Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
46

Baegepeta ba hlolwa Karakemishe

461Lena ke lentswe la Morena le ileng la fihla ho moporofeta Jeremia malebana le baditjhaba.

2Malebana le Egepeta le mabotho a Faro-Neko, kgosi ya Egepeta, a neng a larile pela noka ya Euferatese, Karakemishe, ao Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, a neng a a hlole ka selemo sa bone sa puso ya Jehoyakime, mora wa Josiya, kgosi ya Juda, Morena o re:

3“Tshwarang thebe tsa lona,

le tshware le dithejana,

le teolohe, le thee theko ya ntwa!

4Qhanehang dipere le di palame!

Theang theko

le rwetse katiba tsa ntwa!

Tshotsang marumo,

le apare tsa ntwa!

5Keng ha ke bona

ba se ba phakgasela,

ba furaletse, ba se ba etsa sealo?

Dinatla tsa bona fatshe di tjapaletse,

ke mphete-ke-o-fete,

morao ha ba sa hetla,

ka nkong tsa bona

ho nkga lefu feela!”

ho rialo Morena.

6“Ba nang le sekaja

maoto a bona a a katleha,

dinatla tsa bona

ha di ka ke tsa phonyoha;

bohle ba a kgothometseha,

ba a polopoqana,

ba wela ka leboya

ho noka ya Euferatese.

7“Ke mang eo ya tlang

sa noka ya Nile e sabaletse,

ya tlang

sa noka tsa metsi a bilohang?

8Ke Egepeta e tlang

sa Nile e sabaletse,

e tlang

sa noka tsa metsi a bilohang.”

Egepeta e re:

“Ke tla saballa,

ke aparele lefatshe,

metse ke e timetse

mmoho le baahi ba yona.”

9Morena o re:

Futuhang lona banna ba dipere!

Kgannang ka sekgahla

lona ba dikariki!

Teolohang lona banna ba bahlabani,

banna ba Kushe le ba Pute,

matshwarathebe,

banna ba Lode ba fulang ka diqha!

10Lena ke tsatsi la Morena,

Modimo wa mabotho,

tsatsi la boiphetetso,

ho dira tsa hae;

sabole e tla bolaya

ho fihlela madi a kganathetse,

e bolaye ho fihlela madi a e tahile.

Morena Modimo wa mabotho,

o tla etsa sehlabelo,

a se etse naheng

e ka leboya ho Euferatese.

11“Nyolohela Gileade

o fumane moriana teng,

wena morwetsana,

moradi wa Egepeta;

o sebedisitse tlhare tse ngata

ho se katleho,

le ho phekoleha

ha wa ka wa phekoleha.

12Tjhaba di utlwile

ho tlontloloha ha hao,

fatshe lohle le tletse

seboko sa hao,

senatla se thulane

le senatla se seng,

bobedi ba tsona

tsa wela fatshe mmoho.”

Ho tla ha Nebukadenesare

13Lena ke lentswe la Morena, leo a le buileng ho moporofeta Jeremia, la hore Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, o tla futuhela Egepeta:

14“Bolelang tsena Egepeta,

le di phatlalatse Migedole,

le di phatlalatse le Nofa

le Tahepanehese, le di bolele,

le re:

Emang le tiile,

le itokisitse,

hobane sabole e tla bolaya

ba le potapotileng.

15Apise, modingwana hao

o fefolwa keng?

O sitilwe ho setlela

hoba Morena o mo dihile.

16Morena o kgothomeditse

ba le bangata,

mohlabani

a wela hodima mohlabani.

Ba re:

‘Tsohang, a re kgutleleng

tjhabeng sa habo rona,

re kgutleleng naheng

ya tswalo ya rona,

re baleheng sabole ya mokataki.’

17Teng ba tla howeletsa, ba re:

‘Faro, kgosi ya Egepeta,

o shwahla haholo;

menyetla ya hae e se e mo fetile.’

18“Ke a tiya, ke a hlapanya,”

ho rialo Kgosi,

Kgosi eo bitso la yona

e leng Modimo wa mabotho;

“E mong o tla tla

sa Tabore hara dithaba,

a tle sa Karamele e pela lewatle.

19Tlamang thoto ya lona

le be baphaphathehi,

lona matswallwa a naha ya Egepeta,

hoba Nofa e tla ba nanaola,

e hloke baahi.

20“Egepeta e ka sethole se setlesetle,

empa seboba se tswang leboya

se tla e lomaka.

21Bahlabani ba hirilweng ke Egepeta,

ba ka manamane a nontshitsweng;

le bona ba tla phekgoha,

ba balehe kaofela,

ha ba ka ke ba tseba ho ema senna,

hobane tsatsi la koduwa

le ba fihletse,

ba fihletswe ke nako ya bona,

nako ya ho ahlolwa.

22Egepeta e tla hwasa,

e hwase sa noha e baleha,

e hwase ha sera se etla ka sekgahla;

ba tla e futuhela ba tshwere dilepe,

ba di tshwere

sa banna ba rema difate.

23Moru wa Egepeta

ba tla o kgethula,”

ho rialo Morena,

“ba o kgethule leha o opane haholo,

hobane ba feta le ditsie ka boiyane,

palo ya bona hase e ka ba ya balwa.

24Baegepeta ba tla tlontloloha,

ho neelanwe ka bona

ho batho ba tswang leboya.”

25Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o re: “Bonang, ke tla otla Amone, e leng modimo wa Tebese, le Faro, le Egepeta le medimo ya yona, le dikgosi tsa yona, le bohle ba tshepileng Faro. 26Ke tla neelana ka bona matsohong a ba batlang ho ba bolaya, ke neelane ka bona matsohong a Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, le matsohong a bahlabani ba hae. Empa hamorao Egepeta e tla boela e eba le baahi jwaloka mehleng ya pele,” ho rialo Morena.

Morena o tla pholosa setjhaba sa hae

27“Wena mohlanka wa ka Jakobo,

o se ke wa tshaba,

wena Iseraele, o se ke wa tsieleha,

hoba ke tla o pholosa

o le naheng e hole,

le ditloholo tsa hao

naheng ya bothopuwa.

Jakobo o tla kgutla,

a be le kgotso le boiketlo,

ho se be ya ka hlolang

a mmakela tshabo.

28Wena mohlanka wa ka Jakobo,

o se ke wa tshaba,

hobane ke na le wena,”

ho rialo Morena.

“Ditjhaba tsohle ke tla di timetsa,

ditjhaba tseo

ke o leleketseng hara tsona,

empa wena ha o ka ke

wa timella ruri;

ke tla o ahlola, feela e le ka toka,

nke ke ka o tlohela

o sa ahlolwa ho hang.”

47

Molaetsa wa Morena malebana le Bafilesita

471Lena ke lentswe la Morena, le ileng la fihla ho moporofeta Jeremia, malebana le Bafilesita, Faro a eso futuhele Gasa.

2Morena o bua tjena:

“Metsi ke ao,

a phorosela ho tswa leboya,

a tla ka sekgahla

se kang sa sekgohola,

a tla aparela naha

le tsohle tse ho yona,

a aparele metse

le baahi ba yona bohle.

Banna ba tla tshoha

ba hlabe mokgosi,

baahi bohle ba naha

bona ba bokolle,

3ha ho utlwahala

modumo wa ditlhako,

wa ditlhako tsa dipere tsa hae,

ho utlwahala lekgarakgara,

lekgarakgara la kariki

tsa hae tsa ntwa,

ho utlwahala le modumo

wa mabidi a tsona,

bo-ntata ha ba sa tla natsa

le bana ba bona,

hobane matsoho a bona

a tla be a fokola.

4Tsatsi le fihlile,

tsatsi la ho timetsa Bafilesita,

basireletsi ba Tire le Sidone

ba tla fediswa,

hobane Morena

o tla timetsa Bafilesita,

masalla a sehlekehleke sa Kafatore.

5Gasa e tla ba bofifing,

e beole hlooho,

Ashekelone yona e tla ripitlwa.

Lona masalla a tjhaba sa Baanake,

le tla itlhokofatsa,

le lle ho fihlela neng?

6Wena sabole ya Morena,

o tla phomola neng?

Boela selateng sa hao,

o phomole, o ikgutsetse.

7E ka kgutsa jwang,

Morena a e neile taelo,

taelo ya ho futuhela Ashekelone,

ya ho futuhela naha

tse bopong la lewatle?

Ke hona moo Morena

a e laoletseng teng.”

48

Moabe e a timetswa

481Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua ka Moabe, o re:

“Ho madimabe Nebo,

hobane e ripitlilwe,

Kiriataime ba e tlontlolotse,

ba e hapile,

qhobosheane ba e tlontlolla,

ba e thuaka.

2Moabe ha e sa tla hlola e roriswa,

ba Heshebone ba e reretse

ho e timetsa,

ba re: ‘Tloong re fedise

botjhaba ba yona.’

Le lona baahi ba Madamene

le tla timetswa,

sabole le yona e le phaladise.

3Sello se tla utlwahala

se etswa Horonaime,

sello sa tshenyo e kgolo le nanaola.

4Moabe e tla ripitlwa,

sello sa masea a yona se utlwahale.

5Ba nyoloha ka tsela e yang Lohite,

ba nyolohela teng ba ntse ba lla;

tseleng e theohelang Horonaime

ho utlwahala dillo

tse reng: ‘Koduwa!’

6Balehang le tle le ipholose,

le ke tonki e hlaha ya lehwatata.

7Kaha le tshepile ketso tsa lona

le maruo a lona,

le lona Bamoabe le tla thopuwa;

Kemoshe le yena o tla thopuwa;

a thopuwe le baprista ba hae,

a thopuwe le mahosana.

8Metse yohle e tla futuhelwa,

e futuhelwe ke motimetsi,

ha ho motse le o mong

o tla phonyoha.

Ba phelang ka kgohlong

ba tla ripitlwa,

ba phelang dithoteng

le bona ba timetswe,

hobane Morena o boletse jwalo.

9Neang Bamoabe mapheo ba fofe,

ba fofe ba ikele hole,

hobane metse ya bona

e tla fetoha masupi,

e fetohe masupi a hlokang baahi.

10“Ya sa natseng

mosebetsi wa Morena a rohakehe!

Ya sa tsholleng madi ka sabole

a rohakehe!”

Metse ya Moabe e a timetswa

11“Moabe e iketlile

ho tloha botjheng ba yona,

e ka veine eo ditshifa tsa yona

di qitileng,

e sa rokollelweng dinkgong

ka ho fapana,

le bothopuweng

Moabe ha e eso ka e iswa;

kahoo boleng ba yona

e ntse le ba pele,

le monko wa yona ha wa fetoha.

12Ka baka leo, bonang,

matsatsi a a tla,”

ho rialo Morena,

“ao ka wona ke tla romella

barokolli ba dinkgo,

mme bona ba tla e rokollela fatshe;

dinkgo tsa yona ba tla di tsholla,

mepotjwana ya bona

yona ba e pshatlake.

13Jwale Moabe

e tla hlabiswa dihlong ke Kemoshe,

jwalokaha Baiseraele

dihlong di ile tsa ba hlaba,

mehleng ya ha Bethele

e ne le tshepo ya bona.

14“Le ka ipolela jwang,

la re ‘Rona re bahlabani,

rona re dinatla

tsa dikwakwariri ntweng?’

15Moabe e tla timetswa

metse ya yona e futuhelwe,

tjhatjha ya yona

e we thekong ya ntwa,”

ho rialo Kgosi

bitso la yona

ke Morena wa mabotho.

16“Ho wa ha Moabe

ho se ho le haufi,

koduwa ya yona

e tla fihla e potlakile.

17Lona ba ahisaneng le Moabe

e lleleng,

lona bohle ba tsebang

botumo ba yona,

le re: ‘Lere la puso

le la matla le robehile,

molamu o tlotlehang o robehile!’

18“Lona tjhaba se ahileng Dibone,

theohang moo tlotleng ya lona,

le dule fatshe, mobung o dipekane,

hoba ya timetsang Moabe

o tla le futuhela,

a ripitle metse ya lona

e haheleditswe.

19Lona ba ahileng Arowere,

emang kathoko ho tsela

le shebisise,

le botse baphaphathehi

ba banna le ba basadi,

le ba botse, le re:

‘Ho etsahetse dife?’

20Moabe e tlontlolotswe

hobane e tamukane!

Bokollang, le be le howeletse haholo,

le phatlalletse baahi ba Arenone,

le phatlalatse

hore Moabe e timeditswe.

21Kahlolo e fihlile ka dihlabeng,

e fihlile Holone

le Jahase le Mefarata;

22ya fihla Dibone,

Nebo le Bete-Dibelataime,

23ya fihla Kiriataime,

Bete-Gamule le Bete-Meone,

24ya fihla Keriote, ya fihla Bosera,

metseng yohle ya Moabe

e hole le e haufi.

25Naka la Moabe le robehile,

le letsoho la yona le phukgehile,”

ho rialo Morena.

Moabe e tla kokobetswa

26“Tahisang Moabe,

hoba e ikakaseditse Morena,

e tloheleng e qhafutse

kahara mahlatsa a yona,

e tloheleng e fetohe, e be sesomo.

27Na hase Moabe

e neng e soma Baiseraele?

Na e kila ba fumana

ba le hara mashodu,

hoo e thukuthang hlooho

ha e bua ka bona?

28Lona baahi ba Moabe

tswang metseng ya lona,

le yo iphelela kwana hara mafika,

le ke leeba

le hahang sehlaha sa lona,

le se hahang dintshing,

ntshing tsa faru la lefika.

29“Boikgantsho ba Moabe

re bo utlwile,

boikgantsho bo boholo

le mabela a yona,

boikgantsho ba yona

le bona boikakaso,

esita le mabifi a pelo ya yona.

30Bokakalope ba Moabe ke a bo tseba,

empa ke bokakalope

bo se nang thuso,”

ho rialo Morena,

“ho ipoledisaka ha yona

ha ho na molemo.

31Ka baka leo, ke llela Moabe,

ke llela baahi bohle ba Moabe,

ke llela banna ba Kire-Harese.

32Wena morara wa Sibema

ke a o llela!

Ke o llela

le ho feta baahi ba Jasere!

Makala a morara wa Sibema

a thathaletse,

a thathaletse

ho ya fihla lewatleng la Jasere,

mosenyi o lobetse ditholwana,

tholwana tsa lehlabula,

o lobetse tholwana

tsa morara wa hao.

33Rapeng tsa difate

le masimong a Moabe,

thabo le monyaka

ha di sa fumanwa.

Ke thibetse ho tswa ha veine,

ho tswa ha yona ditlhotlelong,

ha ho ya tlhotlang morara

ka mehoo ya thabo.

Le hoja mehoo yona

e ntse utlwahala,

mehoo eo hase mehoo ya thabo.

34“Baahi ba Heshebone

le ba Elele ba a lla,

sello sa bona se utlwahala Jahase,

se utlwahala ho tloha Soware

ho ya fihla Horonaime,

se be se yo utlwahala

le Egelate-Sheleshiya,

hoba le metsi a Nimerime

a se a pshele.

35Ba etsetsang dinyehelo

dibakeng tsa borapedi,

le ba tjhesetsang

medimo ya bona mokubetso,

ke tla ba thibela

ho etsa jwalo naheng ya Moabe,”

ho rialo Morena.

36“Kahoo pelo ya ka

e llela Moabe sa lekodilo,

sa lekodilo le llela banna

ba Kire-Harese,

hoba matlotlo a bona

a se a ba feletse.

37Dihlooho kaofela di lekorana,

ditedu kaofela ba di beotse,

matsoho kaofela ba a phatsitse,

matheka ba a tlamme

ka tse mahwashe.

38Hodima matlo wohle a Moabe,

le hara diterata tsohle tsa yona,

ha ho letho, haese dillo feela,

hobane Moabe ke e pshatlile,

ka e pshatla sa mopotjwana

o seng o sa natswe ke motho,”

ho rialo Morena.

39“Utlwahatsang sello sena:

Bonang, Moabe e fetohile lesupi!

Bonang kamoo e balehang kateng

e le dihlong!

Moabe e se e fetohile sesomo,

e fetohile setsoto

ho ba ahelaneng le yona.”

Kahlolo ya Moabe

40Morena o bua tjena:

“Bonang, ntsu ke eo e ubella,

e thathaladitse mapheo

hodima Moabe,

41metse yohle e tla hapuwa,

diqhobosheane le tsona di kenwe.

Mohlang oo

pelo tsa bahlabani ba Moabe

di tla tshwana le pelo ya mosadi,

mosadi a kena tlung.

42Botjhaba ba Moabe bo tla fediswa,

hobane e ikakaseditse Morena.

43Tshabo le lemena le leraba

di le fumane,

di fumane lona baahi ba Moabe,”

ho rialo Morena.

44“Ya balehang ke ho tshaba

o tla wela ka lemeneng,

ya tswang ka lemeneng

raba le tla mo tshwasa.

Tsena tsohle

ke tla di tlisetsa ba Moabe,

ke ba tlisetse tsona

ka lemo sa kotlo ya bona,”

ho rialo Morena.

45“Baphaphathehi ba eme

moriting wa Heshebone,

ba eme teng

ba qetilwe ke mokgathala,

hobane mollo o hoteditswe

wa hotetswa ka Heshebone,

malakabe a laima

a etswa tlung ya Sihone,

a laima

a tjhesa lehae la Bamoabe,

a fedisa tlotla ya baikgantshi.

46O madimabe hakaakang,

wena Moabe!

Tjhaba sa Kemoshe

se fedile kaofela,

bara ba hao

ba isitswe bothopuweng,

baradi ba hao

le bona ba thopilwe!

47“Empa hamorao ke tla boela

ke atlehisa Moabe,

taba tsa Moabe di boele madulong,”

ho rialo Morena.

Kahlolo ya Moabe e fella mona.