Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

Borapedi ba nnete le ba bohata

101Lona ba ntlo ya Iseraele, mamelang seo Morena a se buang ho lona. 2Morena o bua tjena:

“Se ithuteng mekgwa ya baditjhaba,

se tshosweng ke dipontsho,

pontsho tsa lehodimo,

le hoja baditjhaba

ba tshoswa ke tsona.

3Meetlo ya baditjhaba ke ya lefeela,

baditjhaba ba rema sefate morung,

ebe sebetli ka selepe se a se betla.

4Ba se kgabisa ka silefera

le ka kgauta,

ba se kgokgothele ka noto

le ka dipekere,

hore se se ke sa sisinyeha.

5Medingwana ena e ka setshosa,

e ka setshosa se hlonngwe

tshimong ya mahapu,

empa ha e le ho bua hona

ha e ho tsebe;

eka kgona ba e jare,

hobane ha e tsebe ho tsamaya.

Lona le se e tshabe,

e ke ke ya le ntsha kotsi,

ho etsa molemo le hona

ha e ho tsebe.”

6Ha ho ya tshwanang le wena Morena,

wena o moholo,

bitso la hao le leholo, le matla.

7Ke mang ya ke keng a o tshaba,

wena Kgosi ya ditjhaba?

E hlile ho tshajwa,

wena ho a o lokela.

Hara banna bohle

ba bahlalefi ditjhabeng,

banna ba bahlalefi

ba mebusong ya bona,

ha ho le ya mong

ya tshwanang le wena.Tshen. 15:4

8Bohle ba hloka kelello,

ba thotofetse,

thuto tsa medimo ya lehong

ke tsa lefeela.

9Silefera e bateletsweng

e tswa Tarashishe,

kgauta yona

ke e tswang kwana Ufase,

ke mosebetsi wa setei,

o entsweng ke lelala;

medingwana e apeswa tse putswa

le tse perese:

Tsohle di entswe

ke ditsebi tsa mesebetsi.

10Empa Morena

ke Modimo wa nnete,

ke Modimo ya phelang,

Kgosi ya kamehla yohle.

Ha a halefile

fatshe lohle le a reketla,

tjhaba di sitwa

ho mamella kgalefo ya hae.

11Jwale o ba bolelle, o re: “Medimo e sa kang ya bopa lehodimo le lefatshe e tla fediswa, e ke ke ya hlola e eba teng lefatsheng.”

Sefela se rorisang Modimo

12Ka matla a hae

Modimo o entse lefatshe,

ka bohlale ba hae

a le tsitsisa tulong tsa lona,

ka kelello ya hae a ala le mahodimo.

13Ha a thwathwaretsa

metsi a lehodimo a a hwasa,

o nyolla maru pheletsong tsa lefatshe,

ha pula e ena o tsekemisa lehadima,

a bulele difefo,

di tswe moo di kwaletsweng.

14Batho bohle ha ba na tsebo,

ba thotofetse,

malala a kgauta

a hlabiswa dihlong,

a hlabiswa dihlong

ke medingwana ya wona.

Medingwana ena ya wona

ke ya leshano,

medingwana ena ya wona

ha e phefumolohe.

15Ke mafeelafeelane,

ke ntho tsa ho nyediswa,

ha tsatsi la kahlolo ya yona le fihla

e tla timela!

16Modimo wa Jakobo yena

ha a tshwane le yona,

hobane ke yena Mmopi wa tsohle;

o kgethile Iseraele

hore e be tjhaba sa hae,

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae.

Ho phaphatheha ho se ho le haufi

17Lona ba thibeletsweng

tlamang thoto ya lona,

le e tlame,

le be le tswe kahara naha ena.

18Morena o bua tjena:

“Ke tla tjekeletsa

baahi ba naha ena, kantle ho yona,

ke ba sotle,

ke ba bakele mahlomola!”

19Ke madimabe

hobane ke tswile kotsi!

Leqeba la ka ha le ka ke la fola!

Empa ka pelong ka ikgothatsa,

ka re: “Ena ke tsietsi ya ka,

ke tlameha ho e mamella.”

20Tente ya ka e senyehile,

kgwele tsa yona tsohle

di kgaohile;

bana ba ka bohle ba ntshiile,

ha ho ya setseng

ho hloma tente ya ka,

kapa hona ho phutholla

masira a yona.

21Badisa ba hloka kelello,

thuso ya Morena ha ba e batle,

kahoo ba ke ke ba fumana katleho,

mehlape ya bona yohle e qhalakane.

22Mamela! Molaetsa ke ona o a tla!

Morusu o moholo

o hlaha naheng e ka leboya!

Metse ya Juda

e tla fetolwa nanaola,

e fetohe dilao tsa diphokojwe.

Thapelo ya Jeremia

23Morena, sena ke a se tseba,

motho ha a ikgethele tsela ya hae,

hase yena ya laolang mehato ya hae.

24Oho, Morena,

ako nkgalemele ka toka,

o se ke wa nkgalemela o halefile,

esere wa mphetola lefeelafeelane.

25Halefela tjhaba tsena

tse sa o tsebeng,

o halefele batho

ba sa ipiletseng ho wena.

Tjhaba tsena di metsitse Jakobo,

tsa mo metsa bokwiditane,

tsa mo timetsa,

metse ya hae tsa e fetola nanaola.

11

Selekane se senyehile

111Lentswe la Morena la fihla ho Jeremia, la re:

2“Mamela mantswe a selekane sena, mme o a bolelle setjhaba sa Juda, le baahi ba Jerusalema. 3Ba bolelle hore Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: ‘Motho ya sa mameleng mantswe a selekane sena a rohakehe; 4e leng mantswe ao ke neng ke a bolelle bo-ntata lona moholo, ha ke ne ke ba ntsha Egepeta, seboping sa mollo se entsweng ka tshepe.’ Ka na ka re: Mmameleng, le phethe tsohle tseo ke le laetseng tsona, mme le tla ba setjhaba sa ka, nna ke be Modimo wa lona. 5Ke tla phetha kano eo ke neng ke e etsetse bo-ntata lona, ya hore ke tla ba nea naha e phallang lebese le mahe a dinotshi, e leng naha ena eo e leng ya lona kajeno.”

Nna ka araba, ka re: “A ho be jwalo, Morena!”

6Yaba Morena o re ho nna: “Phatlalatsa mantswe ana wohle metseng ya Juda le diterateng tsa Jerusalema, o re: ‘Mamelang mantswe a selekane sena, le phethe seo a se bolelang. 7Ho tloha mohla ke neng ke ntsha bo-ntata lona naheng ya Egepeta, ho fihlela kajeno, haesale ke ba eletsa, ke re: “Ikokobeletseng nna!” 8Ha ba a ka ba mamela, leha e le ho sekeha tsebe, empa motho ka mong o ile a latela ditakatso tsa pelo ya hae e mpe, e manganga. Ka baka leo, ke ba otla ho ya ka dipallo tsa selekane sena seo ba neng ba itlame ka sona, empa seo ba sa kang ba se boloka.’ ”

9Yaba Morena o re ho nna: “Hara banna ba Juda le baahi ba Jerusalema ho na le mahlabaphiyo. 10Ba kgutletse dibeng tsa bo-ntata bona moholo, ba neng ba hane ho mamela dipolelo tsa ka. Ba latetse medimo esele, ba e sebeletsa. Ba ntlo ya Iseraele le ba ntlo ya Juda ba sentse selekane seo ke neng ke se etse le bo-ntata bona.” 11Ka baka lena, Morena o bua tjena: “Ke tla ba dihela koduwa eo ba ke keng ba e phema. Leha ba ka ipiletsa ho nna ha nka ke ka ba mamela. 12Ba metse ya Juda le baahi ba Jerusalema ba tla ya ba ipiletse ho medimo ya bona, eo ba e tjhesetsang mekubetso, empa medimo eo e ke ke ya ba pholosa ho hang, ha koduwa e ba wela hodimo. 13Palo ya medimo ya lona, lona baahi ba Juda, e kaalo ka palo ya metse ya lona; le palo ya dialetare tseo le di hahetseng ntho e hlabisang dihlong ena, e kaalo ka palo ya diterata tsa Jerusalema, e leng dialetare tseo ho tsona le tjhesetsang Baale mokubetso.

14“Ka baka lena, o se ke wa rapella setjhaba sena, kapa wa se etsetsa thapedi, hobane ha ke na ho mamela ha se ipiletsa ho nna nakong ya ditsietsi tsa sona.

15“Moratuwa o etsang

ka tempeleng ya ka,

ha e le moo

a rera merero ya bolotsana?

Ebe nama tsa mahlabelo

di ka o phemisa kotlo ya hao?

Ha o etsa bokgopo

eba jwale o a thaba!”

16Morena o ile a o rea lebitso,

a re o fate sa mohlwaare

se setalana, se kgahlehang,

se behang tholwana di le monate.

Empa ka modumo,

modumo o thwathwaretsang,

o ila hotetsa mollo hodimo sona,

makala a sona a etjha, a re lore!

17Morena wa mabotho, yena ya ileng a o etsa, o se a o lokiseditse koduwa, hobane ba ntlo ya Iseraele le ba ntlo ya Juda ba entse bobe ka ho tjhesetsa Baale mokubetso, mme ba mphephetsa hore ke halefe.

Morero wa ho bolaya Jeremia

18Morena o ile a mpolella, mme ka tseba; a ntshenolela merero ya bona. 19Empa ke ne ke tshwana le konyana e iswang moo e tla hlabelwa teng. Ke ne ke sa tsebe hore ba ntherile, ba re:

“A re timetseng sefate

le tholwana tsa sona;

a re mo tloseng lefatsheng,

fatsheng la ba phelang,

hore bitso la hae

le se hlole le sa hopolwa.”

20Empa wena Morena wa mabotho,

wena ya ahlolang ka toka,

wena ya lekolang pelo le kelello,

a nke ke bone phetetso ya hao

hodima bona,

nna ke beile nyewe ya ka

kapele ho wena.

21Ka baka lena, Morena o bua ka banna ba Anatote ba batlang ho o bolaya, ba reng: “O se ke wa porofeta ka lebitso la Morena, re tle re se ke ra o bolaya.” 22Kahoo Morena wa mabotho o bua tjena: “Ke tla ba otla. Bahlankana ba bona ba tla bolawa ka sabole, bara le baradi ba bona ba bolawe ke sekoboto. 23Ha ho na ho ba le masalla a bona, hobane ke tla dihela banna ba Anatote koduwa ka selemo seo ke tla ba otla ka sona.”

12

Pelaelo ya Jeremia

121Wena Morena, o lokile kamehla,

ha ke bea nyewe ya ka

kapele ho wena, o lokile,

empa a nke ke bue le wena

ka toka ya hao:

Ke hobaneng ha ba kgopo

ba atleha mererong ya bona?

Ke hobaneng ha ba bolotsana

ba phela ka boiketlo?

2O ba hlomile,

metso ya bona e tebile;

ba a mela, ba beha ditholwana.

Ba bua ka wena ka molomo feela,

empa pelo tsa bona tsona

di hole le wena!

3Wena Morena, o ntseba hantle,

o a mpona,

o lekola menahano ya ka

mabapa le wena.

Ba hule sa nku e iswa tlhabong!

Wena o ba beele kathoko,

bakeng sa tsatsi la tlhabo

ba beele kathoko.

4Naha ee e tla dula e omeletse,

e dule e omeletse ho fihlela neng,

dimela di pone ho fihlela neng?

Kahobane ba phelang naheng ena

ba kgopo,

diphoofolo le dinonyana di shwele.

Ho feta mona, batho ba re:

“Ha a na ho bona

seo re se etsang.”

Modimo o arabela Jeremia

5“Ha o ila wa kgathala

o ipeisa le batho,

jwale dipere

o tla ipeisa jwang le tsona?

Haeba o ka kgoptjwa

naheng e bataletseng,

mahohoding a Jorodane

o ka tsamaya jwang?

6Bang ka wena esita le bana beno,

bana le bona ba o ekile,

ba kene hara letshwele

ho o lwantsha,

o se ka ba tshepa,

leha ba o buisa hantle.”

Morena o swabiswa ke tjhaba sa hae

7“Ke furaletse ntlo ya ka,

ka siya lefa la ka,

moratuwa ka neelana ka yena,

matsohong a dira tsa hae.

8Lefa la ka le tshwana le tau ya moru;

e a nthorela, kahoo ke e hloile.

9Lefa la ka le tshwana le nonyana,

nonyana e kgwarahlana,

e ubellwang

ke nonyana tse ding kamahohle.

Tsamayang le yo phutha

batana tsohle tsa naha,

le di phuthe di tle moketeng.

10Badisa ba bangata

ba sentse tshimo ya ka,

ba hataketse morara wa yona,

ba o hatakela ka maoto,

tshimo ya ka e ntle

ba e fetola lehwatata.

11Ba e fetotse lehwatata le omeletseng,

le nkotlang pelo ha ke le bona.

Naha yohle e fetohile lehwatata,

hobane ha ho le ya mong

ya e tsotellang.

12Maralla wohle a lehwatateng

a nyeunya basenyi,

hobane sabole ya Morena

e tla timetsa tsohle,

e timetse

dipheletso tsohle tsa lefatshe,

ha ho le ya mong

ya tla phela ka kgotso.

13Ba jetse koro,

ba kotula hlabahlabane,

ba sebetsa ka thata,

ba sebeletse lelea,

kotulo ya bona

e ba hlabisitse dihlong,

ka baka la kgalefo ya Morena,

kgalefo e tlokomang.”

14Ho bohle ba kgopo, bao re ahisaneng le bona, ba hapang naha eo ke e neileng setjhaba sa ka sa Iseraele, Morena o bua tjena: “Ke tla ba tlosa dinaheng tsa bona, ba ntlo ya Juda ke ba ntshe kahara bona. 15Ha ke se ke ba tlositse ke tla boela ke ba hauhela, mme setjhaba ka seng ke se kgutlisetse naheng ya sona. 16Haeba ba ithuta mekgwa ya setjhaba sa ka hantle, mme ba hlapanya ka lebitso la ka, jwalokaha ba ile ba ruta setjhaba sa ka ho hlapanya ka Baale, ba re: ‘Ka Morena ya phelang,’ ba tla tsitsa hara setjhaba sa ka. 17Empa haeba setjhaba sefe kapa sefe se sa mamele, ke tla se fedisa ho hang, ke se timetse,” ho rialo Morena.