Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
8

Mora wa Esaya ke sesupo ho setjhaba

81Morena a re ho nna: “Nka letlapa le leholo, o ngole hodima lona ka thlaku tse hlakileng: ‘Potlakela kgapo! Potlakela lelobelo!’ ”

2Yaba ke bitsa dipaki tse tshepahalang, e leng moprista Uriya le Sekariya, mora wa Jerebekiya, ho tla mpakela.

3Ka kena dikobong tsa mosadi wa ka, a emola, a tswala mora. Yaba Morena o re ho nna: “Mo ree lebitso la ‘Potlakela kgapo! Potlakela lelobelo’! 4Etlare moshanyana enwa a eso tsebe ho re ‘ntate’ kapa ‘mme’, maruo a Damaseka le kgapo ya Samaria di nkwe ke kgosi ya Asiria.”

Kgosi ya Asiria e a tla

5Morena a boela a bua ho nna, a re:

6“Kaha tjhaba sena

se se se nyatsitse metsi a Shilowa

a phallang a kgutsitse,

se thabela Resine

le mora Remaleya,

7ka baka lena,

Morena o tla se tlisetsa

kgoholedi e kgolo,

e matla, ya Noka,Esa. 7:20

kgosi ya Asiria

le mabotho wohle a yona.

Noka e tla thibela

melatswana wa yona,

metsi a phutsalle

hodima mabopo a yona.

8Metsi a tla feta

hara naha ya Juda,

a phutsalle, a aparele hohle,

a kokomohe, a fihle molaleng.

Noka e tla thathalatsa

mapheo a yona,

a kwahele naha ya hao

ka bophara ba yona,

wena Emanuele!”

9Hlabang mokgosi, lona matjhaba,

le tla robokelwa!

Mamelang, lona ba naha tse hole!

Hlomellang ntwa,

le tswe le robokelwa!

Hlomellang ntwa,

le tswe le robokelwa!

10Le ka rala merero ya lona,

empa e tla nyopa;

le ka bua haholo,

ho ke ke ha phethahala letho,

hobane Modimo o na le rona.

Modimo o eletsa moporofeta

11Morena a bua le nna letsoho la hae le matla le le hodima ka, a nkeletsa hore ke se ke ka latela mekgwa ya setjhaba sena, mme a re:

12“Sohle seo tjhaba sena

se reng ke bohlabaphiyo,

wena se ka re ke bohlabaphiyo;

se ka tshaba

se tshajwang ke tjhaba sena,

o se ka tshoswa ke se se tshosang.

13Hopola hore Morena wa mabotho

o a halalela,

e be yena eo o mo tshabang,

e be yena eo o mo tshohang.

8:12,13 —
1 Pet. 3:14,15

14Ke yena eo e tla ba sehalalelo;

empa ho matlo a mabedi a Iseraele,

ke yena lejwe le tla ba kgopa,

ke yena lefika le tla ba thula,

ho baahi ba Jerusalema e be sefi,

e be leraba.

15Ba bangata ba bona

ba tla kgothometseha,

ba bangata ba bona

ba we, ba robehe,

ba bangata ba bona

ba wele lerabeng, ba tshwaswe.”

8:14,15 —
1 Pet. 2:8

Ho se ke ha buisanwa le bafu

16Molaetsa ona wa ka le o boloke,

thuto ya ka e manehwe dipelong,

pelong tsa barutuwa ba ka.

17Ha e le nna ke tshepile Morena,

yena ya patileng sefahleho sa hae,

a se patela ntlo ya Jakobo;

ke yena eo ke tla mo lebella.Bah. 2:13

18Ke nna enwa le bana bao Morena a nneileng bona. Naheng ya Iseraele re dipontsho le ditshupo tse tswang ho Morena wa mabotho, ya ahileng Thabeng ya Sione.Bah. 2:13

19Ha batho ba re le yo botsa ho ba buisanang le bafu le ho baloi ba hweshetsang, ba beraberang, na batho ha ba tshwanele ho botsa Modimo wa bona, ho ena le hore ba phelang ba botse bafu? 20Hlahlobang molao le bopaki ba ka! Haeba ba sa bue ho ya ka dipolelo tsena, ke hobane ha ho na lesedi le ba tjhabelang.

Nako ya ditsietsi

21Batho ba tla lelera lefatsheng ba tsielehile, ba lapile, mme etlare ha ba lapile ba pote, ba tadime hodimo, ba rohake kgosi ya bona le Modimo wa bona. 22Jwale ba tla tadima fatshe, ba bone ditsietsi le lefifi, lefifi le hlomolang, mme ba akgelwe lefifing.

9

91Ha ho sa tla ba le lefifi ho ba neng ba le maswabing. Naha ya ba morabe wa Sebulone le ya ba morabe wa Nafthali e ile ya kokobetswa, empa ka nako e tlang, Morena o tla tlotla Galelea ya baditjhaba, e leng karolo e pela lewatle, e ikgohlileng ka Jorodane.Mat. 4:15

Re tswaletswe Ngwana

2Setjhaba se neng se phela lefifing,

se bone lesedi le leholo;

se neng se phela lefifing

le letsholetsho,

jwale se tjhabetswe ke lesedi.Mat. 4:16
Luka 1:79

3O atisitse setjhaba,

thabo ya sona wa e eketsa,

sa thaba pontsheng ya hao,

jwalokaha batho ba thabela kotulo,

ba thabela ho arolelana kgapo.

4Joko e neng e se imela,

le molamu

o neng o le mahetleng a sona,

le thupa ya mohlorisi wa sona,

tsena o di robile

sa mohla o hlolang Bamede.

5Seeta sa mohlabani ka mong,

seaparo ka seng

se sudubantsweng mading,

tsena di tla akgelwa mollong,

di tjheswe.

6Rona re tswaletswe Ngwana,

rona re filwe Mora,

puso e tla ba mahetleng a hae,

o tla bitswa

Radimakatso le Moeletsi,

Modimo ya matla, Rabosafeleng,

Kgosana ya Kgotso.

7O tla hodisa mmuso wa hae,

o be le kgotso e sa feleng;

o tla busa

a le teroneng ya Davida,

a okamele mmuso wa hae,

a o tsitsise,

a o tshehetse ka toka

le ka ho loka kamehla le mehla.

Tjheseho ya Morena mabotho

e tla phethahatsa hona.Luka 1:32,33

Morena o tla otla Iseraele

8Morena o rometse molaetsa,

a o romela ho Jakobo,

molaetsa oo

o tobile tjhaba sa Iseraele.

9Tjhaba sohle se tla o tseba,

ba morabe wa Efraime

le baahi ba Samaria,

bona ba buang ka boikgantsho,

le ka boikgohomoso, ba re:

10“Lerako la ditene le helehile,

re tla le tsosa

ka majwe a betlilweng;

fate tsa feiye di se di remilwe,

bakeng sa tsona

re tla lema dikedare.”

11Morena o matlafaditse

dira tsa Resine ho mo lwantsha,

a di hlohleletsa

hore di mo tsohele matla.

12Baarame ba tswang botjhabela,

le Bafilesita

ba tswang bophirimela,

ba kwentse Baiseraele bokwiditane:

Leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae

o ntsa le phahamisitse.

13Tjhaba ha se a kgutlela

ho ya se otlileng,

leha e le ho batla

Morena wa mabotho.

14Ka tsatsi le le leng

Morena o tla kgaola,

a kgaole hlooho ya Iseraele

le mohatla wa yona,

a kgaole lekala,

a kgaole le lehlaka.

15Baholo le bahlomphehi

ke yona hlooho,

moporofeta wa bohata

ke wona mohatla.

16Baetapele ba tjhaba sena

ba a se kgelosa,

ebe ba tsamaiswang

bona ba a timela.

17Kahoo Morena ha a sa tla thabela

batjha ba bona,

dikgutsana le bahlolohadi

ha a sa ba utlwela bohloko,

hobane bohle ba kgopo,

ke baetsadibe.

Molomo wa e mong le e mong

o a nyefola,

leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae

o ntsa le phahamisitse.

18Ruri bokgopo bo tuka sa mollo,

bo tjhesa hlabahlabane le meutlwa,

bo hotetsa le meru e teteaneng,

mosi o foqohe, o lebe hodimo.

19Kgalefo ya Morena wa mabotho

e tjhesa lefatshe,

tjhaba e be dibeso

tse fepelang mollo;

ha ho ya tla qenehela ngwanabo.

20Ba ja tse ka tsohong le letona,

empa ha ba ke be ba kgore,

ba je tse ka ho le letshehadi,

le teng ba se ke be ba kgotsofale,

motho ka mong

a je nama ya tsoho la hae.

21Ba morabe wa Manase

ba tla ja ba wa Efraime,

ba Efraime

ba je ba morabe wa Manase,

bobedi ba merabe ena

bo je morabe wa Juda;

leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae

o ntsa le phahamisitse.

10

101Ho madimabe ba etsang

melao e sa lokang,

le bangodi ba ngolang

melao e hatellang,

2hore ba amohe mafutsana

tokelo tsa wona,

ba hateletsweng

ba ba hlokise toka,

ba ikgapele ntho tsa bahlolohadi,

ba tlatlape le tsona dikgutsana.

3Le tla etsang

mohla tsatsi la kahlolo,

le la timelo

e tla tla e etswa hole?

Thuso le tla ya e kopa ho mang?

Maruo a lona le a siye hokae?

4Ruri le tla borabora

hara batshwaruwa,

kapa le wele hara babolauwa;

leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae o ntsa le phahamisitse.

Modimo o ahlola Asiria

5O madimabe wena Asiria,

o leng molamu wa kgalefo ya ka!

Kotjane ya kgalefo ya ka

e tsohong la hao!

6Ke tla mo romela

tjhabeng sa baetsadibe,

ke mo romele

tjhabeng se nkgalefisang;

ke tla mo laela hore a hape kgapo,

ke mo laele hore a lobele lebobelo,

le ho ba hatakela

sa seretse sa diterata.

7Empa hona hase hoo a ho rerang,

le ka pelong ya hae

ha a ho nahane,

hoba sepheo sa hae

ke ho timetsa,

ke ho fedisa ditjhaba tse ngata.

8Yena o re:

“Na balaodi ba ka bohle

hase dikgosi?

9Na Kalene

ha e tshwane le Karakemishe?

Na Hamate

ha e tshwane le Arepade?

Na Samaria

ha e tshwane le Damaseka?

10Jwalokaha ke hapile mebuso

ya medimo ya bohata,

eo tshwantsho tsa yona di fetang,

tsa Jerusalema le Samaria,

11Jerusalema

le medimo ya yona ya ditshwantsho

ke tla e etsa sa Samaria,

le medimo ya yona ya ditshwantsho.”

12Etlare ha Morena a qetile mosebetsi wohle wa hae Thabeng ya Sione le Jerusalema, a otle kgosi ya Asiria ka baka la boikgohomoso ba pelo ya yona, le ka baka la ho inkela hodimo ha yona, 13hobane kgosi eo e re:

“Hona ke ho entse

ka matla a matsoho a ka,

le ka bohlale ba ka,

hobane ke na le kutlwisiso;

ke ile ka suthisa meedi ya ditjhaba,

ka hapa le matlotlo a tsona;

jwaloka ya matla

ka kokobetsa baahi ba tsona.

14Tsoho la ka le fumane

matlotlo a ditjhaba,

la a fumana sa hlaha sa nonyana,

ka bokella naha tsohle mmoho,

sa mahe a setse lepalapaleng,

ha se be le e nngwe e sisinyehang,

kapa e ahlamisang molomo

ho hlaba mokgosi.”

15Na selepe se ka ithorisetsa,

ya rathang ka sona,

kapa yona sakga ya ithorisetsa,

ya sakgang ka yona?

Na molamu o ka nonya

ya o phahamisang,

kapa kotjane

ya tsokotsa motho e se lehong?

16Ka baka leo, Morena,

Morena wa mabotho,

o tla etsa hore

kwankwetla tsa kgosi di tsete,

bakeng sa tlotla ya yona

ho hotetswe mollo

o tukang malakabe.

17Sedi la Iseraele

le tla fetoha mollo,

Ya Halalelang wa hae

a fetohe lelakabe

le tla tjhesa meutlwa

le hlabahlabane,

le di tjhese ka tsatsi le le leng.

18Mokgabo wa meru ya yona

le wa masimo a nonneng,

Morena o tla o timetsa

ho hang ka malakabe,

sa ha mokudi a fella dikobong.

19Fate tsa meru ya yona

di tla sala di le mmalwana,

hoo le ngwana

a ka tsebang ho di bala.

Masalla a Iseraele a tla kgutla

20Mohla tsatsi leo,

masalla a Iseraele,

ba ntlo ya Jakobo

ba ileng ba phonyoha,

ha a sa tla hlola a tshepa

ya ile a a otla,

empa a tla tshepa Morena ka nnete,

yena Ya Halalelang wa Iseraele.

21Masalla a tla boela a kgutla,

masalla a Jakobo

a kgutlele ho Modimo ya matla.

22Leha tjhaba sa hao, wena Iseraele,

se ka hlabathe la lewatle,

ke masalla feela

a tla boela a kgutla.

Morena o se a laotse timetso,

e tla se wela hodimo e le ka toka.

23Morena, Morena wa mabotho,

o tla phethahatsa timetso

e laoletsweng naha yohle.

10:22,23 —
Bar. 9:24

Morena o tla otla Asiria

24Ka baka leo, Morena,

Morena wa mabotho, o re:

“Lona tjhaba sa ka

se phelang Sione,

le se ke la tshaba Baasiria,

bona ba le otlang ka molamu,

ba le phahamisetsang koto

jwalokaha Egepeta e ile ya etsa.

25Haufinyane ho le halefela ha ka

ho tla fela,

kgalefo ya ka

e tobane le ho timetswa ha bona.”

26Morena wa mabotho

o tla ba hweba ka phafa,

jwaloka mohla a otlang Bamediane

fikeng la Orebe.

Molamu wa hae o tla o phahamisa

hodima lewatle,

jwalokaha a na o phahamise

hodima Egepeta.

27Mohla tsatsi leo,

o tla hlohlollwa mojaro wa bona,

joko ya bona

e tloswe molaleng wa hao.

Sera se a futuha

28Sera se hapile Aiata,

sa pholletsa hara Migerone,

sa boloka thoto ya sona Mikemase.

29Ha se etswa lekgalong sa re:

“Bosiung bona

ke tla ya emisa Gobe.”

Rama e tetemisa dirope,

e a thothomela,

Gibea ya Saule yona e a baleha.

30Bokolla, wena moradi wa Galeme!

Thea tsebe le wena Laesha!

Wena Anatote o madimabe!

31Baahi ba Madamene ba a baleha;

baahi ba Gebime

ba batla setshabelo.

32Ka tsatsi lena ba tla emisa Nobe,

ba supe moradi wa Sione

ka setebele,

mane leralleng la Jerusalema.

33Bonang Morena,

Morena wa mabotho,

o tla roba makala ao

ka matla a hae a maholo,

makala a malelele a tla rengwa,

a phahameng wona a tla kgethulwa.

34Meru e teteaneng

o tla e rema ka selepe,

fate tsa Lebanone

di wele kapele ho Ya Matla wohle.

10:5-34 —
Esa. 14:24-27Sof. 2:13-15