Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

91Hoja hlooho ya ka

ke sediba sa metsi,

mahlo a ka

ebe ke mohlodi wa dikeledi,

ke tle ke lle motsheare le bosiu,

ke llele tjhaba sa heso se bolailweng.

2Hoja ke na le motlotlwane

hara lehwatata,

moo baeti ba ka robaletsang teng,

ke tle ke tlohe

hara tjhaba sena sa heso,

ke itsamaele ke ye hole le sona,

hoba kaofela ha sona ke difebe,

ke mokgopi wa batho ba bolotsana!

3“Maleme a sona

a kobehile sa seqha,

leshano ke metsu

eo se fulang ka yona;

hase nnete

e se neang matla lefatsheng.

Bokgopo se bo etsa

ka ho bo hlahlamanya,

athe nna ha se ntsebe

le ho ntseba,”

ho rialo Morena.

4“Motho ka mong

a hlokomele motswalle wa hae,

ngwaneno le yena

o se ke wa mo tshepa,

hoba ngwanabo motho ka mong

ke mokgohlisi,

motswalle ka mong

ke moetseletsi.

5Motho ka mong

o thetsana le motswalle,

ha ho le ya mong ya buang nnete.

Batho ba tlwaeditse maleme a bona

ho bua leshano,

ba ipakela mokgathala

ka ho etsa sebe.

6O phela hara batho

ba buang leshano,

shano la bona

le etsa hore ba se ntsebe,”

ho rialo Morena.

7Ka baka leo, Morena wa mabotho o bua tjena:

“Ke tla ba hlwekisa

ke be ke ba tsheke,

hoba tjhaba sa ka

nka se tlohela jwang?

8Maleme a sona

a ka metsu e mahloko,

kamehla ha se bua, se bua leshano.

Ka molomo, motho o bua hamonate,

o bua ho motswalle,

ka pelong

o ntsa mo lokisetsa maraba.

9Na ha ke a tshwanela

ho ba otlela ketso tsee?”

ho rialo Morena.

“Na ha ke a tshwanela

ho iphetetsa ka tjhaba se tjee?”

10“Ke tla llela dithaba,

ke di hlomohele,

makgulo a lehwatata

ke a binele kodi-ya-malla,

ke a binele hobane a omeletse

hoo ho wona

ho seng le mofeta-ka-tsela.

Motho ha a ka ke a utlwa

kgomo e bohla,

nonyana tsa lehodimo di balehile,

phoofolo tsa naha

le tsona di itahlile!

11“Ke tla fetola Jerusalema

e be masupi,

ke e fetole

e be selao sa diphokojwe,

metse ya Juda ke e fetole nanaola,

ho se be ya ka phelang ho yona.

12“Monna ya bohlale,

ya ka utlwisisang tsee ke ofe?

Eo Morena a mo rutileng

ho di hlalosa ke mang?

Ke ka baka lang

ha naha e fetohile nanaola,

e omeletse sa lehwatata

le ke keng la tsamauwa?”

13Yaba Morena o re: “Ke hobane ba furaletse Molao wa ka, oo ke ba beetseng wona. Ha ba a mamela lentswe la ka, leha e le ho ya ka ditaelo tsa ka. 14Ba latetse ditakatso tsa dipelo tsa bona tse manganga, ba rapela bo-Baale bao ba ba rutilweng ke bo-ntata bona.” 15Ka baka leo, Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena: “Bonang, batho bana ke tla ba nwesa lengana, ke ba nwese metsi a tletseng mahloko. 16Ke tla ba qhalanyetsa hara baditjhaba, bao batho bana, esita le bo-ntata bona, ba sa kang ba ba tseba. Ke tla ba fekefa ka sabole ho fihlela ke ba timetsa.”

Setjhaba sa Jerusalema se llela thuso

17Jwale Morena wa mabotho o re:

“A le ke le nahane se etsahalang!

Bitsang basadi

ba llang sa mmokotsane,

le bitse kgeleke

tsa kodi-ya-malla di tle.

18Basadi bao ba potlake ba re llele,

keledi di keleketle

marameng a rona,

kgapha di phorosele

di etswa ntshing tsa rona.

19Seboko se utlwahala

se etswa Sione:

‘Bonang kamoo

re timeditsweng kateng!

Dihlong tsa rona ke tse kaakang!

Re tlameha ho furalla naha ya rona,

matlo a rona a fetohile masupi.’ ”

20“Lona basadi

utlwang lentswe la Morena,

polelo tsa hae le di sekehele tsebe.

Rutang baradi ba lona ho bokolla,

le rutane ho bina kodi-ya-malla:

21Lefu le kene

ka difesetere tsa matlo,

la kena le ka matlung

a dikgosi tsa rona,

la hleka bana diterateng tsa motse,

la hleka le bahlankana

mabaleng a motse.

22“Bolelang hore Morena o bua tjena:

Topo tsa banna di tla rapalla fatshe,

di ke kgapane

e qhalane hara masimo,

di ke ditlhaka

ha di helwa ke mokotudi,

di rapalle

ho se ya ka di phuthang!”

23Morena o bua tjena:

“Mohlalefi a se ithorise

ka bohlale ba hae,

senatla se se ithorise

ka bonatla ba sona,

morui a se ithorise

ka maruo a hae;

24empa ya ithorisang

a ithorise ka ho re,

yena o a nkutlwisisa,

o bile o a ntseba;

ke nna Morena

ya tsebang ho hauhela,

ya sebetsang ka toka

le ka ho loka lefatsheng,

hobane tsena ke tsona

tse nthabisang,”

ho rialo Morena.1 Bakr. 1:31
2 Bakr. 10:17

25“Bonang, matsatsi a a tla,” ho rialo Morena, “matsatsi ao ka wona ke tla otla bohle ba bolotseng nameng feela: 26e leng Baegepeta, Bajuda, Baedomo, Baamone, Bamoabe le bohle ba phelang mahwatateng, dibakeng tse hole. Ditjhaba tsena tsohle ha di a bolla; le bohle ba ntlo ya Iseraele ha ba a bolotsa dipelo tsa bona.”

10

Borapedi ba nnete le ba bohata

101Lona ba ntlo ya Iseraele, mamelang seo Morena a se buang ho lona. 2Morena o bua tjena:

“Se ithuteng mekgwa ya baditjhaba,

se tshosweng ke dipontsho,

pontsho tsa lehodimo,

le hoja baditjhaba

ba tshoswa ke tsona.

3Meetlo ya baditjhaba ke ya lefeela,

baditjhaba ba rema sefate morung,

ebe sebetli ka selepe se a se betla.

4Ba se kgabisa ka silefera

le ka kgauta,

ba se kgokgothele ka noto

le ka dipekere,

hore se se ke sa sisinyeha.

5Medingwana ena e ka setshosa,

e ka setshosa se hlonngwe

tshimong ya mahapu,

empa ha e le ho bua hona

ha e ho tsebe;

eka kgona ba e jare,

hobane ha e tsebe ho tsamaya.

Lona le se e tshabe,

e ke ke ya le ntsha kotsi,

ho etsa molemo le hona

ha e ho tsebe.”

6Ha ho ya tshwanang le wena Morena,

wena o moholo,

bitso la hao le leholo, le matla.

7Ke mang ya ke keng a o tshaba,

wena Kgosi ya ditjhaba?

E hlile ho tshajwa,

wena ho a o lokela.

Hara banna bohle

ba bahlalefi ditjhabeng,

banna ba bahlalefi

ba mebusong ya bona,

ha ho le ya mong

ya tshwanang le wena.Tshen. 15:4

8Bohle ba hloka kelello,

ba thotofetse,

thuto tsa medimo ya lehong

ke tsa lefeela.

9Silefera e bateletsweng

e tswa Tarashishe,

kgauta yona

ke e tswang kwana Ufase,

ke mosebetsi wa setei,

o entsweng ke lelala;

medingwana e apeswa tse putswa

le tse perese:

Tsohle di entswe

ke ditsebi tsa mesebetsi.

10Empa Morena

ke Modimo wa nnete,

ke Modimo ya phelang,

Kgosi ya kamehla yohle.

Ha a halefile

fatshe lohle le a reketla,

tjhaba di sitwa

ho mamella kgalefo ya hae.

11Jwale o ba bolelle, o re: “Medimo e sa kang ya bopa lehodimo le lefatshe e tla fediswa, e ke ke ya hlola e eba teng lefatsheng.”

Sefela se rorisang Modimo

12Ka matla a hae

Modimo o entse lefatshe,

ka bohlale ba hae

a le tsitsisa tulong tsa lona,

ka kelello ya hae a ala le mahodimo.

13Ha a thwathwaretsa

metsi a lehodimo a a hwasa,

o nyolla maru pheletsong tsa lefatshe,

ha pula e ena o tsekemisa lehadima,

a bulele difefo,

di tswe moo di kwaletsweng.

14Batho bohle ha ba na tsebo,

ba thotofetse,

malala a kgauta

a hlabiswa dihlong,

a hlabiswa dihlong

ke medingwana ya wona.

Medingwana ena ya wona

ke ya leshano,

medingwana ena ya wona

ha e phefumolohe.

15Ke mafeelafeelane,

ke ntho tsa ho nyediswa,

ha tsatsi la kahlolo ya yona le fihla

e tla timela!

16Modimo wa Jakobo yena

ha a tshwane le yona,

hobane ke yena Mmopi wa tsohle;

o kgethile Iseraele

hore e be tjhaba sa hae,

Morena wa mabotho

ke lona lebitso la hae.

Ho phaphatheha ho se ho le haufi

17Lona ba thibeletsweng

tlamang thoto ya lona,

le e tlame,

le be le tswe kahara naha ena.

18Morena o bua tjena:

“Ke tla tjekeletsa

baahi ba naha ena, kantle ho yona,

ke ba sotle,

ke ba bakele mahlomola!”

19Ke madimabe

hobane ke tswile kotsi!

Leqeba la ka ha le ka ke la fola!

Empa ka pelong ka ikgothatsa,

ka re: “Ena ke tsietsi ya ka,

ke tlameha ho e mamella.”

20Tente ya ka e senyehile,

kgwele tsa yona tsohle

di kgaohile;

bana ba ka bohle ba ntshiile,

ha ho ya setseng

ho hloma tente ya ka,

kapa hona ho phutholla

masira a yona.

21Badisa ba hloka kelello,

thuso ya Morena ha ba e batle,

kahoo ba ke ke ba fumana katleho,

mehlape ya bona yohle e qhalakane.

22Mamela! Molaetsa ke ona o a tla!

Morusu o moholo

o hlaha naheng e ka leboya!

Metse ya Juda

e tla fetolwa nanaola,

e fetohe dilao tsa diphokojwe.

Thapelo ya Jeremia

23Morena, sena ke a se tseba,

motho ha a ikgethele tsela ya hae,

hase yena ya laolang mehato ya hae.

24Oho, Morena,

ako nkgalemele ka toka,

o se ke wa nkgalemela o halefile,

esere wa mphetola lefeelafeelane.

25Halefela tjhaba tsena

tse sa o tsebeng,

o halefele batho

ba sa ipiletseng ho wena.

Tjhaba tsena di metsitse Jakobo,

tsa mo metsa bokwiditane,

tsa mo timetsa,

metse ya hae tsa e fetola nanaola.

11

Selekane se senyehile

111Lentswe la Morena la fihla ho Jeremia, la re:

2“Mamela mantswe a selekane sena, mme o a bolelle setjhaba sa Juda, le baahi ba Jerusalema. 3Ba bolelle hore Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: ‘Motho ya sa mameleng mantswe a selekane sena a rohakehe; 4e leng mantswe ao ke neng ke a bolelle bo-ntata lona moholo, ha ke ne ke ba ntsha Egepeta, seboping sa mollo se entsweng ka tshepe.’ Ka na ka re: Mmameleng, le phethe tsohle tseo ke le laetseng tsona, mme le tla ba setjhaba sa ka, nna ke be Modimo wa lona. 5Ke tla phetha kano eo ke neng ke e etsetse bo-ntata lona, ya hore ke tla ba nea naha e phallang lebese le mahe a dinotshi, e leng naha ena eo e leng ya lona kajeno.”

Nna ka araba, ka re: “A ho be jwalo, Morena!”

6Yaba Morena o re ho nna: “Phatlalatsa mantswe ana wohle metseng ya Juda le diterateng tsa Jerusalema, o re: ‘Mamelang mantswe a selekane sena, le phethe seo a se bolelang. 7Ho tloha mohla ke neng ke ntsha bo-ntata lona naheng ya Egepeta, ho fihlela kajeno, haesale ke ba eletsa, ke re: “Ikokobeletseng nna!” 8Ha ba a ka ba mamela, leha e le ho sekeha tsebe, empa motho ka mong o ile a latela ditakatso tsa pelo ya hae e mpe, e manganga. Ka baka leo, ke ba otla ho ya ka dipallo tsa selekane sena seo ba neng ba itlame ka sona, empa seo ba sa kang ba se boloka.’ ”

9Yaba Morena o re ho nna: “Hara banna ba Juda le baahi ba Jerusalema ho na le mahlabaphiyo. 10Ba kgutletse dibeng tsa bo-ntata bona moholo, ba neng ba hane ho mamela dipolelo tsa ka. Ba latetse medimo esele, ba e sebeletsa. Ba ntlo ya Iseraele le ba ntlo ya Juda ba sentse selekane seo ke neng ke se etse le bo-ntata bona.” 11Ka baka lena, Morena o bua tjena: “Ke tla ba dihela koduwa eo ba ke keng ba e phema. Leha ba ka ipiletsa ho nna ha nka ke ka ba mamela. 12Ba metse ya Juda le baahi ba Jerusalema ba tla ya ba ipiletse ho medimo ya bona, eo ba e tjhesetsang mekubetso, empa medimo eo e ke ke ya ba pholosa ho hang, ha koduwa e ba wela hodimo. 13Palo ya medimo ya lona, lona baahi ba Juda, e kaalo ka palo ya metse ya lona; le palo ya dialetare tseo le di hahetseng ntho e hlabisang dihlong ena, e kaalo ka palo ya diterata tsa Jerusalema, e leng dialetare tseo ho tsona le tjhesetsang Baale mokubetso.

14“Ka baka lena, o se ke wa rapella setjhaba sena, kapa wa se etsetsa thapedi, hobane ha ke na ho mamela ha se ipiletsa ho nna nakong ya ditsietsi tsa sona.

15“Moratuwa o etsang

ka tempeleng ya ka,

ha e le moo

a rera merero ya bolotsana?

Ebe nama tsa mahlabelo

di ka o phemisa kotlo ya hao?

Ha o etsa bokgopo

eba jwale o a thaba!”

16Morena o ile a o rea lebitso,

a re o fate sa mohlwaare

se setalana, se kgahlehang,

se behang tholwana di le monate.

Empa ka modumo,

modumo o thwathwaretsang,

o ila hotetsa mollo hodimo sona,

makala a sona a etjha, a re lore!

17Morena wa mabotho, yena ya ileng a o etsa, o se a o lokiseditse koduwa, hobane ba ntlo ya Iseraele le ba ntlo ya Juda ba entse bobe ka ho tjhesetsa Baale mokubetso, mme ba mphephetsa hore ke halefe.

Morero wa ho bolaya Jeremia

18Morena o ile a mpolella, mme ka tseba; a ntshenolela merero ya bona. 19Empa ke ne ke tshwana le konyana e iswang moo e tla hlabelwa teng. Ke ne ke sa tsebe hore ba ntherile, ba re:

“A re timetseng sefate

le tholwana tsa sona;

a re mo tloseng lefatsheng,

fatsheng la ba phelang,

hore bitso la hae

le se hlole le sa hopolwa.”

20Empa wena Morena wa mabotho,

wena ya ahlolang ka toka,

wena ya lekolang pelo le kelello,

a nke ke bone phetetso ya hao

hodima bona,

nna ke beile nyewe ya ka

kapele ho wena.

21Ka baka lena, Morena o bua ka banna ba Anatote ba batlang ho o bolaya, ba reng: “O se ke wa porofeta ka lebitso la Morena, re tle re se ke ra o bolaya.” 22Kahoo Morena wa mabotho o bua tjena: “Ke tla ba otla. Bahlankana ba bona ba tla bolawa ka sabole, bara le baradi ba bona ba bolawe ke sekoboto. 23Ha ho na ho ba le masalla a bona, hobane ke tla dihela banna ba Anatote koduwa ka selemo seo ke tla ba otla ka sona.”