Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
21

Jobo o tiisa hore ba kgopo ba a atleha

211Empa Jobo a araba Sofara, a re:

2“Ako mamele puo ya ka,

o e mamele ka hloko,

ho mmamela hoo

e be ho nketsetsa matshediso;

3bea pelo,

le nna ke bolele tsa ka,

ha ke qetile

ebe jwale o a ntshoma.

4“Na ebe ke ipelaetsa ho motho?

ho hloka mamello

ebe ha ke ho lokele?

5Ntadimeng, le tswe le makala,

le thibe melomo ka matsoho a lona.

6Tsena ha ke di hopola ke a nyaroha,

mmele wa ka wohle o a thothomela.

7“Ke hobaneng

ha ba kgopo ba phela,

ba tsofala, ba bile ba matlafala?

8Ba bona bana ba bona ba hola,

ba bile ba atleha,

le tloholo tsa bona ba be ba di bone.

9Malapa a bona a na le kgotso,

a hloka tshabo,

kotlo ya Modimo

ha e eso ba wele hodimo.

10Poho ya ya kgopo e a katika,

ha e ke e lala,

thole tsa hae di a tswala,

ha di ke di folotsa.

11Bashanyana ba bona ha ba etswa

e ka re mohlape,

bana ba bona ba a tlola,

ba a thalaka.

12Ba bina melodi

ka moropa le ka harepa,

ba thabela ho utlwa

modumo wa lekodilo.

13Bophelo ba bona

ba bo qeta ba atlehile,

hanghang ba theohele

Nqalong ya Bafu.

14Feela ba re ho Modimo:

‘Re hlokomolohe!

Ha re lakatse ho tseba

ditsela tsa hao!

15Ya Matla wohle

re ka mo sebeletsa ha e le mang?

Ho mo rapela

ebe ho ka re putsa ka eng?’

16Feela katleho ya bona

ha e laolwe ke bona;

nna ke thoko le dikeletso,

keletso tsa ba kgopo.

17“Le tingwa hakae

lebone la ba kgopo?

Koduwa yona

e ba wela hodimo hakae,

ha Modimo a aba dikotlo a halefile?

18Ke hakae ba kang dirite

ha moya o pepetla,

ba kang mmoko

ha sefefo se o fefera?

19Modimo o isa kotlo tsa motho

baneng ba hae;

eka a ka be a otla yena mo-di-etsi,

a mo otle le yena a tla ikutlwele.

20Kotlo eo e mo tlele a e shebile,

kgalefo ya Ya Matla wohle

a e habole;

21hoba palo ya kgwedi tsa hae

ha e fedile,

boiketlo ba lapa la hae

ha a sa bo natsa.

22Ke mang

ya ka rutang Modimo bohlale,

athe Modimo o ahlola

le ba lehodimo?

23“E mong motho o shwa

e le sekwankwetla,

a kgotsofetse, a bile a iketlile;

24mmele wa hae o shahlile, o fepehile,

moko o tiile ka masapong a hae;

25e mong o shwa a hlorile moyeng,

le boiketlo a sa ka ba bo tseba;

26ba robala ba bapile roleng la lebitla,

bobedi ba bona ba nyeunye diboko.

27“Ke tseba ya lona mehopolo,

le mano ao le ntherelang wona

ke a a tseba.

28Le ntse le re:

‘Lapa la sekwele jwale le kae?

Malapa a ba kgopo wona a kae?’

29Ha le eso botse bo-mafeta-ka-tsela?

Polelo tsa bona ha le di natse,

ha ba re:

30‘Ha koduwa e etla

ya kgopo o a pholoswa,

tsatsi la kgalefo

le lona o a le phemiswa?’

31Ya ka mo nyatsang sefahlamahlo

ke mang?

Ketso tsa hae tsona

a ka di ahlolelwa ke mang?

32Empa o a nkwa, a iswe lebitleng,

bitla la hae le lebelwe ka thata.

33Qubu ya mobu e hodima hae

ha e mo imele,

batho bohle ba koloka kamora hae,

kapele ho yena

boiyane bo mo eteletse pele.

34“Mafeela a lona

a ka ntshedisa jwang?

Karabo tsa lona

di tletse thetso!”