Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
13

Senyepa se entsweng ka lesela la lene

131Morena o ile a bua tjena ho nna: “Tsamaya o yo ithekela senyepa se entsweng ka lesela la lene, o itlame ka sona thekeng, empa o se ke wa se hlatswa.” 2Yaba ke reka senyepa jwalokaha Morena a ne a ntaetse, mme ka itlama ka sona thekeng.

3Lentswe la Morena la mphihlela kgetlo la bobedi, la re: 4“Nka senyepa seo o ileng wa se reka, seo o itlammeng ka sona thekeng, mme o tsamaye, o ye nokeng ya Euferatese, o yo se pata lefarung le lefikeng.” 5Yaba ke a tsamaya, ke se pata pela Euferatese, jwalokaha Morena a ile a ntaela.

6Hoba ho fete matsatsi a mangata Morena a re ho nna: “Tsamaya, o ye Euferatese, o yo lata senyepa seo ke ileng ka re o yo se pata teng.” 7Yaba ke ya Euferatese, ke fihla ke ntsha senyepa moo ke neng ke se patile teng, empa jwale se ne se se se senyehile, se se na thuso ho hang.

8Jwale lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 9Morena o bua tjena: “Jwalokaha senyepa sena se senyehile, le boikgantsho ba Juda, le boikgantsho bo boholo ba Jerusalema, ke tla bo fedisa jwalo. 10Setjhaba sena se kgopo, se hanang ho mamela dipolelo tsa ka, se latelang ditakatso tsa dipelo tsa sona tse manganga, se latelang medimo esele, se e sebeletsang, se e kgumamelang, se tla ba jwaloka senyepa sena se seng se hloka thuso ho hang. 11Jwalokaha senyepa se tlamellwa thekeng la motho, ke ile ka tlamella ntlo ya Iseraele le ntlo ya Juda ho nna,” ho rialo Morena, “hore e be setjhaba sa ka se tla ntumisa, se nthorise, se ntlotle. Empa ha se a ka sa mamela.”

Makuka a veine

12“Ka baka leo, o tle o bolelle setjhaba seo, o re: ‘Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: Makuka wohle a veine a tlatswe veine,’ empa sona se tla re ho wena: ‘O re ha re tsebe hore makuka wohle a tshwanetse ho tlatswa veine?’ 13Ebe wena o re ho sona: ‘Morena o bua tjena: Bonang mona, baahi bohle ba naha ena, esita le dikgosi tse dutseng teroneng ya Davida, le baprista, le baporofeta, le baahi bohle ba Jerusalema, bohle ke tla ba tlopa veine. 14Ke tla ba thulanya ka dihlooho, esita le bo-ntata le bara ba bona,’ ho rialo Morena. ‘Ha ke na ho ba le kutlwelobohloko, kapa lereko; ke tla ba timetsa!’ ”

Jeremia o kgalemella setjhaba boikgohomoso

15Theang tsebe le mamele,

le se ke la ikakasa,

hoba ke Morena ya seng a buile.

16Tlotlisang Morena,

Morena Modimo wa lona,

mo tlotliseng a eso tlise lefifi,

maoto a lona

a eso kgothometsehe,

a kgothometseha

hodima thaba tse lefifi.

Lona le lebeletse lesedi,

Morena o tla le fetola

fifi le letsholetsho,

a le fetole

fifi la bo-nka-ntjana!

17Empa haeba le ke ke la mamela,

ke tla llela

boikgohomoso ba lona sephiring,

mahlo a ka a keleketle dikeledi,

hobane mohlape wa Morena

o tla bo thopilwe.

18Ere ho kgosi

le ho mofumahadi, mmakgosi:

“Theohang diteroneng le ikokobetse,

hoba le rodisitswe

mefapahlooho ya tlotla.”

19Metse e ka Borwa

e etseditswe thibella,

ha ho le ya mong

ya kenang ho yona,

baahi bohle ba Juda ba a thopuwa,

ba a thopuwa, e ba kgorolakoqo.

20Phahamisang mahlo a lona,

le bone ba le futuhelang

ba etswa leboya.

O kae mohlape oo o neng o o disa,

mohlape wa hao o neng o kgahleha?

21O tla reng

ha bao o no re ke metswalle,

ba o hlweswa hodimo,

e eba babusi ba hao?

Na ha o na ho tshwarwa ke mahlaba,

o tshwarwe ke mahlaba

sa mosadi a kena tlung?

22Ha o ka ipotsa ka pelong ya hao,

wa re: “Ke ka baka lang

ha tsee di ntlhahetse?”

Ka baka la dibe tsa hao

tse ngatangata,

mese ya hao e ila apolelwa hodimo,

mmele wa hao wa sala o le feela.

23Na Mokushe

a ka fetola lebala la hae,

kapa lengau

la fetola maroboko a lona?

Haeba ho jwalo,

le lona ba itlwaeditseng tse mpe

le ka nna la tseba ho etsa tse ntle!

24“Kahoo ke tla ba hasanya

sa mmoko o fefoha,

o fefolwa ke moya wa lehwatata.

25Lena ke lona lefa la hao,

ke seabo seo ke se abetseng wena,

hobane wena o ila ntebala,

wa itshepela medimo ya bohata,”

ho rialo Morena.

26“Kahoo ke apotse mese ya hao,

ka e apolela hodimo,

ke o kwahetse ka yona mahlong,

bofeela ba hao bo lepalapaleng.

27Bofebe ba hao ke bo bone hantle,

le ho lla ha hao

ho kang ha pere e palesitse!

Ke bone diketso tsa bootswa ba hao,

le manyala a hao

hodima maralla le masimong.

O madimabe hakaakang,

wena Jerusalema!

O tla ba sesila ho fihlela neng?”