Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
24

Jobo o re Modimo ha a tsotelle bokgopo

241“Na Ya Matla wohle

tsatsi la kahlolo ha a le tsebe?

Ba mo sebeletsang

nako ya lona ba a e tseba?

2“Ba kgopo ba suthisa

mekolokotwane ya meedi,

ba utswe mehlape,

ba be ba e katle.

3Tonki ya kgutsana

ba e kgothela pele,

pholo ya mohlolohadi

ba e nkele peeletso.

4Ba thesela bafumanehi

hore ba suthe tseleng,

mafutsana wohle

a phela ka ho ipata.

5“Jwaloka tonki e hlaha, lehwatateng,

mafutsana a tsohella mosebetsing,

ho ya sela,

lefeella ke lona

le fepang bana ba wona.

6A kotula dijo masimong a ba kgopo.

A kgwahlapise morara

rapeng tsa ba kgopo.

7A robala a le feela

ke ho hloka kaparo,

rame se fella hodima wona

ke ho hlobola.

8Mafutsana a kolobiswa

ke medupe ya thaba,

a be a maname mafikeng

ke ho hloka lephephe.

9“Kgutsana e hlothwa letsweleng,

tsweleng la mma yona,

mofutsana o lefa molato

ka lesea la hae.

10Ba tsamaisa mafutsana

a se na le nketlana,

a thotha dihlopha tsa koro

a ntsa lapile,

11a tulela

tholwana tsa mohlwaare matlapeng,

a etsa ole,

a tlhotla veine morareng

a ntse a nyorilwe.

12Medumaelo ya ba shwang

e utlwahala hara motse,

ba tswileng dikotsi

ba llela hore ba thuswe,

empa thapelo tsa bona

Modimo ha a di natse.

13“Ho na le ba bang

ba hloileng lesedi,

ba sa tsebeng tsela tsa lona

le ho tsamaya ka tsona.

14Mmolai o tsoha ha mafube a hlaha,

a bolaye mofumanehi,

a bolaye le mofutsana;

athe bosiu teng

o fetoha leshodu hantle.

15Sehlola se a lebella,

se lebella hore shwalane e tshware,

se re:

‘Ha nka ke ka bonwa ke ope,’

ebe jwale se ikwahela sefahleho.

16Bosiu mashodu a thuakanya matlo,

motsheare teng ebe a a ipata;

lesedi lona ha a kopane le lona.

17Ho wona wohle

fifi le tshwana le motsheare,

matshabeho a lefifi

ho mashodu ke metswalle.

18“Ba jwalo ba ka mahohodi

a lwebang hodima metsi,

masimo a bona a neilwe thohako,

ha ho ya yang

rapeng tsa bona tsa morara.

19Jwalokaha komello le motjheso

di qhibidisa lehlwa,

lebitla le lona

baetsadibe le a ba metsa.

20Popelo e tla ba lebala,

diboko di ba nyabele;

ba ke ke ba hlola ba sa hopolwa,

bokgopo bo tla fela

sa fate se robehile.

21Mosadi wa nyopa ba a mo sotla,

mohlolohadi yena

ba mo hlokele mohau.

22Ka matla a hae

Modimo o lelefatsa bophelo,

o lelefatsa bophelo ba bo-ramonatla,

ba ka tsitsa,

tshepa la ho phela lona ha le yo.

23O a ba sireletsa,

ba be ba rue letshepa,

athe metsamao ya bona

yona o e disitse.

24Ba tuma ka nakwana,

ba be ba nyamele,

ba theolwe dikalaneng,

ba timetswe jwaloka bohle,

ba shwe sa diako tsa koro

ha di kgaolwa.

25“Haeba ho se jwalo,

nka shanofatswa ke mang?

Ke mang ya ka reng

polelo tsa ka ke tsa bosawana?”

25

Biledade o re motho a ke ke a lokafatswa

251Jwale Biledade ya tswang Shua a araba, a re:

2“Puso le tshabo di tswa ho Modimo,

ke mothei wa kgotso

mahodimong a hae a hodimo.

3Na mabotho a hae a ka balwa?

Ke ofe ya sa tjhabelweng

ke sedi la hae?

4Motho a ka lokafatswa jwang

mahlong a Modimo?

Ya tswetsweng ke mosadi

a ka hlweka jwang?

5Haesita mahlong a hae

kgwedi e se na kganya,

naledi le tsona

di se na bohlweki,

6motho a ka loka jwang,

yena e le popane,

ya tswetsweng ke motho,

yena e le seboko!”

26

Jobo o bolela boholo ba Modimo

261Yaba Jobo o a araba, o re:

2“Wa tla wa thusa

motho a fokola!

Wa tla pholosa letsoho le fokola!

3O eleditse sethoto

hantle hakaakang!

O bontshitse tsebo

e kgolo hakaakang!

4O rutilwe ke mang

ho bua polelo tsee?

Polelo tseo o di buang ke tsa mang?

5“Ba ka mabitleng ba a thothomela,

le tsohle tse tlasa metsi,

tse phelang ho wona.

6Nqalo ya Bafu

e feela kapela Modimo,

mohohlo wa timelo o ahlame,

ha o a kwahelwa.

7Modimo o sarolotse leboya

hodima sepakapaka,

a leketlisa lefatshe

hodima bofeelafeelane.

8O phuthetse metsi

kahara maru a hae;

ha ho leru le phatlolwang

ke boima ba metsi!

9Kgwedi ha e tolokile o a e fifatsa,Kapa: O sira terone ya hae,

ka maru a hae a e etsetse lesira.

10O radile sedikadikwe,

a se rala hodima lewatle,

a etsa moedi

ho arohanya lesedi le lefifi.

11Tshiya tsa lehodimo

le tsona di a reketla,

di reketla

ke ho tshoha kgalemelo ya hae.

12Ka matla a hae

lewatle a le tsosa maqhubu,

ka bohlale ba hae

a tamukanya Rahaba.Rahaba: Sheba Jobo 9:13

13Ka moya wa hae

a ntlafatsa mahodimo,

ka tsoho la hae

a hlaba noha e lelesela.

14Tsena ke dinyane feela

tsa matla a hae,

tse bolelwang ka yena

ke lehweshehweshe;

boholo ba matla a hae

bo ka utlwisiswa ke mang?”