Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
23

Tshepo ya kamoso

231“Ho madimabe badisa ba timetsang dinku tsa makgulo a ka, ba di qhale,” ho rialo Morena. 2Ka baka lena, Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena malebana le badisa ba alosang setjhaba sa hae: “Le qhadile mohlape wa ka, la o leleka, mme ha le a ka la o hlokomela. Bonang, ke tla le otla ka baka la bokgopo ba diketso tsa lona,” ho rialo Morena. 3“Nna ka seqo, ke tla bokella masalla a mohlape wa ka dinaheng tsohle tseo ke neng ke o leleketse ho tsona, ke boele ke o kgutlisetse masakeng a wona, mme o tla tswala, o anafale. 4Ke tla o kgethela badisa ba tla o alosa. Ha o sa tla hlola o tshaba letho, kapa o tsieleha, mme ha ho le e nngwe ya wona e tla lahleha,” ho rialo Morena.

5“Bonang, matsatsi a a tla,”

ho rialo Morena,

“ao ka wona ke tla tsosa

lehlomela le lokileng la Davida,

kgosi e tla busa,

e sebetse ka bohlale,

e sebetse ka toka

le ka ho loka lefatsheng.

6Mehleng ya kgosi eo,

Juda e tla pholoswa,

Iseraele le yona

e iphelele ka kgotso.

Lebitso le tla rewa kgosi eo

ke lena:

Morena ke yena

ho loka ha rona.

23:5,6 —
Jer. 33:14-16

7“Ka baka leo, matsatsi a a tla,” ho rialo Morena, ao ka wona ba ke ke ba hlola ba re: “Re hlapanya ka Morena ya phelang, ya nyolotseng bana ba Iseraele naheng ya Egepeta.” 8Empa ba tla re: “Re hlapanya ka Morena ya phelang, ya ileng a ntsha ditloholo tsa ntlo ya Iseraele naheng e ka leboya, le dinaheng tsohle tseo a neng a di leleketse ho tsona, mme di tla aha naheng ya tsona.”

Baporofeta ba bohata

9Malebana le baporofeta, Jeremia o re:

Pelo ya ka e nyahame kahara ho nna,

e nyahamisitswe ke baporofeta;

masapo a ka wohle

a kenwe ke thothomelo.

Ka baka la Morena

le mantswe a halalelang a hae,

ke se ke itshwanela

le monna wa letahwa,

ke tshwana le monna

ya itlopileng veine.

10Naha ena yohle

e se e tletse difebe,

ka baka la thohako

naha e apere bofifi,

makgulo a dithota a omeletse.

Tsela tsa difebe tsena ke tse kgopo,

matla a tsona ha a sebediswe ka toka.

11“Baporofeta le baprista

bobedi ba silafetse,

e, ka tlung ya ka

ke fumane bokgopo ba bona,”

ho rialo Morena.

12“Tsela ya bona e tla thella,

e thelle jwaloka e lefifing,

ba tla kgarametswa,

ba wele fifing leo,

hobane ke tla theolela koduwa

hodima bona, ka selemo sa kotlo,”

ho rialo Morena.

13“Ke bone sebe

sa baporofeta ba Samaria,

ba porofetile ka Baale,

ba kgelosa tjhaba sa ka sa Iseraele.

14Hara baporofeta ba Jerusalema

ke bone se tshosang:

Ba etsa bofebe,

ba phela ka ho bua mashano,

ba bile ba kgothaletsa batho

ho etsa bokgopo,

hoo ho seng ya furallang

bokgopo ba hae.

Kaofela ha bona

ho nna ba tshwana le ba Sodoma,

baahi ba teng

ba tshwana le ba Gomora hantle.”Tshim. 18:20
Esk. 16:19

15Ka baka leo, Morena wa mabotho o bua tjena malebana le baporofeta:

“Bonang, ke tla ba nwesa lengana,

ke ba nwese metsi

a babang sa leshokgwa,

hobane ho silafala

ho tletseng kahara naha

ke ho tswang ho baporofeta,

baporofeta ba Jerusalema.”

16Morena wa mabotho o bua tjena:

“Le se ke la mamela

mantswe a baporofeta,

ba le porofetelang

ka ho le bolella mafeela;

ba bua ka dipono tse tswang

mehopolong ya bona,

e seng tse tswang

ka molomong wa Morena.

17Ho ba nnyedisang,

baporofeta ba re ho bona:

‘Morena o boletse hore

le tla phela ka kgotso;’

ho ba latelang pelo tsa bona

tse manganga, ba re:

‘Ha ho na koduwa

e tla le wela hodimo!’

18Ke ofe ho bona

ya kila ba lekgotleng la Morena?

Ke ofe ya kila mmona,

a ba a utlwa ntswe la hae?

Ke ofe ya kila utlwa

ntswe la hae, a le mamela?

19Tsokotsane sa Morena se tsohile,

se tsohile ka sekgahla le ka kgalefo,

ka sekgahla,

ba kgopo se a ba tsukutla.

20Kgalefo ya Morena

ha e ka ke ya kgaotsa,

ho fihlela e phethahatswa ke yena,

ho fihlela a phethile merero ya hae;

sena le tla se utlwisisa

mehleng ya ho qetela.

21Baporofeta bana

ha ke a ka ka ba roma,

empa ba ile ba ya ba potlakile;

ha ke eso ka ke bua le bona,

empa bona ba porofetile.

22Ha ba ne ba bile teng

kgotleng la ka,

ba ka be ba entse hore

tjhaba sa ka se utlwe mantswe a ka,

ba se kgelositse

tsela tsa sona tse kgopo,

ba se kgutlisitse

ketsong tsa sona tse kgopo.”

23Morena o re:

“Ke Modimo ya teng hohle,

ya teng hole le haufi.

24Na motho a ka ipata

dikgotjheletsaneng,

a ipata teng, yaba ha ke mmone?”

ho rialo Morena.

“Na ha ke fumanwe

lehodimong le lefatsheng?”

ho rialo Morena.

25“Ke utlwile se bolelwang ke baporofeta bana ba porofetang mashano ka lebitso la ka, ba re: ‘Ke lorile! Ke lorile!’ 26Baporofeta baa ba tla porofeta mashano ho fihlela neng? E, ke baporofeta ba porofetang mashano a tswang mehopolong ya bona. 27Ka ditoro tsena tseo ba di bolellanang, ba nahana hore ba tla etsa hore setjhaba sena sa ka se lebale lebitso la ka, jwalokaha bo-ntata bona ba ile ba lebala lebitso la ka ka baka la Baale. 28Moporofeta ya lorileng toro a ke a bolele toro eo, le ya tsebang lentswe la ka a ke a le bolele ka botshepehi. Mmoko ke eng, ha o bapiswa le koro?” ho rialo Morena. 29“Na lentswe la ka ha le tshwane le mollo?” ho rialo Morena. “Na ha le tshwane le hamore e thuang mafika, e a etse maqhetswana?

30“Ka baka leo, ke hanyetsana le baporofeta ba utswang mantswe a ka ka ho a nka melomong ya ba bang,” ho rialo Morena. 31“Ke hanyetsana le baporofeta ba buang ka maleme a bona, ba re: ‘Morena o re,’ ” ho rialo Morena. 32“Ke hanyetsana le ba porofetang ditoro tsa mashano, ba be ba di bolele, ba etse hore setjhaba sa ka se kgelohe ka baka la mashano ao a bona le boithoriso boo ba bona, athe ke ne ke sa ba roma, le ho ba laela ke sa ba laela,” ho rialo Morena. “Ka baka lena, ha ba etsetse setjhaba sena molemo,” ho rialo Morena.

Molaetsa wa Morena

33“Ha o ka botswa ke setjhaba sena, kapa ke baporofeta, kapa ke baprista, ha thwe: ‘Molaetsa wa Morena ke ofe?’ Wena o tle o re ho bona: ‘Molaetsa oo ke lona! Ke tla qetella ke le lahlile,’ ho rialo Morena. 34Ha e le moporofeta, kapa moprista, kapa e mong wa setjhaba ya ka reng: ‘Molaetsa wa Morena,’ motho eo ke tla mo otla hammoho le lelapa la hae lohle. 35Kahoo motho ka mong o tla re ho mohahabo, kapa motho ka mong a re ho ngwanabo: ‘Karabo ya Morena ke efe? Morena o itseng?’ 36Ha le ka ke la hlola le bua ka molaetsa wa Morena hape, hobane lentswe la motho ka mong e tla ba lona molaetsa wa hae. Le sokamisitse mantswe a Modimo ya phelang, a Morena wa mabotho, Modimo wa rona. 37Wena o tle o bue tjena ho moporofeta, o re: ‘Morena o o arabetse ka ho reng? Morena o itseng?’

38“Empa erekaha le re: ‘Molaetsa wa Morena,’ mme ke ile ka le tsebisa, ka re: ‘Le se ke la re: “Molaetsa wa Morena,” ’ Morena o bua tjena: ‘Le sebedisitse mantswe ana: “Molaetsa wa Morena,” ’ le hoja ke ile ka le bolella ka re le se ke la re: ‘Molaetsa wa Morena;’ 39ka baka leo, bonang, nna, e leng nna, ke tla le lebala ho hang, ke le furalle le motse ona oo ke neng ke o nee lona le bo-ntata lona, ebe ke le leleka mahlong a ka. 40Ke tla le swabisa kamehla yohle, ke le hlabise dihlong, tse ke keng tsa lebalwa kamehla yohle.”

24

Diroto tse pedi tsa feiye

241Ha Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, a se a thopile Koniya, mora wa Jehoyakime, kgosi ya Juda, le mahosana a Juda, le ditsebi tsa mesebetsi ya matsoho, le malala, a ba tlositse Jerusalema, a ba isa Babilona, Morena a mpontsha diroto tse pedi tsa feiye, tse beilweng kapele ho Tempele ya Morena.2 Dikg. 24:12-16
2 Dik. 36:10
2Se seng sa diroto tsena se ne se tshetse feiye e ntle, e tshwanang le feiye e butswang pele; se seng sona se tshetse feiye e bodileng, hoo e neng e ke ke ya jewa.

3Yaba Morena o re ho nna: “Jeremia, o bonang?”

Nna ka araba, ka re: “Feiye! Feiye e ntle, e ntle haholo, empa feiye e bodileng yona e bodile hoo e ke keng ya jewa.”

4Lentswe la Morena la boela la fihla ho nna, la re: 5“Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: ‘Baahi ba Juda ba thopilweng, bao ke ba ntshitseng naheng ena, ka ba isa naheng ya Bakalatiya, ke tla ba tadima ka mohau jwaloka feiye ena e ntle. 6Ke tla ba alosa, ke ba etsetse tse molemo, mme ke ba kgutlisetse naheng ena hape. Ke tla ba bopa, ke se ke ka ba qhalanya; ke tla ba tsitsisa, ke se ke ka ba diha. 7Ke tla etsa hore dipelo tsa bona di ntsebe, di tsebe hore ke nna Morena. Bona e tla ba setjhaba sa ka, nna ke be Modimo wa bona, hobane ba tla kgutlela ho nna ka dipelo tsa bona tsohle.

8“ ‘Empa ha e le Sedekiya, kgosi ya Juda, le mahosana a hae, le masalla a Jerusalema a ntseng a le naheng ena, le a phelang naheng ya Egepeta, bohle ke tla ba tshwantsha le feiye ena e bodileng hoo e ke keng ya jewa,’ ho rialo Morena. 9‘Ke tla etsa hore mebuso yohle ya lefatshe e ba nyonye, dibakeng tsohle tseo ke tla ba lelekela ho tsona ba nyediswe, e be setsoto, ba songwe, ba rohakwe. 10Ke tla ba bolaya ka sabole, le ka sekoboto, le ka lefu la sewa, ho fihlela ba fedile lefatsheng leo ke neng ke ba nee lona le bo-ntata bona.’ ”

25

Sera se tswang leboya

251Ka selemo sa bone sa puso ya Jehoyakime, mora wa Josiya, kgosi ya Juda, e leng selemo sa pele sa puso ya Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, lentswe la Morena la fihla ho Jeremia, malebana le setjhaba sa Juda.2 Dikg. 24:1
2 Dik. 36:5-7
Dan. 1:1,2
2Yaba moporofeta Jeremia o bua ho setjhaba sohle sa Juda, le ho baahi bohle ba Jerusalema, o re: 3“Ho qala ka selemo sa leshome le metso e meraro sa puso ya Josiya, mora wa Amona, kgosi ya Juda, ho fihlela kajeno, ke dilemo tse mashome a mabedi a metso e meraro lentswe la Morena le ntse le mphihlela. Ke buile ho lona ka makgetlokgetlo, empa ha le a ka la mamela letho. 4Le hoja Morena a nnile a le romela bahlanka ba hae bohle, e leng baporofeta, ha le a ka la mamela kapa la sekeha ditsebe tsa lona. 5Baporofeta ba ile ba re: ‘Jwale motho ka mong a kgelohe ditsela tsa hae tse kgopo, a furalle diketso tsa hae tse kgopo, a phele naheng eo Morena a e neileng lona le bo-ntata lona kamehla yohle. 6Le se ke la latela medimo esele, la e sebeletsa, la e kgumamela; le se ke la mphephetsa, la nkgalefisa ka mesebetsi ya matsoho a lona, mme ha nka ke ka le hlokofatsa.

7“ ‘Empa ha le a ka la mamela,’ ho rialo Morena; ‘le mphepheditse, la nkgalefisa ka mesebetsi ya matsoho a lona, mme la ipitsetsa kotlo.’

8“Ka baka leo, Morena wa mabotho o re: ‘Kahobane ha le a ka la mamela lentswe la ka, 9ke tla bitsa ditjhaba tsohle tse ka leboya,’ ho rialo Morena, ‘ke bitse le mohlanka wa ka Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, ditjhaba tseo di futuhele naha ena le baahi ba yona, di futuhele le ditjhaba tsohle tse ahelaneng le tsona, di di ripitle ho hang, di di etse setsoto, e be sekgobo, mme di timelle ruri. 10Ke tla fedisa mehoo ya thabo le ya nyakallo; ke fedise lentswe la monyadi le lentswe la monyaduwa; ke fedise lerata la lelwala ha ho silwa, ke time lebone.Jer. 7:34
16:9
Tshen. 18:22,23
11Naha ena yohle e tla ba nanaola le setsoto, mme ditjhaba tsena di tla sebeletsa kgosi ya Babilona ka dilemo tse mashome a supileng.2 Dik. 36:21
Jer. 29:10
Dan. 9:20

12“ ‘Etlare ha dilemo tse mashome a supileng di fetile, ke otle kgosi ya Babilona le setjhaba sa yona ka baka la bokgopo ba yona, naha ya Bakalatiya ke e fetole nanaola ya kamehla yohle,’ ho rialo Morena. 13‘Dintho tsohle tseo ke di boletseng ke tla di dihela hodima naha ena, e leng tsohle tse ngotsweng bukeng ena, tseo Jeremia a ileng a di porofetela dinaha tsena tsohle. 14Bakalatiya le bona ba tla sebeletsa ditjhaba tse ngata le dikgosi tse matla, ke ba otle ho ya ka diketso tsa bona le mesebetsi ya matsoho a bona.’ ”

Modimo o ahlola ditjhaba

15“Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena ho nna, o re: ‘Nka senwelo sena sa veine ya kgalefo se ka letsohong la ka, mme o etse hore ditjhaba tsohle tseo ke o romang ho tsona di se nwe. 16Di tla se nwa, di thekesele, di hlanye ka baka la sabole eo ke tla di bolaya ka yona.’ ”

17Yaba ke nka senwelo se ka letsohong la Morena, ke se nwesa ditjhaba tsohle tseo Morena a nthommeng ho tsona, 18e leng tse Jerusalema le metseng ya Juda le dikgosi tsa yona, le mahosana a yona, hore di tle di fetohe nanaola, setsoto, sekgobo le thohako, jwalokaha ho le jwalo kajeno; 19le Faro, kgosi ya Egepeta, le bahlanka ba hae, le mahosana a hae, le setjhaba sohle sa hae, 20le melata yohle e Egepeta, le dikgosi tsohle tsa naha ya Use, le dikgosi tsohle tsa naha ya Filesitiya, le Ashekelone, le Asa, le Ekerone, le masalla a Ashedode, 21le Edomo, le Moabe, le bana ba Amone, 22le dikgosi tsohle tsa Tire, le dikgosi tsohle tsa Sidone, le dikgosi tsohle tsa dinaha tse lebopong la lewatle, 23le Dedane, le Tema, le Buse, le tsohle tse dibakeng tse hole, 24le dikgosi tsohle tsa Arabia, le dikgosi tsohle tsa merabe esele a ahileng lehwatateng, 25le dikgosi tsohle tsa Simeri, le dikgosi tsohle tsa Elame, le dikgosi tsohle tsa Media, 26le dikgosi tsohle tsa leboya, tse hole le tse haufi, ka ho hlahlamana ha tsona, le mebuso yohle e teng mona lefatsheng, mme qetellong ho tla nwa kgosi ya Sheshake.Ka Sheshake ho bolelwa Babilona.

27“Jwale o tle o re ho bona: ‘Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena: Nwaang, le tahwe, le hlatse, le we, le se ke la hlola le tsoha, ka baka la sabole eo ke tla le bolaya ka yona.’ 28Empa haeba ba hana ho nka senwelo se ka letsohong hore ba nwe, wena o tle o re ho bona: ‘Morena wa mabotho o bua tjena: Le sa tle be le nwe! 29Bonang, jwale ke qala ho dihela koduwa hodima motse ona o bitswang ka lebitso la ka; ebe na lona le ke ke la otlwa ho hang? Le tla otlwa, hobane baahi bohle ba lefatshe ke tla ba bolaya ka sabole,’ ho rialo Morena wa mabotho.

30“Jwale ba porofetele mantswe ana wohle, o re ho bona:

“ ‘Morena o tla puruma a le hodimo,

a howeletse a le sehalalelong sa hae,

a kgarumele lefatshe la hae.

O tla howa sa batho

ba tlhotlang morara,

a howeletse baahi bohle ba lefatshe.

31Rata le tla fihla

pheletsong tsa lefatshe,

hoba tjhaba tsohle

Morena o tla di qosa,

batho bohle le bona a ba ahlole,

ba kgopo a ba bolaye ka sabole,’ ”

ho rialo Morena.

32Morena wa mabotho o bua tjena:

“Koduwa e tla aparela ditjhaba!

Lehodiotswana le tla tsoha,

le tla tsoha pheletsong tsa lefatshe!”

33Mohla tsatsi leo, bao Morena a ba bolaileng ba tla fumanwa hohle, ho tloha pheletsong e nngwe ya lefatshe ho ya fihla ho e nngwe. Ha ba ka ke ba llelwa, ditopo tsa bona ha di ka ke tsa phuthwa leha e le ho epelwa; di tla tshwana le kgapane e tletsatletseng hara naha.

34Lona badisa llang,

le bokolle haholo,

lona beng ba mohlape

ipitikeng hodima molora;

nako ya ho bolawa ha lona e fihlile,

nako ya ho qhalanngwa ha lona

e phethahetse;

le tla wa, le pshatlehe

sa lefiso le letleletle!

35Badisa ha ba ka ke

ba fumana setshabelo,

beng ba mohlape le bona

ba sitwe ho phonyoha.

36Seboko sa badisa se tla utlwahala,

le sello sa beng ba mehlape,

sello sa pohomela,

hobane makgulo a bona

Morena o a sentse!

37Metse ya bona ya kgotso

e fetohile masupi,

ka baka la kgalefo ya Morena,

kgalefo e tlokomang.

38Morena o jwaloka tau

e tswile selaong,

kahoo naha ya bona

e fetohile nanaola,

ka baka la bohale ba sabole,

sabole ya motlatlapi,

ka baka la kgalefo ya Morena,

kgalefo e tlokomang.