Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
24

Jobo o re Modimo ha a tsotelle bokgopo

241“Na Ya Matla wohle

tsatsi la kahlolo ha a le tsebe?

Ba mo sebeletsang

nako ya lona ba a e tseba?

2“Ba kgopo ba suthisa

mekolokotwane ya meedi,

ba utswe mehlape,

ba be ba e katle.

3Tonki ya kgutsana

ba e kgothela pele,

pholo ya mohlolohadi

ba e nkele peeletso.

4Ba thesela bafumanehi

hore ba suthe tseleng,

mafutsana wohle

a phela ka ho ipata.

5“Jwaloka tonki e hlaha, lehwatateng,

mafutsana a tsohella mosebetsing,

ho ya sela,

lefeella ke lona

le fepang bana ba wona.

6A kotula dijo masimong a ba kgopo.

A kgwahlapise morara

rapeng tsa ba kgopo.

7A robala a le feela

ke ho hloka kaparo,

rame se fella hodima wona

ke ho hlobola.

8Mafutsana a kolobiswa

ke medupe ya thaba,

a be a maname mafikeng

ke ho hloka lephephe.

9“Kgutsana e hlothwa letsweleng,

tsweleng la mma yona,

mofutsana o lefa molato

ka lesea la hae.

10Ba tsamaisa mafutsana

a se na le nketlana,

a thotha dihlopha tsa koro

a ntsa lapile,

11a tulela

tholwana tsa mohlwaare matlapeng,

a etsa ole,

a tlhotla veine morareng

a ntse a nyorilwe.

12Medumaelo ya ba shwang

e utlwahala hara motse,

ba tswileng dikotsi

ba llela hore ba thuswe,

empa thapelo tsa bona

Modimo ha a di natse.

13“Ho na le ba bang

ba hloileng lesedi,

ba sa tsebeng tsela tsa lona

le ho tsamaya ka tsona.

14Mmolai o tsoha ha mafube a hlaha,

a bolaye mofumanehi,

a bolaye le mofutsana;

athe bosiu teng

o fetoha leshodu hantle.

15Sehlola se a lebella,

se lebella hore shwalane e tshware,

se re:

‘Ha nka ke ka bonwa ke ope,’

ebe jwale se ikwahela sefahleho.

16Bosiu mashodu a thuakanya matlo,

motsheare teng ebe a a ipata;

lesedi lona ha a kopane le lona.

17Ho wona wohle

fifi le tshwana le motsheare,

matshabeho a lefifi

ho mashodu ke metswalle.

18“Ba jwalo ba ka mahohodi

a lwebang hodima metsi,

masimo a bona a neilwe thohako,

ha ho ya yang

rapeng tsa bona tsa morara.

19Jwalokaha komello le motjheso

di qhibidisa lehlwa,

lebitla le lona

baetsadibe le a ba metsa.

20Popelo e tla ba lebala,

diboko di ba nyabele;

ba ke ke ba hlola ba sa hopolwa,

bokgopo bo tla fela

sa fate se robehile.

21Mosadi wa nyopa ba a mo sotla,

mohlolohadi yena

ba mo hlokele mohau.

22Ka matla a hae

Modimo o lelefatsa bophelo,

o lelefatsa bophelo ba bo-ramonatla,

ba ka tsitsa,

tshepa la ho phela lona ha le yo.

23O a ba sireletsa,

ba be ba rue letshepa,

athe metsamao ya bona

yona o e disitse.

24Ba tuma ka nakwana,

ba be ba nyamele,

ba theolwe dikalaneng,

ba timetswe jwaloka bohle,

ba shwe sa diako tsa koro

ha di kgaolwa.

25“Haeba ho se jwalo,

nka shanofatswa ke mang?

Ke mang ya ka reng

polelo tsa ka ke tsa bosawana?”