Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
65

Kahlolo ya ba kgopo

651“Ke ne nka araba

ba sa reng letho ka nna;

ke ne nka fumanwa

ke ba sa kang ba mpatla.

Ho tjhaba se neng se sa nthapele

ka re:

‘Ke nna enwa! Ke nna enwa!’Bar. 10:20

2Ke qetile letsatsi lohle

ke otlolotse matsoho a ka,

ke a otlolletse setjhaba,

tjhaba se melala e thata

se itsamaelang

ka tsela ya sona e kgopo,

se latelang mehopolo ya sona feela.Bar. 10:21

3Ke tjhaba se mphephetsang kamehla

ke se shebile,

se etsetsang mahlabelo ka dirapeng,

se tjhesetsang mokubetso

hodima aletare ya ditene.

4Ke tjhaba se itulelang hara mabitla,

se qetang masiu

se entse tebelo ya sephiri;

se itjellang le nama ya dikolobe,

seo pitsa tsa sona

di nang le moro wa tse manyala.

5Ke tjhaba se reng:

‘Emella thokwana,

o se atamele ho rona,

hobane rona re halalela haholo,

re halalela ho o feta!’

Batho ba jwalo

ba nkga sa mosi nkong tsa ka,

ba ka mollo

o qetang tsatsi lohle o tuka.

6“Tsohle di se di ngotswe,

di kapele ho nna,

ha nka ke ka kgutla,

ke busetsa molamu sefateng,

ke o busetsa sefateng

ka sefutho se le seholo,

7ka baka la dibe tsa lona

le tsa baholoholo ba lona,”

ho rialo Morena.

“Ba ne ba tjhesetse mokubetso

hodima dithaba,

ba nnyefola

ha ba le hodima maralla,

ka baka leo,

ke tla ba lekanyetsa moputso,

ketso tsa bona tsa pele

ke di putse ka ho tlala.”

8Morena o bua tjena:

“Ha morara o lesihleng

o sa na le lero,

batho ba ye ba re:

‘Le se ke la o lahla,

hobane o sa na le molemo.’

Ka baka la bahlanka ba ka

le nna ke tla etsa jwalo,

ha nka ke ka ba timetsa,

ka ba timetsa bohlebohle.

9Ke tla sitsa Jakobo ka ditloholo,

tsa Juda tsona e be majalefa,

majalefa a thaba tsa ka;

thaba tseo e tla ba lefa

la bakgethwa ba ka,

mme bahlanka ba ka

ba tla aha ho tsona.

10Metebo ya dikgutshwane

e tla hlongwa Sharone,

kgohlong ya Akore

makgomo a bothe teng,

e le mehlape ya tjhaba sa ka,

tjhaba se mpatlang.Josh. 7:24-26

11“Empa ha e le lona

ba furallang Morena,

ba lebalang thaba ya ka,

thaba e halalelang,

ba batlang leseho

ka ho nyehella Tosa ka dijo,

ba nyehellang Sefalabohoho

ka jwala bo bohale;

12lona ke tla le abela sabole,

bohle le tla kgumama

ba le bolaye,

hobane ha ke bitsa

ha le a ka la arabela,

ka bua le lona

la se ke la mamela.

Le entse bokgopo

moo ke ntseng ke le bona,

la ikgethela dintho

tse sa nthabiseng.”

13Ka baka leo, Morena Modimo o bua tjena:

“Bahlanka ba ka ba tla kgora,

empa lona le tla lapa;

bahlanka ba ka ba tla nwa,

empa lona le tla nyorwa;

bahlanka ba ka ba tla thaba,

empa lona le tla swaba.

14Bahlanka ba ka ba tla bina,

ba bine hobane pelo di nyakaletse;

empa lona le tla lla,

le lliswe ke pelo tse bohloko,

le bokolliswe

ke ho tubeha ha meya ya lona.

15Le tla siela bakgethwa ba ka

bitso la lona,

bona ba tla le sebedisa

ha ba etsa thohako;

lona, Morena Modimo

o tla le bolaya,

bahlanka ba hae

a ba bitse ka lebitso lesele.

16Ya kopang tlhohonolofatso

mona lefatsheng,

o tla kopa ho hlohonolofatswa

ke Modimo wa nnete;

ya hlapanyang mona lefatsheng,

o tla hlapanya

ka Modimo wa nnete,

hobane tsietsi tsa pele

di tla be di lebetswe,

le mahlong a ka

di se di patehile.”

Mahodimo a matjha le lefatshe le letjha

17“Bonang,

ke bopa mahodimo a matjha

le fatshe le letjha,

dintho tsa kgale

ha di sa tla hopolwa,

ha di ka ke tsa hlola

di sa nahanwa.Esa. 66:22
2 Pet. 3:13
Tshen. 21:1

18Lona thabang, le nyakalle kamehla,

le nyakallele tseo ke di bopang.

Ke tla bopa Jerusalema

e nyakaletseng,

baahi ba yona

e be ba tletseng thabo.

19Ke tla nyakallela Jerusalema,

tjhaba sa ka le sona ke se thabele.

Ha ho sa tla utlwahala

dillo Jerusalema,

leha e le mehoo ya ba ditsietsing.Tshen. 21:4

20“Ha ho sa tla ba ngwana

ya shwang e le lesea,

ha ho motho ya sa tlo qeta

lemo tsa hae tsa pallo,

ya shwang

lemo tsa hae di le lekgolo

ho tla thwe o shwele

e sa le mohlankana;

ya sa qeteng

lemo tse lekgolo a phela,

yena ke moetsadibe, o rohakehile.

21Ba tla haha matlo,

mme ba phele ho wona;

ba tla lema morara,

ba je tholwana tsa wona.

22Ha ba sa tla haha matlo,

ebe ho wona ho phela basele;

ha ba sa tla hlola ba lema,

ebe jwale ho ja basele;

tjhaba sa ka se tla phela halelele,

se phele halelele

jwalokaha sefate se phela,

bakgethwa ba ka ba je ditholwana,

ba je tholwana tsa matsoho a bona.

23Ha ba ka ke ba sebeletsa lelea,

kapa ba tswalla bana ba bona,

ba ba tswalla ditsietsi,

ke peo ya ba hlohonolofaditsweng,

ba hlohonolofaditsweng ke Morena,

bona mmoho le ditloholo tsa bona.

24Ke tla arabela

ba eso ka ba ipiletsa,

ke be ke ba utlwe

e le hona ba ntseng ba rapela.

25Phiri le konyana

di tla fula di le mmoho,

tau e je jwang

jwalokaha pohwana e bo ja,

sehahabi sona se phele

ka ho ja lehlabathe.

Ha di ka ke tsa ntsha kotsi

leha e le ho bolaya,

hohlehohle thabeng ya ka,

thabeng e halalelang,”

ho rialo Morena.Esa. 11:6-9

66

Morena o ahlola ditjhaba

661Morena o bua tjena:

“Lehodimo ke terone ya ka,

lefatshe ke bonamelo ba maoto a ka.

E kae ntlo eo ba nkgahelang yona?

Se kae sebaka

seo ke tla phomola ho sona?Mat. 5:34,35
23:22

2Ntho tsena tsohle di entswe ke nna,

ka di etsa, mme jwale di teng,”

ho rialo Morena.

“Ya tjena ke yena eo ke mo ratang:

Ya ikokobeditseng,

ya moya o robehileng,

ya thothomelang

ha a utlwa lentswe la ka.

66:1,2 —
Dik. 7:49,50

3Empa ya etsang mahlabelo ka poho,

o tshwana le mmolai wa motho;

ya etsang nyehelo ka konyana,

o tshwana le ya robang ntja molala;

ya etsang nyehelo ka dijo,

o tshwana le ya nyehelang

ka madi a kolobe;

ya tjhesang mokubetso

ho etsa kgopotso,

o tshwana le ya kgumamelang

modimo wa bohata.

E, ba ikgethetse tsela tsa bona,

meya ya bona

e thabela manyala a bona.

4Le nna ke tla ba otla

ka kotlo e bohloko,

ke ba tlisetse sona

seo ba se tshabang.

Ha ke ne ke bitsa,

ha ho ya kila arabela,

ha ke ne ke bua,

ha ba a ka ba mamela.

Ba entse bobe

moo ke ntseng ke ba shebile,

ba ikgethela dintho

tse sa nthabiseng.”

5Lona ba thothomelang

ha Morena a bua,

mamelang dipolelo tsa hae:

“Bana babo lona ba le hloileng,

ba le kgesang

ka baka la lebitso la ka, ba re:

‘Morena ha a ke a tlotliswe,

re bone thabo ya lona!’

Empa bona

ba tla hlajwa ke dihlong.

6Utlwang morusu

o tswang kahara motse!

Utlwang lerata

le tswang ka Tempeleng!

Ke modumo o tswang ho Morena,

o putsa dira tsa hae

ho ya ka mesebetsi ya tsona.

7“Mosadi o belehile

a eso utlwe mahlaba a pelehi,

a beleha mora, mahlaba a pelehi

a eso mo fihlele.Tshen. 12:5

8Ya kila utlwa ntho e tjee ke mang?

Ya kila bona ntho tse tjee ke mang?

Na fatshe le ka boptjwa

ka tsatsi le le leng,

kapa sona setjhaba

sa tswalwa ka motsotswana?

Eitse ha Sione e utlwa

mahlaba a pelehi,

yaba e beleha

bana ba yona hanghang.

9Na nka fihlisa mosadi

kgatheng la ho beleha,

yaba ke thibela

ho tswalwa ha ngwana wa hae?”

ho rialo Morena.

“Na ke ye ke kwale

popelo ya mosadi,

ke e kwale ka nako ya pelehi?”

ho rialo Modimo wa hao.

10“Lona bohle ba ratang Jerusalema,

thabang le nyakalle mmoho le yona;

lona bohle ba e llelang,

thabang haholo mmoho le yona.

11Matsweleng a yona

le tla anya le kgotsofale,

le tshedisehe, le mokonye haholo,

le thabele ho sisa ha yona.”

12Morena o bua tjena:

“Ke tla e tlisetsa kgotso

sa noka e tletseng,

ke e tlisetse maruo a ditjhaba

sa nokana e tletse tswete!

E tla le anyesa,

e le sike ka matsoho a yona,

lona le bapalle mangweleng a yona.

13Jwalokaha mosadi

a bobisa ngwana wa hae,

le nna ke tla le tshedisa jwalo,

ke le tshedise le le Jerusalema.”

14Ha le bona tsena

pelo tsa lona di tla nyakalla,

le tlokome jwaloka jwang

ha bo tlokoma.

Bahlanka ba Morena

ba tla tseba matla a hae,

dira tsa hae tsona

di bone kgalefo ya hae.

15Bonang,

Morena o tla a le hara mollo,

kariki tsa hae tsa ntwa

di ka setsokotsane,

kgalefo ya hae e tlokomang

o e dihela ka mabifi,

malakabe a mollo

ke yona kgalemo ya hae.

16Morena o tla ahlola bohle

ka mollo le ka sabole,

bao a tla ba bolaya

e tla ba boiyane.

17“Ba ikgalaletsang, ba itlhwekisang,

ba itlhwekisetsa

ho kgumamela medingwana,

ho e kgumamela masimong,

ba emeng kamora sefate

se bohareng ba tshimo,

ba jang nama ya dikolobe

le ya ditweba, le tse manyala,

bana ba tla timetswa kaofela,”

ho rialo Morena.

18“Ke tseba diketso tsa bona

le mehopolo ya bona;

nako e tla fihla,

ke kgobokanye ditjhaba,

le ba dipuo tsohle,

bohle ba tla tla

ba bohe tlotla ya ka.

19“Ke tla etsa pontsho hara bona,

ba phonyohileng

ke ba romele ditjhabeng

tsa Tarshishe, le Pule, le Lode,

e leng tsona tse tummeng

ka ho fula ka metsu.

Ke tla ba romela Tubale le Jafane,

le dihlekehlekeng tse hole,

tse eso utlwe botumo ba ka,

tse eso bone le yona tlotla ya ka;

ba tla phatlalatsa

tlotla ya ka hara ditjhaba.

20Ba tla tlisa bana babo lona bohle,

ba ba tlise ba etswa ditjhabeng,

ba ba tlise ho Morena e le nyehelo,

ba ba tlise ba palame dipere,

le kariki tsa ntwa le makoloi,

ba ba tlise

ba palame dimmeile le dikamele,

ba ba tlise Jerusalema,

thabeng ya ka e halalelang,”

ho rialo Morena.

“Ba tla ba tlisa sa bana ba Iseraele,

ba tlisa nyehelo,

ba e tlisa ka Tempeleng ya Morena,

ba e tlisa

e le ka janeng se hlwekileng.

21Ba bang ba bona

ke tla ba etsa baprista,

ke ba etse Balevi,”

ho rialo Morena.

22“Jwalokaha mahodimo a matjha

le lefatshe le letjha,

e leng dintho tseo ke tla di bopa,

di tla ba kapele ho nna kamehla,”

ho rialo Morena,

“ditloholo tsa ona

di tla hlola jwalo,

le lona lebitso la lona

le hlole jwalo.”Esa. 65:17
2 Pet. 3:13
Tshen. 21:1

23Morena o re:

“Batho bohle ba tla nkgumamela,

ba nkgumalele

ha kgwedi ka nngwe e thwasa;

ba nkgumamele

ka Sabatha se seng le se seng.

24Ba tla tsamaya, ba yo bona ditopo,

topo tsa ba ileng ba ntshitelwa;

boko tse ba jang

ha di ka ke tsa eshwa,

mollo o ba tjhesang

ha o ka ke wa tima,

mme batho bohle

ba tla ba nyonya.”Mar. 9:44,46,48