba metsi!

9Kgwedi ha e tolokile o a e fifatsa,

ka maru a hae a e etsetse lesira.

10O radile sedikadikwe,

a se rala hodima lewatle,

a etsa moedi

ho arohanya lesedi le lefifi.

11Tshiya tsa lehodimo

le tsona di a reketla,

di reketla

ke ho tshoha kgalemelo ya hae.

12Ka matla a hae

lewatle a le tsosa maqhubu,

ka bohlale ba hae

a tamukanya Rahaba.

13Ka moya wa hae

a ntlafatsa mahodimo,

ka tsoho la hae

a hlaba noha e lelesela.

14Tsena ke dinyane feela

tsa matla a hae,

tse bolelwang ka yena

ke lehweshehweshe;

boholo ba matla a hae

bo ka utlwisiswa ke mang?”

27

Jobo o hlalosa moputso wa ba kgopo

271Jobo a tswela pele ka puo ya hae, a re:

2“Ka Modimo ya phelang,

ya nkamohileng toka,

ka Ya Matla wohle,

mohlokofatsi wa moya wa ka;

3ha feela nna

ke sa ntsane ke phela,

ke ntse ke phefumoloha

moya wa Modimo,

4molomo wa ka

o ke ke be wa bua bokgopo,

leme la ka

le ke ke be la bolela bohata.

5Ha nka ke ka dumela hore le nepile,

ke tla be ke yo shwa

ke ntse ke itatola.

6“Ho loka ha ka

ke boshwa-bo-tshwerwe,

ha ke ntse ke phela

tswalo le ke ke la nkgwebetha.

7“Dira tsa ka

di ke di tshwane le ba kgopo,

bantwantshi ba ke ba be

jwaloka balotsana.

8Letshepa la moetsadibe ke lefe,

mohla Modimo

a mo amohang bophelo?

9Na Modimo a ka mamela,

a mamela sello sa hae,

ha tlokotsi e se mo wetse hodimo?

10Na yena o tla thabela

Ya Matla wohle,

a ipiletse ho Modimo

ka nako tsohle?

11“Ke tla le ruta

seo matla Modimo a leng sona;

merero ya Ya Matla wohle

nke ke be ka e pata.

12Tsena tsohle

le lona ka mahlo le di bone;

ke ka baka lang

ha le ntse le bua mafeelafeelane?

13“Seo Modimo

a se abetseng ya kgopo,

lefa leo Ya Matla wohle

a le abetseng ya sehloho, ke lena:

14Leha a ka atelwa ke bana,

ba tla shwa ka sabole,

tloholo tsa hae

di ke ke tsa anelwa ke dijo;

15masalla a hae

a tla shwa ke lefu la sewa,

bahlolohadi ba hae

ba ke ke ba mo llela.

16Leha a ka bokella silefera

e kaa ka lehlabathe,

bongata ba aparo tsa hae

ba ba kaa ka letsopa,

17tsa etsa pokella,

ya lokileng o tla di apara;

ba se nang molato

silefera ba e arolelane.

18O hahile ntlo e fokola

sa bolepo ba sekgo,

e tshwana le lephephe

la motshosi masimong.

19O robala a ruile

e le kgetlo la ho qetela;

ere ha a phaphama

a tsohe a itlhophere.

20Tsietsi di mo wela hodimo

jwaloka sekgohola,

fefo se mo fefola bosiu

ha ho robetswe.

21Moya wa botjhabela o a mo nka,

o ikele ka yena,

o mo pheulele hole le lapa la hae;

22o puputlele ho yena o se na mohau,

e be lekgerakgara

ha a leka ho o baleha.

23Ba mo opela diatla,

ba be ba mo je tlepane,

ba mo letsetse molodi

ha a tloha lapeng ha hae.”

28

Motho o batla bohlale

281“Silefera

e na le morafo wa yona,

kgauta

e na le setshekelo sa yona;

2tshepe yona e tjhekwa

e etswa katlasa lefatshe,

lethose le fumanwa

ka ho qhibidisa moralla.

3Motho o kenella hare

mpeng ya lefatshe,

a yo fihla kgotjheletsaneng tse hole,

a etse merafo

hara lefifi le letsholetsho.

4O tjheka tjhafo

hole le leaho la batho,

bakeng tseo

leoto le eso hate ho tsona;

a leketle marapong

a le hole le batho,

a tsokotsehe, a ye kwana le kwana.

5Dijo di mela kahodima lefatshe,

katlase le fuduuwa

jwalokaha ho fuduuwa mollo.

6Majwe a lona

a bopeletswe le disafire,

a bile a na le mereto ya kgauta.

7Tsela ya teng

ha e tsejwe le ke letlaka,

esita le phakwe

ha e eso ka e e bona.

8Batana tsa naha

ha di eso tsamaye ho yona,

esita le tau ha e eso fete le moo.

9“Lejwe la moremaphofu

motho o a le thuaka,

thaba a di fure metheong ya tsona.

10Hara mafika a phunyake mesele,

mahlo a hae a bone tsa bohlokwa

di le mefuta.

11Metsi a rothelang ka merafong

o a a thibela,

tse patehileng a di bee mmananeng,

di bonwe ke bohle.”

Bohlale ha bo fumanwe

12“Ebe jwale bohlale

re ka bo fumane kae?

Lehae la kutlwisiso lona

le fumanwa kae?

13Bohlale ha bo fumanwe

fatsheng la ba phelang,

ha ho ya utlwisisang

bohlokwa ba bona.

14Bodiba bo re:

‘Ka ho nna bohlale ha bo yo!’

Lewatle le re:

‘Le ho nna bohlale ha bo yo!’

15Ka kgauta e hlwekisitsweng

bo ke ke ba rekwa,

kapa theko ya bona ya methwa

ka boima ba silefera.

16Ka kgauta ya Ofire

bo ke ke ba rekwa,

kapa ka kareneleane

le safire ya bohlokwa.

17Kgauta kapa mahakwe

a ke ke a lekana le bona,

kapa ba ananngwa

ka mekgabiso ya kgauta.

18Dikgetla le mahakwe

tsona ha di sa bolelwa;

theko ya bohlale

e feta le mabenyane a bohlokwa.

19Jwe la bohlokwa la Kushe

le ke ke la lekana le bona,

ka kgauta e hlwekisitsweng

bo ke ke ba rekwa.”

Bohlale bo tsejwa ke Modimo feela

20“Ebe jwale bohlale bo tswa hokae?

Lehae la kutlwisiso lona le hokae?

21Bo patetswe dibopuwa tsohle,

bo patetswe le tsona

nonyana tse fofang.

22Timelo le lefu le tsona di re:

‘Re utlwa bo-fuufu ha ba bo bolela.’

23“Ke Modimo feela

ya tsebang tsela ya bona,

ke yena feela

ya tsebang habo bohlale,

24hoba o bona pheletso tsa lefatshe,

o bona tsohle tse tlasa mahodimo.

25Ha Modimo a nea moya

matla a wona,

le mawatle a a sehela moedi;

26ha a ne a beela pula taelo,

lehadima le lona a le betlela tsela,

27o ila bona bohlale, a bo hlahloba,

a bo leka, a bo ananela.

28“Yaba o re ho motho:

‘Ho tshaba Morena

ke bona bohlale;

ho furalla bokgopo

ke yona kutlwisiso.’ ”