Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
11

Selekane se senyehile

111Lentswe la Morena la fihla ho Jeremia, la re:

2“Mamela mantswe a selekane sena, mme o a bolelle setjhaba sa Juda, le baahi ba Jerusalema. 3Ba bolelle hore Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: ‘Motho ya sa mameleng mantswe a selekane sena a rohakehe; 4e leng mantswe ao ke neng ke a bolelle bo-ntata lona moholo, ha ke ne ke ba ntsha Egepeta, seboping sa mollo se entsweng ka tshepe.’ Ka na ka re: Mmameleng, le phethe tsohle tseo ke le laetseng tsona, mme le tla ba setjhaba sa ka, nna ke be Modimo wa lona. 5Ke tla phetha kano eo ke neng ke e etsetse bo-ntata lona, ya hore ke tla ba nea naha e phallang lebese le mahe a dinotshi, e leng naha ena eo e leng ya lona kajeno.”

Nna ka araba, ka re: “A ho be jwalo, Morena!”

6Yaba Morena o re ho nna: “Phatlalatsa mantswe ana wohle metseng ya Juda le diterateng tsa Jerusalema, o re: ‘Mamelang mantswe a selekane sena, le phethe seo a se bolelang. 7Ho tloha mohla ke neng ke ntsha bo-ntata lona naheng ya Egepeta, ho fihlela kajeno, haesale ke ba eletsa, ke re: “Ikokobeletseng nna!” 8Ha ba a ka ba mamela, leha e le ho sekeha tsebe, empa motho ka mong o ile a latela ditakatso tsa pelo ya hae e mpe, e manganga. Ka baka leo, ke ba otla ho ya ka dipallo tsa selekane sena seo ba neng ba itlame ka sona, empa seo ba sa kang ba se boloka.’ ”

9Yaba Morena o re ho nna: “Hara banna ba Juda le baahi ba Jerusalema ho na le mahlabaphiyo. 10Ba kgutletse dibeng tsa bo-ntata bona moholo, ba neng ba hane ho mamela dipolelo tsa ka. Ba latetse medimo esele, ba e sebeletsa. Ba ntlo ya Iseraele le ba ntlo ya Juda ba sentse selekane seo ke neng ke se etse le bo-ntata bona.” 11Ka baka lena, Morena o bua tjena: “Ke tla ba dihela koduwa eo ba ke keng ba e phema. Leha ba ka ipiletsa ho nna ha nka ke ka ba mamela. 12Ba metse ya Juda le baahi ba Jerusalema ba tla ya ba ipiletse ho medimo ya bona, eo ba e tjhesetsang mekubetso, empa medimo eo e ke ke ya ba pholosa ho hang, ha koduwa e ba wela hodimo. 13Palo ya medimo ya lona, lona baahi ba Juda, e kaalo ka palo ya metse ya lona; le palo ya dialetare tseo le di hahetseng ntho e hlabisang dihlong ena, e kaalo ka palo ya diterata tsa Jerusalema, e leng dialetare tseo ho tsona le tjhesetsang Baale mokubetso.

14“Ka baka lena, o se ke wa rapella setjhaba sena, kapa wa se etsetsa thapedi, hobane ha ke na ho mamela ha se ipiletsa ho nna nakong ya ditsietsi tsa sona.

15“Moratuwa o etsang

ka tempeleng ya ka,

ha e le moo

a rera merero ya bolotsana?

Ebe nama tsa mahlabelo

di ka o phemisa kotlo ya hao?

Ha o etsa bokgopo

eba jwale o a thaba!”

16Morena o ile a o rea lebitso,

a re o fate sa mohlwaare

se setalana, se kgahlehang,

se behang tholwana di le monate.

Empa ka modumo,

modumo o thwathwaretsang,

o ila hotetsa mollo hodimo sona,

makala a sona a etjha, a re lore!

17Morena wa mabotho, yena ya ileng a o etsa, o se a o lokiseditse koduwa, hobane ba ntlo ya Iseraele le ba ntlo ya Juda ba entse bobe ka ho tjhesetsa Baale mokubetso, mme ba mphephetsa hore ke halefe.

Morero wa ho bolaya Jeremia

18Morena o ile a mpolella, mme ka tseba; a ntshenolela merero ya bona. 19Empa ke ne ke tshwana le konyana e iswang moo e tla hlabelwa teng. Ke ne ke sa tsebe hore ba ntherile, ba re:

“A re timetseng sefate

le tholwana tsa sona;

a re mo tloseng lefatsheng,

fatsheng la ba phelang,

hore bitso la hae

le se hlole le sa hopolwa.”

20Empa wena Morena wa mabotho,

wena ya ahlolang ka toka,

wena ya lekolang pelo le kelello,

a nke ke bone phetetso ya hao

hodima bona,

nna ke beile nyewe ya ka

kapele ho wena.

21Ka baka lena, Morena o bua ka banna ba Anatote ba batlang ho o bolaya, ba reng: “O se ke wa porofeta ka lebitso la Morena, re tle re se ke ra o bolaya.” 22Kahoo Morena wa mabotho o bua tjena: “Ke tla ba otla. Bahlankana ba bona ba tla bolawa ka sabole, bara le baradi ba bona ba bolawe ke sekoboto. 23Ha ho na ho ba le masalla a bona, hobane ke tla dihela banna ba Anatote koduwa ka selemo seo ke tla ba otla ka sona.”

12

Pelaelo ya Jeremia

121Wena Morena, o lokile kamehla,

ha ke bea nyewe ya ka

kapele ho wena, o lokile,

empa a nke ke bue le wena

ka toka ya hao:

Ke hobaneng ha ba kgopo

ba atleha mererong ya bona?

Ke hobaneng ha ba bolotsana

ba phela ka boiketlo?

2O ba hlomile,

metso ya bona e tebile;

ba a mela, ba beha ditholwana.

Ba bua ka wena ka molomo feela,

empa pelo tsa bona tsona

di hole le wena!

3Wena Morena, o ntseba hantle,

o a mpona,

o lekola menahano ya ka

mabapa le wena.

Ba hule sa nku e iswa tlhabong!

Wena o ba beele kathoko,

bakeng sa tsatsi la tlhabo

ba beele kathoko.

4Naha ee e tla dula e omeletse,

e dule e omeletse ho fihlela neng,

dimela di pone ho fihlela neng?

Kahobane ba phelang naheng ena

ba kgopo,

diphoofolo le dinonyana di shwele.

Ho feta mona, batho ba re:

“Ha a na ho bona

seo re se etsang.”

Modimo o arabela Jeremia

5“Ha o ila wa kgathala

o ipeisa le batho,

jwale dipere

o tla ipeisa jwang le tsona?

Haeba o ka kgoptjwa

naheng e bataletseng,

mahohoding a Jorodane

o ka tsamaya jwang?

6Bang ka wena esita le bana beno,

bana le bona ba o ekile,

ba kene hara letshwele

ho o lwantsha,

o se ka ba tshepa,

leha ba o buisa hantle.”

Morena o swabiswa ke tjhaba sa hae

7“Ke furaletse ntlo ya ka,

ka siya lefa la ka,

moratuwa ka neelana ka yena,

matsohong a dira tsa hae.

8Lefa la ka le tshwana le tau ya moru;

e a nthorela, kahoo ke e hloile.

9Lefa la ka le tshwana le nonyana,

nonyana e kgwarahlana,

e ubellwang

ke nonyana tse ding kamahohle.

Tsamayang le yo phutha

batana tsohle tsa naha,

le di phuthe di tle moketeng.

10Badisa ba bangata

ba sentse tshimo ya ka,

ba hataketse morara wa yona,

ba o hatakela ka maoto,

tshimo ya ka e ntle

ba e fetola lehwatata.

11Ba e fetotse lehwatata le omeletseng,

le nkotlang pelo ha ke le bona.

Naha yohle e fetohile lehwatata,

hobane ha ho le ya mong

ya e tsotellang.

12Maralla wohle a lehwatateng

a nyeunya basenyi,

hobane sabole ya Morena

e tla timetsa tsohle,

e timetse

dipheletso tsohle tsa lefatshe,

ha ho le ya mong

ya tla phela ka kgotso.

13Ba jetse koro,

ba kotula hlabahlabane,

ba sebetsa ka thata,

ba sebeletse lelea,

kotulo ya bona

e ba hlabisitse dihlong,

ka baka la kgalefo ya Morena,

kgalefo e tlokomang.”

14Ho bohle ba kgopo, bao re ahisaneng le bona, ba hapang naha eo ke e neileng setjhaba sa ka sa Iseraele, Morena o bua tjena: “Ke tla ba tlosa dinaheng tsa bona, ba ntlo ya Juda ke ba ntshe kahara bona. 15Ha ke se ke ba tlositse ke tla boela ke ba hauhela, mme setjhaba ka seng ke se kgutlisetse naheng ya sona. 16Haeba ba ithuta mekgwa ya setjhaba sa ka hantle, mme ba hlapanya ka lebitso la ka, jwalokaha ba ile ba ruta setjhaba sa ka ho hlapanya ka Baale, ba re: ‘Ka Morena ya phelang,’ ba tla tsitsa hara setjhaba sa ka. 17Empa haeba setjhaba sefe kapa sefe se sa mamele, ke tla se fedisa ho hang, ke se timetse,” ho rialo Morena.

13

Senyepa se entsweng ka lesela la lene

131Morena o ile a bua tjena ho nna: “Tsamaya o yo ithekela senyepa se entsweng ka lesela la lene, o itlame ka sona thekeng, empa o se ke wa se hlatswa.” 2Yaba ke reka senyepa jwalokaha Morena a ne a ntaetse, mme ka itlama ka sona thekeng.

3Lentswe la Morena la mphihlela kgetlo la bobedi, la re: 4“Nka senyepa seo o ileng wa se reka, seo o itlammeng ka sona thekeng, mme o tsamaye, o ye nokeng ya Euferatese, o yo se pata lefarung le lefikeng.” 5Yaba ke a tsamaya, ke se pata pela Euferatese, jwalokaha Morena a ile a ntaela.

6Hoba ho fete matsatsi a mangata Morena a re ho nna: “Tsamaya, o ye Euferatese, o yo lata senyepa seo ke ileng ka re o yo se pata teng.” 7Yaba ke ya Euferatese, ke fihla ke ntsha senyepa moo ke neng ke se patile teng, empa jwale se ne se se se senyehile, se se na thuso ho hang.

8Jwale lentswe la Morena la fihla ho nna, la re: 9Morena o bua tjena: “Jwalokaha senyepa sena se senyehile, le boikgantsho ba Juda, le boikgantsho bo boholo ba Jerusalema, ke tla bo fedisa jwalo. 10Setjhaba sena se kgopo, se hanang ho mamela dipolelo tsa ka, se latelang ditakatso tsa dipelo tsa sona tse manganga, se latelang medimo esele, se e sebeletsang, se e kgumamelang, se tla ba jwaloka senyepa sena se seng se hloka thuso ho hang. 11Jwalokaha senyepa se tlamellwa thekeng la motho, ke ile ka tlamella ntlo ya Iseraele le ntlo ya Juda ho nna,” ho rialo Morena, “hore e be setjhaba sa ka se tla ntumisa, se nthorise, se ntlotle. Empa ha se a ka sa mamela.”

Makuka a veine

12“Ka baka leo, o tle o bolelle setjhaba seo, o re: ‘Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: Makuka wohle a veine a tlatswe veine,’ empa sona se tla re ho wena: ‘O re ha re tsebe hore makuka wohle a tshwanetse ho tlatswa veine?’ 13Ebe wena o re ho sona: ‘Morena o bua tjena: Bonang mona, baahi bohle ba naha ena, esita le dikgosi tse dutseng teroneng ya Davida, le baprista, le baporofeta, le baahi bohle ba Jerusalema, bohle ke tla ba tlopa veine. 14Ke tla ba thulanya ka dihlooho, esita le bo-ntata le bara ba bona,’ ho rialo Morena. ‘Ha ke na ho ba le kutlwelobohloko, kapa lereko; ke tla ba timetsa!’ ”

Jeremia o kgalemella setjhaba boikgohomoso

15Theang tsebe le mamele,

le se ke la ikakasa,

hoba ke Morena ya seng a buile.

16Tlotlisang Morena,

Morena Modimo wa lona,

mo tlotliseng a eso tlise lefifi,

maoto a lona

a eso kgothometsehe,

a kgothometseha

hodima thaba tse lefifi.

Lona le lebeletse lesedi,

Morena o tla le fetola

fifi le letsholetsho,

a le fetole

fifi la bo-nka-ntjana!

17Empa haeba le ke ke la mamela,

ke tla llela

boikgohomoso ba lona sephiring,

mahlo a ka a keleketle dikeledi,

hobane mohlape wa Morena

o tla bo thopilwe.

18Ere ho kgosi

le ho mofumahadi, mmakgosi:

“Theohang diteroneng le ikokobetse,

hoba le rodisitswe

mefapahlooho ya tlotla.”

19Metse e ka Borwa

e etseditswe thibella,

ha ho le ya mong

ya kenang ho yona,

baahi bohle ba Juda ba a thopuwa,

ba a thopuwa, e ba kgorolakoqo.

20Phahamisang mahlo a lona,

le bone ba le futuhelang

ba etswa leboya.

O kae mohlape oo o neng o o disa,

mohlape wa hao o neng o kgahleha?

21O tla reng

ha bao o no re ke metswalle,

ba o hlweswa hodimo,

e eba babusi ba hao?

Na ha o na ho tshwarwa ke mahlaba,

o tshwarwe ke mahlaba

sa mosadi a kena tlung?

22Ha o ka ipotsa ka pelong ya hao,

wa re: “Ke ka baka lang

ha tsee di ntlhahetse?”

Ka baka la dibe tsa hao

tse ngatangata,

mese ya hao e ila apolelwa hodimo,

mmele wa hao wa sala o le feela.

23Na Mokushe

a ka fetola lebala la hae,

kapa lengau

la fetola maroboko a lona?

Haeba ho jwalo,

le lona ba itlwaeditseng tse mpe

le ka nna la tseba ho etsa tse ntle!

24“Kahoo ke tla ba hasanya

sa mmoko o fefoha,

o fefolwa ke moya wa lehwatata.

25Lena ke lona lefa la hao,

ke seabo seo ke se abetseng wena,

hobane wena o ila ntebala,

wa itshepela medimo ya bohata,”

ho rialo Morena.

26“Kahoo ke apotse mese ya hao,

ka e apolela hodimo,

ke o kwahetse ka yona mahlong,

bofeela ba hao bo lepalapaleng.

27Bofebe ba hao ke bo bone hantle,

le ho lla ha hao

ho kang ha pere e palesitse!

Ke bone diketso tsa bootswa ba hao,

le manyala a hao

hodima maralla le masimong.

O madimabe hakaakang,

wena Jerusalema!

O tla ba sesila ho fihlela neng?”