Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
63

Morena o hlola ditjhaba tsohle

631Eo ya tswang Edomo

ekaba ke mang,

ya tswang Bosera

aparo tsa hae di le kgubedu?

Eo ya apereng tse ntlentle

ekaba ke mang,

ya hwantang

ka bonatla bo boholo ba hae?

“Ke nna ya buang ka tsa ho loka,

ke nna ya nang le matla,

matla a ho pholosa!”

2Ke hobaneng ha aparo tsa hao

di le kgubedu,

e ka tsa ya tlabikelang

tlhotlelo sa veine?

3“Ke tlabiketse tlhotlelo sa veine

ke le inotshi,

hara baditjhaba

ha ho ya kileng a ba le nna.

Ke ile ka ba hatakela ke halefile,

ka ba tlabikela

ke loloma ke kgalefo;

madi a bona

a qaphaletsa aparo tsa ka,

kobo tsohle tsa ka

tsa silafatswa ke madi ao.Tshen. 14:20
19:13,15

4Ke hopotse tsatsi

leo ke tla iphetetsa ka lona,

lemo sa topollo le sona

se se se fihlile.

5Ka qamaka kahohle,

empa ka hloka mothusi,

ka makala haholo

ha ke bona ho se motshehetsi;

yaba tsa pholoho

ke di sebetsa ka letsoho la ka,

kgalefo ya ka

ya eba yona motshehetsi wa ka.Esa. 59:16

6Ke ile ka hatakela ditjhaba

ke halefile,

ka di tsherehanya

ke loloma ke kgalefo,

madi a tsona ka a tshollela fatshe.”

63:1-6 —
Esa. 34:5-17
Jer. 49:7-22
Esk. 25:12-14
35:1-15
Amo. 1:11,12
Oba. 1-14
Mal. 1:2-5

Molemo wa Morena ho Baiseraele

7Ke tla bolela

tsa rato la Morena le sa feleng,

le ketso

tseo a lokelang ho di rorisetswa,

ho ya ka tsohle

tseo a re etseditseng tsona,

melemo e meholo

ho ba ntlo ya Iseraele,

eo a ba abetseng yona

ho ya ka mehauhelo ya hae,

le ho ya ka ketso tsa hae

tsa lerato, tse ngata.

8“Ruri ke tjhaba sa ka,”

ho rialo Morena,

“bana ba ka

ba ke keng ba bua leshano;”

kahoo ya eba yena Mopholosi,

Mopholosi wa bona,

9matshwenyeho wohle a bona

le yena a mo tshwenya.

Hase lengeloi le ba pholositseng,Phetolelo e nngwe e re ke Lengeloi la Morena le ba pholositseng.

ba pholositswe ke Morena ka seqo,

ka lerato le ka mohau wa hae

a ba lopolla;

ho tloha kgale a ba nka,

a ba a ba jara.

10Empa ba fetohela Morena,

Moya o Halalelang ba o swabisa,

ka baka leo,

yena a fetoha sera sa bona,

a ba lwantsha e le yena ka seqo;

11ke ha ba hopola matsatsi a fetileng,

ba hopola Moshe le tjhaba sa habo,

ba re: “O kae

ya neng a tshedise modisa,

a mo tshedisa

le mohlape wa hae lewatleng?

O kae ya neng a theole

Moya o Halalelang wa hae,

a o theolela hodima Moshe?

12O kae ya neng a tataise

tsoho le letona la Moshe,

a le tataisa

ka tsoho le tlotlehang la hae;

ya neng a arohanye metsi

kapele ho bona,

a etsa hore bitso la hae

le tume kamehla yohle?Phal. 14:21

13O kae ya neng a ba tshedise,

a ba tshedisa hara madiba?”

Jwaloka pere e sa kgoptjweng

hara lehwatata,

le bona ha ba tshela

ha ba a ka ba kgoptjwa.

14Jwaloka dikgomo tse theohelang

kahara kgohlo,

Moya wa Modimo

o ile wa ba phomotsa.

Tjhaba sa hao o se tataisitse tjena,

hore o iketsetse lebitso le tlotlehang.

Thapelo e kopang mohau le thuso

15Wena ya leahong la hao

le halalelang, le tlotlehang,

tadima fatshe,

o le lehodimong, o bone!

E kae tjheseho ya hao,

a kae matla a hao?

E kae kutlwelobohloko ya hao,

o kae mohau wa hao?

Oho, Morena,

o re hanetse ka tsona!

16Wena Morena, ke wena ntata rona,

le hoja Aborahama a sa re tsebe,

le Iseraele a sa re letho ka rona,

oho, wena Morena,

ke wena ntata rona,

Molopolli wa rona:

Ke bitso la hao la kamehla yohle.

17O re tloheletseng, Morena,

ho kgeloha tsela tsa hao?

O thatafaleditseng pelo tsa rona,

hore re se ke ra o tshaba?

Kgutla ka baka la rona

bahlanka ba hao,

rona merabe eo e leng lefa la hao.

18Ke hobaneng ha ba kgopo

ba futuhetse Sehalalelo sa hao,

dira tsa rona di hataketse

baka se halalelang sa hao.Seheberu ha se a hlaka.

19Re tshwana le bao o eso ba buse

ho tloha kgale,

ba eso ka ba bitswa

ka lebitso la hao.

64

641Oho, hoja wa phetla mahodimo

wa theoha,

thaba di tle di reketle

ha di o bona!

2Jwalokaha mollo o hotetsa patsi,

metsi a bele,

le wena theoha,

dira tsa hao di tsebe bitso la hao,

o etse hore tjhaba di thothomele

ha di o bona!

3Ha o ne o etsa tse tshosang,

tseo re neng re sa di lebella,

o ile wa theoha,

thaba tsa reketla ha di o bona.

4Ho tloha mehleng ya kgalekgale

ha ho ya kila utlwa,

ha ho ya kila bona

Modimo e mong ntle ho wena,

Modimo ya thusang

ba mo tshepileng.1 Bakr. 2:9

5O thusa ba etsang ho loka,

ba ho etsang ba thabile,

bona ba hopolang ditsela tsa hao.

Leha o no halefile

re nnile ra etsa dibe;

ebe jwale re ka pholoswa jwang?

6Bohle re tshwana le motho,

le motho ya sesila,

ketso tsohle tsa rona tse lokileng

di ka dikatana tse ditshila;

bohle re omella sa lehlaku le omella,

dibe tsa rona

di re fefola sa moya ha o fefola.

7Ha ho na motho

ya ipiletsang ho wena,

kapa ya lekang hore a o kgomarele;

hobane o re patetse fahleho sa hao,

wa etsa hore re motele

ka baka la dibe tsa rona.

8Leha ho le jwalo, Morena,

wena o ntata rona;

rona re letsopa, wena o sebopi,

bohle re mosebetsi

wa matsoho a hao.

9Oho, Morena, se ke wa halefa,

wa halefa ho feta tekanyo;

se hopole dibe tsa rona,

wa di hopola kamehla yohle.

Ako hopole hore re tjhaba sa hao.

10Metse e halalelang ha hao

e fetohile lehwatata,

Sione ke lehwatata,

Jerusalema ke nanaola.

11Tempele e halalelang,

e tlotlehang ya rona,

moo o neng o rorisetswa teng,

o roriswa ke baholoholo ba rona,

e tjhesitswe ka mollo, ya re lore!

Tsohle tsa bohlokwa

di fetohile masupi.

12Na tse etsahetseng tsee

ha di o ame?

Na ha o na ho etsa letho, Morena?

Na o tla fela o kgutse,

o re otle ho feta tekanyo?

65

Kahlolo ya ba kgopo

651“Ke ne nka araba

ba sa reng letho ka nna;

ke ne nka fumanwa

ke ba sa kang ba mpatla.

Ho tjhaba se neng se sa nthapele

ka re:

‘Ke nna enwa! Ke nna enwa!’Bar. 10:20

2Ke qetile letsatsi lohle

ke otlolotse matsoho a ka,

ke a otlolletse setjhaba,

tjhaba se melala e thata

se itsamaelang

ka tsela ya sona e kgopo,

se latelang mehopolo ya sona feela.Bar. 10:21

3Ke tjhaba se mphephetsang kamehla

ke se shebile,

se etsetsang mahlabelo ka dirapeng,

se tjhesetsang mokubetso

hodima aletare ya ditene.

4Ke tjhaba se itulelang hara mabitla,

se qetang masiu

se entse tebelo ya sephiri;

se itjellang le nama ya dikolobe,

seo pitsa tsa sona

di nang le moro wa tse manyala.

5Ke tjhaba se reng:

‘Emella thokwana,

o se atamele ho rona,

hobane rona re halalela haholo,

re halalela ho o feta!’

Batho ba jwalo

ba nkga sa mosi nkong tsa ka,

ba ka mollo

o qetang tsatsi lohle o tuka.

6“Tsohle di se di ngotswe,

di kapele ho nna,

ha nka ke ka kgutla,

ke busetsa molamu sefateng,

ke o busetsa sefateng

ka sefutho se le seholo,

7ka baka la dibe tsa lona

le tsa baholoholo ba lona,”

ho rialo Morena.

“Ba ne ba tjhesetse mokubetso

hodima dithaba,

ba nnyefola

ha ba le hodima maralla,

ka baka leo,

ke tla ba lekanyetsa moputso,

ketso tsa bona tsa pele

ke di putse ka ho tlala.”

8Morena o bua tjena:

“Ha morara o lesihleng

o sa na le lero,

batho ba ye ba re:

‘Le se ke la o lahla,

hobane o sa na le molemo.’

Ka baka la bahlanka ba ka

le nna ke tla etsa jwalo,

ha nka ke ka ba timetsa,

ka ba timetsa bohlebohle.

9Ke tla sitsa Jakobo ka ditloholo,

tsa Juda tsona e be majalefa,

majalefa a thaba tsa ka;

thaba tseo e tla ba lefa

la bakgethwa ba ka,

mme bahlanka ba ka

ba tla aha ho tsona.

10Metebo ya dikgutshwane

e tla hlongwa Sharone,

kgohlong ya Akore

makgomo a bothe teng,

e le mehlape ya tjhaba sa ka,

tjhaba se mpatlang.Josh. 7:24-26

11“Empa ha e le lona

ba furallang Morena,

ba lebalang thaba ya ka,

thaba e halalelang,

ba batlang leseho

ka ho nyehella Tosa ka dijo,

ba nyehellang Sefalabohoho

ka jwala bo bohale;

12lona ke tla le abela sabole,

bohle le tla kgumama

ba le bolaye,

hobane ha ke bitsa

ha le a ka la arabela,

ka bua le lona

la se ke la mamela.

Le entse bokgopo

moo ke ntseng ke le bona,

la ikgethela dintho

tse sa nthabiseng.”

13Ka baka leo, Morena Modimo o bua tjena:

“Bahlanka ba ka ba tla kgora,

empa lona le tla lapa;

bahlanka ba ka ba tla nwa,

empa lona le tla nyorwa;

bahlanka ba ka ba tla thaba,

empa lona le tla swaba.

14Bahlanka ba ka ba tla bina,

ba bine hobane pelo di nyakaletse;

empa lona le tla lla,

le lliswe ke pelo tse bohloko,

le bokolliswe

ke ho tubeha ha meya ya lona.

15Le tla siela bakgethwa ba ka

bitso la lona,

bona ba tla le sebedisa

ha ba etsa thohako;

lona, Morena Modimo

o tla le bolaya,

bahlanka ba hae

a ba bitse ka lebitso lesele.

16Ya kopang tlhohonolofatso

mona lefatsheng,

o tla kopa ho hlohonolofatswa

ke Modimo wa nnete;

ya hlapanyang mona lefatsheng,

o tla hlapanya

ka Modimo wa nnete,

hobane tsietsi tsa pele

di tla be di lebetswe,

le mahlong a ka

di se di patehile.”

Mahodimo a matjha le lefatshe le letjha

17“Bonang,

ke bopa mahodimo a matjha

le fatshe le letjha,

dintho tsa kgale

ha di sa tla hopolwa,

ha di ka ke tsa hlola

di sa nahanwa.Esa. 66:22
2 Pet. 3:13
Tshen. 21:1

18Lona thabang, le nyakalle kamehla,

le nyakallele tseo ke di bopang.

Ke tla bopa Jerusalema

e nyakaletseng,

baahi ba yona

e be ba tletseng thabo.

19Ke tla nyakallela Jerusalema,

tjhaba sa ka le sona ke se thabele.

Ha ho sa tla utlwahala

dillo Jerusalema,

leha e le mehoo ya ba ditsietsing.Tshen. 21:4

20“Ha ho sa tla ba ngwana

ya shwang e le lesea,

ha ho motho ya sa tlo qeta

lemo tsa hae tsa pallo,

ya shwang

lemo tsa hae di le lekgolo

ho tla thwe o shwele

e sa le mohlankana;

ya sa qeteng

lemo tse lekgolo a phela,

yena ke moetsadibe, o rohakehile.

21Ba tla haha matlo,

mme ba phele ho wona;

ba tla lema morara,

ba je tholwana tsa wona.

22Ha ba sa tla haha matlo,

ebe ho wona ho phela basele;

ha ba sa tla hlola ba lema,

ebe jwale ho ja basele;

tjhaba sa ka se tla phela halelele,

se phele halelele

jwalokaha sefate se phela,

bakgethwa ba ka ba je ditholwana,

ba je tholwana tsa matsoho a bona.

23Ha ba ka ke ba sebeletsa lelea,

kapa ba tswalla bana ba bona,

ba ba tswalla ditsietsi,

ke peo ya ba hlohonolofaditsweng,

ba hlohonolofaditsweng ke Morena,

bona mmoho le ditloholo tsa bona.

24Ke tla arabela

ba eso ka ba ipiletsa,

ke be ke ba utlwe

e le hona ba ntseng ba rapela.

25Phiri le konyana

di tla fula di le mmoho,

tau e je jwang

jwalokaha pohwana e bo ja,

sehahabi sona se phele

ka ho ja lehlabathe.

Ha di ka ke tsa ntsha kotsi

leha e le ho bolaya,

hohlehohle thabeng ya ka,

thabeng e halalelang,”

ho rialo Morena.Esa. 11:6-9