Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Ho se dumele ha bana babo Jesu

71Kamorao ho tsena Jesu a tsamaya Galelea; o ne a sa rate ho tsamaya Judea, hobane Bajuda ba ne ba batla ho mmolaya. 2Mokete wa Bajuda wa Maphephe o ne o le haufi.Mee. 23:34
Dipo. 16:13
3Yaba bana babo ba re ho yena: “Tloha mona, o ye Judea, hore le barutuwa ba hao ba bone mesebetsi eo o e etsang, 4hobane ha ho ya etsang letho sephiring, ha a batla ho ba pepeneneng. Ha o etsa tsena, iponahatse ho lefatshe.” 5Esitana le bana babo ba ne ba sa dumele ho yena.

6Jesu a re ho bona: “Nako ya ka ha e eso fihle, athe nako ya lona ke yona kamehla. 7Lefatshe le ke ke la le hloya, empa nna le ntlhoile, kahobane nna ke paka hore mesebetsi ya lona e mebe. 8Lona, eyang moketeng; nna ha ke ye moketeng ona, hobane nako ya ka ha e eso fihle.” 9Hoba a ba bolelle tsena, a sala Galelea.

Jesu moketeng wa Maphephe

10Empa ha bana babo ba se ba ile moketeng, le yena a ya ka lenyele, e seng ka ho totobala, empa sephiring. 11Jwale Bajuda ba mmatla moketeng, ba re: “O kae?”

12Ho ne ho ena le ho dumaduma ho hongata ka yena letshweleng; ba bang ba ne ba re: “O lokile.”

Ba bang ba re: “Tjhe, o kgelosa letshwele.” 13Leha ho le jwalo ho ne ho se ya buang ka yena pepeneneng ka baka la ho tshaba Bajuda.

14Ha e se e le mahareng a mokete, Jesu a ya ka Tempeleng, a ruta. 15Bajuda ba makala, ba re: “O tseba tsa thuto jwang, a sa ithuta?”

16Jesu a ba araba, a re: “Thuto ya ka hase ya ka, empa ke ya ya nthomileng; 17ha motho a rata ho etsa thato ya ya nthomileng, o tla tseba hore na thuto eo e tswa ho Modimo, kapa ke bua ka bonna. 18Ya ipolelang o ipatlela tlotla, athe ya batlang tlotla ya ya mo romileng, yena ke wa nnete, mme ho se loke ha ho yo ho yena. 19Na Moshe ha a a ka a le nea Molao? Empa ha ho le ya mong ya phethang Molao oo. Ke ka baka lang ha le batla ho mpolaya?”

20Letshwele la araba, la re: “O na le modemona; ke mang ya batlang ho o bolaya?”

21Jesu a ba araba, a re: “Ke entse ketso e le nngwe, mme le maketse bohle. 22Moshe o le neile lebollo, e seng hore le tswa ho Moshe, empa le tswa ho baholoholo, mme le bolotsa motho ka Sabatha.Tshim. 17:10
Mee. 12:3
23Ha motho a bolotswa ka Sabatha hore Molao wa Moshe o se ke wa fediswa, keng ha le nkgalefela kahobane ke fodisitse motho kahohlehohle ka Sabatha?Joh. 5:9
24Se ahloleng ho ya ka tshobotsi, empa ahlolang ka kahlolo e lokileng.”

Na enwa ke Kreste?

25Ba bang ba Jerusalema ba re: “Na hase yena eo ba batlang ho mmolaya? 26Empa bonang, o bua pepenene, mme ha ba re letho ho yena. Na ekaba babusi ba tsebile kannete hore ke yena Kreste? 27Empa re tseba moo motho enwa a tswang teng; ha Kreste a etla, ha ho ya tla tseba moo a tswang teng.”

28Jwale Jesu a phahamisa lentswe, a ruta ka Tempeleng, a re: “Le a ntseba, le tseba le moo ke tswang teng; ha ke a tla ka bonna, empa ya nthomileng ke wa nnete, eo le sa mo tsebeng. 29Nna ke a mo tseba, hobane ke tswa ho yena, mme ke yena ya nthomileng.”

30Jwale ba batla ho mo tshwara, empa ha ho ya ileng a mo isa letsoho, hobane nako ya hae e ne e eso fihle. 31Empa ba bangata letshweleng ba ile ba dumela ho yena, ba re: “Ha Kreste a etla, na o tla etsa mehlolo e mengata ho feta e entsweng ke eo?”

Bahlanka ba rongwa ho ya tshwara Jesu

32Bafarisi ba utlwa letshwele le dumaduma tse jwalo ka Jesu, mme baprista ba baholo le Bafarisi ba roma bahlanka ho mo tshwara. 33Yaba Jesu o re: “Ke sa tla ba le lona nakwana, ebe ke ya ho ya nthomileng. 34Le tla mpatla, mme ha le na ho mphumana; le moo ke leng teng, le ke ke la tla.”

35Bajuda ba botsana, ba re: “O se a tla ya kae hore re se ke ra mo fumana? E seng o se a tla ya ho ba qhalaneng hara Bagerike le ho ruta Bagerike? 36Ke polelo nngwe eo a e boletseng, ha a re: ‘Le tla mpatla, mme ha le na ho mphumana; le moo ke leng teng, le ke ke la tla.’ ”

Dinoka tsa metsi a kollang

37Ka letsatsi la ho qetela, e leng le leholo la mokete, Jesu a ema, a howa, a re: “Ha motho a nyorilwe, a tle ho nna, a nwe.Mee. 23:36
38Ya dumelang ho nna, jwalokaha Mangolo a boletse, dinoka tsa metsi a kollang di tla phalla di etswa ka ho yena.”Esk. 47:1
Sak. 14:8
39A bolela hona a lekanya Moya oo ba dumetseng ho yena ba neng ba se ba tla o amohela; kaha Moya o ne o eso be teng, hobane Jesu a ne a eso tlotliswe.

Letshwele le fapana ka maikutlo

40Jwale ha ba bang letshweleng ba utlwa dipolelo tsena, ba re: “Kannete ke yena Moporofeta!”

41Ba bang ba re: “Ke yena Kreste!”

Empa ba bang ba re: “Na Kreste a ka tswa Galelea? 42Na Mangolo ha a bolele hore Kreste o tla tswa lelokong la Davida, motsaneng wa Betlelehema, moo Davida a neng a ahile teng?”2 Sam. 7:12
Pes. 89:4,5
Mmik. 5:2
43Yaba letshwele le fapana ka maikutlo ka baka la hae; 44ba bang ho bona ba ne ba lakatsa ho mo tshwara, empa ha ho ya ileng a mo isa letsoho.

Ho se dumele ha babusi

45Jwale bahlanka ba ya ho baprista ba baholo le ho Bafarisi, mme bao ba re ho bona: “Ke ka baka lang le sa mo tlisang?”

46Bahlanka ba araba, ba re: “Ha ho motho ya kileng a bua jwaloka motho enwa.”

47Bafarisi ba ba botsa, ba re: “Na le lona le kgelositswe? 48Na o teng ho babusi kapa ho Bafarisi ya dumetseng ho yena? 49Empa mahoohoo ana a sa tsebeng Molao a rohakehile.”

50Nikodema, e mong wa bona, ya neng a tle ho yena pele ho moo, a re ho bona:Joh. 3:1,2
51“Na Molao wa rona o ahlola motho a eso ikarabelle, le ho tseba seo a se entseng?”

52Ba mo araba, ba re: “Na le wena o tswa Galelea? Fuputsa, mme o tla bona hore ha ho moporofeta ya tswang Galelea.”

Mosadi wa mofebi

53Jwale e mong le e mong a ya tlung ya hae.