Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
50

Babilona e tla hapuwa

501Lena ke lentswe leo Morena a ileng a le bua ka molomo wa moporofeta Jeremia, malebana le Babilona le naha ya Bakalatiya:

2“Bolelang le phatlalatse

hara ditjhaba,

phahamisang mokgele,

le phatlalatse,

le se pate letho, le bolele, le re:

‘Babilona e tla hapuwa,

Bele wa modingwana

a hlabiswe dihlong,

Maraduke wa modingwana

a tlale tshabo.

Medimo ya bohata

e tla hlabiswa dihlong,

medingwana ya Babilona

e tlale tshabo.’

3Tjhaba se tswang leboya

se tla e futuhela,

se fetole naha ya Babilona

e be nanaola.

Ha ho na ya tla phela ho yona,

ho tla baleha batho le diphoofolo.”

Ho kgutla ha Baiseraele

4“Matsatsing ao, ka yona nako eo,”

ho rialo Morena,

“Baiseraele le Bajuda ba le mmoho,

ba tla batla Morena,

Modimo wa bona, ka dikgapha.

5Ba tla botsa tsela e yang Sione,

fahleho tsa bona di tadime tseleng eo.

Ba tla tla, ba ineele Morena,

ba etse selekane sa kamehla yohle,

selekane se ke keng

sa hlola se lebalwa.

6“Setjhaba sa ka

ke dinku tsa malahleha,

badisa ba sona ba ile ba se kgelosa,

ba etsa hore se solle hodima dithaba.

Se lelerile hodima dithaba le maralla,

sa lebala baka sa sona sa ho phomola.

7Bohle ba se fumanang

ba itjella sona,

dira tsa sona tsa re:

‘Rona ha re na molato,

hoba se sitetswe Morena,

e leng kgulo la sona la sebele,

Morena, yena tshepo

ya bo-ntata sona.’

8“Tswang kahara Babilona le balehe,

tlohang naheng ya Bakalatiya,

le be jwaloka podi

tse etellang mohlape pele.Tshen. 18:4

9Ke tla etsa letsoso

hara naha tse matla,

hara naha tse matla tsa ka leboya,

di futuhele Babilona,

di ikentse kgokanyana phiri.

Di tla thulana le yona

thekong ya ntwa,

e hapuwe ke tjhaba

tse hlahang ka leboya.

Metsu ya tsona

e tla ka mohlabani ya masene,

ya sa ke be a kgutle ntweng

a se na kgapo.

10Kahoo Babilona e tla ba lelobelo,

bohle ba e lobelang

ba ikgapele ka ho rata,”

ho rialo Morena.

Ho hlolwa ha Babilona

11“Lona ba lobetseng lefa la ka,

le hoja le thabile, le nyakaletse,

le ralotsa sa sethojana

se qeta ho pola mabele,

le tsetsela jwaloka poho tsa dipere,

12mma lona

o tla hlabiswa dihlong haholo,

yena ya le belehileng

o tla tlontloloha;

e tla ba tjhabana se nyedisehang

hara ditjhaba, a fetohe lefeella,

letswatlare le lehwatata.

13Ka baka la hobane

Morena a halefile,

Babilona ha e ka ke ya eba le baahi,

e tla fetoha nanaola kahohlehohle.

Bo-mofeta-ka-tsela ba tla e makalla!

Ba tsote ha ba bona dikotlo tsa yona!

14“Lona bohle ba fulang ka diqha,

theang theko, le potapote Babilona,

le e fule, ho se be le motsu o salang,

hobane Babilona e sitetswe Morena.

15Hlabelang Babilona

mokgosi kahohle!

E a inehela,

tora tsa yona di a heleha,

le marako a yona a a heletswa,

hobane phetetso ena ke ya Morena.

Le lona iphetetseng ho yona,

le e etse seo e se entseng ba bang.

16Fedisa mojadi Babilona,

le mokotudi ka sekele ya hae a fele.

Ka baka la ho tshaba

sabole ya mohatelli

motho ka mong

a kgutlele tjhabeng sa habo,

motho ka mong

a balehele naheng ya habo.”

Ho kgutla ha Baiseraele

17“Baiseraele

ke mohlape o qhalakaneng,

oo ditau di o manakisang.

Wa pele wa ho ba ja

ke kgosi ya Asiria,

Nebukadenesare, kgosi ya Babilona,

a qetela

ka ho ba bjabjaretsa masapo.”

18Ka baka leo, Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena:

“Ke tla otla kgosi ya Babilona

le naha ya yona,

jwalokaha ke otlile kgosi ya Asiria.

19Ke tla busetsa Baiseraele

makgulong a bona,

ba fule Karamele,

ba fule le Bashane;

ba fule thabeng ya Efraime,

ba fule le Gileade,

di ba fepe di be di ba kgorise.

20Ka matsatsi ao, le ka nako eo,”

ho rialo Morena,

“bokgopo ba Baiseraele

bo tla batlisiswa,

empa ha bo ka ke

ba ba ba fumaneha;

le dibe tsa morabe wa Juda

di tla batlisiswa,

empa le tsona ha di ka ke

tsa ba tsa fumaneha,

hoba masalla ao ke tla a tshwarela.”

Modimo o ahlola Babilona

21“Futuhelang naha ya Merataime,

le futuhele le baahi ba Pekode.

Ba phaladiseng, le ba bolaye,

le be le ba timetse ho hang,”

ho rialo Morena.

“Taelo tsa ka tsohle

le di phethahatse.

22Hara naha ho utlwahala

mokgosi wa ntwa,

tshenyo ya wona ke e kgolo haholo!

23Bonang kamoo noto ya lefatshe lohle

e pshatlehileng maqhetswana kateng!

Kamoo Babilona

e fetohileng nanaola kateng,

ya fetoha nanaola hara baditjhaba!

24Wena Babilona

ke o tjhehetse leraba,

la ba la o tshwasa o sa le ela hloko;

o ile wa fumanwa, mme wa hapuwa,

hobane o ile wa lwana,

wa lwantshana le Morena.

25Morena o butse ntlo

ya dihlomo tsa hae,

hlomo tsa kgalefo ya hae a di ntsha.

Morena Modimo wa mabotho,

o na le mosebetsi,

mosebetsi oo a o etsang

naheng ya Babilona.

26Futuhelang Babilona

le etswa hohle,

disiu tsa yona le di qhaqholle;

bokellang tsohle sa setha sa mabele,

le di bokelle, le di senyetse ruri,

le se ke la siya leha e le letho!

27Bolayang bahlabani bohle,

bahlabani ba Babilona,

le ba theolele

moo ba tla hlabelwa teng.

Bomadimabe ba bona

ke bo bokaakang!

Tsatsi la kotlo ya bona

le ba fihletse!

28“Mamelang babalehi

ba phonyohileng Babilona,

ba phatlalatsa Sione

hore Morena o a iphetetsa,

Morena Modimo wa rona,

o a phetetsa,

o phetetsa Tempele ya hae.

29“Bohle ba fulang ka diqha

le ka metsu,

ba bitseng bohle,

ba futuhele Babilona,

ba e etsetse sakana-la-nkope,

ba se tlohele le ya mong

a phonyoha.

Putsang Babilona

ka baka la ketso tsa yona,

le e etse seo e ila se etsa ba bang,

hobane Babilona

e ikgantsheditse Morena,

ya ikgatshetsa

Ya Halalelang wa Iseraele.Tshen. 18:6

30Kahoo bahlankana ba yona

ba tla shwela diterateng,

bahlabani ba yona

ba kgutsiswe ka tsatsi leo,”

ho rialo Morena.

31“Wena Babilona,

moikgatshihadi towe wa motse!

Bona, ke ya o lwantsha,”

ho rialo Morena Modimo wa mabotho,

“tsatsi la hao le se le fihlile,

nako ya hore ke o nee kotlo ya hao.

32Moikgantshi o tla kgothometseha

a ba a we,

ha ho na ya tla mo thusa

ho mo emisa;

ke tla hotetsa mollo

motseng wa hae,

o tla tjhesa tsohle

tse mo potapotileng.”

33Morena wa mabotho o bua tjena:

“Setjhaba sa Iseraele se hateletswe,

esita le sona setjhaba sa Juda.

Bathopi ba sona

ba se tshwere ka thata,

ba hana ho se lokolla

hore se tsamaye.

34Empa Mopholosi wa sona o matla,

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae,

se tla buellwa ke yena

nyeweng ya sona.

Lefatshe le tla tseba

ho fumana phomolo,

baahi ba Babilona bona

ba hloke kgotso.

35“Sabole e supile setjhaba,

tjhaba sa Bakalatiya,”

ho rialo Morena.

“Baahi ba Babilona

le bona e ba supile,

e supile babusi ba yona

le bahlalefi!

36E supile baporofeta ba bohata,

baporofeta ba Babilona!

Baporofeta bao ba tla fetoha dithoto.

Bahlabani ba Babilona

le bona e ba supile,

bahlabani bao

ba thothomela ke tshabo!

37Sabole e supile

le dipere tsa bona,

ya supa le tsona

kariki tsa bona tsa ntwa;

e supile bohle bao e leng melata,

kaofela ha bona

ba tla fetoha basadi!

Sabole e supile

matlotlo a Babilona,

kaofela ha wona matlotlo ana

a tla hapuwa!

38Sabole e supile

mehlodi ya dinokana,

metsi a tsona a tla psha kaofela,

kahobane naha ena

ke naha ya medingwana,

medingwana e hlantshang batho

ke ho e tshaba!

39“Teng ho tla phela

batana tsa naha le diphokojwe,

dimpshe le tsona di phele moo.

Ha ho sa tla hlola

ho eba le baahi hape,

ha ho ya tla phela teng

ka mengwaha yohle.Tshen. 18:2

40Jwalokaha Sodoma le Gomora

Modimo a na di timetse,

a timetsa le metse

e neng e ahelane le tsona,”

ho rialo Morena,

“ha ho na motho

ya sa tla phela Babilona,

ha ho na motho

ya tla aha Babilona.Phal. 19:24,25

41“Bonang, ho tla tla setjhaba

se etswa leboya,

tjhaba se matla,

le dikgosi tse ngata,

kgosi tse phepheditsweng

di le dipheletsong tsa lefatshe.

42Tjhaba seo se hlometse

ka diqha le ka marumo;

ke tjhaba se sehloho,

tjhaba se hlokang mohau.

Modumo wa sona

ekare wa lewatle le hwasa.

Tjhaba seo se tla se palame

dipere tsa sona,

se theile theko ya ntwa,

se hlometse sa mohlabani,

se a o futuhela,

wena Moradi wa Babilona.

43Kgosi ya Babilona

e utlwetse tsa setjhaba seo,

matsoho a yona

a leketlile ke ho tepella;

e tshwerwe ke mahlaba a ho tlallwa,

mahlaba a kang a mosadi,

mosadi a kena tlung.

44Jwaloka tau

e tswang morung wa Jorodane,

e etswa

ho ya makgulong a matalana,

ka ho panya ha ntshi

Babilona e tla lelekwa!

Ba tla sireletswa ke mang

ha ke ba otla?

Ya ka tshwanang le nna

ebe ke mang?

Ya ka nkisang kgotla

yena ke mang?

Moetapele ke ofe

ya ka nkemang kapele?”

45Ka baka leo,

utlwang diqeto tsa Morena,

diqeto tseo a di etseditseng

baahi ba Babilona:

Batjha ba setjhaba

ba tla hulanngwa,

ka baka la bona

naha ya bona e senngwe.

46Fatshe le tla reketla

ha ho utlwahala,

ho utlwahala hore Babilona

e se e hapilwe:

Sello sa yona

se tla utlwahala hara baditjhaba.