Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
22

Molaetsa wa Jeremia ho ba ntlo ya Juda

221Morena o bua tjena: “Theohela tlung ya kgosi ya Juda, o yo phatlalatsa molaetsa ona hona teng, 2o re: ‘Mamela lentswe la Morena, wena kgosi ya Juda, wena ya dutseng teroneng ya Davida, wena le bahlanka ba hao, le setjhaba sa hao se kenang ka dikgoro tsena. 3Morena o bua tjena: Ahlolelang batho ka toka le ka nepo, le namolele ya tlatlapuwang matsohong a motlatlapi wa hae. Le se ke la etsa moditjhaba, kgutsana kapa mohlolohadi hampe, kapa la ba hlokofatsa, leha e le ho tsholla madi a se nang molato sebakeng sena. 4Haeba ruri tsena le ka di etsa, dikgosi tse dutseng teroneng ya Davida di tla kena dikgorong tsa motse ona, di palame kariki tsa ntwa le dipere, di tsamaya mmoho le bahlanka ba tsona, le setjhaba sa tsona. 5Empa haeba le sa mamele mantswe ana, ke a le hlapanyetsa hore ntlo ena e tla fetoha dithako,’ ”Mat. 23:38
Luka 13:35
ho rialo Morena.

6Morena o bua tjena malebana le ntlo ya kgosi ya Juda:

“Le hoja ho nna o ka Gileade,

o tshwana le tlhoro ya Lebanone,

ruri ke tla o fetola lehwatata,

ke o fetole metse e hloka baahi.

7Ke tla o romela ba tla o timetsa,

motimetsi ka mong

a nkile hlomo tsa hae;

ba tla rema fate tsa hao tse ntle,

fate tsa hao tsa dikedare,

ba di reme ba di lahlele mollong.

8“Ditjhaba tse ngata di tla feta pela metse ena, motho ka mong a botse wa habo, a re: ‘Ke ka lebaka lang ha Morena a entse ntho e tjee motseng o moholo hakaale?’ 9Ba tla araba, ba re: ‘Ke hobane ba furaletse selekane sa Morena Modimo wa bona, ba rapela medimo esele, ba e sebeletsa.’ ”

Molaetsa wa Jeremia ho Shalome

10Se lleleng mofu,

le kgutsana le se e rwale,

le mpe le llele haholo ya thopilweng,

hobane ha a ka ke a hlola

a kgutla hape,

leha e le ho bona

fatshe la tswalo ya hae.

11Morena o bua tjena malebana le Shalome,Shalome ke lebitso le leng la Jehowakase. mora wa Josiya, kgosi ya Juda, ya ileng a hlahlama ntatae, ya eba kgosi ya Juda, empa jwale ya seng a tlohile sebakeng sena: “A ke ke a hlola a kgutlela sebakeng sena hape.2 Dikg. 23:31-34
2 Dik. 36:1-4
12O tla shwela naheng eo a thopetsweng ho yona, mme a ke ke a hlola a bona naha ena hape.”

Molaetsa wa Jeremia ho Jehoyakime

13“Ho madimabe ya hahang

ntlo ya hae ka bolotsana,

a hahe disolloro tsa yona

ka bomenemene;

ya etsang hore mohahabo

a sebeletse lelea,

ya sa lefeng moputso

wa mosebeletsi wa hae.

14Ya reng: ‘Ke tla ikgahela

ntlo ya ka e kgolo,

e nang le disolloro tse batsi.’

A fela a e etsetsa difesetere,

mabota a a manehe

mapolanka a dikedare,

a ba e dile ka mobu o mofubedu.

15“Na o tla busa

hobane o hahile ka dikedare?

Na ntatao yena o na sa je,

mme a sa nwe?

Empa o nnile a sebetsa

ka toka le ka ho loka,

yaba o phela hamonate,

a phela ka boiketlo.

16O ila ahlolela

mofutsana le mohloki,

yaba o phela hamonate,

a phela ka boiketlo.

Na hoo e ne se hona ho ntseba?

ho rialo Morena.

17“Mahlo a hao le pelo

di buswa ke meharo ya hao,

di buswa ke ho tsholla madi

a se na molato,

di buswa ke kgatello

le tlhokofatso ya batho.”

18Ka baka leo, Morena o bua tjena malebana le Jehoyakime, mora wa Josiya, kgosi ya Juda:

“Ha ba ka ke ba mo llela,

ba re: ‘Jo nna, ngwaneso!

Jo nna, kgaitsedi ya ka!’

Ha ba ka ke ba mo llela,

ba re: ‘Jo nna, monga ka!

Jo nna, tlotla ya hae!’2 Dikg. 23:36 — 24:6;

19Phupu ya hae

e tla tshwana le ya tonki,

a hulanngwe, a lahlelwe kantle,

a akgelwe thoko

ho kgoro tsa Jerusalema.”

Molaetsa wa ho timetswa ha Jerusalema

20“Nyolohela Lebanone,

o yo howa hona teng,

o meketse, ntswe la hao

le yo utlwahala Bashane,

o meketse haholo

o le thabeng tsa Abarime,

hoba baratuwa ba hao bohle

ba timeditswe.

21Ka na ka bua le wena

ha o no sa atlehile,

yaba wena o re:

‘Nke ke be ka o mamela!’

Bona ke boitshwaro ba hao

ho tloha botjheng ba hao,

hore lentswe la ka

o se ke wa le mamela.

22Moya o tla fefola

badisa ba hao bohle,

baratuwa ba hao bohle

ba tla thopuwa.

Ruri o tla hlajwa ke dihlong,

o tlontlolohe, o tsielehe

ka baka la bokgopo ba hao bohle.

23Wena moahi ya phelang Lebanone,

ya phelang tlung

e hahilweng ka dikedare,

o tla dumaela hakae

ha mahlaba a o fihlela,

mahlaba a kang a mosadi,

mosadi a kena tlung!

Modimo o ahlola Koniya

24“Ke a le hlapanyetsa,” ho rialo Morena, “Leha eba wena Koniya,Koniya ke lebitso le leng la Jehoyakine. mora wa Jehoyakime, kgosi ya Juda, o ne o ka ba lesale le monwaneng wa letsoho la ka le letona, ke ne ke tla o rola.2 Dikg. 24:8-15
2 Dik. 36:9,10
25Ke tla neelana ka wena matsohong a ba batlang ho o bolaya, bona bao o ba tshabang, e leng matsohong a Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, le matsohong a Bakalatiya. 26Wena, le mmao ya o tswetseng, ke tla le lahlela kantle, naheng eo le sa tswallwang ho yona, mme le tla shwela hona teng. 27Empa ha e le naha eo le labalabelang ho kgutlela ho yona, yona le ke ke la kgutlela ho yona.”

28Na Koniya hase nkgwana

e nyatsehang, e matlere?

Na hase sejana seo

ho seng ya se thabelang?

Ke hobaneng ha yena

le bana ba hae ba lelekilwe,

ba leleketswe naheng

eo ba sa e tsebeng?

29Oho, wena lefatshe,

wena lefatshe, wena lefatshe!

Ako mamele lentswe la Morena!

30Morena o bua tjena:

“Ngolang hore monna enwa

ha a na bana,

ke motho ya ke keng a atleha

bophelong ba hae,

ha ho le ya mong wa bana ba hae

ya tla atleha,

ya tla dula teroneng ya Davida,

ya tla busa ba morabe wa Juda.

23

Tshepo ya kamoso

231“Ho madimabe badisa ba timetsang dinku tsa makgulo a ka, ba di qhale,” ho rialo Morena. 2Ka baka lena, Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena malebana le badisa ba alosang setjhaba sa hae: “Le qhadile mohlape wa ka, la o leleka, mme ha le a ka la o hlokomela. Bonang, ke tla le otla ka baka la bokgopo ba diketso tsa lona,” ho rialo Morena. 3“Nna ka seqo, ke tla bokella masalla a mohlape wa ka dinaheng tsohle tseo ke neng ke o leleketse ho tsona, ke boele ke o kgutlisetse masakeng a wona, mme o tla tswala, o anafale. 4Ke tla o kgethela badisa ba tla o alosa. Ha o sa tla hlola o tshaba letho, kapa o tsieleha, mme ha ho le e nngwe ya wona e tla lahleha,” ho rialo Morena.

5“Bonang, matsatsi a a tla,”

ho rialo Morena,

“ao ka wona ke tla tsosa

lehlomela le lokileng la Davida,

kgosi e tla busa,

e sebetse ka bohlale,

e sebetse ka toka

le ka ho loka lefatsheng.

6Mehleng ya kgosi eo,

Juda e tla pholoswa,

Iseraele le yona

e iphelele ka kgotso.

Lebitso le tla rewa kgosi eo

ke lena:

Morena ke yena

ho loka ha rona.

23:5,6 —
Jer. 33:14-16

7“Ka baka leo, matsatsi a a tla,” ho rialo Morena, ao ka wona ba ke ke ba hlola ba re: “Re hlapanya ka Morena ya phelang, ya nyolotseng bana ba Iseraele naheng ya Egepeta.” 8Empa ba tla re: “Re hlapanya ka Morena ya phelang, ya ileng a ntsha ditloholo tsa ntlo ya Iseraele naheng e ka leboya, le dinaheng tsohle tseo a neng a di leleketse ho tsona, mme di tla aha naheng ya tsona.”

Baporofeta ba bohata

9Malebana le baporofeta, Jeremia o re:

Pelo ya ka e nyahame kahara ho nna,

e nyahamisitswe ke baporofeta;

masapo a ka wohle

a kenwe ke thothomelo.

Ka baka la Morena

le mantswe a halalelang a hae,

ke se ke itshwanela

le monna wa letahwa,

ke tshwana le monna

ya itlopileng veine.

10Naha ena yohle

e se e tletse difebe,

ka baka la thohako

naha e apere bofifi,

makgulo a dithota a omeletse.

Tsela tsa difebe tsena ke tse kgopo,

matla a tsona ha a sebediswe ka toka.

11“Baporofeta le baprista

bobedi ba silafetse,

e, ka tlung ya ka

ke fumane bokgopo ba bona,”

ho rialo Morena.

12“Tsela ya bona e tla thella,

e thelle jwaloka e lefifing,

ba tla kgarametswa,

ba wele fifing leo,

hobane ke tla theolela koduwa

hodima bona, ka selemo sa kotlo,”

ho rialo Morena.

13“Ke bone sebe

sa baporofeta ba Samaria,

ba porofetile ka Baale,

ba kgelosa tjhaba sa ka sa Iseraele.

14Hara baporofeta ba Jerusalema

ke bone se tshosang:

Ba etsa bofebe,

ba phela ka ho bua mashano,

ba bile ba kgothaletsa batho

ho etsa bokgopo,

hoo ho seng ya furallang

bokgopo ba hae.

Kaofela ha bona

ho nna ba tshwana le ba Sodoma,

baahi ba teng

ba tshwana le ba Gomora hantle.”Tshim. 18:20
Esk. 16:19

15Ka baka leo, Morena wa mabotho o bua tjena malebana le baporofeta:

“Bonang, ke tla ba nwesa lengana,

ke ba nwese metsi

a babang sa leshokgwa,

hobane ho silafala

ho tletseng kahara naha

ke ho tswang ho baporofeta,

baporofeta ba Jerusalema.”

16Morena wa mabotho o bua tjena:

“Le se ke la mamela

mantswe a baporofeta,

ba le porofetelang

ka ho le bolella mafeela;

ba bua ka dipono tse tswang

mehopolong ya bona,

e seng tse tswang

ka molomong wa Morena.

17Ho ba nnyedisang,

baporofeta ba re ho bona:

‘Morena o boletse hore

le tla phela ka kgotso;’

ho ba latelang pelo tsa bona

tse manganga, ba re:

‘Ha ho na koduwa

e tla le wela hodimo!’

18Ke ofe ho bona

ya kila ba lekgotleng la Morena?

Ke ofe ya kila mmona,

a ba a utlwa ntswe la hae?

Ke ofe ya kila utlwa

ntswe la hae, a le mamela?

19Tsokotsane sa Morena se tsohile,

se tsohile ka sekgahla le ka kgalefo,

ka sekgahla,

ba kgopo se a ba tsukutla.

20Kgalefo ya Morena

ha e ka ke ya kgaotsa,

ho fihlela e phethahatswa ke yena,

ho fihlela a phethile merero ya hae;

sena le tla se utlwisisa

mehleng ya ho qetela.

21Baporofeta bana

ha ke a ka ka ba roma,

empa ba ile ba ya ba potlakile;

ha ke eso ka ke bua le bona,

empa bona ba porofetile.

22Ha ba ne ba bile teng

kgotleng la ka,

ba ka be ba entse hore

tjhaba sa ka se utlwe mantswe a ka,

ba se kgelositse

tsela tsa sona tse kgopo,

ba se kgutlisitse

ketsong tsa sona tse kgopo.”

23Morena o re:

“Ke Modimo ya teng hohle,

ya teng hole le haufi.

24Na motho a ka ipata

dikgotjheletsaneng,

a ipata teng, yaba ha ke mmone?”

ho rialo Morena.

“Na ha ke fumanwe

lehodimong le lefatsheng?”

ho rialo Morena.

25“Ke utlwile se bolelwang ke baporofeta bana ba porofetang mashano ka lebitso la ka, ba re: ‘Ke lorile! Ke lorile!’ 26Baporofeta baa ba tla porofeta mashano ho fihlela neng? E, ke baporofeta ba porofetang mashano a tswang mehopolong ya bona. 27Ka ditoro tsena tseo ba di bolellanang, ba nahana hore ba tla etsa hore setjhaba sena sa ka se lebale lebitso la ka, jwalokaha bo-ntata bona ba ile ba lebala lebitso la ka ka baka la Baale. 28Moporofeta ya lorileng toro a ke a bolele toro eo, le ya tsebang lentswe la ka a ke a le bolele ka botshepehi. Mmoko ke eng, ha o bapiswa le koro?” ho rialo Morena. 29“Na lentswe la ka ha le tshwane le mollo?” ho rialo Morena. “Na ha le tshwane le hamore e thuang mafika, e a etse maqhetswana?

30“Ka baka leo, ke hanyetsana le baporofeta ba utswang mantswe a ka ka ho a nka melomong ya ba bang,” ho rialo Morena. 31“Ke hanyetsana le baporofeta ba buang ka maleme a bona, ba re: ‘Morena o re,’ ” ho rialo Morena. 32“Ke hanyetsana le ba porofetang ditoro tsa mashano, ba be ba di bolele, ba etse hore setjhaba sa ka se kgelohe ka baka la mashano ao a bona le boithoriso boo ba bona, athe ke ne ke sa ba roma, le ho ba laela ke sa ba laela,” ho rialo Morena. “Ka baka lena, ha ba etsetse setjhaba sena molemo,” ho rialo Morena.

Molaetsa wa Morena

33“Ha o ka botswa ke setjhaba sena, kapa ke baporofeta, kapa ke baprista, ha thwe: ‘Molaetsa wa Morena ke ofe?’ Wena o tle o re ho bona: ‘Molaetsa oo ke lona! Ke tla qetella ke le lahlile,’ ho rialo Morena. 34Ha e le moporofeta, kapa moprista, kapa e mong wa setjhaba ya ka reng: ‘Molaetsa wa Morena,’ motho eo ke tla mo otla hammoho le lelapa la hae lohle. 35Kahoo motho ka mong o tla re ho mohahabo, kapa motho ka mong a re ho ngwanabo: ‘Karabo ya Morena ke efe? Morena o itseng?’ 36Ha le ka ke la hlola le bua ka molaetsa wa Morena hape, hobane lentswe la motho ka mong e tla ba lona molaetsa wa hae. Le sokamisitse mantswe a Modimo ya phelang, a Morena wa mabotho, Modimo wa rona. 37Wena o tle o bue tjena ho moporofeta, o re: ‘Morena o o arabetse ka ho reng? Morena o itseng?’

38“Empa erekaha le re: ‘Molaetsa wa Morena,’ mme ke ile ka le tsebisa, ka re: ‘Le se ke la re: “Molaetsa wa Morena,” ’ Morena o bua tjena: ‘Le sebedisitse mantswe ana: “Molaetsa wa Morena,” ’ le hoja ke ile ka le bolella ka re le se ke la re: ‘Molaetsa wa Morena;’ 39ka baka leo, bonang, nna, e leng nna, ke tla le lebala ho hang, ke le furalle le motse ona oo ke neng ke o nee lona le bo-ntata lona, ebe ke le leleka mahlong a ka. 40Ke tla le swabisa kamehla yohle, ke le hlabise dihlong, tse ke keng tsa lebalwa kamehla yohle.”

24

Diroto tse pedi tsa feiye

241Ha Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, a se a thopile Koniya, mora wa Jehoyakime, kgosi ya Juda, le mahosana a Juda, le ditsebi tsa mesebetsi ya matsoho, le malala, a ba tlositse Jerusalema, a ba isa Babilona, Morena a mpontsha diroto tse pedi tsa feiye, tse beilweng kapele ho Tempele ya Morena.2 Dikg. 24:12-16
2 Dik. 36:10
2Se seng sa diroto tsena se ne se tshetse feiye e ntle, e tshwanang le feiye e butswang pele; se seng sona se tshetse feiye e bodileng, hoo e neng e ke ke ya jewa.

3Yaba Morena o re ho nna: “Jeremia, o bonang?”

Nna ka araba, ka re: “Feiye! Feiye e ntle, e ntle haholo, empa feiye e bodileng yona e bodile hoo e ke keng ya jewa.”

4Lentswe la Morena la boela la fihla ho nna, la re: 5“Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: ‘Baahi ba Juda ba thopilweng, bao ke ba ntshitseng naheng ena, ka ba isa naheng ya Bakalatiya, ke tla ba tadima ka mohau jwaloka feiye ena e ntle. 6Ke tla ba alosa, ke ba etsetse tse molemo, mme ke ba kgutlisetse naheng ena hape. Ke tla ba bopa, ke se ke ka ba qhalanya; ke tla ba tsitsisa, ke se ke ka ba diha. 7Ke tla etsa hore dipelo tsa bona di ntsebe, di tsebe hore ke nna Morena. Bona e tla ba setjhaba sa ka, nna ke be Modimo wa bona, hobane ba tla kgutlela ho nna ka dipelo tsa bona tsohle.

8“ ‘Empa ha e le Sedekiya, kgosi ya Juda, le mahosana a hae, le masalla a Jerusalema a ntseng a le naheng ena, le a phelang naheng ya Egepeta, bohle ke tla ba tshwantsha le feiye ena e bodileng hoo e ke keng ya jewa,’ ho rialo Morena. 9‘Ke tla etsa hore mebuso yohle ya lefatshe e ba nyonye, dibakeng tsohle tseo ke tla ba lelekela ho tsona ba nyediswe, e be setsoto, ba songwe, ba rohakwe. 10Ke tla ba bolaya ka sabole, le ka sekoboto, le ka lefu la sewa, ho fihlela ba fedile lefatsheng leo ke neng ke ba nee lona le bo-ntata bona.’ ”