Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

Bo-Debora le Barake ba hlola Sisera

41Ha Ehude a se a shwele, bana ba Iseraele ba boela ba sitelwa Morena. 2Morena a neelana ka bona matsohong a Jabine, kgosi ya Kanana, e neng e busa Hasore. Molaodi wa mabotho a hae e ne e le Sisera, ya neng a ahile Haroshete ya Baditjhaba. 3Bana ba Iseraele ba ipiletsa ho Morena, hobane Jabine o ne a ena le dikariki tsa ntwa tse makgolo a robong, tse entsweng ka tshepe. A hatella bana ba Iseraele habohloko ka dilemo tse mashome a mabedi.

4Ka nako eo, moporofeta Debora, mosadi wa Lapidote, e ne e le yena moahlodi wa Baiseraele. 5Debora o ne a ye a dule tlasa sefate sa hae sa palema, pakeng tsa Rama le Bethele, naheng e maralla ya Efraime. Bana ba Iseraele ba ne ba ye ba ye ho yena ho ya ahlolelwa. 6A roma maqosa ho ya bitsa Barake, mora wa Abinoame, ya tswang Kedeshe e Nafthali, mme Debora a re ho yena: “Morena Modimo wa Iseraele, o o laetse, a re: ‘Tsamaya, o lebe thabeng ya Tabore, o ye le bana ba dikete tse leshome ba tswang hara bana ba Nafthali le hara bana ba Sebulone. 7Sisera, molaodi wa mabotho a Jabine, ke tla mo nonoeletsa molatswaneng wa Kishone, a tle ka dikariki tsa hae tsa ntwa, le ka mabotho a hae, ebe ke neelana ka yena matsohong a hao.’ ”

8Barake a re ho yena: “Haeba o tla tsamaya le nna, ke tla tla ya, empa haeba o sa tsamaye le nna, ha ke na ho ya.”

9Debora a re: “Ruri ke tla tsamaya le wena, empa leeto leo o le nkang ha le na ho o tlisetsa tlotla, hobane Morena o tla neelana ka Sisera matsohong a mosadi.” Yaba Debora o a ema, o tsamaya le Barake ho ya Kedeshe. 10Barake a bitsetsa banna ba Sebulone le ba Nafthali Kedeshe, mme a nyolohela teng a ena le banna ba dikete tse leshome. Debora a nyoloha le yena.

11Jwale Hebere wa Mokene o ne a ikarohantse ho Bakene, e leng ditloholo tsa Hobabe, mohwe wa Moshe, a hlomme tente ya hae tlasa sefate sa eike se Saananime, e pela Kedeshe.

12Ba tsebisa Sisera hore Barake, mora wa Abinoame, o nyolohetse thabeng ya Tabore. 13Sisera a bokella dikariki tsa hae tsohle tsa ntwa, e le dikariki tse makgolo a robong tsa ntwa, tse entsweng ka tshepe; le mabotho wohle ao a neng a ena le wona, ho tloha Haroshete ya Baditjhaba ho ya fihla molatswaneng wa Kishone.

14Debora a re ho Barake: “Tsamaya! Lena ke letsatsi leo ka lona Morena a neelanang ka Sisera matsohong a hao. Ha ke re Morena o se a o eteletse pele?” Barake a theoha thabeng ya Tabore, a ena le banna ba dikete tse leshome. 15Morena a qhalanya Sisera le dikariki tsa hae tsohle tsa ntwa, le lebotho la hae lohle ka sabole, kapele ho Barake. Sisera a theoha kariking ya hae ya ntwa, a hlanola tlhabela. 16Barake a phaladisa dikariki le lebotho ho ya fihla Haroshete ya Baditjhaba, moo lebotho lohle la Sisera le ileng la bolaelwa teng ka sabole, ha se ke ha sala le ya mong.

17Empa Sisera a hlanola tlhabela ho ya fihla tenteng ya Jaele, mosadi wa Hebere wa Mokene, hobane kgotso e ne e le teng pakeng tsa Jabine, kgosi ya Hasore, le lelapa la Hebere wa Mokene.

18Jaele a ya kgahlanyetsa Sisera, mme a re ho yena: “Fapohela mona, monghadi; kena ka tenteng yaka, o se ke wa tshaba.” Yaba Sisera o kena ka tenteng, Jaele a mo kwahela ka kobo.

19Sisera a re ho Jaele: “Ako mphe metsinyana ke nwe, hobane ke nyorilwe.” A bula lekuka la lebese, a mo nea, a nwa, yaba o mo kwahela hape.

20Sisera a re ho Jaele: “Ema monyakong wa tente, mme ere ha motho a ka fihla, a o botsa, a re: ‘Na ho na le motho moo?’ Wena o tle o re: ‘Tjhe!’ ”

21Jwale Jaele, mosadi wa Hebere, a nka thakgisa ya tente, a nka le noto ka letsohong, a mo nanyetsa, a kgokgothella thakgisa eo tlhafunelong ya hae, ya phunyeletsa ho ya fihla fatshe. Sisera o ne a ile le sephume sa boroko, a kgathetse. Yaba o a shwa.

22Yare ha Barake a ntse a phaladisa Sisera, Jaele a ya mo kgahlanyetsa, a re ho yena: “Tloo, ke tla o bontsha motho eo o ntseng o mmatla.” Barake a kena ka tenteng ya Jaele, mme a bona Sisera a tjapaletse fatshe, a se a shwele, thakgisa e kene tlhafunelong ya hae.

23Ka lona letsatsi leo Modimo a kokobetsa Jabine, kgosi ya Kanana, kapele ho bana ba Iseraele. 24Bana ba Iseraele ba nna ba tswela pele ho imela Jabine, kgosi ya Kanana, ho fihlela ba timetsa kgosi eo ya Kanana.

5

Sefela sa Debora le Barake

51Ka lona letsatsi leo Debora, le Barake, mora wa Abinoame, ba bina, ba re:

2“Kaha baetapele ba Iseraele

ba eteletse Baiseraele pele,

kaha setjhaba se ikentse

sehlabelo ka boithaopo,

lona rorisang Morena!

3“Lona dikgosi mamelang,

lona mahosana sekehang tsebe,

nna ke tla binela Morena,

ke binele Morena Modimo,

Modimo wa Iseraele.

4“Morena, ha o futuha o etswa Seire,

o haola, o etswa naheng ya Edomo,

lefatshe la na la thothomela,

mahodimo a thwathwaretsaka,

e, maru a nesa ya ditlwebelele.

5Dithaba tsa qhibidiha

kapela Morena,

le Sinai ya qhibidiha kapela Morena

Modimo wa Iseraele.Phal. 19:18

6“Mehleng ya Shamegare

mora wa Anate,

mehleng ya Jaele

ditsela tsa mela mohlwa,

batsamai ba hlahlathela

ka ditselana.

7Iseraele ya hloka babusi,

ya ba hloka ho fihlela nna Debora

ke ema ka maoto,

ke le mma Baiseraele.

8Ba ikgethela medimo e metjha,

ntwa ya eba teng

kgorong tsa metse ya bona.

Hara ba kete tse mashome a mane

tsa Baiseraele,

na ho kile ha bonwa thebe

kapa lerumo?

9Pelo ya ka e rata

balaodi ba Iseraele,

lona ba ikentseng sehlabelo

sa setjhaba ka boithaopo,

lona rorisang Morena!

10“Lona ba palamang ditonki,

tonki tse tshweu,

lona ba dutseng dibutshabutsheng,

le lona bo-mofetakatsela,

bolelang jwalo.

11Holehole le marata a bo-rametsu,

bakeng tseo

ho kguwang metsi ho tsona,

teng ba tla pheta

ketso tse lokileng tsa Morena,

ketso tse lokileng

tsa babusi ba hae ba Iseraele;

jwale tjhaba sa Morena

sa theohela kgorong tsa metse.

12“ ‘Phaphama, phaphama, Debora!

Phaphama, phaphama,

phokola sefela!

Tsamaya Barake,

mora wa Abinoame,

o kganne bathopuwa ba hao!’

13“Masalla a mahosana a theoha,

tjhaba sa Morena sa theoha

jwaloka bahale ho nthusetsa.

14Banna ba Efraime

ba theohela naheng ya Amaleke,

Benjamine a o latela

a le hara mabotho a hao.

Balaodi ba theoha

ba etswa ha Makiri,

ha Sebulone ha tswa

ba nkileng mokgele wa molaodi.

15Mahosana a Isakare

a tsamaya le Debora,

Isakare le yena a tsamaya le Barake,

ya eba letlaburu retheng tsa hae

ho leba kgohlong.

Ba morabe wa Rubene ba ferekana,

ba ipotsa hore na ba ka ya thusetsa.

16Le duletseng hara mehlape ya lona,

le mametse makodilo a badisana?

Ba morabe wa Rubene ba ferekana,

ba ipotsa hore na ba ka ya thusetsa.

17Gileade a itulela mose ho Jorodane,

Dane yena o duletseng ka dikepeng?

Ashere yena

o ituletse lebopong la lewatle,

o iphomoletse dikoung tsa lona.

18Morabe wa Sebulone

o ipeile kotsing ya lefu,

le wa Nafthali o entse jwalo

o le hodima dithaba.

19“Dikgosi tsa fihla tsa lwana,

dikgosi tsa Kanana

tsa lwana di le Taanake,

di le Taanake pela metsi a Megido,

empa ha di a ka tsa hapa silefera.

20Dinaledi tsa lwana di le hodimo,

tsa lwantsha Sisera

di le tseleng ya tsona.

21Molapo wa Kishone wa ba hohola,

molapo wa boholoholo,

molapo wa Kishone;

ba hatakele ka matla,

wena moya wa ka!

22Tlhako tsa dipere tsa tilaka fatshe,

tsa tilaka fatshe ha natla di baleha.

23“ ‘Rohaka Merose,’

ho rialo ngeloi la Morena,

‘O rohake,

o rohake le baahi ba yona,

hobane ha ba a ka ba thusa Morena,

ha ba a ka ba thusa Morena

direng tsa hae.’

24“Ho lehlohonolo Jaele hara basadi,

yena mosadi wa Hebere wa Mokene,

o lehlohonolo hara basadi bohle

ba phelang ditenteng.

25Sisera a kopa metsi,

Jaele a mo nea lebese,

a mo tlisetsa lebejana

ka mohope wa mahosana.

26Ka tsoho le letshehadi

a nka thakgisa ya tente,

ka tsoho le letona

a nka noto,

a ngaba Sisera ka yona,

a pshatla hata la hae,

a kgokgothella thakgisa

tlhafunelong ya hae.

27Sisera a wela fatshe maotong a hae,

a wela fatshe, a tjapalla,

a wela maotong a hae, a tjapalla,

a shwela moo a wetseng teng.

28“Mma Sisera

a hlaha ka fesetere a qamaka,

a howa a le kamora lesira, a re:

‘Kariki ya hae ya ntwa

e diehile hakaakang?

Diqi tsa dipere tsa hae

ha di utlwahale keng?’

29Tse bohlalehlale

tsa kgosatsana tsa hae

di a mo araba,

e, le yena o bile o a ikaraba:

30‘Ba hapile, ba arolelana tsa kgapo,

mohlabani ka mong

o abelwa morwetsana,

kapa o abelwa barwetsana

ba le babedi;

Sisera o abelwa seaparo se mebala,

seaparo se mebala, se homilweng;

aparo tse pedi, tse homilweng,

tsa molaleng, ke tsa ka!’

31“Dira tsohle tsa hao

a di ke di timele, Morena,

empa ba o ratang

ba be jwaloka letsatsi,

letsatsi ha le tjhaba

ka matla a lona.”

Naha ya eba le kgotso ka dilemo tse mashome a mane.

6

Gideone

61Bana ba Iseraele ba sitelwa Morena. Morena a neelana ka bona matsohong a Bamidiane ka dilemo tse supileng. 2Bamidiane ba imela bana ba Iseraele. Ka baka la ho tshaba Bamidiane, bana ba Iseraele ba ile ba ipata matsabeng, le mahaheng, le diqhobosheaneng. 3E ne e ye ere ha Baiseraele ba jetse, Bamidiane, le Baamaleke, le ba merabe ya Botjhabela, ba nyolohe, ba futuhele Baiseraele. 4Ba ne ba ye ba hlome malebana le Baiseraele, ba senye dijalo masimong ho ya fihla Gasa, ba se ke ba ba siela leha e le nku kapa kgomo kapa tonki. 5Bamidiane ba ne ba ye ba nyolohe le mehlape ya bona, le ditente tsa bona, ba tle jwaloka boiyane ba ditsie. Palo ya bona le ya dikamele tsa bona e ne e ke ke ya balwa, mme ba fihle naheng eo ba e falatse. 6Baiseraele ba futsaneha ka baka la Bamidiane. Bana ba Iseraele ba ipiletsa ho Morena.

7Yare ha bana ba Iseraele ba ipiletsa ho Morena, ka baka la Bamidiane, 8Morena a romela moporofeta ho bana ba Iseraele. Moporofeta eo a re ho bona: “Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: ‘Ke le nyolotse Egepeta; ke le ntshitse moo le neng le le makgoba teng. 9Ke le namoletse matsohong a Baegepeta, le matsohong a bohle ba neng ba le hateletse. Ke ba lelekile kapele ho lona, mme ka le nea naha ya bona.’ 10Ka re ho lona: ‘Ke nna Morena Modimo wa lona; le se ke la tshaba medimo ya Baamore bao le ahileng naheng ya bona.’ Empa ha le a ka la mmamela.”

Lengeloi la Morena le itlhahisa ho Gideone

11Lengeloi la Morena la fihla, mme la dula katlasa sefate sa eike se Ofera, seo e neng e le sa Jowashe, wa Moabiesere. Gideone, mora wa Jowashe, o ne a ntse a polela koro setlhotlelong sa veine, hore a e patele Bamidiane. 12Lengeloi la Morena la itlhahisa ho Gideone, la re ho yena: “Morena o na le wena, wena mohlabani wa senatla.”

13Gideone a re ho lona: “Monghadi wa ka, haeba Morena a ena le rona, ke ka baka lang ha re hlahetswe ke ntho ee? E kae mehlolo yohle ya hae, eo bo-ntata rona ba re boleletseng yona, ba re: ‘Na Morena ha a a re nyolla Egepeta?’ Empa jwale o re lahlile, o neelane ka rona matsohong a Bamidiane.”

14Morena a retelehela ho yena, a re: “Eya ka matla ana a hao, o namolele bana ba Iseraele matsohong a Bamidiane. Na ha ke a o roma?”

15Gideone a re ho Morena: “Oho, Morena ka, ke tla namolela Baiseraele ka eng? Bona, lelapa leso ke lona le fokolang haholo morabeng wa Manase, mme nna ke wa ho fejana lapeng leso.”

16Morena a re ho yena: “Ruri ke tla ba le wena, mme o tla hlola Bamidiane jwalokaha eka ke motho a le mong.”

17Yaba Gideone o re ho yena: “Haeba o nkgauhetse, ako nketsetse pontsho ya hore efela ke wena ya buang le nna. 18Se ke wa tloha mona, ke a o rapela, ho fihlela ke ba ke kgutlela mona ho wena, ke o tlisetsa nyehelo ya ka, ke e bea kapele ho wena.”

Morena a re: “Ke tla ema mona ho fihlela o ba o kgutla.”

19Yaba Gideone o kena ka tlung ya hae, o hlaba potsanyane, o a e pheha, mme ka phofo e thumisehileng, e ka bang boima ba dikilo tse leshome, a etsa dikuku tse sa lomoswang. A nka nama, a e kenya ka serotong, a tshela moro ka pitseng, a di tlisetsa Morena a le katlasa sefate sa eike, a mo nea tsona.

20Lengeloi la Morena la re ho yena: “Nka nama le dikuku tse sa lomoswang, o di bee hodima lefika lena, o tshele moro hodima tsona.” Gideone a etsa jwalo. 21Lengeloi la Morena la ama nama le dikuku tse sa lomoswang ka ntlha ya molamu wa lona, mme mollo wa tlola hodima lefika, wa tjhesa nama le dikuku tse sa lomoswang. Yaba lengeloi la Morena le nyamela a ntsa le shebile.

22Ha Gideone a lemoha hore e ne e le lengeloi la Morena, a re: “Oho, Morena Modimo, ke bone lengeloi la hao fahleho di tadimane!”

23Morena a re ho yena: “Kgotso e be le wena. O se ke wa tshaba, o ke ke wa shwa.”

24Gideone a hahela Morena aletare moo, mme a e rea lebitso la “Morena ke kgotso”. Le kajeno-ya-bokajeno e ntse e le teng sebakeng se bitswang Ofera, seo e leng sa Baabiesere.

Gideone le Baale

25Hona bosiung boo, Morena a re ho Gideone: “Nka pohwana ya ntatao, e leng pohwana e dilemo tse supileng; o heletse aletare ya Baale, eo ntatao a e hahileng. O senye le ditshwantsho tsa Ashera, tse pela yona. 26Jwale o hahele Morena Modimo wa hao aletare, hodima qhobosheane ena, mme o e hahe ka makgethe. Ebe o nka pohwana ya bobedi, o bese mollo ka patsi ya difate tsa ditshwantsho tsa Ashera, tseo o tla di ratha.”

27Gideone a nka banna ba leshome ba bahlanka ba hae, a etsa kamoo Morena a mo laetseng kateng. Ka baka la ho tshaba ba lelapa labo, le banna ba motse, Gideone a phetha taelo ya Morena e le bosiu.

28Ha banna ba motse ba tsoha e sa le hoseng, ba bona aletare ya Baale e heleditswe, le ditshwantsho tsa Ashera, tse pela yona, di sentswe, le pohwana ya bobedi e entswe nyehelo hodima aletare e hahilweng.

29Banna bao ba buisana, ba re: “Ke mang ya entseng ntho ee?”

Ba batlisisa, ba botsisisa, ba re: “Ntho ena e entswe ke Gideone, mora wa Jowashe.”

30Banna ba motse ba re ho Jowashe: “Ntsha mora wa hao a tlo bolawa, hobane o heleditse aletare ya Baale, hape o sentse le ditshwantsho tsa Ashera.”

31Jowashe a re ho bohle ba neng ba eme pela hae: “Na le rata ho buella Baale? Kapa le rata ho mo sireletsa? Mang kapa mang ya mmuellang o tla bolawa bo eso ka bo esa. Haeba Baale e le Modimo ha a ke a ipuelle, hobane motho e mong o heleditse aletare ya hae.” 32Ke ka baka leo Gideone a ileng a rewa lebitso la Jerubaale ka lona letsatsi leo, e leng ho re: “Baale a ke a ipuelle,” hobane Gideone o heleditse aletare ya hae.

Ho hlajwa mokgosi wa ntwa

33Jwale Bamidiane bohle, le Baamaleke, le ditjhaba tsa botjhabela, ba bokellana, ba tshela Jorodane, ba hloma phuleng ya Jesereele. 34Moya wa Morena wa aparela Gideone, a letsa lenaka, mme Baabiesere ba bokellana, ba mo latela. 35Gideone a romela maqosa ho ba morabe wa Manase, le bona ba bokellana, ba mo latela. A romela maqosa ho ba morabe wa Ashere, le ho wa Sebulone, le ho wa Nafthali, mme ba nyoloha, ba mo kgahlanyetsa.

36Gideone a re ho Modimo: “Haeba o ka fela wa namolela Baiseraele ka letsoho la ka, jwalokaha o buile, 37ke tla bea boya ba nku seotlong. Haeba phoka e ka tsoha e letse hodima boya feela, empa kathoko ho bona ho omme, ke tla tseba hore o tla fela o namolele Baiseraele ka letsoho la ka, jwalokaha o buile.” 38Ha fela ha eba jwalo, hobane eitse ha Gideone a tsoha e sa le hoseng, mme a tlhotla boya, ha tswa phoka e tlalang lefiswana.

39Yaba Gideone o re ho Modimo: “Kgalefo ya hao e se ke ya ntlokomela, mme ke tla bua hanngwe feela. Ako ntumelle ke leke hanngwe hape ka boya bona ba nku. Ho ke ho omelle boya ba nku feela, hohle fatshe phoka e lale.” 40Modimo a etsa jwalo hona bosiung boo. Ha tsoha ho omme boya ba nku feela, empa hohle fatshe ho letse phoka.