Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

Jobo o re na Modimo o mo sotlelang

101“Bophelo bona ba ka bo ntenne,

kahoo ke tla boledisa

tsa ka dipelaelo,

ke bue moya wa ka o tubehile.

2Ke tla re ho Modimo:

‘Se ke be wa nkahlola;

mpolelle tseo o nqosang ka tsona.

3O bona ho le molemo

ho nna o nkataka,

o nyedisa mmopo wa matsoho a hao,

o thabela merero ya ba kgopo?

4Na o na le mahlo a nama?

Na o bona jwalokaha batho ba bona?

5Na tshiu tsa hao

di tshwana le tshiu tsa batho?

Na ngwaha tsa hao

di tshwana le ngwaha tsa batho?

6Ha e le moo o tswile bosele

ho tsoma bokgopo ba ka,

o batla, o batlisisa le sebe sa ka?

7Wena o a tseba

ho nna bokgopo ha bo yo,

mme ha ho ya ka ntopollang

matsohong a hao.

8“ ‘Kahohlehohle ke bopilwe

ke matsoho a hao,

empa jwale

ke se ke timetswa ke wena!

9Ako hopole,

o mpopile seka letsopa;

na o tla nkgutlisetsa leroleng hape?

10Na ha o a nqhatsa

jwalokaha ho qhatswa lebese,

wa mphehla

jwalokaha leokwana le fehlwa?

11Wa nkapesa

ka letlalo le ka dinama,

wa ntlamahanya

ka masapo le ka mesifa?

12O nneile bophelo,

wa ba wa nnea lerato,

wa mpoloka,

wa baballa le moya wa ka.

13“ ‘Tsena e ne le kunutu

la pelo ya hao,

ke a tseba,

tsena e ne le morero wa hao:

14Ha ke etsa sebe

o ntadima ka le ntjhotjho,

o ke ke wa ntokolla molatong wa ka.

15Haeba ke molato

bomadimabe ke ba ka!

Leha ke se molato

nke ke ka tadima motho,

ke hlajwa ke dihlong

ke lweba ka hara tlokotsi.

16Ha hlooho ya ka e phahama

o tla ntsoma jwaloka tau,

o ntlhokofatsa

ka ho nketsetsa dimakatso.

17O tlisa paki tse ntjha

ho nnyopisetsa bopaki,

le kgalefo ya hao

e ntlokomela ho feta,

mara a hao

a mphutuhela ka mekgahlelo.

18“ ‘Ke hobaneng o entseng

hore ke tswalwe?

Eka nkabe ke shwele

ke eso bonwe ke motho!

19Eka nkabe ke sa ka ka ba ka tswalwa,

kapa ka iswa lebitleng

ha ke qeta ho tswalwa!

20Tshiu tsa ka di kgutshwanyane,

di a feta;

ako ntlohele,

ke re kgefu! ho se hokae,

21ke eso ikele kwana bo-ya-batho,

fatsheng le lefifi,

le meriti e metsho;

22fatsheng le lefifi la bo-nka-ntjana,

moo e leng lapeng habo morusu,

moo sedi la teng e leng lefifi!’ ”