Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
19

Jobo o dumela hore Modimo o tla mo pakela

191Jobo a boela a araba, a re:

2“Ebe le tla nlhokofatsa

halelele hakae,

le ntshithabetse ka dipolelo

ho fihlela neng?

3Ke ka makgetlokgetlo

le nnyahanya,

le sa hlajwe ke dihlong ho nnyefola;

4haeba ke nnete, ke entse phoso,

phoso eo ke ya ka,

ha e le ame ka letho.

5Haeba le iphahamisetsa

kahodimo ho nna, le nqosa

ka baka la tlokotsi ena ya ka;

6jwale tsebang: Modimo ke yena

ya nkentseng hampe,

o ntanteletse ka letlowa la hae.

7Ha ke howa, ke re: ‘Bosoro!’

ha ke arabelwe!

Ke howa haholo,

empa toka ha e eo!

8“O tinkeditse tsela, ke sitwa ho feta;

tselana tsa ka di aparetswe ke lefifi.

9O nkamohile boitlhompho ba ka,

o nthodisitse le mofapahlooho,

10o ntlepola kahohle,

mme ke a ikela,

tshepo ka ya

o e fothotse seka sefate.

11Ke tlokomelwa ke kgalefo ya hae,

yena o ntadima ke le sera sa hae;

12ke futuhetswe ke mabotho a hae,

a hlomme diahelo

ho potapota lapa la ka.

13“Modimo o entse hore bana beso

ba nkwekwetle,

metswalle le yona

e mphuralle ho qeta.

14Bahaeso le bona ba se ba ntahlile,

balekane ba ka ba se ba ntebetse.

15Ho baeti le makgabunyane

a lapa la ka,

ke tadingwa ke le moeti,

ke le molata.

16Ha ke bitsa mohlanka wa ka

ha a arabele,

esita leha ke ipiletsa ho yena.

17Mohatsa ka

o nkgelwa ke moya wa ka,

bana beso le bona ba a nnyonya;

18diratha le tsona di a nnyedisa,

ha ke hlaha eba di a ntlaka.

19Ba ntshanang se inong le nna

ba a nnyonya,

ke furaletswe

le ke baratuwa ba ka.

20Ke moote, ke manne,

o ka mpala dikgopo,

ke phonyohile feela

ka la mohaswa lesoba.

21“Nkgauheleng! Nkgauheleng!

lona metswalle ya ka!

ke otlilwe ke Modimo

ka tsoho la hae!

22Le ntlhorisetsang

jwalokaha Modimo a ntlhorisa?

Ha le kgotsofale

ha ke hlepholeha dinama?

23“Polelo tsena tsa ka

eka di ka be di ngolwa,

eka di ka be di ngolwa,

di etswa buka,

24di ngolwa ka pene ya tshepe

tlapeng la loto,

di ngolwa lefikeng,

di hlole kamehla yohle!

25“Ke a tseba:

Mopholosi wa ka o a phela,

qetellong o tla ema a mpakele.

26Leha tlalo la ka

le tla be se le bodile,

ka mahlo Modimo ke tla mmona

ke se mmeleng ona;

27ke yena eo

ke tla fela ke mmone ka seqo,

ke mmone ka mahlo a ka

ke sa romeletsa.

Ka pelo ya ka yohle

ke labalabela hoo!

28“Haeba le ka re:

‘Re sa tla mo hlorisa,

hobane sesosa sa taba

se ka pelong ya hae!’

29Lona, ka bolona,

le hle le tshabe sabole,

hoba sebe sa kgalefo,

kotlo ya sona ke sabole,

le tle le tsebe

hore efela kahlolo e teng.”