Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Kotsi ya ho ba leeme

21Bana beso, tumelo eo le nang le yona ho Jesu Kreste, Morena wa rona ya tlotlehang, le se ke la e kopanya le leeme. 2Ho ka etsahala hore phuthehong ya lona ho kene monna ya rwetseng lesale la kgauta, ya apereng tse mahadihadi, ho be ho kene le mofutsana ya apereng tse marantha. 3Ha le sheba ya apereng tse mahadihadi, ebe le re ho yena: “Wena, ako dule setulong sena se setle,” empa le re ho mofutsana: “Wena, ema mona,” kapa: “Dula fatshe mona maotong a ka,” 4na ha le etse kgethollo? Na ha le baahlodi ba ahlolang ka bokgopo?

5Mamelang, bana beso ba ratehang. Na hase Modimo ya kgethileng bao e leng mafutsana mahlong a lefatshe, hore e be barui tumelong, le majalefa a Mmuso oo a o tshepisitseng ba mo ratang? 6Empa lona le hlompholotse mofutsana. Na hase barui ba le hatellang, ba le hulelang makgotleng? 7Na hase bona ba nyefolang lebitso le letle la Kreste, leo le bitswang ka lona?

8Ha le fela le phetha molao wa sehlooho, o ngotsweng Mangolong, o reng: “Rata wa heno jwalokaha o ithata,” le etsa hantle.Mee. 19:18
9Empa ha le ena le leeme, le etsa sebe, mme molao o a le ahlola hobane le o tlotse. 10Ha motho a boloka molao wohle, haese feela ntlha e le nngwe eo a e tlolang, o molato wa ho tlola molao kaofela, 11hobane ya itseng: “O se ke wa feba,” o bile o itse: “O se ke wa bolaya.” Leha o sa febe, feela o bolaya, o tlotse molao.Phal. 20:13,14
Dipo. 5:17,18

12Dipuo le diketso tsa lona e be tsa batho ba tla ahlolwa ka molao wa tokoloho. 13Ya hlokileng mohau o tla ahlolwa ho se mohau, empa ya bileng mohau ha a tshabe ho ahlolwa.

Tumelo le mesebetsi

14Bana beso, ho thusang hore motho a re o na le tumelo, empa a sa phethe mesebetsi ya yona? Na tumelo e jwalo e ka mo pholosa? 15Ha ngwanabo rona kapa kgaitsedi ya rona a hlobotse, mme a hloka dijo tsa letsatsi le leng le le leng, 16ho thusang hore e mong wa lona a re ho yena: “Ikele ka kgotso, o futhumale, o kgore,” feela a sa mo fa tse hlokahalang hore a phele? 17Ka mokgwa o jwalo, tumelo e se nang mesebetsi e shwele shwi!

18Empa e mong o tla re: “Wena o na le tumelo, nna ke na le mesebetsi.”

Ako mpontshe tumelo ya hao e se nang mesebetsi, nna ke tla o bontsha tumelo ya ka ka mesebetsi ya ka. 19Ha ke re o dumela hore Modimo o mong feela? O etsa hantle; le bona bademona ba dumela jwalo, mme ba a thothomela.

20Wena motho ya sethoto, na o rata ho tseba hore tumelo e se nang mesebetsi e nyopile? 21Na ntata rona Aborahama ha a ka a lokafatswa ka mesebetsi, mohla a nyehelang ka mora wa hae Isaka aletareng?Tshim. 22:1-14
22O a bona he, tumelo e ne e tlatsana le mesebetsi ya Aborahama, le mesebetsi ya hae e ne e etsa hore tumelo ya hae e phethehe, 23mme ho ile ha phethahala Mangolo a reng: “Aborahama o ile a dumela ho Modimo, mme hoo a ho ballwa e le ho loka,” a ba a bitswa motswalle wa Modimo.Tshim. 15:6
2 Dik. 20:7
Esa. 41:8
24Kahoo le a bona hore motho o lokafatswa ka mesebetsi, e seng ka tumelo feela. 25Ho ile ha eba jwalo le ho Rahaba wa seotswa. Na ha a a ka a lokafatswa ka mesebetsi, mohla a amohelang dihlwela tsa Baiseraele, a ba a di kgutlisa ka tsela esele?Josh. 2:1-21
26Efela jwalokaha mmele o se nang moya o shwele, le yona tumelo e se nang mesebetsi e shwele.

3

Leleme

31Bana beso, le se ke la iketsa baruti kaofela, kaha le a tseba hore rona re tla ahlolwa haboima ho feta. 2Bohle re wela diphosong hangata. Haeba e mong a sa fose ka dipuo tsa hae, eo ke motho ya phethehileng, ya tsebang ho itshwara bothong bohle ba hae.

3Ha re kenya ditomo ka melomong ya dipere, re a be re etsa hore di tle di re mamele, mme re di tsamaise kamoo re ratang kateng. 4Hape bonang le dikepe: Le hoja di le kgolo haholo, mme di sututswa ke difefo tse matla, empa di tsamaiswa ka lesokwana le lenyenyane, di ye moo mosoki a ratang hore di ye teng. 5Le leleme le jwalo. Le hoja e le setho se senyenyane, empa le ka ithorisa ka tse kgolo.

Bonang kamoo tlhase ya mollo e hotetsang moru o moholo kateng! 6Leleme le lona ke mollo. Hara ditho tsa rona, le ka lefatshe la bokgopo, hoo le silafatsang botho bohle ba rona, le hotetse bophelo bohle ba rona; le hoteditswe ka mollo wa dihele.

7Mefuta yohle ya dibatana, ya dinonyana, ya dihahabi, le ya tse lewatleng, tsohle di ka thapiswa, ebile di thapisitswe ke bohlale ba motho, 8empa ha e le leleme, ha ho motho le ya mong ya ka tsebang ho le thapisa. Le kgopo hoo le ke keng la laolwa, le tletse mahloko a bolayang.

9Ka leleme re rorisa Morena, Ntata rona, mme ka lona re bile re rohaka batho bao e leng setshwantsho sa Modimo.Tshim. 1:26
10Molomong o le mong ho tswa thoriso le thohako. Bana beso, ha ho a lokela ho ba jwalo. 11Na mohloding o le mong wa sediba ho ke ho kolle metsi a monate le metsi a babang? 12Bana beso, na feiye e ka beha ditholwana tsa mohlwaare, kapa morara tsa feiye? Ka mokgwa o jwalo, ha ho sediba se ka kollang metsi a letswai le metsi a monate.

Bohlale bo tswang hodimo

13Ke mang hara lona, ya bohlale, ya nang le tsebo? Ka boitshwaro ba hae bo botle, a ke a bontshe hore mesebetsi ya hae e etswa ka boikokobetso bo dumellanang le bohlale. 14Empa haeba ka dipelong tsa lona le na le lefufa le lebe le moya wa dikgang, le se ke la ithorisa, la senya nnete ka ho bua leshano. 15Bohlale bo jwalo hase bo tswang hodimo, ke ba lefatshe, ba botho, ba bodemona. 16Moo lefufa le dikgang di leng teng, ho na le meferefere le mesebetsi e kgopo.

17Empa bohlale bo tswang hodimo, pele ho tsohle, bo hlwekile; hape bo na le kgotso le mosa, bo bonolo, bo tletse lereko le ditholwana tse molemo; ha bo na leeme, ha bo iketsise. 18Ditholwana tsa ho loka di jalwa ka kgotso ke ba etsang kgotso.

4

Ho se etse setswalle le lefatshe

41Dintwa le diqabang tse hara lona di bakwa keng? Na ha di bakwe ke ditakatso tse mpe tse lwanang ka ho lona? 2Le a lakatsa, empa ha le fumane. Le a bolaya, le na le mohono, empa ha le atlehe. Le a qabana, le a lwana; ha le fumane letho, hobane ha le kope ho Modimo. 3Le a kopa, empa ha le fumane letho, hobane le kopa ka mokgwa o mobe, hore le tle le kgotsofatse ditakatso tsa lona.

4Lona bakwenehi, na ha le tsebe hore ho etsa setswalle le lefatshe ke bora ho Modimo? Mang le mang ya ratang ho ba motswalle wa lefatshe o iketsa sera sa Modimo. 5Kapa le hopola hore Mangolo ha a bolele letho, ha a re: “Moya oo Modimo a o kentseng ho rona o o boulela haholo?” 6Empa Modimo o re neile mohau o moholo ka ho fetisa. Ke ka hona ho thweng:

“Modimo o lwantsha

ba ikgohomosang,

athe baikokobetsi

o a ba hauhela.”Mae. 3:34

7Ka baka leo, ikokobeletseng Modimo. Lwantshang Diabolosi, mme o tla le baleha. 8Atamelang ho Modimo, mme o tla atamela ho lona. Lona baetsadibe, hlatswang matsoho a lona; lona ba qeaqeang, hlwekisang dipelo tsa lona. 9Lemohang bosoto ba lona, le hlomohe, le bokolle; letsheho la lona le fetohe dillo, thabo ya lona e fetohe maswabi. 10Ikokobetseng pela Morena, mme o tla le phahamisa.

Ho ahlola ngwaneno

11Bana beso, le se ke la buana hampe. Ya buang ngwanabo hampe, kapa ya mo ahlolang, o bua molao hampe, mme o a o ahlola. Haeba o ahlola molao, ha o sa le ya phethang molao, empa o se o le ya ahlolang. 12O mong feela moetsi wa molao le moahlodi: Ke ya nang le matla a ho pholosa le ho timetsa. Ebe wena o mang o ka ahlolang wa heno?

Kotsi ya boithoriso

13Mamelang, lona ba reng: “Kajeno kapa hosasane re tla ya motseng o itseng, moo re tla hlola teng selemo sohle, re hwebe, re tle re rue.” 14Ha le tsebe hore na la hosasane le tla le tlela le eng, kapa bophelo ba lona bo tla ba jwang, hobane le tshwana feela le mohodi, o bonahalang nakwana, o nto nyamela.Mae. 27:1
15Bakeng sa ho re: “Ha Morena a rata, re tla phela, re etse hona kapa hane,” 16jwale le a ikakasa, mme le a ithorisa. Boithoriso bohle bo jwalo bo bobe. 17Ka baka leo, ya tsebang ho etsa ho hotle, empa a sa ho etse, o etsa sebe.