Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
31

Baiseraele ba kgutlela hae

311“Ka nako eo ke tla ba Modimo, Modimo wa merabe yohle, merabe ya Iseraele, yona e be setjhaba sa ka,” ho rialo Morena.

2Morena o bua tjena:

“Setjhaba se ileng

sa phonyoha sabole

se ile sa fumana mohau,

sa o fumana lehwatateng,

ha ke ne ke eya

ho phomotsa Iseraele.”

3Morena a na iponahatsa ho nna,

a iponahatsa ho nna

mehleng ya kgale, a re:

“Ke o ratile ka lerato

la mehla yohle,

ka o atametsa ho nna

ka kutlwelobohloko.

4Ke tla boela ke tsosa

dithako tsa hao,

mme o tla tsoha

wena morwetsana, Jerusalema.

O tla boela o kgaba

ka meropa ya hao,

o kene motjekong

wa ba tjekang ba thabile.

5Thabeng tsa Samaria

o tla boela o lema morara,

balemi ba o leme,

ba je tholwana tsa wona.

6Tsatsi le a tla la hore

balebedi ba hlabe mokgosi,

ba o hlabe

ba le thabeng ya Efraime,

ba re: ‘Emang lona,

re nyoloheleng Sione,

re nyoloheleng ho Morena,

Morena Modimo wa rona.’ ”

7Morena o bua tjena:

“Binelang Jokobo ka thabo,

le mminele,

binelang tjhaba se seholo

hara ditjhaba.

Utlwahatsang dithoko tsa lona,

le re: ‘Oho, Morena,

namolela setjhaba sa hao,

masalla a tjhaba sa hao,

tjhaba sa Iseraele.’

8Ke tla a tlisa

a etswa naheng e ka leboya,

ke a phuthe

ho tloha pheletsong tsa lefatshe,

ke phuthe difofu

ke be ke phuthe dihlotsa,

le basadi ba baimana

ba kgatheng la ho beleha,

ba kgutlele kwano

e le letshwelehadi.

9Ba tla kgutla

ba itshela ka dikgapha,

ke ba etelle pele,

bona ba ntse ba rapela.

Ke tla ba tsamaisa

pela melatswana e phallang,

tseleng e bataletseng,

moo ba ke keng ba kgoptjwa,

hobane nna ke ntata Iseraele,

Efraime ke mora wa ka,

mora wa matsibolo.

10“Lona ditjhaba,

utlwang lentswe la Morena,

le le phatlalatse

ho ya fihla mabopong a hole,

le re:

‘Ya qhalantseng Baiseraele

o tla boela a ba phutha,

a ba alose sa modisa

a alositse mohlape.’

11Morena o pholositse

bana ba Jakobo,

a ba lopolla matsohong

a ba matla ho ba feta.

12Ba tla tla ba bine

ba le hodima Sione,

ba thabele bongata

ba dimpho tsa Morena,

e leng koro le veine le ole,

le dikonyana, le dipotsanyane

le manamane.

Ba tla tshwana le serapa

se nwesetswang hantle,

ba ke ke ba hlola

ba eba le mahlomola.

13Barwetsana ba tla etsa motjeko,

ba nyakalle,

ba nyakalle ba ena le bahlankana

le wona maqheku.

Bofifi ba bona

bo tla fetoha e be thabo,

ke ba tshedise,

maswabi a bona e be nyakallo.

14Baprista ke tla ba fepa,

ke ba fepe ka tse manoni,

tjhaba sa ka se atelwe

ke dimpho tsa ka tse ngata,”

ho rialo Morena.

Mohau wa Morena ho Baiseraele

15Morena o bua tjena:

“Mohoo o utlwahetse Rama,

seboko le sello sa mmokotsane;

Ragele o llela bana ba hae,

Ragele o hana ho tshediseha,

hobane bana ba hae

ha ba sa le yo.”Tshim. 35:16-19
Mat. 2:18

16Morena o bua tjena:

“Kgaotsa ho lla,

o hlakole meokgo mahlong,

hoba mosebetsi wa hao

o tla fumana moputso,”

ho rialo Morena.

“Ba tla boela ba kgutla

kwana naheng ya dira.

17Tshepo ya hore

o tla ba le ditloholo e teng,

bana ba hao ba tla kgutlela

naheng ya habo bona,”

ho rialo Morena.

18“Ruri ke utlwile

Efraime a itelela, a re:

‘Wena o ile wa nkotla,

wa nkotla sa pohwana,

pohwana ya lethapisana;

nkgutlise ke hona,

mme ke tla kgutla,

hobane wena o Morena,

Modimo wa ka.

19Ruri hoba ke kgelohe

ke ile ka ikwahlaya,

yare hoba ke rutwe

ka kebisa hlooho ke ho swaba.

Ka hlajwa ke dihlong,

pelo ya ka ya nyahama,

ka inyatsetsa dibe

tsa botjha ba ka.’

20Na ebe Efraime ke mora ka

eo ke mo ratang?

Na ebe ke yena ngwana ka

ya nkgahlang?

Leha ke ye ke mo nyatse,

ke ntse ke mo hopola,

pelo ya ka e mo hlolohelwa haholo,

ke mo utlwela bohloko haholo,”

ho rialo Morena.

21“Iketsetseng matshwao a tsela,

le itlhomele mekolokotwane,

le hlokomele mmila

oo le tsamayang ho wona.

Kgutla, wena morwetsana, Iseraele,

kgutlela metseng eo e leng ya heno.

22O tla phaila ho le hokae,

wena moradi ya hlokang botshepehi?

Morena o etseditse lefatshe

ntho e ntjha:

Mosadi o tla sireletsa monna!”

Katleho ya setjhaba sa Modimo

23Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena: “Ha ke se ke kgutlisitse setjhaba sena bothopuweng, baahi ba Juda le ba metsana ya yona ba tla boela ba bua tjena:

“ ‘Morena a o hlohonolofatse,

wena leaho la toka,

wena o leng thaba e halalelang.’

24“Naheng ya Juda le metseng yohle ya yona ho tla aha balemi le badisana ba mehlape. 25Ba kgathetseng ke tla ba kgatholla, ba lapileng ke tla ba fepa.”

26Yaba jwale ke a phaphama, ke a hlaphohelwa, ka fumana hore ke ne ke robetse hamonate.

27“Matsatsi a a tla,” ho rialo Morena, “ao ka wona ke tla atisa batho ba ntlo ya Iseraele, le ba ntlo ya Juda, ke be ke atise le tsona diphoofolo. 28Jwalokaha ke ile ka hlokomela hore ke ba falatse, ke ba dihe, ke ba lahlele fatshe, ke ba ripitle, ke ba hlokofatse, ka mokgwa o jwalo ke tla hlokomela hore ke ba tsitsise, ke ba hodise,” ho rialo Morena. 29“Ha nako eo e fihla ha ba sa tla hlola ba re:

“ ‘Bo-ntata ba jele morara o bodila,

meno a bana ba bona a a thella.’Esk. 18:2

30“Motho ka mong o tla shwa ka baka la bokgopo ba hae, e mong le e mong ya jang morara o bodila meno a hae a tla thella.”

Selekane se setjha

31“Bonang, matsatsi a a tla,”

ho rialo Morena,

“ao ka wona

ke tla etsa selekane se setjha,

ke se etse le ba ntlo ya Iseraele,

le ba ntlo ya Juda.Mat. 26:28
Mar. 14:24
Dik. 22:20
1 Bakr. 11:25
2 Bakr. 3:6

32“Ha se na ho tshwana

le selekane seo ke neng ke se etse

le baholoholo ba bona

ha ke ne ke ba tshwere ka letsoho,

ke ba ntsha naheng ya Egepeta.

Le hoja ba ile ba senya

selekane sa ka,

ke ile ka ba Morena wa bona,”

ho rialo Morena.

33“Selekane seo ke tla se etsa

le ba ntlo ya Iseraele,

hoba matsatsi ao a fete,

ke sena,”

ho rialo Morena.

“Ke tla kenya molao wa ka

maikutlong a bona,

ke o ngole

kahara dipelo tsa bona;

ke be Modimo wa bona,

bona e be setjhaba sa ka.Bah. 10:16

34Motho ha a sa tla hlola

a ruta ya ahisaneng le yena,

leha e le ngwanabo,

a re: ‘Tseba Morena,’

hobane ba tla ntseba bohle,

ho tloha ho ya eisehang

ho isa ho ya hlomphehang,”

ho rialo Morena.

“Ke tla ba tshwarela

makgopo a bona,

ha ke sa tla hlola

ke hopola dibe tsa bona.”

31:31-34 —
Bah. 8:8-12
10:17

35Morena ya re fileng letsatsi

ho bonesa motsheare,

a ba a beela kgwedi le dinaledi

molao o sa fetoheng,

wa hore bosiu di bonese,

e be masedi,

yena ya tuduanyang lewatle

hore le hwase,

eo bitso la hae

e leng Morena wa mabotho,

o bua tjena:

36“Haeba melao ena e ka fediswa,”

ho rialo Morena,

“mahlong a ka ditloholo tsa Iseraele,

ha e ka ke ya hlola e eba setjhaba!”

37Morena o bua tjena:

“Haeba mahodimo a hodimo

a ka lekanngwa,

le metheo ya lefatshe e ka fihlelwa,

ke tla furalla

ditloholo tsohle tsa Iseraele,

ka baka la tsohle,

tseo di di entseng,”

ho rialo Morena.

38“Matsatsi a a tla,” ho rialo Morena, “ao ka wona motse ona o tla tsoswa ho tloha Toreng ya Hananele ho ya fihla Kgorong e Hukung. 39Moedi o tla tloha moo, o be o yo fihla leralleng la Garebe, o nto thinya o lebe Gowata. 40Kgohlo yohle eo ho lahlelwang ditopo le molora ka ho yona, le naha yohle ho ya fihla molatswaneng wa Kiderone, le ho ya fihla sekgutlong se ka botjhabela, se bitswang Kgoro ya Dipere, naha eo yohle ho Morena e tla halalela. Motse oo o ke ke wa hlola o sa ripitlwa, leha e le ho timetswa le ka mohla.”