Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
13

Jobo o re ha a na molato

131“Tsena tsohle ke di bone

ka mahlo a ka,

ka tsebe tsa ka ka di utlwa,

ka di utlwisisa.

2Ke tseba tsena

jwalokaha le lona le di tseba,

etswe le hona ha le mphete ka letho!

3Ke lakatsa ho bua le Ya Matla wohle,

ho ipiletsa ho Modimo

ke ho tjhesehela haholo.

4Lona le baqapi ba mashano

a se na ditswako,

kaofela ha lona

le bo-ngakana-kea-hetla.

5Eka le ka kgutsa ho bua,

la kgutsetsa ruri!

Hoo e ne tla be e le bohlale,

e le bohlale ho lona!

6Jwale mamelang ha ke ikarabella,

le utlwe ha ke ipuella

ka molomo wa ka.

7Na le buella Modimo

ka ho bua bokgopo?

Na le ka mmuella

ka ho bua mashano?

8Ebe le leka ho sekamela

ka ho Modimo,

kapa le iketsa babuelli

ba hae nyeweng?

9Ha a le hoqisa ka dipotso

ho tla ba jwang?

Le tla mo soma

jwalokaha le soma motho?

10Ruri o tla fela a le kgaleme,

ha le sebetsa leeme ka lekunutu.

11Na tlotla ya hae

ha e tlo le kenya letswalo,

kgalefo ya hae

e tsubellele hodima lona?

12Maele a lona

a tshwana le molora hantle,

boitshireletso ba lona

bo tshwana le ba letsopa.

13“Kgutsang, le nna ke tsebe ho bua,

se ntlhahelang

se mpe se ntlhahlele.

14Ke kena kotsing ke ntse ke tadimile,

bophelo ba ka

ke bapala diketo ka bona!

15Haeba a mpolaya

ke tla nne ke mo tshepe,

ke tla buella metsamao ya ka

thaka di tadimane.

16Hona e tla ba yona pholoho ya ka:

Moetsadibe a ke ke a ema

kapele ho yena.

17Mamelang mantswe ana a ka,

le a mamele ka hloko,

polelo tsena tsa ka

le di sekehele tsebe.

18Bonang jwale,

nyewe ya ka ke e radile,

ke a tseba

ke tla fumanwa ke se molato.

19Ke mang ya ka tsekisanang le nna?

Ha a le teng ke tla kgutsa,

ke itjhwelle.

20“Oho, Modimo,

ako ntumelle ka ntho di le pedi,

mme nke ke be ka ipatela wena:

21Ako tlosetse tsoho la hao

hole le nna,

kgalefo ya hao

e se ke ya ntshosa;

22nkise kgotla ke tle ke o arabe,

o ntumelle ke bue,

le wena o nkarabe.

23Ke entse makgopo

le dibe di le kae?

Ako ntsebise tshito tsa ka

le sebe sa ka.

24Ke hobaneng

ha o mpatela fahleho sa hao,

o ntadima ke se ke le sera sa hao?

25O tla lelekisana le lehlaku,

lehlaku le feferetseha le moya,

o lelekisane le mmoko o omeletse?

26O nqosa ka tse bohloko,

o nkotlela makgopo a botjha ba ka.

27Maoto a ka

a tlamilwe ka mahlaahlela,

tselana tsa ka tsohle

o a di lekola,

bohato ba maoto a ka

o a bo thaleha.Jobo 33:11

28“Kahoo motho o motela

sa ntho e bodile,

o naphoha sa kobo

e jelwe ke tshwele.”