Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
51

Babilona e ahlolwa hape

511Morena wa mabotho o bua tjena:

“Ke tla tsosa moya o timetsang,

moya wa kgalefo,

ke o tsosetse Babilona

le baahi ba yona.

2Ke tla romela baditjhaba

naheng ya Babilona,

ho ya e hlokola

ba e siya e le feela:

Mohla tsatsi la koduwa ya Babilona,

ba tla e futuhela

ba e hlahile kahohle.

3Wa seqha o tla hloka nako

ya ho fula ka seqha,

a hloke le nako

ya ho apara tsa ntwa.

Le se qenehele batjha ba Babilona,

mabotho wohle a Babilona

le a timetse!

4Baahi ba Babilona ba tla bolawa,

topo tsa bona e be mofela

hara diterata!

5Baiseraele le Bajuda

ha ba a furallwa ke Modimo,

Modimo wa bona,

Morena mabotho,

le hoja naha ya bona e tletse melato,

melato e sitetsweng

Ya Halalelang wa Iseraele.

6“Bohle balehang

naheng ya Babilona!

Se timetsweng

ka baka la bokgopo ba yona!

Nako ena ke ya hore

Morena a iphetetse,

a putse Babilona

ka mokgwa o phethehileng.

7Babilona e ne le mokgako

wa kgauta tsohong la Morena,

mokgako o ila tahisa

lefatshe lohle.

Ditjhaba di ile tsa nwa veine,

veine ya Babilona,

jwale tjhaba tseo

di fetohile mahlanya!Tshen. 17:2-4
18:3

8Babilona e wele hanghang

ya bjaramana!

Llelang Babilona ke hona!

E feng setlolo

sa ho thoba maqeba a yona

haeba le re ho etsa jwalo

ho tla e phekola.

9“ ‘Re ka be re ile ra e phekola,

empa Babilona

ha e ka ke ya phekoleha;

a re e tloheleng ke hona he,

motho ka mong

a kgutlele naheng ya habo,

hobane kotlo tsa Babilona

ke mohlomelo,

di fihla mahodimong,

di lopalletse hodimo

ho ya fihla marung!’Tshen. 18:5

10“ ‘Morena o re lokolotse

molatong wa rona,

tloong, re yo phatlalatsa tsena Sione,

re bolele mesebetsi ya Morena,

Modimo wa rona.’

11“Tjhorisang metsu,

le nke dithebe tsa lona,

Morena o phepheditse

kgosi tsa Bamede di halefile,

sepheo sa hae

ke ho timetsa Babilona.

Bona ke bona boiphetetso,

boiphetetso ba Morena,

ke ho phetetsa le Tempele ya hae.

12Phahamisang mokgele

hodima marako a Babilona!

Matlafatsang balebedi ba motse!

Beang dibohodi, le bee le balalli,

hobane Morena o tla phetha

morero wa hae,

morero oo a soketseng

baahi ba Babilona ka wona.

13Wena ya ahileng

pela dinoka tse kgolo,

wena ya nang le matlotlo

a le mangata,

pheletso ya hao kajeno e se fihlile,

nako ya bophelo ba hao e se fedile.Tshen. 17:1

14Morena wa mabotho o se a ikanne:

Ke tla tlatsa batho

hara naha ya hao,

bongata ba bona

bo lekane le ba ditsie;

ba tla o hlabela mekgosi

ya ho o hlola.”

Sefela se rorisang Modimo

15“Ka matla a hae

Morena o hlodile lefatshe,

ka bohlale ba hae

a tsitsisa metheo ya lona,

ka kutlwisiso ya hae

a ala le mahodimo.

16Ha a thwathwaretsa

metsi a lehodimo a a qhwebeshana,

o nyolla mohodi

pheletsong tsa lefatshe.

ha pula e ena

o tsekemisa lehadima,

a bulele meya

moo a ntsa e kwaletse teng.

17“Batho bohle ke dithoto,

le tsebo ha ba na yona,

malala wohle a kgauta

a hlabiswa dihlong,

a hlabiswa dihlong ke medingwana,

medingwana ena ya wona

ke ya leshano,

medingwana ena ya wona

ha e phefumolohe.

18Ke ntho tsa mafeela,

ke ntho tsa ho nyediswa,

e tla timela

mohla tsatsi la kotlo ya yona.

19Modimo wa Jakobo

ha a tshwane le medingwana,

hobane yena ke mmopi

wa tsohletsohle,

o kgethile Iseraele

hore e be tjhaba sa hae:

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae.”

Tshukudu ya Morena

20“O tshukudu ya ka,

hlomo sa ka sa ntwa,

hobane ka wena

ke tla qhemetsaka ditjhaba,

ka wena mebuso yohle ke e fedise.

21Ka wena ke tla qhemetsa

pere le mopalami,

ka wena ke qhemetse kariki ya ntwa,

ke e qhemetse le moqhobi wa yona.

22Ka wena ke tla qhemetsa

monna le mosadi,

ka wena ke qhemetse

maqheku le ditjharola,

ka wena ke qhemetse

banana le bashanyana.

23Ka wena ke tla qhemetsa

modisa le mohlape wa hae,

ka wena ke qhemetse

molemi le dipholo tsa hae,

ka wena ke qhemetse

babusi le babusisi.”

Kotlo ya Babilona

24“Ke tla fedisa Babilona le baahi bohle ba yona moo le ntseng le bona, ka baka la diphoso tsohle tseo ba di etseditseng Sione,” ho rialo Morena.

25“Wena thaba e timetsang

ke a o lwantsha,

wena ya timetsang lefatshe lohle,”

ho rialo Morena.

“Ke tla o nanabela ka letsoho la ka,

ke o thete, o wele,

ke o dihele ka dilomong,

ke o tshwantshe le thaba e le lehoko.

26Lejwe la mantlha

le ke ke la nkuwa ho wena,

kapa lona lejwa la ho etsa motheo,

hobane o tla fetoha nanaola

kamehla yohle,”

ho rialo Morena.

27“Phahamisang mokgele

le hara naha!

Letsang lenaka hara ditjhaba!

Hlophisang ditjhaba

di futuhele Babilona,

le meme mebuso ena e e futuhele:

Ararate le Mini le Ashekenase.

Kgethang molaodi ya tla e futuhela,

le romele dipere

tse kang boiyane ba ditsie.

28Hlophisang ditjhaba

di futuhele Babilona,

dikgosi tsa Bamede le di meme,

le meme babusi

le bahlanka ba tsona,

le dinaha tsohle tseo ba di busang.

29Lefatshe le a reketla, le a meneka,

Morena o tsitsisitse

morero wa hae wa Babilona,

morero wa hore naha ya Babilona

a e falatse,

a e falatse ho se be

ya ka phelang ho yona.

30Bahlabani ba Babilona

ba kgaoditse ho lwana,

ba haneletse

ka diqhobosheaneng tsa bona!

Sebete sa bona se se se fedile,

ba se ba itshwanela le basadi feela.

Diahelo tsa Babilona

di tjhesitswe ka mollo,

mekwallo ya dikgoro tsa yona

e robilwe.

31Baromuwa ba rongwa

ba sa tswa rongwa,

maqosa le wona a salana morao,

ho isetsa kgosi ya Babilona ditaba:

Motse wohle wa yona o so hapilwe!

32Madiboho a dinoka a hapilwe,

diqhobosheane di tuka malakabe,

bahlabani bona ba kenwe ke tshabo!”

33Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena:

“Morwetsana Babilona,

o tshwana le seotlo,

ka nako eo ho polwang ka yona,

nako ya hore a kotulwe e haufi.”

34“Nebukadenesare,

kgosi ya Babilona, o mmetsitse,

tsohle tsa ka o ikgapetse tsona,

a ntshiya ke ka nkgo e lephaka.

O mmetsitse jwaloka kgodumodumo,

a sasamatsa mpa ya hae

ka dimonate tsa ka,

a mpusulosa, a ba a nteleka.

35Baahi ba Sione ba bue, ba re:

‘Botubo boo re tubilweng ka bona,

ho hlokofatswa ha mmele ya rona,

tsena di ke di wele Babilona hodimo!’

Baahi ba Jerusalema bona ba re:

‘Bakalatiya ba ke ba otlwe,

ba otlelwe madi

ao ba a tsholotseng.’ ”

Morena o tla thusa Iseraele

36Ka baka leo, Morena o bua tjena:

“Bona, ke tla o buella

ke be ke o phetetse,

mehlodi ya metsi a Babilona

ke tla e pshesa,

didiba tsa yona di kgaotse ho kopotsa.

37Babilona e tla ba qubu ya masupi,

e fetohe lehae la diphokojwe;

e tla fetoha sesomo, e nyedisehe,

e be baka seo

ho se nang baahi ho sona.

38“Baahi ba Babilona

ba puruma sa ditawana,

ba rora sa madinyane a tauhadi.

39Etlare ba sa halakehetse dijo,

ke ba etsetse mokete wa semetletsa,

ke ba nwese hore ba be ba tahwe,

ba robale, ba roballe ruri,

ba kgalehe, ba se hlole ba tsoha,”

ho rialo Morena.

40“Ke tla ba kgannela tlhabong

sa dikonyana,

ke ba kganne sa diphooko le dipodi.”

Pheletso ya Babilona

41“Motse wa Babilona ba o hapile!

Motse oo fatshe lohle

le neng le itlotla ka wona,

o fetohile sesomo hara ditjhaba!

42Lewatle le phuthumanehetse

hodima Babilona,

maqhubu a lona a befileng

a e kwahetse.

43Metse ya Babilona e ripitlilwe,

naha e fetohile sekaka le lehwatata,

naha e se nang baahi le batsamai.

44Ke tla otla Bele,

modingwana wa Babilona,

tseo a di metsitseng

ke mo hlatsise tsona.

Tjhaba ha di sa tla hlola

di mathela ho yena,

marako a Babilona a tla heleha.

45“Lona tjhaba sa ka,

tswang motseng oo,

motho ka mong a ke a ipholose,

a balehe kgalefo ya Morena,

kgalefo e tlokomang.

46Pelo tsa lona

di se ke tsa nyahama,

taba tsa bo-fuufu

di se ke tsa le tshosa,

taba tsa bofuufu

tse tletseng hara naha.

Jwalokaha dilemo di hlahlamana,

tsa bofuufu le tsona di a hlahlamana;

naha e ferekantswe ke moferefere,

babusi le bona ba a suthisana.

47Ka baka leo, nako e tla fihla,

nako ya hore ke otle

medingwana ya Babilona;

naha yohle ya Babilona e tla ripitlwa,

babolauwa ba yona

ba rapalle kahohle ho yona.

48Lehodimo le lefatshe

le tsohle tse ho lona,

di tla bina,

di thabele ho hlolwa ha Babilona,

hobane batupi ba tla e futuhela,

ba e futuhele ba etswa Leboya,”Tshen. 18:20

ho rialo Morena.

49“Ka baka la Baiseraele

bao e ba bolaileng,

Babilona le yona e tla hlolwa,

jwaloka babolauwa ba lefatshe lohle,

ba bolailweng ka baka la Babilona,”

ho rialo Morena.Tshen. 18:24

Molaetsa ho Baiseraele ba Babilona

50“Lona ba phonyohileng sabole,

tsamayang, le se ke la dikadika!

Hopolang Morena

le le naheng e hole,

le nahane le yona Jerusalema.”

51“Re dihlong,

hoba re utlwile tse re nyatsang,

fahleho tsa rona

di aparetswe ke maswabi;

hoba baditjhaba ba kene

dibakeng tse halalelang,

ba kene ka Sehalalelong

sa Tempele ya Morena.”

52“Ka baka leo, bonang,

matsatsi a a tla,”

ho rialo Morena,

“ao ka wona ke tla otla

medingwana ya bona,

hara naha yohle

mahlatsipa a tla dumaela.

53Leha Babilona

e ka nyolohela lehodimong,

ya sireletsa marako

a qhobosheane tsa yona,

ke tla e romela batupi

ba e futuhele,”

ho rialo Morena.

Babilona e tla timetswa hape

54“Dillo tsa mahlomola

di hlaha Babilona,

ho utlwahala medumo

ya koduwa e kgolo,

koduwa e tswang

naheng ya Bakalatiya.

55Morena o timetsa Babilona,

o fedisa lerata le leholo motseng;

ba e futuhetseng

ba hwasa sa metsi a lewatle,

ho utlwahala mokgosi

wa bona wa ntwa.

56Batupi

ba etseditse Babilona lelobelo,

bahlabani ba yona ba ba thopile,

diqha tsa bona tsohle di robehile,

hobane Morena ke Modimo

ya phetetsang,

o tla ba lefeletsa ka ho tlala.

57Baetapele ba yona le bahlalefi

ke tla ba tahisa,

ke tahise babusi

le balaodi le bahlabani.

Ba tla robala, ba roballe ruri,

ba kgalehe, ba se hlole ba tsoha,”

ho rialo Kgosi, eo bitso la yona e leng Morena wa mabotho.

58Morena wa mabotho o bua tjena:

“Rako le leholo la Babilona

le tla heletswa,

kgoro tsa yona tse phahameng

di tjheswe ka mollo;

setjhaba sena se sebeleditse lelea,

mesebetsi ya sona

e fella malakabeng!”

Jeremia o romela molaetsa Babilona

59Ona ke molaetsa oo Jeremia a neng a o nee molaodi Seraya, mora wa Neriya, setloholo sa Maasiya, ha a ne a eya Babilona, a ena le Sedekiya, kgosi ya Juda, ka selemo sa bone sa puso ya Sedekiya.

60Dikoduwa tsohle tse tla hlahela Babilona, Jeremia o ne a di ngotse bukeng, tsohle tse neng di ngotswe malebana le Babilona.

61Jeremia a re ho Seraya: “Ha o fihla Babilona, hlokomela hore mantswe wohle o a bale. 62Jwale wena o re: ‘Oho, Morena, o itse o tla timetsa sebaka sena, e le hore ho se be motho ya ka phelang ho sona, kapa phoofolo, se tle se fetohe nanaola ya kamehla yohle.’ 63Ha o qeta ho bala buka ena, o e tlamelle lejweng, ebe o e betsetsa kahara noka ya Euferatese. 64Jwale o re: ‘Ka mokgwa o tjena, Babilona e tla teba, e ke ke ya hlola e bitoha hape, ka baka la koduwa eo ke tla e dihela hodima yona. Baahi ba yona ba tla kgathala.’ ”

51:63,64 —
Tshen. 18:20

Mantswe a Jeremia a fella mona.

50:1 — 51:64 —
Esa. 13:1 — 14:23;
47:1-15