Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Boemo ba Jobo

11Ho ne ho ena le monna e mong naheng ya Use, lebitso la hae e le Jobo. Monna eo o ne a lokile, a hloka kodi; a tshaba Modimo, a kgesa bobe. 2Jobo o ne a ena le bara ba supileng, le baradi ba bararo. 3O ne a ruile dikgutshwane tse dikete tse supileng, le dikamele tse dikete tse tharo, le dipholo tse sekete, le ditonki tse tshehadi tse makgolo a mahlano. O ne a ena le bahlanka ba bangata, kahoo e le morui ya fetang barui bohle ba Botjhabela.

4Bara ba hae ba ne ba ye ba etse mekete malapeng a bona ka ho latelana, e mong le e mong ka letsatsi leo a ikgethetseng lona, mme ba meme dikgaitsedi tsa bona tse tharo ho tla ja, le ho nwa le bona. 5Ha mokete o mong le o mong o ne o fedile, Jobo o ne a ye a ba bitse, a ba hlwekise, a tsohe ka madungwadungwana, a etsetse e mong le e mong wa bona nyehelo ya setjheso, hobane ka pelong ya hae o ne a ye a re: “Mohlomong bara ba ka ba ile ba sitelwa Modimo, ba mo nyefola ka dipelong tsa bona.” Jobo o ne a ye a etse hona kamehla.

Satane o kopa ho Modimo ho leka Jobo

6Ka letsatsi le leng mangeloi a Modimo a tla ho Morena, mme Satane le yena a tla le wona.Tshim. 6:2,4
7Yaba Morena o re ho Satane: “O tswa kae?”

Satane a araba Morena, a re: “Ke tswa kwana lefatsheng, moo ke neng ke ntse ke ralotsa, ke hahlaula teng.”

8Jwale Morena a re ho Satane: “Na o kile wa bona Jobo, mohlanka wa ka? Ha ho ya kang yena lefatsheng! Ke monna ya lokileng, ya hlokang kodi, ya tshabang Modimo, ya kgesang bobe.”

9Satane a araba Morena, a re: “O re ke feela Jobo a tshabang Modimo? 10Ha ke re ke hobane wena o mo hahetse lerakonyana le mo sireletsang, mmoho le ba lelapa la hae, le tsohle tseo a nang le tsona? O atlehisitse mosebetsi wa matsoho a hae, mme naheng yohle ho tletse mehlape ya hae! 11Empa hona jwale, ha o ka mo ama ka letsoho la hao, wa mo hlakola tsohle tseo a di ruileng, o tla o rohaka sefahlamahlo!”

1:9-11 —
Tshen. 12:10

12Morena a re ho Satane: “Ho lokile; tsohle tseo a di ruileng di matsohong a hao; feela yena o se ke wa mo ama ka letsoho la hao.”

Yaba Satane o tloha kapele ho Morena.

Ho timetswa bana ba Jobo le leruo la hae

13Ka letsatsi le leng bara ba Jobo le baradi ba hae ba ne ba le ka tlung ya moholwane wa bona ba eja, ba enwa. 14Leqosa la fihla ho Jobo, la re: “Dipholo tsa hao di ne di ntse di lema, ditonki di ntse di fula pela tsona. 15Ke ha Basheba ba di wela hodimo, ba di hapa, ba bolaya bahlanka bohle ba hao ka sabole. Ke nna feela ya phonyohileng ho tla o tsebisa.”

16Yare leqosa leo le sa ntsane le bua, le leng la fihla, la re: “Letolo le ile la theoha lehodimong, la tjhesa dikgutshwane, le bahlanka ba hao, ha re lore! Ke nna feela ya phonyohileng ho tla o tsebisa.”

17Yare le leo le sa ntsane le bua, le leng la fihla, la re: “Bakalatiya ba ile ba fihla ka mabothwana a bona a mararo, a hlaselang, ba futuhela dikamele, ba di hapa; ba bolaya le bahlanka ba hao ka sabole. Ke nna feela ya phonyohileng ho tla o tsebisa.”

18Yare le leo le sa ntsane le bua, le leng la fihla hape, la re: “Bara ba hao le baradi ba hao ba ne ba le ka tlung ya moholwane wa bona, ba ntse ba eja, ba enwa. 19Hanghang ha fihla sefefo se matla, se etswa lehwatateng. Sa diha dihuku tse nne tsa ntlo, ya buramela hodima bona, mme ba eshwa. Ke nna feela ya phonyohileng ho tla o tsebisa.”

20Yaba Jobo o a ema, o hahola seaparo sa hae, o beola hlooho ya hae, o itahlela fatshe ho rapela, 21o re:

“Ke tswetswe ke mme ke le feela,

ke tla ya lebitleng

ke ntse ke le feela.

Morena o na fane,

Morena o amohile,

ho ke ho roriswe lebitso la hae.”

22Ho tsena tsohle tse etsahetseng, Jobo ha a a ka a etsa sebe, kapa a re Modimo o sebeditse ka mokgwa o sa mo tshwaneleng.

2

Satane o leka Jobo hape

21Ka letsatsi le leng hape mangeloi a Modimo a tla kapele ho Morena, mme Satane le yena a tla le wona kapele ho Morena. 2Yaba Morena o re ho Satane: “O tswa kae?”

Satane a araba Morena, a re: “Ke tswa kwana lefatsheng, moo ke neng ke ntse ke ralotsa, ke hahlaula teng.”

3Jwale Morena a re ho Satane: “Na o kile wa bona Jobo, mohlanka wa ka? Ha ho ya kang yena lefatsheng! Ke monna ya lokileng, ya hlokang kodi, ya tshabang Modimo, ya kgesang bobe. Le hoja o ile wa nkgothaletsa hore ke mo senyetse ntle ho lebaka, o ntse a tshepahala haholo.”

4Satane a araba Morena, a re: “Letlalo ke thebe ya pelo! Motho a ka tela tsohle tseo a nang le tsona, hore a ipholose. 5Empa hona jwale, ha o ka mo ama ka letsoho la hao, wa ama masapo a hae le nama ya hae, o tla o rohaka sefahlamahlo!”

6Morena a re ho Satane: “Ho lokile, o matsohong a hao, feela o baballe bophelo ba hae.”

7Yaba Satane o tloha kapele ho Modimo, o etsa hore Jobo a berehe diso ho tloha bohatong ba leoto ho ya fihla kahodima hlooho. 8Jobo a nka lengetana, a ya dula thotobolong, a ikgwabitla ka lona.

9Jwale mohatsa hae a re ho yena: “Na o sa ntsane o tiiseditse ho tshepahaleng hoo ha hao? Rohaka Modimo, o tswe o eshwa!”

10Empa Jobo a re ho yena: “O bua jwaloka mosadi ya sethoto! Na re ka amohela tse molemo feela tse tswang ho Modimo, yaba ha re amohele tse bohloko?”

Ho tsena tsohle, Jobo ha a a ka a etsa sebe ka seo a se buileng.

Metswalle ya Jobo e a mo etela

11Ha metswalle e meraro ya Jobo, e leng Elefase ya tswang Temana, le Biledade ya tswang Shua, le Sofara ya tswang Naama, e utlwela tsena tsohle tse bohloko tse mo hlahetseng, ya mo etela; motho ka mong a etswa hahabo. Banna bana ba ne ba dumellane hore ba tle mmoho, ho tla lla le yena, le ho mo tshedisa. 12Ha ba mmona ba sa le thokwana, ba batla ba sa mo tsebe. Ba lla sa mmokotsane, ba hahola diaparo tsa bona, ba kgopholela lerole hodimo, ba le tshela hodima dihlooho tsa bona. 13Ka matsatsi a supileng le masiu a supileng, ba dula le yena thotobolong moo, ho se ya mmuisang, hobane ba ne ba bona hore o opelwa haholo.

3

Jobo o rohaka letsatsi la tswalo ya hae

31Kamora tsena, Jobo a tswa molomo, a rohaka letsatsi leo a neng a tswalwe ka lona. 2A bua, a re:

3“Tsatsi la tswalo ya ka

le ke le timele,

le bosiu boo ka bona

ho neng ho thwe:

‘Ho emotswe ngwana moshanyana!’

4Tsatsi leo le ke le fetohe lefifi,

Modimo ya hodimo a le lebale,

sedi le se hlole le le tjhabela hape.

5Le metswe ke fifi la bo-nka-ntjana,

leru le aparele tsatsi leo,

fifi le fifatse sedi la lona.

6Bosiu boo bona bo fifalle ruri,

bo se balellwe le matsatsi a selemo,

bo se ballelwe le matsatsi a dikgwedi.

7Ka boo bosiu ho se tswalwe lesea,

le mehoo ya thabo e se utlwahale.

8Barohaki ba matsatsi

ba ke ba bo rohake,

bona ba tsebang

le ho tshwenya kganyapa.

9Naledi di se ke tsa phatsima,

bo batle lesedi, bo se le fumane,

bo se ke ba bona ha tsatsi le tjhaba,

10hobane ha bo a ka

ba kwala mme popelo,

ha bo a ka

ba nthibela ho bona maswabi.”

Jobo o re hoja a se ke a tswalwa

11“Ke hobaneng

ke sa shwelang popelong?

Ke hobaneng

ke sa shwang ha ke tswalwa?

12Ke hobaneng nkileng ka sikwa?

Ke hobaneng ke antseng matswele?

13Jwale nkabe ke rapame, ke kgutsitse,

ke ithobaletse,

ke phomotse ka kgotso,

14ke phomotse le dikgosi

le matona a kwano,

bao mehaho ya bona e leng mabitla,

15le mahosana a kgabang ka kgauta,

ao matlo a wona a tletseng silefera;

16ke epetswe jwaloka sefolotsana,

jwaloka lesea le eso bone lesedi.

17Lebitleng ba kgopo ba a kgaotsa,

ba kgaotsa ho ferekanya,

ba kgathetseng,

teng ba fumana phomolo.

18Ba thopilweng

le bona ba phela ka kgotso,

ha ba sa utlwa

mokataki a kgarumaka.

19Ba hlomphehang le ba eisehang

ba a lekana,

kgoba le holotswe

kgobeng ba monga lona.”

3:1-19 —
Jer. 20:14-18

Ba ditlokotsing ba labalabela lefu

20“Ba ditlokotsing

ba bontshetswang lesedi?

Ba tubehileng moyeng

ba neelwang bophelo?

21Ba labalabela lefu, ha le ba fihlele,

ba le batla

le ho feta letlotlo, patuwe.Tshen. 9:6

22Ba thaba ka thabo e fetisisang,

ba nyakalle ha ba kena ka lebitleng.

23Ya fihlametsweng ke tsela

o tswaletsweng,

athe Modimo

o mo raletse mathibela?

24Bakeng sa ho ja

ke tlelwa ke mefehelo,

medumaelo ya ka

e phutsalle sa diphororo!

25Seo ke se tshabang

se nkwetse hodimo,

seo ke se tshohileng

jwale se mphihletse.

26Ke hloka kgotso,

ke hloka le boikgutso;

ke hloka phomolo,

tsietsi di nkapere!”