Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
17

171“Moya wa ka o tetebetse,

matsatsi a ka a kgutsufetse,

bitla le lona le nkemetse.

2Basomi ba mpotapotile,

mahlo a ka a tadimile bora ba bona.

3“Nkgolwe, Modimo, ke bua nnete,

ha ho na e mong ya ka mpakelang;

4kelello tsa bona o di thithibantse,

kahoo o se ka ba ba thusa,

ba hlola.

5Ya ekang motswalle

ho fumana moputso,

bana ba hae ba tla lebella

mahlo a ba kgathale.

6“Ho bohle

ke se ke fetohile sesomo,

fahleho sa ka ba se tshwela ka

mathe;

7mahlo a ka a fifaditswe ke maswabi,

ditho tsa ka tsohle e se e ka seriti.

8Hona batho ba lokileng

ba ho makaletse,

ba se nang molato

ba nyatsa ba kgopo;

9ya lokileng

o tla tiisetsa tseleng ya hae,

ya matsoho a hlwekileng

a nne a matlafale.”

Jobo a lakatsa eka a ka shwa

10“Lona bohle boelang le leke hape!

Feela hara lona

ha ke bone mohlalefi.

11Matsatsi a ka a fetile,

merero ya ka e nyopile;

takatso tsa pelo ya ka

le tsona di nyopile.

12Bosiu ba bo fetola motsheare,

ha ho le lefifi ba re:

‘Sedi le haufi!’

13Haeba hae la ka ke Nqalo ya Bafu,

eba phate tsa ka ke di ala lefifing;

14haeba ke re ho lebitla:

‘Ke wena ntate,’

ho seboko ke re:

‘O mme, o kgaitsedi,’

15ebe jwale tshepo ya ka e tla ba kae?

ebe ke mang ya tla e bona?

16E tla theohela le nna lebitleng,

e theohele le nna leroleng.”