Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Ditjhaba tse ileng tsa sala naheng ya Kanana

31Tsena ke ditjhaba tseo Morena a ileng a di tlohela tsa sala hore a leke Baiseraele ka tsona, e leng ba bangata ba sa kang ba tseba dintwa tsohle tsa Kanana. 2E ne e le hore meloko ya bana ba Iseraele e ithute ntwa, haholoholo meloko e neng e sa ka ya tseba ntwa. 3Ditjhaba tseo ke tsa marena a mahlano a Bafilesita, le Bakanana bohle, le Basidone, le Bahife, e leng baahi ba thaba ya Lebanone, ho tloha Baale-Heremone, ho ya fihla lekgalong la Hamate. 4Ba ile ba siuwa hore ho lekwe Baiseraele ka bona, ho tsejwe hore na ba tla mamela melao ya Morena, eo a e laetseng bo-ntata bona ka Moshe.

5Bana ba Iseraele ba aha hara Bakanana, le Bahete, le Baamore, le Baperise, le Bahife, le Bajebuse. 6Ba nyallana le ditjhaba tseo, mme ba sebeletsa medimo ya tsona.

Oteniele

7Bana ba Iseraele ba sitelwa Morena, ba lebala Morena Modimo wa bona, ba sebeletsa bo-Baale le ditshwantsho tsa Ashera.Ashera ke modimo wa bohata, o motshehadi, wa ditjhaba tse neng di potapotile Baiseraele. 8Bohale ba Morena ba tlokomela Baiseraele, mme a neelana ka bona matsohong a Kushane-Rashataime, kgosi ya Arame-Naharaime, mme bana ba Iseraele ba sebeletsa Kushane-Rashataime ka dilemo tse robedi. 9Ha bana ba Iseraele ba ipiletsa ho Morena, Morena a ba hlahisetsa mopholosi ya ileng a ba namolela. Ke Oteniele, mora wa Kenase, moena wa Kalebe. 10Moya wa Morena wa theohela hodima hae, ya eba moahlodi wa Baiseraele. A futuha, mme Morena a neelana ka Kushane-Rashataime, kgosi ya Arame, matsohong a hae. Oteniele a hlola Kushane-Rashataime. 11Naha ya eba le kgotso ka dilemo tse mashome a mane. Yaba Oteniele, mora wa Kenase, o a shwa.

Ehude

12Bana ba Iseraele ba boela ba sitelwa Morena. Morena a matlafatsa Egelone, kgosi ya Moabe, hore a hlole Baiseraele, hobane ba ne ba sitetswe Morena. 13Egelone a kopanya mabotho a hae le a Baamore le a Baamaleke, yaba o a futuha, o hlola Baiseraele, o hapa motse wa Jeriko.Jeriko ke ho re Motse wa dipalema. 14Bana ba Iseraele ba sebeletsa Egelone, kgosi ya Moabe, ka dilemo tse leshome le metso e robedi.

15Empa ha bana ba Iseraele ba ipiletsa ho Morena, Morena a ba hlahisetsa mopholosi. Ke Ehude, mora wa Gera wa Mobenjamine, monna ya leqele. Bana ba Iseraele ba mo roma ho isetsa Egelone, kgosi ya Moabe, nyehelo. 16Ehude o ne a iketseditse sabole e hlathang ka mahohle, bolelele ba yona e le disenthimethara tse mashome a mahlano. O ne a e tlama tlasa seaparo sa hae, hodima qholo ya letsoho la hae le letona. 17Yaba o nea Egelone, kgosi ya Moabe, nyehelo eo. Egelone e ne e le pesolahadi ya monna. 18Ha Ehude a se a neelane ka nyehelo, a re ho batho ba neng ba nkile nyehelo eo, ba tsamaye. 19Empa yena a kgutla ha a le pela medimo e betlilweng ka majwe, e pela Gilegale; a fihla, a re: “Motlotlehi kgosi, ke o tliseditse thomo ya lekunutu.”

Kgosi ya re: “Kgutsang!” Bohle ba neng ba eme pela kgosi ba tswela kantle.

20Ehude a tla ho kgosi, e dutse kamoreng e maphodi, e kahodimo, eo e neng e le ya yona e inotshi. Ehude a re: “Ke na le molaetsa wa hao, o tswang ho Modimo.” Egelone a phahama setulong. 21Ehude a ntsha letsoho la leqele, a hula sabole e qholong ya letsoho la hae le letona, a mo phehlela ka yona mpeng. 22Mofeng wa kena le sabole, yaba mafura a kwahela sabole, hobane ha a a ka a hula sabole ka mpeng, ya phunyeletsa, ya ya hlaha kamorao. 23Jwale Ehude a tswela lethuleng, a kwalla kgosi ka kamoreng e kahodimo, a ba a notlela mamati.

24Ha a se a tswile, bahlanka ba kgosi ba tla. Ba bona hore mamati a kamore e kahodimo a notletswe, mme ba re: “O sa ntsane a ithoma ka ntlwaneng ya kamore e maphodi.” 25Ba lebella ho fihlela ba be ba belaela. Ha ba bona a sa bule mamati a kamore e kahodimo, ba nka senotlolo ba notlolla. Ba bona kgosi ya bona e tjapaletse fatshe, e shwele.

26Ka nako eo ba neng ba ntse ba lebeletse, Ehude yena a ipha dimenyane, a ba a fetela ka nqane ho medimo e betlilweng ka majwe, a tshabela Seira. 27Ha a fihla naheng e maralla ya Efraime a letsa lenaka. Bana ba Iseraele ba tloha naheng e maralla, ba theoha, yena a ba eteletse pele.

28Yaba o re ho bona: “Ntateleng, hobane Morena o neelane ka dira tsa lona, e leng Bamoabe, matsohong a lona.” Ba theoha ba mo latetse, ba hapa madiboho a Jorodane ao Bamoabe ba tshelang ho wona, mme ba se ke ba dumella le ya mong ho tshela. 29Ka yona nako eo ba bolaya banna ba Moabe ba ka bang kete tse leshome, bohle e le banna ba dikwankwetla, le banna ba bahlabani, mme ha se ke ha phonyoha le ya mong. 30Ka lona letsatsi leo, Bamoabe ba hlolwa, ba ba katlasa Baiseraele. Naha ya eba le kgotso ka dilemo tse mashome a robedi.

Shamegare

31Kamora Ehude moahlodi ya eba Shamegare, mora wa Anate, ya neng a bolaye Bafilesita ba makgolo a tsheletseng ka tsenene e potlakisang dipholo, mme le yena a namolela Baiseraele.

4

Bo-Debora le Barake ba hlola Sisera

41Ha Ehude a se a shwele, bana ba Iseraele ba boela ba sitelwa Morena. 2Morena a neelana ka bona matsohong a Jabine, kgosi ya Kanana, e neng e busa Hasore. Molaodi wa mabotho a hae e ne e le Sisera, ya neng a ahile Haroshete ya Baditjhaba. 3Bana ba Iseraele ba ipiletsa ho Morena, hobane Jabine o ne a ena le dikariki tsa ntwa tse makgolo a robong, tse entsweng ka tshepe. A hatella bana ba Iseraele habohloko ka dilemo tse mashome a mabedi.

4Ka nako eo, moporofeta Debora, mosadi wa Lapidote, e ne e le yena moahlodi wa Baiseraele. 5Debora o ne a ye a dule tlasa sefate sa hae sa palema, pakeng tsa Rama le Bethele, naheng e maralla ya Efraime. Bana ba Iseraele ba ne ba ye ba ye ho yena ho ya ahlolelwa. 6A roma maqosa ho ya bitsa Barake, mora wa Abinoame, ya tswang Kedeshe e Nafthali, mme Debora a re ho yena: “Morena Modimo wa Iseraele, o o laetse, a re: ‘Tsamaya, o lebe thabeng ya Tabore, o ye le bana ba dikete tse leshome ba tswang hara bana ba Nafthali le hara bana ba Sebulone. 7Sisera, molaodi wa mabotho a Jabine, ke tla mo nonoeletsa molatswaneng wa Kishone, a tle ka dikariki tsa hae tsa ntwa, le ka mabotho a hae, ebe ke neelana ka yena matsohong a hao.’ ”

8Barake a re ho yena: “Haeba o tla tsamaya le nna, ke tla tla ya, empa haeba o sa tsamaye le nna, ha ke na ho ya.”

9Debora a re: “Ruri ke tla tsamaya le wena, empa leeto leo o le nkang ha le na ho o tlisetsa tlotla, hobane Morena o tla neelana ka Sisera matsohong a mosadi.” Yaba Debora o a ema, o tsamaya le Barake ho ya Kedeshe. 10Barake a bitsetsa banna ba Sebulone le ba Nafthali Kedeshe, mme a nyolohela teng a ena le banna ba dikete tse leshome. Debora a nyoloha le yena.

11Jwale Hebere wa Mokene o ne a ikarohantse ho Bakene, e leng ditloholo tsa Hobabe, mohwe wa Moshe, a hlomme tente ya hae tlasa sefate sa eike se Saananime, e pela Kedeshe.

12Ba tsebisa Sisera hore Barake, mora wa Abinoame, o nyolohetse thabeng ya Tabore. 13Sisera a bokella dikariki tsa hae tsohle tsa ntwa, e le dikariki tse makgolo a robong tsa ntwa, tse entsweng ka tshepe; le mabotho wohle ao a neng a ena le wona, ho tloha Haroshete ya Baditjhaba ho ya fihla molatswaneng wa Kishone.

14Debora a re ho Barake: “Tsamaya! Lena ke letsatsi leo ka lona Morena a neelanang ka Sisera matsohong a hao. Ha ke re Morena o se a o eteletse pele?” Barake a theoha thabeng ya Tabore, a ena le banna ba dikete tse leshome. 15Morena a qhalanya Sisera le dikariki tsa hae tsohle tsa ntwa, le lebotho la hae lohle ka sabole, kapele ho Barake. Sisera a theoha kariking ya hae ya ntwa, a hlanola tlhabela. 16Barake a phaladisa dikariki le lebotho ho ya fihla Haroshete ya Baditjhaba, moo lebotho lohle la Sisera le ileng la bolaelwa teng ka sabole, ha se ke ha sala le ya mong.

17Empa Sisera a hlanola tlhabela ho ya fihla tenteng ya Jaele, mosadi wa Hebere wa Mokene, hobane kgotso e ne e le teng pakeng tsa Jabine, kgosi ya Hasore, le lelapa la Hebere wa Mokene.

18Jaele a ya kgahlanyetsa Sisera, mme a re ho yena: “Fapohela mona, monghadi; kena ka tenteng yaka, o se ke wa tshaba.” Yaba Sisera o kena ka tenteng, Jaele a mo kwahela ka kobo.

19Sisera a re ho Jaele: “Ako mphe metsinyana ke nwe, hobane ke nyorilwe.” A bula lekuka la lebese, a mo nea, a nwa, yaba o mo kwahela hape.

20Sisera a re ho Jaele: “Ema monyakong wa tente, mme ere ha motho a ka fihla, a o botsa, a re: ‘Na ho na le motho moo?’ Wena o tle o re: ‘Tjhe!’ ”

21Jwale Jaele, mosadi wa Hebere, a nka thakgisa ya tente, a nka le noto ka letsohong, a mo nanyetsa, a kgokgothella thakgisa eo tlhafunelong ya hae, ya phunyeletsa ho ya fihla fatshe. Sisera o ne a ile le sephume sa boroko, a kgathetse. Yaba o a shwa.

22Yare ha Barake a ntse a phaladisa Sisera, Jaele a ya mo kgahlanyetsa, a re ho yena: “Tloo, ke tla o bontsha motho eo o ntseng o mmatla.” Barake a kena ka tenteng ya Jaele, mme a bona Sisera a tjapaletse fatshe, a se a shwele, thakgisa e kene tlhafunelong ya hae.

23Ka lona letsatsi leo Modimo a kokobetsa Jabine, kgosi ya Kanana, kapele ho bana ba Iseraele. 24Bana ba Iseraele ba nna ba tswela pele ho imela Jabine, kgosi ya Kanana, ho fihlela ba timetsa kgosi eo ya Kanana.

5

Sefela sa Debora le Barake

51Ka lona letsatsi leo Debora, le Barake, mora wa Abinoame, ba bina, ba re:

2“Kaha baetapele ba Iseraele

ba eteletse Baiseraele pele,

kaha setjhaba se ikentse

sehlabelo ka boithaopo,

lona rorisang Morena!

3“Lona dikgosi mamelang,

lona mahosana sekehang tsebe,

nna ke tla binela Morena,

ke binele Morena Modimo,

Modimo wa Iseraele.

4“Morena, ha o futuha o etswa Seire,

o haola, o etswa naheng ya Edomo,

lefatshe la na la thothomela,

mahodimo a thwathwaretsaka,

e, maru a nesa ya ditlwebelele.

5Dithaba tsa qhibidiha

kapela Morena,

le Sinai ya qhibidiha kapela Morena

Modimo wa Iseraele.Phal. 19:18

6“Mehleng ya Shamegare

mora wa Anate,

mehleng ya Jaele

ditsela tsa mela mohlwa,

batsamai ba hlahlathela

ka ditselana.

7Iseraele ya hloka babusi,

ya ba hloka ho fihlela nna Debora

ke ema ka maoto,

ke le mma Baiseraele.

8Ba ikgethela medimo e metjha,

ntwa ya eba teng

kgorong tsa metse ya bona.

Hara ba kete tse mashome a mane

tsa Baiseraele,

na ho kile ha bonwa thebe

kapa lerumo?

9Pelo ya ka e rata

balaodi ba Iseraele,

lona ba ikentseng sehlabelo

sa setjhaba ka boithaopo,

lona rorisang Morena!

10“Lona ba palamang ditonki,

tonki tse tshweu,

lona ba dutseng dibutshabutsheng,

le lona bo-mofetakatsela,

bolelang jwalo.

11Holehole le marata a bo-rametsu,

bakeng tseo

ho kguwang metsi ho tsona,

teng ba tla pheta

ketso tse lokileng tsa Morena,

ketso tse lokileng

tsa babusi ba hae ba Iseraele;

jwale tjhaba sa Morena

sa theohela kgorong tsa metse.

12“ ‘Phaphama, phaphama, Debora!

Phaphama, phaphama,

phokola sefela!

Tsamaya Barake,

mora wa Abinoame,

o kganne bathopuwa ba hao!’

13“Masalla a mahosana a theoha,

tjhaba sa Morena sa theoha

jwaloka bahale ho nthusetsa.

14Banna ba Efraime

ba theohela naheng ya Amaleke,

Benjamine a o latela

a le hara mabotho a hao.

Balaodi ba theoha

ba etswa ha Makiri,

ha Sebulone ha tswa

ba nkileng mokgele wa molaodi.

15Mahosana a Isakare

a tsamaya le Debora,

Isakare le yena a tsamaya le Barake,

ya eba letlaburu retheng tsa hae

ho leba kgohlong.

Ba morabe wa Rubene ba ferekana,

ba ipotsa hore na ba ka ya thusetsa.

16Le duletseng hara mehlape ya lona,

le mametse makodilo a badisana?

Ba morabe wa Rubene ba ferekana,

ba ipotsa hore na ba ka ya thusetsa.

17Gileade a itulela mose ho Jorodane,

Dane yena o duletseng ka dikepeng?

Ashere yena

o ituletse lebopong la lewatle,

o iphomoletse dikoung tsa lona.

18Morabe wa Sebulone

o ipeile kotsing ya lefu,

le wa Nafthali o entse jwalo

o le hodima dithaba.

19“Dikgosi tsa fihla tsa lwana,

dikgosi tsa Kanana

tsa lwana di le Taanake,

di le Taanake pela metsi a Megido,

empa ha di a ka tsa hapa silefera.

20Dinaledi tsa lwana di le hodimo,

tsa lwantsha Sisera

di le tseleng ya tsona.

21Molapo wa Kishone wa ba hohola,

molapo wa boholoholo,

molapo wa Kishone;

ba hatakele ka matla,

wena moya wa ka!

22Tlhako tsa dipere tsa tilaka fatshe,

tsa tilaka fatshe ha natla di baleha.

23“ ‘Rohaka Merose,’

ho rialo ngeloi la Morena,

‘O rohake,

o rohake le baahi ba yona,

hobane ha ba a ka ba thusa Morena,

ha ba a ka ba thusa Morena

direng tsa hae.’

24“Ho lehlohonolo Jaele hara basadi,

yena mosadi wa Hebere wa Mokene,

o lehlohonolo hara basadi bohle

ba phelang ditenteng.

25Sisera a kopa metsi,

Jaele a mo nea lebese,

a mo tlisetsa lebejana

ka mohope wa mahosana.

26Ka tsoho le letshehadi

a nka thakgisa ya tente,

ka tsoho le letona

a nka noto,

a ngaba Sisera ka yona,

a pshatla hata la hae,

a kgokgothella thakgisa

tlhafunelong ya hae.

27Sisera a wela fatshe maotong a hae,

a wela fatshe, a tjapalla,

a wela maotong a hae, a tjapalla,

a shwela moo a wetseng teng.

28“Mma Sisera

a hlaha ka fesetere a qamaka,

a howa a le kamora lesira, a re:

‘Kariki ya hae ya ntwa

e diehile hakaakang?

Diqi tsa dipere tsa hae

ha di utlwahale keng?’

29Tse bohlalehlale

tsa kgosatsana tsa hae

di a mo araba,

e, le yena o bile o a ikaraba:

30‘Ba hapile, ba arolelana tsa kgapo,

mohlabani ka mong

o abelwa morwetsana,

kapa o abelwa barwetsana

ba le babedi;

Sisera o abelwa seaparo se mebala,

seaparo se mebala, se homilweng;

aparo tse pedi, tse homilweng,

tsa molaleng, ke tsa ka!’

31“Dira tsohle tsa hao

a di ke di timele, Morena,

empa ba o ratang

ba be jwaloka letsatsi,

letsatsi ha le tjhaba

ka matla a lona.”

Naha ya eba le kgotso ka dilemo tse mashome a mane.