Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Molaetsa ho khosi Akase

71Mehleng ya puso ya Akase, kgosi ya Juda, eo e neng e le mora wa Jotame, le setloholo sa Usiya, bo-Resine, kgosi ya Arame, le Peka, mora wa Remaleya, kgosi ya Iseraele, ba futuhela Jerusalema, empa ba se ke ba e hlola.2 Dikg. 16:5
2 Dik. 28:5,6

2Ha bolellwa ba ntlo ya Davida, ha thwe: “Baarame ba se ba fihlile naheng ya ba morabe wa Efraime.” Akase le setjhaba sa hae ba tshoha haholo, ba thothomela sa difate di tsukutlwa ke moya.

3Morena a re ho Esaya: “Wena le mora wa hao Sheara-Jashube,Sheare-Jashube ke ho re: “Masalla a tla kgutla”. tsamayang le yo kgahlanyetsa Akase. Le tla mo fumana qetellong ya mosele wa metsi a letshana le kahodimo, tseleng e yang setsheng sa Mohlatswi wa Masela. 4Le re ho yena: ‘Itlhokomele, o be sebete, o se ke wa tshaba, o se ke wa nyahamiswa pelo ke dikoqonyana tseno tse pedi tse kubellang, e leng kgalefo ya Resine le ya Baarame, le ya mora wa Remaleya. 5Baarame le ba morabe wa Efraime, le mora wa Remaleya, ba rerile ho o timetsa, ba re: 6“A re futuheleng Juda, re e haraswanye, re e arolelane, re bee mora wa Tabeele hore e be kgosi ya yona.” 7Ka baka leo, Morena Modimo o re:

“ ‘Hona ho ke ke ha eba teng,

hona ho ke ke ha etsahala,

8hobane Damaseka

ke motsemoholo wa Arame,

hlooho ya Damaseka

ke Resine feela.

Ho eso fete lemo tse mashome

a tsheletseng a metso e mehlano,

morabe wa Efraime

o tla bo so senyehile,

e se e se setjhaba.

9Motsemoholo wa Efraime

ke Samaria,

hlooho ya Samaria

ke mora wa Remaleya feela.

Ha le sa dumele

le ke ke la tiya.’ ”

Sesupo sa Emanuele

10Morena a boela a bua ho Akase, a re: 11“Kopa Morena Modimo wa hao, hore a o etsetse sesupo se tswang tlasetlase, kapa hodimodimo.”

12Empa Akase a re: “Nke ke ka kopa letho, nke ke ka bea Morena tekong.”

13Yaba Esaya o re: “Mamelang lona ba ntlo ya Davida! Na ha ho a lekana ha le ntse le kgathatsa batho, ha e le moo le ntse le kgathatsa Modimo wa ka? 14Ka baka lena, Morena ke yena ya tla le etsetsa sesupo. Bonang, morwetsana o tla emola, a tswale mora, mme o tla mo rea lebitso la Emanuele.Mat. 1:23
15O tla ja lebese le mahe a dinotshi, ho fihlela a tseba ho kgesa bobe, a ikgethela ho lokileng. 16Empa etlare moshanyana a eso tsebe ho kgesa bobe, le ho ikgethela ho lokileng, naha ya dikgosi tsena tse pedi, tseo o di tshabang, e tla fetoha nanaola.

17“Wena le setjhaba sa hao, le ba ntlo ya ntatao, Morena o tla le tlisetsa nako e esong ho be teng ho tloha mohla ba morabe wa Efraime ba ikarolang ho ba morabe wa Juda. O tla tlisa kgosi ya Asiria.”

18Mohlang oo Morena o tla letsa molodi o bitsang dintsintsi tse tswang hole, melatswaneng ya Egepeta, le dinotshi tse tswang naheng ya Asiria. 19Di tla tla tsohle, di fihle di hahele dikgohlong tse tebileng, le mafarung a mafika, le hara difate tsohle tsa leoka, le hara makgulo wohle.

20Mohla tsatsi leo, Morena o tla beola ka lehare le adimilweng kamose wane ho Noka,Ka Noka ho bolelwa Euferatese. e leng kgosi ya Asiria. O tla beola dihlooho tsa lona, le mohwete o meomong ya lona, a le beole le ditedu. 21Tsatsing leo motho o tla rua kgomo e le nngwe le dikgutshwane tse pedi, 22empa o tla ja lebese, hobane di tla be di sisa haholo. Bohle ba tla sala naheng eo ba tla ja lebese le mahe a dinotshi.

23Mohla tsatsi leo, hohle moo ho neng ho ena le difate tsa morara tse sekete, tseo theko ya tsona e leng silefera e ka etsang boima ba dikilo tse leshome le metso e mmedi le halofo, ho tla mela hlabahlabane le meutlwa. 24Batho ba tla tsamaya ba nkile diqha le metsu, hobane naha e tla be e kwahetswe ke hlabahlabane le meutlwa. 25Maralla wohle a neng a lemilwe, ho ke ke ha hlola ho uwa ho wona, ka baka la ho tshaba hlabahlabane le meutlwa, empa e tla ba moo ho kgaphelwang dikgomo teng, le moo dinku di sollang teng.

8

Mora wa Esaya ke sesupo ho setjhaba

81Morena a re ho nna: “Nka letlapa le leholo, o ngole hodima lona ka thlaku tse hlakileng: ‘Potlakela kgapo! Potlakela lelobelo!’ ”

2Yaba ke bitsa dipaki tse tshepahalang, e leng moprista Uriya le Sekariya, mora wa Jerebekiya, ho tla mpakela.

3Ka kena dikobong tsa mosadi wa ka, a emola, a tswala mora. Yaba Morena o re ho nna: “Mo ree lebitso la ‘Potlakela kgapo! Potlakela lelobelo’! 4Etlare moshanyana enwa a eso tsebe ho re ‘ntate’ kapa ‘mme’, maruo a Damaseka le kgapo ya Samaria di nkwe ke kgosi ya Asiria.”

Kgosi ya Asiria e a tla

5Morena a boela a bua ho nna, a re:

6“Kaha tjhaba sena

se se se nyatsitse metsi a Shilowa

a phallang a kgutsitse,

se thabela Resine

le mora Remaleya,

7ka baka lena,

Morena o tla se tlisetsa

kgoholedi e kgolo,

e matla, ya Noka,Esa. 7:20

kgosi ya Asiria

le mabotho wohle a yona.

Noka e tla thibela

melatswana wa yona,

metsi a phutsalle

hodima mabopo a yona.

8Metsi a tla feta

hara naha ya Juda,

a phutsalle, a aparele hohle,

a kokomohe, a fihle molaleng.

Noka e tla thathalatsa

mapheo a yona,

a kwahele naha ya hao

ka bophara ba yona,

wena Emanuele!”

9Hlabang mokgosi, lona matjhaba,

le tla robokelwa!

Mamelang, lona ba naha tse hole!

Hlomellang ntwa,

le tswe le robokelwa!

Hlomellang ntwa,

le tswe le robokelwa!

10Le ka rala merero ya lona,

empa e tla nyopa;

le ka bua haholo,

ho ke ke ha phethahala letho,

hobane Modimo o na le rona.

Modimo o eletsa moporofeta

11Morena a bua le nna letsoho la hae le matla le le hodima ka, a nkeletsa hore ke se ke ka latela mekgwa ya setjhaba sena, mme a re:

12“Sohle seo tjhaba sena

se reng ke bohlabaphiyo,

wena se ka re ke bohlabaphiyo;

se ka tshaba

se tshajwang ke tjhaba sena,

o se ka tshoswa ke se se tshosang.

13Hopola hore Morena wa mabotho

o a halalela,

e be yena eo o mo tshabang,

e be yena eo o mo tshohang.

8:12,13 —
1 Pet. 3:14,15

14Ke yena eo e tla ba sehalalelo;

empa ho matlo a mabedi a Iseraele,

ke yena lejwe le tla ba kgopa,

ke yena lefika le tla ba thula,

ho baahi ba Jerusalema e be sefi,

e be leraba.

15Ba bangata ba bona

ba tla kgothometseha,

ba bangata ba bona

ba we, ba robehe,

ba bangata ba bona

ba wele lerabeng, ba tshwaswe.”

8:14,15 —
1 Pet. 2:8

Ho se ke ha buisanwa le bafu

16Molaetsa ona wa ka le o boloke,

thuto ya ka e manehwe dipelong,

pelong tsa barutuwa ba ka.

17Ha e le nna ke tshepile Morena,

yena ya patileng sefahleho sa hae,

a se patela ntlo ya Jakobo;

ke yena eo ke tla mo lebella.Bah. 2:13

18Ke nna enwa le bana bao Morena a nneileng bona. Naheng ya Iseraele re dipontsho le ditshupo tse tswang ho Morena wa mabotho, ya ahileng Thabeng ya Sione.Bah. 2:13

19Ha batho ba re le yo botsa ho ba buisanang le bafu le ho baloi ba hweshetsang, ba beraberang, na batho ha ba tshwanele ho botsa Modimo wa bona, ho ena le hore ba phelang ba botse bafu? 20Hlahlobang molao le bopaki ba ka! Haeba ba sa bue ho ya ka dipolelo tsena, ke hobane ha ho na lesedi le ba tjhabelang.

Nako ya ditsietsi

21Batho ba tla lelera lefatsheng ba tsielehile, ba lapile, mme etlare ha ba lapile ba pote, ba tadime hodimo, ba rohake kgosi ya bona le Modimo wa bona. 22Jwale ba tla tadima fatshe, ba bone ditsietsi le lefifi, lefifi le hlomolang, mme ba akgelwe lefifing.

9

91Ha ho sa tla ba le lefifi ho ba neng ba le maswabing. Naha ya ba morabe wa Sebulone le ya ba morabe wa Nafthali e ile ya kokobetswa, empa ka nako e tlang, Morena o tla tlotla Galelea ya baditjhaba, e leng karolo e pela lewatle, e ikgohlileng ka Jorodane.Mat. 4:15

Re tswaletswe Ngwana

2Setjhaba se neng se phela lefifing,

se bone lesedi le leholo;

se neng se phela lefifing

le letsholetsho,

jwale se tjhabetswe ke lesedi.Mat. 4:16
Luka 1:79

3O atisitse setjhaba,

thabo ya sona wa e eketsa,

sa thaba pontsheng ya hao,

jwalokaha batho ba thabela kotulo,

ba thabela ho arolelana kgapo.

4Joko e neng e se imela,

le molamu

o neng o le mahetleng a sona,

le thupa ya mohlorisi wa sona,

tsena o di robile

sa mohla o hlolang Bamede.

5Seeta sa mohlabani ka mong,

seaparo ka seng

se sudubantsweng mading,

tsena di tla akgelwa mollong,

di tjheswe.

6Rona re tswaletswe Ngwana,

rona re filwe Mora,

puso e tla ba mahetleng a hae,

o tla bitswa

Radimakatso le Moeletsi,

Modimo ya matla, Rabosafeleng,

Kgosana ya Kgotso.

7O tla hodisa mmuso wa hae,

o be le kgotso e sa feleng;

o tla busa

a le teroneng ya Davida,

a okamele mmuso wa hae,

a o tsitsise,

a o tshehetse ka toka

le ka ho loka kamehla le mehla.

Tjheseho ya Morena mabotho

e tla phethahatsa hona.Luka 1:32,33

Morena o tla otla Iseraele

8Morena o rometse molaetsa,

a o romela ho Jakobo,

molaetsa oo

o tobile tjhaba sa Iseraele.

9Tjhaba sohle se tla o tseba,

ba morabe wa Efraime

le baahi ba Samaria,

bona ba buang ka boikgantsho,

le ka boikgohomoso, ba re:

10“Lerako la ditene le helehile,

re tla le tsosa

ka majwe a betlilweng;

fate tsa feiye di se di remilwe,

bakeng sa tsona

re tla lema dikedare.”

11Morena o matlafaditse

dira tsa Resine ho mo lwantsha,

a di hlohleletsa

hore di mo tsohele matla.

12Baarame ba tswang botjhabela,

le Bafilesita

ba tswang bophirimela,

ba kwentse Baiseraele bokwiditane:

Leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae

o ntsa le phahamisitse.

13Tjhaba ha se a kgutlela

ho ya se otlileng,

leha e le ho batla

Morena wa mabotho.

14Ka tsatsi le le leng

Morena o tla kgaola,

a kgaole hlooho ya Iseraele

le mohatla wa yona,

a kgaole lekala,

a kgaole le lehlaka.

15Baholo le bahlomphehi

ke yona hlooho,

moporofeta wa bohata

ke wona mohatla.

16Baetapele ba tjhaba sena

ba a se kgelosa,

ebe ba tsamaiswang

bona ba a timela.

17Kahoo Morena ha a sa tla thabela

batjha ba bona,

dikgutsana le bahlolohadi

ha a sa ba utlwela bohloko,

hobane bohle ba kgopo,

ke baetsadibe.

Molomo wa e mong le e mong

o a nyefola,

leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae

o ntsa le phahamisitse.

18Ruri bokgopo bo tuka sa mollo,

bo tjhesa hlabahlabane le meutlwa,

bo hotetsa le meru e teteaneng,

mosi o foqohe, o lebe hodimo.

19Kgalefo ya Morena wa mabotho

e tjhesa lefatshe,

tjhaba e be dibeso

tse fepelang mollo;

ha ho ya tla qenehela ngwanabo.

20Ba ja tse ka tsohong le letona,

empa ha ba ke be ba kgore,

ba je tse ka ho le letshehadi,

le teng ba se ke be ba kgotsofale,

motho ka mong

a je nama ya tsoho la hae.

21Ba morabe wa Manase

ba tla ja ba wa Efraime,

ba Efraime

ba je ba morabe wa Manase,

bobedi ba merabe ena

bo je morabe wa Juda;

leha ho le jwalo

kgalefo ya hae ha e a kokobela,

tsoho la hae

o ntsa le phahamisitse.