Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
50

Babilona e tla hapuwa

501Lena ke lentswe leo Morena a ileng a le bua ka molomo wa moporofeta Jeremia, malebana le Babilona le naha ya Bakalatiya:

2“Bolelang le phatlalatse

hara ditjhaba,

phahamisang mokgele,

le phatlalatse,

le se pate letho, le bolele, le re:

‘Babilona e tla hapuwa,

Bele wa modingwana

a hlabiswe dihlong,

Maraduke wa modingwana

a tlale tshabo.

Medimo ya bohata

e tla hlabiswa dihlong,

medingwana ya Babilona

e tlale tshabo.’

3Tjhaba se tswang leboya

se tla e futuhela,

se fetole naha ya Babilona

e be nanaola.

Ha ho na ya tla phela ho yona,

ho tla baleha batho le diphoofolo.”

Ho kgutla ha Baiseraele

4“Matsatsing ao, ka yona nako eo,”

ho rialo Morena,

“Baiseraele le Bajuda ba le mmoho,

ba tla batla Morena,

Modimo wa bona, ka dikgapha.

5Ba tla botsa tsela e yang Sione,

fahleho tsa bona di tadime tseleng eo.

Ba tla tla, ba ineele Morena,

ba etse selekane sa kamehla yohle,

selekane se ke keng

sa hlola se lebalwa.

6“Setjhaba sa ka

ke dinku tsa malahleha,

badisa ba sona ba ile ba se kgelosa,

ba etsa hore se solle hodima dithaba.

Se lelerile hodima dithaba le maralla,

sa lebala baka sa sona sa ho phomola.

7Bohle ba se fumanang

ba itjella sona,

dira tsa sona tsa re:

‘Rona ha re na molato,

hoba se sitetswe Morena,

e leng kgulo la sona la sebele,

Morena, yena tshepo

ya bo-ntata sona.’

8“Tswang kahara Babilona le balehe,

tlohang naheng ya Bakalatiya,

le be jwaloka podi

tse etellang mohlape pele.Tshen. 18:4

9Ke tla etsa letsoso

hara naha tse matla,

hara naha tse matla tsa ka leboya,

di futuhele Babilona,

di ikentse kgokanyana phiri.

Di tla thulana le yona

thekong ya ntwa,

e hapuwe ke tjhaba

tse hlahang ka leboya.

Metsu ya tsona

e tla ka mohlabani ya masene,

ya sa ke be a kgutle ntweng

a se na kgapo.

10Kahoo Babilona e tla ba lelobelo,

bohle ba e lobelang

ba ikgapele ka ho rata,”

ho rialo Morena.

Ho hlolwa ha Babilona

11“Lona ba lobetseng lefa la ka,

le hoja le thabile, le nyakaletse,

le ralotsa sa sethojana

se qeta ho pola mabele,

le tsetsela jwaloka poho tsa dipere,

12mma lona

o tla hlabiswa dihlong haholo,

yena ya le belehileng

o tla tlontloloha;

e tla ba tjhabana se nyedisehang

hara ditjhaba, a fetohe lefeella,

letswatlare le lehwatata.

13Ka baka la hobane

Morena a halefile,

Babilona ha e ka ke ya eba le baahi,

e tla fetoha nanaola kahohlehohle.

Bo-mofeta-ka-tsela ba tla e makalla!

Ba tsote ha ba bona dikotlo tsa yona!

14“Lona bohle ba fulang ka diqha,

theang theko, le potapote Babilona,

le e fule, ho se be le motsu o salang,

hobane Babilona e sitetswe Morena.

15Hlabelang Babilona

mokgosi kahohle!

E a inehela,

tora tsa yona di a heleha,

le marako a yona a a heletswa,

hobane phetetso ena ke ya Morena.

Le lona iphetetseng ho yona,

le e etse seo e se entseng ba bang.

16Fedisa mojadi Babilona,

le mokotudi ka sekele ya hae a fele.

Ka baka la ho tshaba

sabole ya mohatelli

motho ka mong

a kgutlele tjhabeng sa habo,

motho ka mong

a balehele naheng ya habo.”

Ho kgutla ha Baiseraele

17“Baiseraele

ke mohlape o qhalakaneng,

oo ditau di o manakisang.

Wa pele wa ho ba ja

ke kgosi ya Asiria,

Nebukadenesare, kgosi ya Babilona,

a qetela

ka ho ba bjabjaretsa masapo.”

18Ka baka leo, Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena:

“Ke tla otla kgosi ya Babilona

le naha ya yona,

jwalokaha ke otlile kgosi ya Asiria.

19Ke tla busetsa Baiseraele

makgulong a bona,

ba fule Karamele,

ba fule le Bashane;

ba fule thabeng ya Efraime,

ba fule le Gileade,

di ba fepe di be di ba kgorise.

20Ka matsatsi ao, le ka nako eo,”

ho rialo Morena,

“bokgopo ba Baiseraele

bo tla batlisiswa,

empa ha bo ka ke

ba ba ba fumaneha;

le dibe tsa morabe wa Juda

di tla batlisiswa,

empa le tsona ha di ka ke

tsa ba tsa fumaneha,

hoba masalla ao ke tla a tshwarela.”

Modimo o ahlola Babilona

21“Futuhelang naha ya Merataime,

le futuhele le baahi ba Pekode.

Ba phaladiseng, le ba bolaye,

le be le ba timetse ho hang,”

ho rialo Morena.

“Taelo tsa ka tsohle

le di phethahatse.

22Hara naha ho utlwahala

mokgosi wa ntwa,

tshenyo ya wona ke e kgolo haholo!

23Bonang kamoo noto ya lefatshe lohle

e pshatlehileng maqhetswana kateng!

Kamoo Babilona

e fetohileng nanaola kateng,

ya fetoha nanaola hara baditjhaba!

24Wena Babilona

ke o tjhehetse leraba,

la ba la o tshwasa o sa le ela hloko;

o ile wa fumanwa, mme wa hapuwa,

hobane o ile wa lwana,

wa lwantshana le Morena.

25Morena o butse ntlo

ya dihlomo tsa hae,

hlomo tsa kgalefo ya hae a di ntsha.

Morena Modimo wa mabotho,

o na le mosebetsi,

mosebetsi oo a o etsang

naheng ya Babilona.

26Futuhelang Babilona

le etswa hohle,

disiu tsa yona le di qhaqholle;

bokellang tsohle sa setha sa mabele,

le di bokelle, le di senyetse ruri,

le se ke la siya leha e le letho!

27Bolayang bahlabani bohle,

bahlabani ba Babilona,

le ba theolele

moo ba tla hlabelwa teng.

Bomadimabe ba bona

ke bo bokaakang!

Tsatsi la kotlo ya bona

le ba fihletse!

28“Mamelang babalehi

ba phonyohileng Babilona,

ba phatlalatsa Sione

hore Morena o a iphetetsa,

Morena Modimo wa rona,

o a phetetsa,

o phetetsa Tempele ya hae.

29“Bohle ba fulang ka diqha

le ka metsu,

ba bitseng bohle,

ba futuhele Babilona,

ba e etsetse sakana-la-nkope,

ba se tlohele le ya mong

a phonyoha.

Putsang Babilona

ka baka la ketso tsa yona,

le e etse seo e ila se etsa ba bang,

hobane Babilona

e ikgantsheditse Morena,

ya ikgatshetsa

Ya Halalelang wa Iseraele.Tshen. 18:6

30Kahoo bahlankana ba yona

ba tla shwela diterateng,

bahlabani ba yona

ba kgutsiswe ka tsatsi leo,”

ho rialo Morena.

31“Wena Babilona,

moikgatshihadi towe wa motse!

Bona, ke ya o lwantsha,”

ho rialo Morena Modimo wa mabotho,

“tsatsi la hao le se le fihlile,

nako ya hore ke o nee kotlo ya hao.

32Moikgantshi o tla kgothometseha

a ba a we,

ha ho na ya tla mo thusa

ho mo emisa;

ke tla hotetsa mollo

motseng wa hae,

o tla tjhesa tsohle

tse mo potapotileng.”

33Morena wa mabotho o bua tjena:

“Setjhaba sa Iseraele se hateletswe,

esita le sona setjhaba sa Juda.

Bathopi ba sona

ba se tshwere ka thata,

ba hana ho se lokolla

hore se tsamaye.

34Empa Mopholosi wa sona o matla,

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae,

se tla buellwa ke yena

nyeweng ya sona.

Lefatshe le tla tseba

ho fumana phomolo,

baahi ba Babilona bona

ba hloke kgotso.

35“Sabole e supile setjhaba,

tjhaba sa Bakalatiya,”

ho rialo Morena.

“Baahi ba Babilona

le bona e ba supile,

e supile babusi ba yona

le bahlalefi!

36E supile baporofeta ba bohata,

baporofeta ba Babilona!

Baporofeta bao ba tla fetoha dithoto.

Bahlabani ba Babilona

le bona e ba supile,

bahlabani bao

ba thothomela ke tshabo!

37Sabole e supile

le dipere tsa bona,

ya supa le tsona

kariki tsa bona tsa ntwa;

e supile bohle bao e leng melata,

kaofela ha bona

ba tla fetoha basadi!

Sabole e supile

matlotlo a Babilona,

kaofela ha wona matlotlo ana

a tla hapuwa!

38Sabole e supile

mehlodi ya dinokana,

metsi a tsona a tla psha kaofela,

kahobane naha ena

ke naha ya medingwana,

medingwana e hlantshang batho

ke ho e tshaba!

39“Teng ho tla phela

batana tsa naha le diphokojwe,

dimpshe le tsona di phele moo.

Ha ho sa tla hlola

ho eba le baahi hape,

ha ho ya tla phela teng

ka mengwaha yohle.Tshen. 18:2

40Jwalokaha Sodoma le Gomora

Modimo a na di timetse,

a timetsa le metse

e neng e ahelane le tsona,”

ho rialo Morena,

“ha ho na motho

ya sa tla phela Babilona,

ha ho na motho

ya tla aha Babilona.Phal. 19:24,25

41“Bonang, ho tla tla setjhaba

se etswa leboya,

tjhaba se matla,

le dikgosi tse ngata,

kgosi tse phepheditsweng

di le dipheletsong tsa lefatshe.

42Tjhaba seo se hlometse

ka diqha le ka marumo;

ke tjhaba se sehloho,

tjhaba se hlokang mohau.

Modumo wa sona

ekare wa lewatle le hwasa.

Tjhaba seo se tla se palame

dipere tsa sona,

se theile theko ya ntwa,

se hlometse sa mohlabani,

se a o futuhela,

wena Moradi wa Babilona.

43Kgosi ya Babilona

e utlwetse tsa setjhaba seo,

matsoho a yona

a leketlile ke ho tepella;

e tshwerwe ke mahlaba a ho tlallwa,

mahlaba a kang a mosadi,

mosadi a kena tlung.

44Jwaloka tau

e tswang morung wa Jorodane,

e etswa

ho ya makgulong a matalana,

ka ho panya ha ntshi

Babilona e tla lelekwa!

Ba tla sireletswa ke mang

ha ke ba otla?

Ya ka tshwanang le nna

ebe ke mang?

Ya ka nkisang kgotla

yena ke mang?

Moetapele ke ofe

ya ka nkemang kapele?”

45Ka baka leo,

utlwang diqeto tsa Morena,

diqeto tseo a di etseditseng

baahi ba Babilona:

Batjha ba setjhaba

ba tla hulanngwa,

ka baka la bona

naha ya bona e senngwe.

46Fatshe le tla reketla

ha ho utlwahala,

ho utlwahala hore Babilona

e se e hapilwe:

Sello sa yona

se tla utlwahala hara baditjhaba.

51

Babilona e ahlolwa hape

511Morena wa mabotho o bua tjena:

“Ke tla tsosa moya o timetsang,

moya wa kgalefo,

ke o tsosetse Babilona

le baahi ba yona.

2Ke tla romela baditjhaba

naheng ya Babilona,

ho ya e hlokola

ba e siya e le feela:

Mohla tsatsi la koduwa ya Babilona,

ba tla e futuhela

ba e hlahile kahohle.

3Wa seqha o tla hloka nako

ya ho fula ka seqha,

a hloke le nako

ya ho apara tsa ntwa.

Le se qenehele batjha ba Babilona,

mabotho wohle a Babilona

le a timetse!

4Baahi ba Babilona ba tla bolawa,

topo tsa bona e be mofela

hara diterata!

5Baiseraele le Bajuda

ha ba a furallwa ke Modimo,

Modimo wa bona,

Morena mabotho,

le hoja naha ya bona e tletse melato,

melato e sitetsweng

Ya Halalelang wa Iseraele.

6“Bohle balehang

naheng ya Babilona!

Se timetsweng

ka baka la bokgopo ba yona!

Nako ena ke ya hore

Morena a iphetetse,

a putse Babilona

ka mokgwa o phethehileng.

7Babilona e ne le mokgako

wa kgauta tsohong la Morena,

mokgako o ila tahisa

lefatshe lohle.

Ditjhaba di ile tsa nwa veine,

veine ya Babilona,

jwale tjhaba tseo

di fetohile mahlanya!Tshen. 17:2-4
18:3

8Babilona e wele hanghang

ya bjaramana!

Llelang Babilona ke hona!

E feng setlolo

sa ho thoba maqeba a yona

haeba le re ho etsa jwalo

ho tla e phekola.

9“ ‘Re ka be re ile ra e phekola,

empa Babilona

ha e ka ke ya phekoleha;

a re e tloheleng ke hona he,

motho ka mong

a kgutlele naheng ya habo,

hobane kotlo tsa Babilona

ke mohlomelo,

di fihla mahodimong,

di lopalletse hodimo

ho ya fihla marung!’Tshen. 18:5

10“ ‘Morena o re lokolotse

molatong wa rona,

tloong, re yo phatlalatsa tsena Sione,

re bolele mesebetsi ya Morena,

Modimo wa rona.’

11“Tjhorisang metsu,

le nke dithebe tsa lona,

Morena o phepheditse

kgosi tsa Bamede di halefile,

sepheo sa hae

ke ho timetsa Babilona.

Bona ke bona boiphetetso,

boiphetetso ba Morena,

ke ho phetetsa le Tempele ya hae.

12Phahamisang mokgele

hodima marako a Babilona!

Matlafatsang balebedi ba motse!

Beang dibohodi, le bee le balalli,

hobane Morena o tla phetha

morero wa hae,

morero oo a soketseng

baahi ba Babilona ka wona.

13Wena ya ahileng

pela dinoka tse kgolo,

wena ya nang le matlotlo

a le mangata,

pheletso ya hao kajeno e se fihlile,

nako ya bophelo ba hao e se fedile.Tshen. 17:1

14Morena wa mabotho o se a ikanne:

Ke tla tlatsa batho

hara naha ya hao,

bongata ba bona

bo lekane le ba ditsie;

ba tla o hlabela mekgosi

ya ho o hlola.”

Sefela se rorisang Modimo

15“Ka matla a hae

Morena o hlodile lefatshe,

ka bohlale ba hae

a tsitsisa metheo ya lona,

ka kutlwisiso ya hae

a ala le mahodimo.

16Ha a thwathwaretsa

metsi a lehodimo a a qhwebeshana,

o nyolla mohodi

pheletsong tsa lefatshe.

ha pula e ena

o tsekemisa lehadima,

a bulele meya

moo a ntsa e kwaletse teng.

17“Batho bohle ke dithoto,

le tsebo ha ba na yona,

malala wohle a kgauta

a hlabiswa dihlong,

a hlabiswa dihlong ke medingwana,

medingwana ena ya wona

ke ya leshano,

medingwana ena ya wona

ha e phefumolohe.

18Ke ntho tsa mafeela,

ke ntho tsa ho nyediswa,

e tla timela

mohla tsatsi la kotlo ya yona.

19Modimo wa Jakobo

ha a tshwane le medingwana,

hobane yena ke mmopi

wa tsohletsohle,

o kgethile Iseraele

hore e be tjhaba sa hae:

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae.”

Tshukudu ya Morena

20“O tshukudu ya ka,

hlomo sa ka sa ntwa,

hobane ka wena

ke tla qhemetsaka ditjhaba,

ka wena mebuso yohle ke e fedise.

21Ka wena ke tla qhemetsa

pere le mopalami,

ka wena ke qhemetse kariki ya ntwa,

ke e qhemetse le moqhobi wa yona.

22Ka wena ke tla qhemetsa

monna le mosadi,

ka wena ke qhemetse

maqheku le ditjharola,

ka wena ke qhemetse

banana le bashanyana.

23Ka wena ke tla qhemetsa

modisa le mohlape wa hae,

ka wena ke qhemetse

molemi le dipholo tsa hae,

ka wena ke qhemetse

babusi le babusisi.”

Kotlo ya Babilona

24“Ke tla fedisa Babilona le baahi bohle ba yona moo le ntseng le bona, ka baka la diphoso tsohle tseo ba di etseditseng Sione,” ho rialo Morena.

25“Wena thaba e timetsang

ke a o lwantsha,

wena ya timetsang lefatshe lohle,”

ho rialo Morena.

“Ke tla o nanabela ka letsoho la ka,

ke o thete, o wele,

ke o dihele ka dilomong,

ke o tshwantshe le thaba e le lehoko.

26Lejwe la mantlha

le ke ke la nkuwa ho wena,

kapa lona lejwa la ho etsa motheo,

hobane o tla fetoha nanaola

kamehla yohle,”

ho rialo Morena.

27“Phahamisang mokgele

le hara naha!

Letsang lenaka hara ditjhaba!

Hlophisang ditjhaba

di futuhele Babilona,

le meme mebuso ena e e futuhele:

Ararate le Mini le Ashekenase.

Kgethang molaodi ya tla e futuhela,

le romele dipere

tse kang boiyane ba ditsie.

28Hlophisang ditjhaba

di futuhele Babilona,

dikgosi tsa Bamede le di meme,

le meme babusi

le bahlanka ba tsona,

le dinaha tsohle tseo ba di busang.

29Lefatshe le a reketla, le a meneka,

Morena o tsitsisitse

morero wa hae wa Babilona,

morero wa hore naha ya Babilona

a e falatse,

a e falatse ho se be

ya ka phelang ho yona.

30Bahlabani ba Babilona

ba kgaoditse ho lwana,

ba haneletse

ka diqhobosheaneng tsa bona!

Sebete sa bona se se se fedile,

ba se ba itshwanela le basadi feela.

Diahelo tsa Babilona

di tjhesitswe ka mollo,

mekwallo ya dikgoro tsa yona

e robilwe.

31Baromuwa ba rongwa

ba sa tswa rongwa,

maqosa le wona a salana morao,

ho isetsa kgosi ya Babilona ditaba:

Motse wohle wa yona o so hapilwe!

32Madiboho a dinoka a hapilwe,

diqhobosheane di tuka malakabe,

bahlabani bona ba kenwe ke tshabo!”

33Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena:

“Morwetsana Babilona,

o tshwana le seotlo,

ka nako eo ho polwang ka yona,

nako ya hore a kotulwe e haufi.”

34“Nebukadenesare,

kgosi ya Babilona, o mmetsitse,

tsohle tsa ka o ikgapetse tsona,

a ntshiya ke ka nkgo e lephaka.

O mmetsitse jwaloka kgodumodumo,

a sasamatsa mpa ya hae

ka dimonate tsa ka,

a mpusulosa, a ba a nteleka.

35Baahi ba Sione ba bue, ba re:

‘Botubo boo re tubilweng ka bona,

ho hlokofatswa ha mmele ya rona,

tsena di ke di wele Babilona hodimo!’

Baahi ba Jerusalema bona ba re:

‘Bakalatiya ba ke ba otlwe,

ba otlelwe madi

ao ba a tsholotseng.’ ”

Morena o tla thusa Iseraele

36Ka baka leo, Morena o bua tjena:

“Bona, ke tla o buella

ke be ke o phetetse,

mehlodi ya metsi a Babilona

ke tla e pshesa,

didiba tsa yona di kgaotse ho kopotsa.

37Babilona e tla ba qubu ya masupi,

e fetohe lehae la diphokojwe;

e tla fetoha sesomo, e nyedisehe,

e be baka seo

ho se nang baahi ho sona.

38“Baahi ba Babilona

ba puruma sa ditawana,

ba rora sa madinyane a tauhadi.

39Etlare ba sa halakehetse dijo,

ke ba etsetse mokete wa semetletsa,

ke ba nwese hore ba be ba tahwe,

ba robale, ba roballe ruri,

ba kgalehe, ba se hlole ba tsoha,”

ho rialo Morena.

40“Ke tla ba kgannela tlhabong

sa dikonyana,

ke ba kganne sa diphooko le dipodi.”

Pheletso ya Babilona

41“Motse wa Babilona ba o hapile!

Motse oo fatshe lohle

le neng le itlotla ka wona,

o fetohile sesomo hara ditjhaba!

42Lewatle le phuthumanehetse

hodima Babilona,

maqhubu a lona a befileng

a e kwahetse.

43Metse ya Babilona e ripitlilwe,

naha e fetohile sekaka le lehwatata,

naha e se nang baahi le batsamai.

44Ke tla otla Bele,

modingwana wa Babilona,

tseo a di metsitseng

ke mo hlatsise tsona.

Tjhaba ha di sa tla hlola

di mathela ho yena,

marako a Babilona a tla heleha.

45“Lona tjhaba sa ka,

tswang motseng oo,

motho ka mong a ke a ipholose,

a balehe kgalefo ya Morena,

kgalefo e tlokomang.

46Pelo tsa lona

di se ke tsa nyahama,

taba tsa bo-fuufu

di se ke tsa le tshosa,

taba tsa bofuufu

tse tletseng hara naha.

Jwalokaha dilemo di hlahlamana,

tsa bofuufu le tsona di a hlahlamana;

naha e ferekantswe ke moferefere,

babusi le bona ba a suthisana.

47Ka baka leo, nako e tla fihla,

nako ya hore ke otle

medingwana ya Babilona;

naha yohle ya Babilona e tla ripitlwa,

babolauwa ba yona

ba rapalle kahohle ho yona.

48Lehodimo le lefatshe

le tsohle tse ho lona,

di tla bina,

di thabele ho hlolwa ha Babilona,

hobane batupi ba tla e futuhela,

ba e futuhele ba etswa Leboya,”Tshen. 18:20

ho rialo Morena.

49“Ka baka la Baiseraele

bao e ba bolaileng,

Babilona le yona e tla hlolwa,

jwaloka babolauwa ba lefatshe lohle,

ba bolailweng ka baka la Babilona,”

ho rialo Morena.Tshen. 18:24

Molaetsa ho Baiseraele ba Babilona

50“Lona ba phonyohileng sabole,

tsamayang, le se ke la dikadika!

Hopolang Morena

le le naheng e hole,

le nahane le yona Jerusalema.”

51“Re dihlong,

hoba re utlwile tse re nyatsang,

fahleho tsa rona

di aparetswe ke maswabi;

hoba baditjhaba ba kene

dibakeng tse halalelang,

ba kene ka Sehalalelong

sa Tempele ya Morena.”

52“Ka baka leo, bonang,

matsatsi a a tla,”

ho rialo Morena,

“ao ka wona ke tla otla

medingwana ya bona,

hara naha yohle

mahlatsipa a tla dumaela.

53Leha Babilona

e ka nyolohela lehodimong,

ya sireletsa marako

a qhobosheane tsa yona,

ke tla e romela batupi

ba e futuhele,”

ho rialo Morena.

Babilona e tla timetswa hape

54“Dillo tsa mahlomola

di hlaha Babilona,

ho utlwahala medumo

ya koduwa e kgolo,

koduwa e tswang

naheng ya Bakalatiya.

55Morena o timetsa Babilona,

o fedisa lerata le leholo motseng;

ba e futuhetseng

ba hwasa sa metsi a lewatle,

ho utlwahala mokgosi

wa bona wa ntwa.

56Batupi

ba etseditse Babilona lelobelo,

bahlabani ba yona ba ba thopile,

diqha tsa bona tsohle di robehile,

hobane Morena ke Modimo

ya phetetsang,

o tla ba lefeletsa ka ho tlala.

57Baetapele ba yona le bahlalefi

ke tla ba tahisa,

ke tahise babusi

le balaodi le bahlabani.

Ba tla robala, ba roballe ruri,

ba kgalehe, ba se hlole ba tsoha,”

ho rialo Kgosi, eo bitso la yona e leng Morena wa mabotho.

58Morena wa mabotho o bua tjena:

“Rako le leholo la Babilona

le tla heletswa,

kgoro tsa yona tse phahameng

di tjheswe ka mollo;

setjhaba sena se sebeleditse lelea,

mesebetsi ya sona

e fella malakabeng!”

Jeremia o romela molaetsa Babilona

59Ona ke molaetsa oo Jeremia a neng a o nee molaodi Seraya, mora wa Neriya, setloholo sa Maasiya, ha a ne a eya Babilona, a ena le Sedekiya, kgosi ya Juda, ka selemo sa bone sa puso ya Sedekiya.

60Dikoduwa tsohle tse tla hlahela Babilona, Jeremia o ne a di ngotse bukeng, tsohle tse neng di ngotswe malebana le Babilona.

61Jeremia a re ho Seraya: “Ha o fihla Babilona, hlokomela hore mantswe wohle o a bale. 62Jwale wena o re: ‘Oho, Morena, o itse o tla timetsa sebaka sena, e le hore ho se be motho ya ka phelang ho sona, kapa phoofolo, se tle se fetohe nanaola ya kamehla yohle.’ 63Ha o qeta ho bala buka ena, o e tlamelle lejweng, ebe o e betsetsa kahara noka ya Euferatese. 64Jwale o re: ‘Ka mokgwa o tjena, Babilona e tla teba, e ke ke ya hlola e bitoha hape, ka baka la koduwa eo ke tla e dihela hodima yona. Baahi ba yona ba tla kgathala.’ ”

51:63,64 —
Tshen. 18:20

Mantswe a Jeremia a fella mona.

50:1 — 51:64 —
Esa. 13:1 — 14:23;

52

Ho wa ha Jerusalema

(2 Dikg. 24:18 — 25:17)

521Sedekiya o ne a ena le dilemo tse mashome a mabedi a motso o mong ha a qala ho busa, mme a busa ka dilemo tse leshome le motso o mong, a le Jerusalema. Lebitso la mmae e ne e le Hamutale, moradi wa Jeremia, eo hahabo e neng e le Lebena. 2Sedekiya a etsa bobe mahlong a Morena. A latela tsohle tseo Jehoyakime a neng a ile a di etsa. 3Morena a halefela baahi ba Jerusalema le ba Juda, hoo a qeteletseng a ba lelekile kapele ho sefahleho sa hae.

Yaba Sedekiya o fetohela kgosi ya Babilona.

4Ka letsatsi la leshome la kgwedi ya leshome, ka selemo sa borobong sa puso ya Sedekiya, Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, a futuhela Jerusalema ka mabotho a hae wohle, a fihla a hloma pela motse. Ba haha diqhobosheane ho o potapota.Esk. 24:2
5Motse oo wa etsetswa thibella ho fihlela ka selemo sa leshome le motso o mong sa puso ya kgosi Sedekiya.

6Ka letsatsi la borobong la kgwedi ya bone, selemong sona seo, ha tlala e ne e se e le kgolo hara motse, hoo setjhaba sa naha eo se neng se se se hloka le thathana ya bohobe feela, 7baahi ba motse ba phunya dikgeo marakong. Bahlabani bohle ba baleha bosiu, ba tswa ka kgoro e pakeng tsa marako a mabedi, e pela tshimo ya kgosi. Ba nka tsela e lebang phuleng. Bakalatiya ba ne ba ntse ba potapotile motse oo.Esk. 33:21
8Bahlabani ba Bakalatiya ba phaladisa kgosi Sedekiya, ba mo tshwara ha a le diphuleng tsa Jeriko. Bahlabani bohle ba kgosi ba e qhalanela, ya sala e le inotshi. 9Yaba Bakalatiya ba tshwara kgosi Sedekiya, ba mo isa ho kgosi ya Babilona, yona e le Ribela, naheng ya Hamate, moo ba ileng ba mo ahlolela hona teng. 10Hona moo Ribela, kgosi ya Babilona ya bolaya bara ba Sedekiya moo a ntseng a ba shebile, ya ba bolaya le balaodi bohle ba Juda. 11Sedekiya yena ba mo honya mahlo, ba mo tlama ka mahlaahlela a lethose, a iswa Babilona, moo a ileng a kenngwa tjhankaneng teng ho fihlela letsatsi la lefu la hae.Esk. 12:13

Ho tjheswa Tempele

(2 Dikg. 25:8-17)

12Ka letsatsi la leshome la kgwedi ya bohlano, e leng ka selemo sa leshome le metso e robong sa puso ya Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, Nebusaradane, molaodi wa balebedi, e leng mohlanka wa kgosi ya Babilona, a tla Jerusalema. 13Nebusaradane a tjhesa Tempele ya Morena, le ntlo ya kgosi, le matlo wohle a Jerusalema, le matlo wohle a banna ba mabitso.1 Dikg. 9:8
14Bahlabani bohle ba Bakalatiya, ba neng ba ena le molaodi wa balebedi, ba heletsa marako a potapotileng Jerusalema. 15Jwale Nebusaradane, molaodi wa balebedi, a thopa batho ba neng ba setse motseng, le baphaphathehi ba ileng ba ineela ho kgosi ya Babilona, le masalla a ditsebi tsa mosebetsi wa matsoho. 16Nebusaradane a siya mafutsana a naha eo hore a leme masimo a morara le masimo a dijo.

17Ditshiya tsa lethose, le ditshehetso tsa tsona, le tanka ya lethose eo baprista ba tollang ka ho yona, tsena di ne di le ka Tempeleng ya Morena, mme Bakalatiya ba di pshatla, ba nka lethose la tsona, ba le isa Babilona. 18Dipitsa le dikgarafu, le ditimamabone le dikgaba, le dintho tsohle tse entsweng ka lethose, tseo ho neng ho sebeletswa ka tsona, ba di nka. 19Molaodi wa balebedi a nka le dipane le dikotlolo, le dipitsa le didulwana tsa mabone, le dikgaba le mehope, le dintho tse ding tse entsweng ka kgauta le ka silefera.

20Boima ba lethose lohle le entseng ditshiya tse pedi, le tanka eo baprista ba tollang ka ho yona, le ditshehetso tseo kgosi Solomone a neng a di etseditse Tempele ya Morena, bo ne bo ke ke ba lekanngwa. 21Bophahamo ba tshiya e le nngwe e ne e le dimethara tse robedi, bolelele ba ho e potapota e le dimethara tse hlano, morumo wa yona e le dimilemethara tse mashome a supileng a metso e mehlano, mme kahare e le phala. 22Kahodima yona ho ne ho ena le kotola ya lethose, bophahamo ba yona e ka ba methara le halofo. Moqhaka wa yona, le dikgarenate tse potapotileng kotola, kaofela di ne di entswe ka lethose. Le tshiya ya bobedi e ne e tshwana le ena ya pele ka mokgabiso. 23Ho ne ho ena le dikgarenate tse mashome a robong a metso e tsheletseng ka lehlakoreng le leng le le leng, mme dikgarenate kaofela tse potapotileng kotola di ne di le lekgolo.

52:17-23 —
1 Dikg. 7:15-47

Setjhaba sa Juda se iswa Babilona

(2 Dikg. 25:18-21)

24Molaodi wa balebedi a thopa Seraya, Moprista e Moholo, le Sofonea, letsoho la Moprista e Moholo, le balebedi ba bararo ba monyako wa Tempele. 25Hona motseng moo, a ba a thopa molaodi ya neng a okametse bahlabani, le banna ba supileng, bao e neng e le baeletsi ba kgosi, a thopa le mongodi e moholo eo e neng e le molaodi wa mabotho, ya neng a hlabela setjhaba sa naha eo mokgosi, le banna ba mashome a tsheletseng ba baahi ba naha eo, bao a ba fumaneng ba ntse ba le moo motseng. 26Nebusaradane, molaodi wa balebedi, a thopa batho bana, a ba isa Ribela, ho kgosi ya Babilona. 27Kgosi ya Babilona ya ba kgakgatha, ya ba bolaela hona moo Ribela, naheng ya Hamate.

Yaba ka mokgwa o jwalo Bajuda ba ntshwa naheng ya bona. 28Ena ke palo ya batho bao Nebukadenesare a ileng a ba thopa: Ka selemo sa bosupa sa puso ya hae ya eba Bajuda ba dikete tse tharo le mashome a mabedi a metso e meraro.

29Ka selemo sa leshome le metso e robedi sa puso ya hae a thopa batho ba makgolo a robedi le mashome a mararo a metso e mmedi, e le batho ba tswang Jerusalema.

30Ka selemo sa mashome a mabedi a metso e meraro sa puso ya Nebukadenesare, Nebusaradane, molaodi wa balebedi, a thopa Bajuda ba makgolo a supileng le mashome a mane a metso e mehlano; kaofela ya eba batho ba dikete tse nne le makgolo a tsheletseng.

Jehoyakine o lokollwa tjhankaneng

(2 Dikg. 25:27-30)

31Ka letsatsi la mashome a mabedi a metso e mehlano, ka kgwedi ya leshome le metso e mmedi, selemong sa mashome a mararo a metso e supileng, sa ho kenngwa tjhankaneng ha Jehoyakine, kgosi ya Juda, Efile-Merodake, kgosi ya Babilona, a qala ho busa. A hauhela Jehoyakine, kgosi ya Juda, a mo lokolla tjhankaneng. 32Efile-Merodake a mo tshwara hantle, a mo nea hlompho e fetang eo a neng a e nea dikgosi tse ding tseo a di thopileng.

33Jehoyakine a hlobola diaparo tseo a neng a di apara ha a le tjhankaneng, a jela tafoleng e le nngwe le kgosi ka matsatsi wohle a ho phela ha hae. 34Ka letsatsi le leng le le leng kgosi ya Babilona ya mo nea tjhelete ya ho iphedisa, ho fihlela a eshwa.