Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

Jobo o re bophelo bo bokgutswanyane

141“Motho ya tswetsweng ke mosadi

o phela hakgutshwanyane,

bophelo ba hae

bo aparetswe ke ditsietsi;

2o fupuha jwaloka palesa

a be a pone,

o baleha jwaloka seriti,

ebe o nyametse.

3Jwale o tjamela ya jwalo ka eo?

O ntlisa kapele ho wena

ho nkahlola?

4Na ya ditshila

a ka tswala ya hlwekileng?

Le kgale!

Ho ke ke be ha etsahala jwalo!

5Tshiu tsa motho di badilwe,

palo ya kgwedi tsa hae

e tsejwa ke wena,

o mo sehetse moedi,

a ke ke be a o tlola.

6Tlohela ho mo tjamela,

a fumane phomolo,

nako ya hae e be fete

jwaloka ya mohiruwa.

7“Esita le sefate se na le tshepo:

Ha se ka rengwa se tla hlomela hape,

makala a sona a ke ke a ba a fela.

8Leha motso wa sona

o ka tsofalla mobung,

kutu ya sona ya bolla leroleng,

9ha se utlwa monko wa metsi

se tla hloma,

se mele makala

jwaloka tlama se setjha.

10Empa motho yena o a shwa,

a fellwe ke matla,

a neele moya, ebe jwale o kae?

11“Jwalokaha metsi a letsha

a nyamela, a fela,

noka e feta, e be e pshe,

12le motho o a robala,

a roballe ruri!

Ho fihlela ha mahodimo a fela,

batho ba ke ke be ba tseba

le ho phaphama,

kapa ho tsoswa

phumeng sa bona sa boroko.

13“Eka o ka be o mpata

Nqalong ya Bafu,

o nketsa bofihla,

kgalefo ya hao e be e fete!

Eka o ka be o mpalla nako,

eo ka yona o tlang ho nkgopola!

14Hoja motho o a shwe,

a boele a phele,

ke ne nka mamella tlokotsi tsa ka

ka nako tsohle,

ka emela topoloho ya ka

ya ba ya fihla.

15O no tla mpitsa, nna ke arabele,

o hlolohelwe mmopo

wa matsoho a hao.

16Empa jwale mehato ya ka o a e bala,

sebe sa ka ha o kgaotse ho se natsa;

17tshita tsa ka

o di bitiella ka mokotleng,

sebe sa ka

sona o a se kwahela.

18“Jwalokaha thaba e ye e helehe,

e nyamele,

le lefika le suthiswe

tulong tsa lona;

19jwalokaha metsi a kutlula majwe,

phororo le tsona

di baka kgoholedi mobung,

le wena tshepo ya motho

o e fedisa jwalo!

20O mo hlolela ruri, ebe o iketse;

o fetola fahleho sa hae,

ebe o a mo leleka.

21Ha bara ba hae ba tlotlwa,

yena ha a tsebe le letho,

le teng ha ba kokobetswa,

yena ha a bone le letho;

22o utlwa bohloko

ba mmele wa hae feela,

le ho ngongoreha ha moya wa hae.”